RankingNomeID ùnicaCliente-database-IDVisto pela última vezcountryTempo total OnlineTempo total afkTempo total ativoGrupo atual do Servidoractual group sincePróximo ranking emPróximo grupo
5796MoreiraGODzzxrMuUhg3/CdqRM94876g4Ncco=93242020-04-17 23:12:220 dias, 9 horas, 56 minutos, 31 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 9 horas, 56 minutos, 31 segundosgroupicon  5 Horas2020-03-19 20:40:090 dias, 14 horas, 3 minutos, 29 segundosmissed_icon  1 Dia
6322Gabriel PìrocudoZzRk1Hy74344+HhYFDwPzudJuRo=209822021-05-07 23:17:460 dias, 7 horas, 52 minutos, 3 segundos0 dias, 0 horas, 19 minutos, 4 segundos0 dias, 7 horas, 32 minutos, 59 segundosgroupicon  5 Horas2021-04-29 23:19:130 dias, 16 horas, 7 minutos, 57 segundosmissed_icon  1 Dia
2141ManchazzQHtYAQR/cKejhwdemYXn9bYYk=72992020-03-16 00:54:552 dias, 19 horas, 22 minutos, 27 segundos0 dias, 4 horas, 17 minutos, 49 segundos2 dias, 15 horas, 4 minutos, 38 segundosgroupicon  1 Dia2020-02-10 00:32:170 dias, 4 horas, 37 minutos, 33 segundosmissed_icon  3 Dias
1052Davizin__farzzOM3qgjQjlkYND3xKtknPAimmk=168062020-11-20 12:44:317 dias, 5 horas, 28 minutos, 31 segundos0 dias, 22 horas, 3 minutos, 9 segundos6 dias, 7 horas, 25 minutos, 22 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-30 13:18:312 dias, 18 horas, 31 minutos, 29 segundosmissed_icon  10 Dias
5923Root41ZZMw9AG9XaPgPSIfkpCfoNLJZ68=207902021-04-08 20:43:210 dias, 9 horas, 17 minutos, 2 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 9 horas, 17 minutos, 2 segundosgroupicon  5 Horas2021-04-06 19:09:310 dias, 14 horas, 42 minutos, 58 segundosmissed_icon  1 Dia
8402fanboyzZLgeYLpKAfjQ3OGGTXMikSE3QA=21422019-05-17 21:43:070 dias, 3 horas, 41 minutos, 42 segundos0 dias, 0 horas, 7 minutos, 9 segundos0 dias, 3 horas, 34 minutos, 33 segundosgroupicon  3 Horas2019-05-17 21:01:260 dias, 1 horas, 18 minutos, 18 segundosmissed_icon  5 Horas
8835MatheusX=-=X \(x_x)/zzkGKfrEo9QEKLyrM3OP/9azl4k=179832020-12-22 21:47:440 dias, 3 horas, 15 minutos, 54 segundos0 dias, 0 horas, 14 minutos, 39 segundos0 dias, 3 horas, 1 minutos, 15 segundosgroupicon  3 Horas2020-12-22 21:31:510 dias, 1 horas, 44 minutos, 6 segundosmissed_icon  5 Horas
1586sauterzzFm02wedxJ/tRkrbvkPcC93YBk=152092021-04-08 23:19:144 dias, 9 horas, 49 minutos, 35 segundos1 dias, 1 horas, 22 minutos, 24 segundos3 dias, 8 horas, 27 minutos, 11 segundosgroupicon  3 Dias2020-10-23 17:00:540 dias, 14 horas, 10 minutos, 25 segundosmissed_icon  5 Dias
6568DixoNzZct3GilV3dNBWkP4wdUWA/q7VM=94272020-03-23 16:24:560 dias, 7 horas, 6 minutos, 57 segundos0 dias, 0 horas, 42 minutos, 38 segundos0 dias, 6 horas, 24 minutos, 19 segundosgroupicon  5 Horas2020-03-23 14:15:360 dias, 16 horas, 53 minutos, 3 segundosmissed_icon  1 Dia
12602mts_235zzA9dwtlGiU18H92lVujg9OEjko=71672020-01-29 12:56:430 dias, 0 horas, 57 minutos, 47 segundos0 dias, 0 horas, 8 minutos, 6 segundos0 dias, 0 horas, 49 minutos, 41 segundosgroupicon  30 Minutos2020-01-29 12:26:340 dias, 0 horas, 2 minutos, 13 segundosmissed_icon  1 Hora
7316IAGUEIRAzZ9j8yXDtZO55g/eAzmdMBzTdlM=49522019-12-10 21:48:500 dias, 5 horas, 21 minutos, 1 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 5 horas, 21 minutos, 1 segundosgroupicon  5 Horas2019-12-03 23:21:290 dias, 18 horas, 38 minutos, 59 segundosmissed_icon  1 Dia
5721suco de frutazz7K2FSCU7XaXbkf13SY4YJniqs=215002021-05-16 18:10:050 dias, 10 horas, 14 minutos, 40 segundos0 dias, 0 horas, 40 minutos, 17 segundos0 dias, 9 horas, 34 minutos, 23 segundosgroupicon  5 Horas2021-04-25 23:53:310 dias, 13 horas, 45 minutos, 20 segundosmissed_icon  1 Dia
