NomeID ùnicaCliente-database-IDVisto pela última vezcountryTempo total OnlineTempo total afkTempo total ativoGrupo atual do Servidoractual group sincePróximo ranking emPróximo grupo
bling//8RchxbV1FGW4OYJ2gwfOnSVfY=398192023-09-09 20:16:230 dias, 10 horas, 28 minutos, 13 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 10 horas, 28 minutos, 13 segundosgroupicon5 Horas2023-09-09 01:12:370 dias, 13 horas, 31 minutos, 47 segundosmissed_icon1 Dia
individualofmd//byHsuUFBE3uHPqSecAmXbuVxM=410562023-12-27 19:54:300 dias, 0 horas, 19 minutos, 22 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 19 minutos, 22 segundos0 dias, 0 horas, 10 minutos, 38 segundosmissed_icon30 Minutos
Anti-Cristo//DQ+qJMg/IIn6Spy3KPWnqkHPM=413302024-01-23 01:31:300 dias, 1 horas, 34 minutos, 45 segundos0 dias, 0 horas, 37 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 57 minutos, 8 segundosgroupicon1 Hora2024-01-23 00:56:460 dias, 1 horas, 25 minutos, 15 segundosmissed_icon3 Horas
jose//fTOMv6KryKvyt/nH5iIYq2jlk=17202019-02-17 19:09:120 dias, 1 horas, 11 minutos, 2 segundos0 dias, 0 horas, 43 minutos, 32 segundos0 dias, 0 horas, 27 minutos, 30 segundosgroupicon1 Hora2019-02-17 18:58:110 dias, 1 horas, 48 minutos, 58 segundosmissed_icon3 Horas
mozi//lMdirB37L7DoJ+a0zQhu6Kq6c=359732023-01-04 00:55:261 dias, 10 horas, 21 minutos, 32 segundos0 dias, 2 horas, 31 minutos, 1 segundos1 dias, 7 horas, 50 minutos, 31 segundosgroupicon1 Dia2023-01-02 03:13:311 dias, 13 horas, 38 minutos, 28 segundosmissed_icon3 Dias
TeamSpeakUser//o85Y6PAzKW1WTNZ2lB03E8m50=318832022-06-19 22:37:480 dias, 2 horas, 19 minutos, 31 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 19 minutos, 31 segundosgroupicon1 Hora2022-06-19 21:18:180 dias, 0 horas, 40 minutos, 29 segundosmissed_icon3 Horas
NoCéu//OT5VEwsI4b7FnMNAdmbHr0NyU=289062022-02-08 02:15:380 dias, 8 horas, 0 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 5 minutos, 3 segundos0 dias, 7 horas, 55 minutos, 34 segundosgroupicon5 Horas2022-02-06 19:03:380 dias, 15 horas, 59 minutos, 23 segundosmissed_icon1 Dia
Jonasxz//rwtaZTy4banvoeuzGUZWQYmss=339682022-09-29 22:30:010 dias, 0 horas, 1 minutos, 14 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 14 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 46 segundosmissed_icon30 Minutos
Flip//YtbReATLF0WhWR+juVLEt2WYM=250232021-08-04 01:17:420 dias, 1 horas, 40 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 40 minutos, 37 segundosgroupicon1 Hora2021-08-04 00:37:060 dias, 1 horas, 19 minutos, 23 segundosmissed_icon3 Horas
d4nFPS/+60j/R7k//YLLlwGkX0oSup+48=227042021-05-11 02:37:390 dias, 3 horas, 48 minutos, 14 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 3 horas, 48 minutos, 14 segundosgroupicon3 Horas2021-05-11 01:49:260 dias, 1 horas, 11 minutos, 46 segundosmissed_icon5 Horas
ich bin aktiv und du pasiv/+Af56rI4J5amtWE76fVLL+BTqM=171742020-10-27 09:54:100 dias, 0 horas, 37 minutos, 44 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 37 minutos, 44 segundosgroupicon30 Minutos2020-10-27 09:46:270 dias, 0 horas, 22 minutos, 16 segundosmissed_icon1 Hora
Vašík/+BMd7MnotXRHC0x0MvhMXdgKrg=371662023-03-06 11:38:500 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 18 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 42 segundosmissed_icon30 Minutos
