RankingNomeID ùnicaCliente-database-IDVisto pela última vezcountryTempo total OnlineTempo total afkTempo total ativoGrupo atual do Servidoractual group sincePróximo ranking emPróximo grupo
12238TheIgoroXquwkkMUHyQXFU4ppgAtmIhm+vE=196322021-02-20 19:18:240 dias, 0 horas, 0 minutos, 34 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 34 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 26 segundosmissed_icon  30 Minutos
12239ZikaB1S5LU+7/7W4MPF/qQhE3vSMF/M=192772021-02-03 11:31:270 dias, 0 horas, 0 minutos, 34 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 34 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 26 segundosmissed_icon  30 Minutos
12240ZiNoEu49Ms09ZY3fZ60Umq4YTJZvnBBEI=193762021-02-08 06:44:380 dias, 0 horas, 0 minutos, 33 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 33 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 27 segundosmissed_icon  30 Minutos
12241CaveirexEIqT2yA9absjVWkY4oBu704j+Nc=196532021-02-21 18:21:190 dias, 0 horas, 0 minutos, 33 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 33 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 27 segundosmissed_icon  30 Minutos
12242ROTA|LEVIqq8CSncHNHZiULc6ve+pGpW18kU=198812021-03-02 18:47:340 dias, 0 horas, 0 minutos, 32 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 32 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 28 segundosmissed_icon  30 Minutos
12243☼ Arthur Goelzer ☼wmfdMltsSWEKi1oaFhDHmccvR/8=198542021-03-01 20:40:070 dias, 0 horas, 0 minutos, 32 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 32 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 28 segundosmissed_icon  30 Minutos
12244LULQY3fG9cFSxaq5RQwxgwK6628KD/4=185582021-01-01 15:14:460 dias, 0 horas, 0 minutos, 31 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 31 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 29 segundosmissed_icon  30 Minutos
12245Freddy_Castleh8sA1aDdtIiEIAQsqnhHvXtuH94=196242021-02-20 15:49:000 dias, 0 horas, 0 minutos, 31 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 31 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 29 segundosmissed_icon  30 Minutos
12246DenisElkoGcslUNiC0nlRLmfLuZgN4Ckn4X8=192952021-02-04 09:25:590 dias, 0 horas, 0 minutos, 31 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 31 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 29 segundosmissed_icon  30 Minutos
12247SSSqnLikfqw9lQum1I7r3bLxsXVGbM=73732020-02-01 14:03:060 dias, 0 horas, 0 minutos, 31 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 31 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 29 segundosmissed_icon  30 Minutos
12248Gotin ay лoл/iO7BsNIKgJrDO0UqW4Nc7G1vNo=195312021-02-16 16:25:260 dias, 0 horas, 0 minutos, 30 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 30 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 30 segundosmissed_icon  30 Minutos
12249Skol6gnIFM9LfDA8ZGbciPMzDCAj2so=197162021-02-25 01:30:430 dias, 0 horas, 0 minutos, 30 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 30 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 30 segundosmissed_icon  30 Minutos
12250GukzzyQaXh7PRiEJRtYpXEXL+xDvsNgiA=196222021-02-20 11:18:150 dias, 0 horas, 0 minutos, 29 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 29 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 31 segundosmissed_icon  30 Minutos
12251SERVER ADMI.NLx8p52sQlazuYf9Dz1lE2dQxxlA=101082020-03-27 20:30:000 dias, 0 horas, 0 minutos, 29 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 29 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 31 segundosmissed_icon  30 Minutos
12252votjtaFD6JlEE4g2F0KQ+oczmxlxrXVuI=192232021-02-01 12:53:170 dias, 0 horas, 0 minutos, 29 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 29 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 31 segundosmissed_icon  30 Minutos
12253Imune7BaccSXuaQnpb+y1Vu4VwiDtVW5Cc=193152021-02-05 18:08:370 dias, 0 horas, 0 minutos, 28 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 28 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 32 segundosmissed_icon  30 Minutos
12254zBonopvp83YYOjcgA2yE3texKWIobw8HblI=193022021-02-04 17:55:380 dias, 0 horas, 0 minutos, 27 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 27 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 33 segundosmissed_icon  30 Minutos
12255Tea2VSr0I2QhPC+Sh74egsGNiUFYPM=195752021-02-18 14:41:070 dias, 0 horas, 0 minutos, 27 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 27 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 33 segundosmissed_icon  30 Minutos
12256asdICbdiR6WsOSyL/meAacKrROBO9M=76662020-02-19 04:03:390 dias, 0 horas, 0 minutos, 27 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 27 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 33 segundosmissed_icon  30 Minutos
12257LA PAPA SHAOLINVy1zIFxEyI3WsnGO+VhsJzjfBek=192222021-02-01 12:08:400 dias, 0 horas, 0 minutos, 27 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 27 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 33 segundosmissed_icon  30 Minutos
12258eduardT9PsZJhMloMl+h3xqmUCGEgLR5Q=93722020-03-19 22:17:260 dias, 0 horas, 0 minutos, 27 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 27 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 33 segundosmissed_icon  30 Minutos
12259DomiinooXF17kGVrvllD81tplbEnhypI6Dk=198642021-03-02 05:55:060 dias, 0 horas, 0 minutos, 27 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 27 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 33 segundosmissed_icon  30 Minutos
12260wrexxOF8AF3atGPj0x0hMJiIqQA3+E8w=196182021-02-20 10:02:480 dias, 0 horas, 0 minutos, 27 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 27 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 33 segundosmissed_icon  30 Minutos
12261FikuzDla7dSzs9DknkdcaeWPeYbOiDrU=184292020-12-25 21:19:240 dias, 0 horas, 0 minutos, 26 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 26 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 34 segundosmissed_icon  30 Minutos
122623333yPMrJtO0iPsJRHyUB3GXAp59rW8=75212020-02-05 17:08:580 dias, 0 horas, 0 minutos, 26 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 26 segundos0 dias, 0 horas, 29 minutos, 34 segundosmissed_icon  30 Minutos