11667TeamSpeakUser1zZ39xAUjz0Jd0bESD7iT0PRcOqw=193172021-02-05 21:01:180 dias, 1 horas, 21 minutos, 33 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 21 minutos, 33 segundosgroupicon  1 Hora2021-02-05 20:39:460 dias, 1 horas, 38 minutos, 27 segundosmissed_icon  3 Horas
14468alinneZz2sRv9c0JmzDog+7FuEiTqeITg=223702021-05-06 00:13:400 dias, 0 horas, 0 minutos, 54 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 54 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 6 segundosmissed_icon  30 Minutos
6501pavakkZyzmbkoVIrWm8X6LBnIkJgcBx5k=191502021-03-26 15:18:420 dias, 7 horas, 18 minutos, 49 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 7 horas, 18 minutos, 49 segundosgroupicon  5 Horas2021-02-07 04:38:310 dias, 16 horas, 41 minutos, 11 segundosmissed_icon  1 Dia
6831skapZYZEzbB3et+h3toz8m/x/4W027M=92052020-04-13 13:02:360 dias, 6 horas, 27 minutos, 26 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 6 horas, 27 minutos, 26 segundosgroupicon  5 Horas2020-03-26 16:46:000 dias, 17 horas, 32 minutos, 34 segundosmissed_icon  1 Dia
5556guswzyXySJU926OmPL992XACNiKhXE8=151342020-07-13 01:10:470 dias, 10 horas, 59 minutos, 44 segundos0 dias, 0 horas, 45 minutos, 28 segundos0 dias, 10 horas, 14 minutos, 16 segundosgroupicon  5 Horas2020-07-11 01:01:520 dias, 13 horas, 0 minutos, 16 segundosmissed_icon  1 Dia
11913BoladãoDaHornetZyxO2G0xh3tpVgN05CPiZOFmjVc=119202020-05-01 03:12:080 dias, 1 horas, 14 minutos, 45 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 14 minutos, 45 segundosgroupicon  1 Hora2020-05-01 02:57:240 dias, 1 horas, 45 minutos, 15 segundosmissed_icon  3 Horas
11825GUISboooooZYwn1wuwvvK5HVoL2Ksps0HjyTU=231182021-05-17 13:31:210 dias, 1 horas, 16 minutos, 52 segundos0 dias, 0 horas, 14 minutos, 4 segundos0 dias, 1 horas, 2 minutos, 48 segundosgroupicon  1 Hora2021-05-17 13:14:300 dias, 1 horas, 43 minutos, 8 segundosmissed_icon  3 Horas
4149Yunazyui7ZK9GLz78Bj9g7HaJdDRVUg=53272020-01-24 20:57:350 dias, 21 horas, 41 minutos, 7 segundos0 dias, 18 horas, 33 minutos, 3 segundos0 dias, 3 horas, 8 minutos, 4 segundosgroupicon  5 Horas2019-12-10 01:10:320 dias, 2 horas, 18 minutos, 53 segundosmissed_icon  1 Dia
5269TeamSpeakUser4ZySMxpee0scPxd53tRgFPPBLGNI=230302021-05-16 20:25:560 dias, 12 horas, 34 minutos, 53 segundos0 dias, 2 horas, 12 minutos, 55 segundos0 dias, 10 horas, 21 minutos, 58 segundosgroupicon  5 Horas2021-05-16 12:50:320 dias, 11 horas, 25 minutos, 7 segundosmissed_icon  1 Dia
13177PunhetosZysEHBc2fZr4CsO9cY9/e8/jhhE=207302021-03-31 00:34:380 dias, 0 horas, 44 minutos, 28 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 44 minutos, 28 segundosgroupicon  30 Minutos2021-03-30 19:57:450 dias, 0 horas, 15 minutos, 32 segundosmissed_icon  1 Hora
10910RodrigoSGFSZynqXQdfFQ0lVqF1uF129jXVCa8=167432020-10-24 15:30:530 dias, 1 horas, 43 minutos, 11 segundos0 dias, 0 horas, 34 minutos, 36 segundos0 dias, 1 horas, 8 minutos, 35 segundosgroupicon  1 Hora2020-10-23 16:27:030 dias, 1 horas, 16 minutos, 49 segundosmissed_icon  3 Horas
8622BORÃOZyjJbgCPxMGZ3QYJ5fg4eInWJLM=43842019-11-02 19:29:400 dias, 3 horas, 29 minutos, 2 segundos0 dias, 0 horas, 44 minutos, 13 segundos0 dias, 2 horas, 44 minutos, 49 segundosgroupicon  3 Horas2019-11-02 19:00:390 dias, 1 horas, 30 minutos, 58 segundosmissed_icon  5 Horas
12839wesleyzYebvtq7NieVzjkyn39uL+i1s2c=211692021-04-12 20:37:270 dias, 0 horas, 52 minutos, 3 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 52 minutos, 3 segundosgroupicon  30 Minutos2021-04-12 20:15:250 dias, 0 horas, 7 minutos, 57 segundosmissed_icon  1 Hora