RankingNomeID ùnicaCliente-database-IDVisto pela última vezTempo total OnlineTempo total afkTempo total ativoGrupo atual do Servidoractual group sincePróximo ranking emPróximo grupo
1246ONEL1uHjKO5J3SL8+l9C0YdhgmWD8l8=150352020-08-05 22:41:223 dias, 17 horas, 54 minutos, 39 segundos0 dias, 4 horas, 25 minutos, 39 segundos3 dias, 13 horas, 29 minutos, 0 segundosgroupicon  3 Dias2020-07-26 23:14:141 dias, 6 horas, 5 minutos, 21 segundosmissed_icon  5 Dias
169madmaxpc3Wpo58RJMaLyVoo/fLjsuZnSZjA=91592020-08-05 22:41:2223 dias, 7 horas, 3 minutos, 1 segundos3 dias, 4 horas, 51 minutos, 58 segundos20 dias, 2 horas, 11 minutos, 3 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-05 21:22:506 dias, 16 horas, 56 minutos, 59 segundosmissed_icon  1 Mês
252ForlanA4dlrhgJmGE/o6PET28bl9eTBPk=134152020-08-05 22:41:2217 dias, 20 horas, 16 minutos, 12 segundos1 dias, 14 horas, 11 minutos, 18 segundos16 dias, 6 horas, 4 minutos, 54 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-28 21:41:2612 dias, 3 horas, 43 minutos, 48 segundosmissed_icon  1 Mês
651Leozik9Q3OBcANQNLalthQX0TNGNfox1I=139192020-08-05 22:41:227 dias, 20 horas, 41 minutos, 16 segundos0 dias, 13 horas, 2 minutos, 29 segundos7 dias, 7 horas, 38 minutos, 47 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-15 21:57:512 dias, 3 horas, 18 minutos, 44 segundosmissed_icon  10 Dias
742ricoa2QwDb55UfyPhICwJMDUHPBejwI=37542020-08-05 22:41:226 dias, 20 horas, 10 minutos, 25 segundos1 dias, 1 horas, 17 minutos, 56 segundos5 dias, 18 horas, 52 minutos, 29 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-01 16:34:213 dias, 3 horas, 49 minutos, 35 segundosmissed_icon  10 Dias
574jao4na8mC+Wj1h3kiiUHB/QgVwMu2w=138762020-08-05 22:41:228 dias, 21 horas, 20 minutos, 12 segundos1 dias, 8 horas, 58 minutos, 40 segundos7 dias, 12 horas, 21 minutos, 32 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-12 19:44:381 dias, 2 horas, 39 minutos, 48 segundosmissed_icon  10 Dias
47Junim da Grota.AHMM7nGQLOhRcHkQbTJrjjeF+mw=92912020-08-05 22:41:2252 dias, 1 horas, 29 minutos, 44 segundos21 dias, 20 horas, 15 minutos, 48 segundos30 dias, 5 horas, 13 minutos, 56 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-09 12:13:417 dias, 22 horas, 30 minutos, 16 segundosmissed_icon  2 Meses
78Dezker9IxdmKfZo3loaVvZH6YBdASj80c=42792020-08-05 22:41:2237 dias, 2 horas, 38 minutos, 59 segundos10 dias, 20 horas, 16 minutos, 30 segundos26 dias, 6 horas, 22 minutos, 29 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-04 13:59:4822 dias, 21 horas, 21 minutos, 1 segundosmissed_icon  2 Meses
2robz11bRp6TSxDcmp9NE9Opxaru5+u84=27962020-08-05 22:41:22271 dias, 6 horas, 29 minutos, 24 segundos169 dias, 10 horas, 28 minutos, 32 segundos101 dias, 20 horas, 0 minutos, 52 segundosgroupicon  6 Meses2020-04-22 06:21:3988 dias, 17 horas, 30 minutos, 36 segundosmissed_icon  1 Ano
1091asd8BRHSziz0ZTv8RcFI1iQdyOnyj4=150392020-08-05 22:41:224 dias, 12 horas, 18 minutos, 7 segundos0 dias, 10 horas, 18 minutos, 10 segundos4 dias, 1 horas, 59 minutos, 57 segundosgroupicon  3 Dias2020-07-22 19:52:200 dias, 11 horas, 41 minutos, 53 segundosmissed_icon  5 Dias
933Kobah0wC8mQlO9oEl2Y8u6wXfEqEFvGQ=144692020-08-05 22:41:225 dias, 10 horas, 8 minutos, 13 segundos0 dias, 1 horas, 7 minutos, 10 segundos5 dias, 9 horas, 1 minutos, 3 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-02 21:42:244 dias, 13 horas, 51 minutos, 47 segundosmissed_icon  10 Dias
16Vinicius ♥a9+O7yZx9LWyd4IDpMxHonqA3Dw=122342020-08-05 22:41:22102 dias, 19 horas, 35 minutos, 41 segundos85 dias, 6 horas, 7 minutos, 50 segundos17 dias, 13 horas, 27 minutos, 51 segundosgroupicon  3 Meses2020-07-22 04:41:3877 dias, 4 horas, 24 minutos, 19 segundosmissed_icon  6 Meses
