RankingNomeID ùnicaCliente-database-IDVisto pela última vezcountryTempo total OnlineTempo total afkTempo total ativoGrupo atual do Servidoractual group sincePróximo ranking emPróximo grupo
14161JonerikeRUf/5z5KsxsaTPzEaTG3xxfFoX0=216942021-04-26 09:14:330 dias, 0 horas, 0 minutos, 39 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 39 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 21 segundosmissed_icon  30 Minutos
14162ted2c94fhsIotd6Y+owupRUwRWkpUQ=218702021-04-29 18:28:360 dias, 0 horas, 0 minutos, 39 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 39 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 21 segundosmissed_icon  30 Minutos
14163JulianoRICKH711ffvSHMsDeVxGixS56uyCQyw=224472021-05-07 18:24:540 dias, 0 horas, 0 minutos, 39 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 39 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 21 segundosmissed_icon  30 Minutos
14164VitinBit4jV7DCj5FW9T1C/HLlFxQ+L4=217482021-04-27 22:47:240 dias, 0 horas, 0 minutos, 39 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 39 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 21 segundosmissed_icon  30 Minutos
14165[IN] V. Matzunak (Edu4K)bLRJif3Wl/fCOp/mPtHgdNzcEIs=218152021-04-28 21:39:110 dias, 0 horas, 0 minutos, 39 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 39 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 21 segundosmissed_icon  30 Minutos
14166João victorDsi7wdNxiv7Ys0A+ZZSvceqeEe8=218132021-04-28 21:38:530 dias, 0 horas, 0 minutos, 38 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 38 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 22 segundosmissed_icon  30 Minutos
14167Gabriel BigodeAO/EL34d4QHtTIl7MFk3JMSd2Go=215892021-04-24 12:13:140 dias, 0 horas, 0 minutos, 38 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 38 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 22 segundosmissed_icon  30 Minutos
14168JubsW4+xcHTp/m3A/6+rG3SnsH+BkdU=219802021-04-30 21:49:280 dias, 0 horas, 0 minutos, 38 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 38 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 22 segundosmissed_icon  30 Minutos
14169BeyazPolisZWISEzUBwL3CJaa72kSqWmX2kWA=213252021-04-18 19:01:240 dias, 0 horas, 0 minutos, 38 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 38 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 22 segundosmissed_icon  30 Minutos
14170Trixous16Nua003w8GK4MOU2uVtBAxfJad8M=213322021-04-18 23:02:100 dias, 0 horas, 0 minutos, 38 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 38 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 22 segundosmissed_icon  30 Minutos
14171TeamSpeakUser2oSTNsqBSrxMArU2E2lfsnnXOYfs=216242021-04-24 21:42:060 dias, 0 horas, 0 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 23 segundosmissed_icon  30 Minutos
14172NeropJsG9JRe5gfaPtf3hop8jYYTsl8=220892021-05-02 14:29:530 dias, 0 horas, 0 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 23 segundosmissed_icon  30 Minutos
14173haziinxJ6LKWvkYNzwWa5l8Vtk3E+hDC0=221792021-05-03 17:48:390 dias, 0 horas, 0 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 23 segundosmissed_icon  30 Minutos
14174亗 HALLEN.nM3dGLuAKJfnA9owOMel946w5yg=63292020-01-19 17:12:540 dias, 0 horas, 0 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 23 segundosmissed_icon  30 Minutos
14175borboletaxp982JpdGXj0GhpfrX4EK/Tc0OEFlk8A=225092021-05-08 01:38:350 dias, 0 horas, 0 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 23 segundosmissed_icon  30 Minutos
14176185.59.29.99:664j/5dEytzOM5zxkGzTXWj29xCVjQ=222582021-05-04 19:46:310 dias, 0 horas, 0 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 37 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 23 segundosmissed_icon  30 Minutos
14177JaoIncrivelRaOSvrXw0CqRjXy6NhiBqFzlgv0=212662021-04-16 19:46:210 dias, 0 horas, 0 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 24 segundosmissed_icon  30 Minutos
14178YurisQUZ4CTb0mQtz1ncPzNt1t3vWFY=213352021-04-19 01:09:040 dias, 0 horas, 0 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 24 segundosmissed_icon  30 Minutos
14179AurelDtpJGvCK2jg+Z5Y1KUn6r3bj2Jw=100052020-03-26 14:47:220 dias, 0 horas, 0 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 24 segundosmissed_icon  30 Minutos
14180Puby λy0UBgXkOv7nhCV9wqN69Et1YlzE=83572020-03-04 18:49:270 dias, 0 horas, 0 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 36 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 24 segundosmissed_icon  30 Minutos
14181RanksystemvKce1cJSehB1DCpajY4EqCQ9MeQ=61352020-05-25 21:59:280 dias, 0 horas, 0 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 25 segundosmissed_icon  30 Minutos
14182Rychard0rTCY+wHC9gkcrmvHIwdGBqJC/o=211462021-04-11 17:51:530 dias, 0 horas, 0 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 25 segundosmissed_icon  30 Minutos
14183PauladaBZYD8bMQuKt8J6X9mYS15bm8Nvg=218252021-04-28 22:13:100 dias, 0 horas, 0 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 25 segundosmissed_icon  30 Minutos
14184FQueirozRJbobRyGcXxovYVbMliv5Dj3lxoHs=216712021-04-25 20:13:370 dias, 0 horas, 0 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 25 segundosmissed_icon  30 Minutos
14185erblackbeltb7qp1n6M8bAT/qsm0/fSGoU7GsI=215092021-04-22 21:12:450 dias, 0 horas, 0 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 25 segundosmissed_icon  30 Minutos