TeamSpeakUser/+hwMHjZR7Z96xhfubvazfceBMg=280762022-03-31 23:03:160 dias, 16 horas, 7 minutos, 59 segundos0 dias, 0 horas, 37 minutos, 49 segundos0 dias, 15 horas, 30 minutos, 10 segundosgroupicon5 Horas2022-01-04 23:54:360 dias, 7 horas, 52 minutos, 1 segundosmissed_icon1 Dia
huasopeek/+oSYrW4G3f5aWYe6KhcCC+TtrE=402972023-10-07 15:25:250 dias, 0 horas, 0 minutos, 26 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 26 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 34 segundosmissed_icon30 Minutos
maas_/+WtMTfvEC5vEeHgQQYd3izXl24=271392021-11-06 04:24:100 dias, 5 horas, 42 minutos, 43 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 5 horas, 42 minutos, 43 segundosgroupicon5 Horas2021-11-06 03:41:280 dias, 18 horas, 17 minutos, 17 segundosmissed_icon1 Dia
Woit/+XnbDB5lqKVON1w2V/oFSVvudY=364042023-03-25 18:05:100 dias, 19 horas, 20 minutos, 35 segundos0 dias, 1 horas, 33 minutos, 38 segundos0 dias, 17 horas, 46 minutos, 57 segundosgroupicon5 Horas2023-02-03 23:53:510 dias, 4 horas, 39 minutos, 25 segundosmissed_icon1 Dia
Azzy/0A/vgRI5oIGfVR69IgbweMEIi4=64212020-06-27 16:49:501 dias, 4 horas, 28 minutos, 3 segundos0 dias, 11 horas, 56 minutos, 21 segundos0 dias, 16 horas, 31 minutos, 42 segundosgroupicon1 Dia2020-04-21 20:34:341 dias, 19 horas, 31 minutos, 57 segundosmissed_icon3 Dias
JustFaah/0iniHeWha5hriSS9vi4gcFraVQ=293762022-03-03 17:17:430 dias, 2 horas, 13 minutos, 32 segundos0 dias, 0 horas, 2 minutos, 51 segundos0 dias, 2 horas, 10 minutos, 41 segundosgroupicon1 Hora2022-03-03 16:04:120 dias, 0 horas, 46 minutos, 28 segundosmissed_icon3 Horas
TeamSpeakUser/0LaL6e4Is/sqzugcJv1QvNF24g=409402023-12-12 12:31:050 dias, 0 horas, 0 minutos, 48 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 48 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 12 segundosmissed_icon30 Minutos
TK-/0ws92Gsxr6GXlsHNHC9TswpjYA=290372022-03-12 21:46:210 dias, 7 horas, 7 minutos, 16 segundos0 dias, 0 horas, 9 minutos, 29 segundos0 dias, 6 horas, 57 minutos, 47 segundosgroupicon5 Horas2022-03-12 19:39:060 dias, 16 horas, 52 minutos, 44 segundosmissed_icon1 Dia
TeamSpeakUser/0XK/b23ColM1Lby+5WcP+O5YfQ=417622024-04-09 10:53:240 dias, 22 horas, 19 minutos, 40 segundos0 dias, 12 horas, 40 minutos, 40 segundos0 dias, 9 horas, 39 minutos, 0 segundosgroupicon5 Horas2024-03-21 15:19:410 dias, 1 horas, 40 minutos, 20 segundosmissed_icon1 Dia
lazer/1hb6HrPNSXbXiZvk/4pXbMSefs=186592021-01-06 23:40:420 dias, 1 horas, 37 minutos, 2 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 37 minutos, 2 segundosgroupicon1 Hora2021-01-06 23:03:410 dias, 1 horas, 22 minutos, 58 segundosmissed_icon3 Horas
mectref/1qybJmsypQA3nVTiubgWbgAB7Q=41932019-10-27 00:53:380 dias, 7 horas, 20 minutos, 19 segundos0 dias, 0 horas, 42 minutos, 23 segundos0 dias, 6 horas, 37 minutos, 56 segundosgroupicon5 Horas2019-10-26 22:33:200 dias, 16 horas, 39 minutos, 41 segundosmissed_icon1 Dia
Alan/21yV0UOMu7UHHQ48TKFlHrtTI4=293642022-04-23 01:53:540 dias, 16 horas, 56 minutos, 31 segundos0 dias, 0 horas, 25 minutos, 39 segundos0 dias, 16 horas, 30 minutos, 52 segundosgroupicon5 Horas2022-04-20 18:15:130 dias, 7 horas, 3 minutos, 29 segundosmissed_icon1 Dia
fosk1/2ErhQWf9lPT3HRxL/2maBSc36M=26252019-07-24 22:04:420 dias, 2 horas, 1 minutos, 43 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 1 minutos, 43 segundosgroupicon1 Hora2019-07-24 21:03:000 dias, 0 horas, 58 minutos, 17 segundosmissed_icon3 Horas