551Celiogui0gmdsZdgMDU+u2tSLKsVSRP3EuY=149352020-08-05 22:41:229 dias, 4 horas, 43 minutos, 4 segundos1 dias, 9 horas, 29 minutos, 3 segundos7 dias, 19 horas, 14 minutos, 1 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-18 16:34:250 dias, 19 horas, 16 minutos, 56 segundosmissed_icon  10 Dias
1193TVN9cAfRaxVNMjNSdAVd7nZVrw0klM=150482020-08-05 22:41:223 dias, 23 horas, 1 minutos, 11 segundos0 dias, 19 horas, 57 minutos, 8 segundos3 dias, 3 horas, 4 minutos, 3 segundosgroupicon  3 Dias2020-07-21 22:04:571 dias, 0 horas, 58 minutos, 49 segundosmissed_icon  5 Dias
268Gustavo8kGaCLVmZQzh1rk5Rj/PIDiKH1s=97582020-08-05 22:41:2216 dias, 21 horas, 8 minutos, 47 segundos3 dias, 3 horas, 58 minutos, 24 segundos13 dias, 17 horas, 10 minutos, 23 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-25 22:19:5613 dias, 2 horas, 51 minutos, 13 segundosmissed_icon  1 Mês
142xeffinho7VPJlwnThkNTzSIhIZbdfrXCYMY=23452020-08-05 22:41:2225 dias, 15 horas, 48 minutos, 23 segundos0 dias, 18 horas, 18 minutos, 56 segundos24 dias, 21 horas, 29 minutos, 27 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-18 02:23:044 dias, 8 horas, 11 minutos, 37 segundosmissed_icon  1 Mês
37/////////3gtvmWozzYrdDLsGI9axzdK6szE=57792020-08-05 22:41:2257 dias, 17 horas, 49 minutos, 26 segundos26 dias, 22 horas, 59 minutos, 19 segundos30 dias, 18 horas, 50 minutos, 7 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-17 03:00:342 dias, 6 horas, 10 minutos, 34 segundosmissed_icon  2 Meses
274Raveeninha2EOlFisaVXeiofRXhgQH5JwaCwE=105952020-08-05 22:41:2216 dias, 9 horas, 49 minutos, 16 segundos0 dias, 12 horas, 40 minutos, 29 segundos15 dias, 21 horas, 8 minutos, 47 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-30 15:38:0013 dias, 14 horas, 10 minutos, 44 segundosmissed_icon  1 Mês
106iKingPINGUE2HYoDW5HYTHKcKWB5OcYttiU+RQ=72642020-08-05 22:41:2231 dias, 13 horas, 21 minutos, 0 segundos0 dias, 21 horas, 24 minutos, 10 segundos30 dias, 15 horas, 56 minutos, 50 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-16 18:57:4828 dias, 10 horas, 39 minutos, 0 segundosmissed_icon  2 Meses
138miguel83TXV2/GGUWfe6SBYULCxsKUUDI=70782020-08-05 22:41:2225 dias, 19 horas, 26 minutos, 41 segundos0 dias, 20 horas, 57 minutos, 40 segundos24 dias, 22 horas, 29 minutos, 1 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-27 10:47:234 dias, 4 horas, 33 minutos, 19 segundosmissed_icon  1 Mês
9494vitor56Uqn6zLMvOYdoh01xK5LDo4IoI=160112020-08-05 22:41:220 dias, 0 horas, 39 minutos, 20 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos0 dias, 0 horas, 39 minutos, 20 segundosgroupicon  30 Minutos2020-08-05 22:30:370 dias, 0 horas, 20 minutos, 40 segundosmissed_icon  1 Hora
134bdelorenzo2si+20iLwMMRWZWyFiMIFY82k/s=92752020-08-05 22:41:2226 dias, 10 horas, 14 minutos, 15 segundos4 dias, 17 horas, 0 minutos, 46 segundos21 dias, 17 horas, 13 minutos, 29 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-08 15:23:163 dias, 13 horas, 45 minutos, 45 segundosmissed_icon  1 Mês
167tteuw/QnPgk+jkKyPob2HhKqbFX783AI=77622020-08-05 22:41:2223 dias, 11 horas, 45 minutos, 42 segundos2 dias, 23 horas, 54 minutos, 24 segundos20 dias, 11 horas, 51 minutos, 18 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-24 15:22:046 dias, 12 horas, 14 minutos, 18 segundosmissed_icon  1 Mês
1391Brooks5Zn3A9awZrHSV28Fh0XKZNfsdFI=135982020-08-05 22:41:223 dias, 3 horas, 39 minutos, 12 segundos0 dias, 6 horas, 24 minutos, 40 segundos2 dias, 21 horas, 14 minutos, 32 segundosgroupicon  3 Dias2020-08-03 05:02:231 dias, 20 horas, 20 minutos, 48 segundosmissed_icon  5 Dias
1244WilsoNN2Gn0TevxlJ7rN7UkUwVtezV9rS0=150402020-08-05 22:41:223 dias, 17 horas, 59 minutos, 20 segundos0 dias, 21 horas, 5 minutos, 50 segundos2 dias, 20 horas, 53 minutos, 30 segundosgroupicon  3 Dias2020-07-26 22:32:101 dias, 6 horas, 0 minutos, 40 segundosmissed_icon  5 Dias