RankingNomeID ùnicaCliente-database-IDVisto pela última vezTempo total OnlineTempo total afkTempo total ativoGrupo atual do Servidoractual group sincePróximo ranking emPróximo grupo
1252ONEL1uHjKO5J3SL8+l9C0YdhgmWD8l8=15035online3 dias, 17 horas, 2 minutos, 38 segundos0 dias, 4 horas, 25 minutos, 39 segundos3 dias, 12 horas, 36 minutos, 59 segundosgroupicon  3 Dias2020-07-26 23:14:141 dias, 6 horas, 57 minutos, 22 segundosmissed_icon  5 Dias
4435otavio3xWzzblRd0jDy1WTMviZGc7NOfI=15996online0 dias, 7 horas, 44 minutos, 11 segundos0 dias, 1 horas, 54 minutos, 15 segundos0 dias, 5 horas, 49 minutos, 56 segundosgroupicon  5 Horas2020-08-05 19:04:170 dias, 16 horas, 15 minutos, 49 segundosmissed_icon  1 Dia
47Junim da Grota.AHMM7nGQLOhRcHkQbTJrjjeF+mw=9291online52 dias, 0 horas, 36 minutos, 49 segundos21 dias, 19 horas, 46 minutos, 26 segundos30 dias, 4 horas, 50 minutos, 23 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-09 12:13:417 dias, 23 horas, 23 minutos, 11 segundosmissed_icon  2 Meses
37/////////3gtvmWozzYrdDLsGI9axzdK6szE=5779online57 dias, 16 horas, 56 minutos, 31 segundos26 dias, 22 horas, 59 minutos, 19 segundos30 dias, 17 horas, 57 minutos, 12 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-17 03:00:342 dias, 7 horas, 3 minutos, 29 segundosmissed_icon  2 Meses
142xeffinho7VPJlwnThkNTzSIhIZbdfrXCYMY=2345online25 dias, 14 horas, 55 minutos, 28 segundos0 dias, 18 horas, 18 minutos, 56 segundos24 dias, 20 horas, 36 minutos, 32 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-18 02:23:044 dias, 9 horas, 4 minutos, 32 segundosmissed_icon  1 Mês
169madmaxpc3Wpo58RJMaLyVoo/fLjsuZnSZjA=9159online23 dias, 6 horas, 10 minutos, 6 segundos3 dias, 4 horas, 39 minutos, 8 segundos20 dias, 1 horas, 30 minutos, 58 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-05 21:22:506 dias, 17 horas, 49 minutos, 54 segundosmissed_icon  1 Mês
4701DanDan1bklRKMUJntZ+QcX4qMBmi1qwfA=15945online0 dias, 6 horas, 33 minutos, 20 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 6 horas, 33 minutos, 20 segundosgroupicon  5 Horas2020-08-04 22:50:580 dias, 17 horas, 26 minutos, 40 segundosmissed_icon  1 Dia
1543To ferrado4GgZKkRG6aLEiCrMUOGKQzPIAXM=15353online2 dias, 15 horas, 55 minutos, 40 segundos0 dias, 0 horas, 35 minutos, 21 segundos2 dias, 15 horas, 20 minutos, 19 segundosgroupicon  1 Dia2020-07-29 00:08:520 dias, 8 horas, 4 minutos, 20 segundosmissed_icon  3 Dias
2robz11bRp6TSxDcmp9NE9Opxaru5+u84=2796online271 dias, 5 horas, 36 minutos, 29 segundos169 dias, 10 horas, 28 minutos, 32 segundos101 dias, 19 horas, 7 minutos, 57 segundosgroupicon  6 Meses2020-04-22 06:21:3988 dias, 18 horas, 23 minutos, 31 segundosmissed_icon  1 Ano
745ricoa2QwDb55UfyPhICwJMDUHPBejwI=3754online6 dias, 19 horas, 17 minutos, 30 segundos1 dias, 1 horas, 17 minutos, 56 segundos5 dias, 17 horas, 59 minutos, 34 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-01 16:34:213 dias, 4 horas, 42 minutos, 30 segundosmissed_icon  10 Dias
106iKingPINGUE2HYoDW5HYTHKcKWB5OcYttiU+RQ=7264online31 dias, 12 horas, 28 minutos, 5 segundos0 dias, 21 horas, 24 minutos, 10 segundos30 dias, 15 horas, 3 minutos, 55 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-16 18:57:4828 dias, 11 horas, 31 minutos, 55 segundosmissed_icon  2 Meses
1258potenzy/VlEznObcUhqec1pBKcZAI6kork=2561online3 dias, 16 horas, 23 minutos, 19 segundos0 dias, 3 horas, 28 minutos, 0 segundos3 dias, 12 horas, 55 minutos, 19 segundosgroupicon  3 Dias2020-05-12 23:09:041 dias, 7 horas, 36 minutos, 41 segundosmissed_icon  5 Dias
551Celiogui0gmdsZdgMDU+u2tSLKsVSRP3EuY=14935online9 dias, 3 horas, 51 minutos, 12 segundos1 dias, 9 horas, 29 minutos, 3 segundos7 dias, 18 horas, 22 minutos, 9 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-18 16:34:250 dias, 20 horas, 8 minutos, 48 segundosmissed_icon  10 Dias
653Leozik9Q3OBcANQNLalthQX0TNGNfox1I=13919online7 dias, 19 horas, 48 minutos, 21 segundos0 dias, 12 horas, 39 minutos, 24 segundos7 dias, 7 horas, 8 minutos, 57 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-15 21:57:512 dias, 4 horas, 11 minutos, 39 segundosmissed_icon  10 Dias
252ForlanA4dlrhgJmGE/o6PET28bl9eTBPk=13415online17 dias, 19 horas, 23 minutos, 17 segundos1 dias, 14 horas, 11 minutos, 18 segundos16 dias, 5 horas, 11 minutos, 59 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-28 21:41:2612 dias, 4 horas, 36 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
134bdelorenzo2si+20iLwMMRWZWyFiMIFY82k/s=9275online26 dias, 9 horas, 21 minutos, 20 segundos4 dias, 16 horas, 57 minutos, 27 segundos21 dias, 16 horas, 23 minutos, 53 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-08 15:23:163 dias, 14 horas, 38 minutos, 40 segundosmissed_icon  1 Mês
78Dezker9IxdmKfZo3loaVvZH6YBdASj80c=4279online37 dias, 1 horas, 46 minutos, 4 segundos10 dias, 20 horas, 16 minutos, 30 segundos26 dias, 5 horas, 29 minutos, 34 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-04 13:59:4822 dias, 22 horas, 13 minutos, 56 segundosmissed_icon  2 Meses
16Vinicius ♥a9+O7yZx9LWyd4IDpMxHonqA3Dw=12234online102 dias, 18 horas, 42 minutos, 46 segundos85 dias, 5 horas, 14 minutos, 55 segundos17 dias, 13 horas, 27 minutos, 51 segundosgroupicon  3 Meses2020-07-22 04:41:3877 dias, 5 horas, 17 minutos, 14 segundosmissed_icon  6 Meses
1658faellzASY9evPZCb5e09WZjaTWrB9afkI=15738online2 dias, 8 horas, 58 minutos, 11 segundos0 dias, 4 horas, 24 minutos, 5 segundos2 dias, 4 horas, 34 minutos, 6 segundosgroupicon  1 Dia2020-07-30 13:21:360 dias, 15 horas, 1 minutos, 49 segundosmissed_icon  3 Dias
269Gustavo8kGaCLVmZQzh1rk5Rj/PIDiKH1s=9758online16 dias, 20 horas, 15 minutos, 52 segundos3 dias, 3 horas, 58 minutos, 24 segundos13 dias, 16 horas, 17 minutos, 28 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-25 22:19:5613 dias, 3 horas, 44 minutos, 8 segundosmissed_icon  1 Mês
604Haruzeira7frMnIV5y6HuUS3xagiyMjVY6Jc=14556online8 dias, 11 horas, 19 minutos, 34 segundos1 dias, 16 horas, 20 minutos, 20 segundos6 dias, 18 horas, 59 minutos, 14 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-19 21:21:271 dias, 12 horas, 40 minutos, 26 segundosmissed_icon  10 Dias
1196TVN9cAfRaxVNMjNSdAVd7nZVrw0klM=15048online3 dias, 22 horas, 8 minutos, 16 segundos0 dias, 19 horas, 4 minutos, 13 segundos3 dias, 3 horas, 4 minutos, 3 segundosgroupicon  3 Dias2020-07-21 22:04:571 dias, 1 horas, 51 minutos, 44 segundosmissed_icon  5 Dias
167tteuw/QnPgk+jkKyPob2HhKqbFX783AI=7762online23 dias, 10 horas, 52 minutos, 47 segundos2 dias, 23 horas, 54 minutos, 24 segundos20 dias, 10 horas, 58 minutos, 23 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-24 15:22:046 dias, 13 horas, 7 minutos, 13 segundosmissed_icon  1 Mês
1099asd8BRHSziz0ZTv8RcFI1iQdyOnyj4=15039online4 dias, 11 horas, 25 minutos, 12 segundos0 dias, 10 horas, 18 minutos, 10 segundos4 dias, 1 horas, 7 minutos, 2 segundosgroupicon  3 Dias2020-07-22 19:52:200 dias, 12 horas, 34 minutos, 48 segundosmissed_icon  5 Dias
1251WilsoNN2Gn0TevxlJ7rN7UkUwVtezV9rS0=15040online3 dias, 17 horas, 6 minutos, 25 segundos0 dias, 21 horas, 5 minutos, 50 segundos2 dias, 20 horas, 0 minutos, 35 segundosgroupicon  3 Dias2020-07-26 22:32:101 dias, 6 horas, 53 minutos, 35 segundosmissed_icon  5 Dias