RankingNomeID ùnicaCliente-database-IDVisto pela última vezTempo total OnlineTempo total afkTempo total ativoGrupo atual do Servidoractual group sincePróximo ranking emPróximo grupo
1193TVN9cAfRaxVNMjNSdAVd7nZVrw0klM=15048online3 dias, 22 horas, 59 minutos, 58 segundos0 dias, 19 horas, 55 minutos, 55 segundos3 dias, 3 horas, 4 minutos, 3 segundosgroupicon  3 Dias2020-07-21 22:04:571 dias, 1 horas, 0 minutos, 2 segundosmissed_icon  5 Dias
274Raveeninha2EOlFisaVXeiofRXhgQH5JwaCwE=10595online16 dias, 9 horas, 48 minutos, 3 segundos0 dias, 12 horas, 40 minutos, 29 segundos15 dias, 21 horas, 7 minutos, 34 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-30 15:38:0013 dias, 14 horas, 11 minutos, 57 segundosmissed_icon  1 Mês
551Celiogui0gmdsZdgMDU+u2tSLKsVSRP3EuY=14935online9 dias, 4 horas, 41 minutos, 51 segundos1 dias, 9 horas, 29 minutos, 3 segundos7 dias, 19 horas, 12 minutos, 48 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-18 16:34:250 dias, 19 horas, 18 minutos, 9 segundosmissed_icon  10 Dias
106iKingPINGUE2HYoDW5HYTHKcKWB5OcYttiU+RQ=7264online31 dias, 13 horas, 19 minutos, 47 segundos0 dias, 21 horas, 24 minutos, 10 segundos30 dias, 15 horas, 55 minutos, 37 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-16 18:57:4828 dias, 10 horas, 40 minutos, 13 segundosmissed_icon  2 Meses
78Dezker9IxdmKfZo3loaVvZH6YBdASj80c=4279online37 dias, 2 horas, 37 minutos, 46 segundos10 dias, 20 horas, 16 minutos, 30 segundos26 dias, 6 horas, 21 minutos, 16 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-04 13:59:4822 dias, 21 horas, 22 minutos, 14 segundosmissed_icon  2 Meses
47Junim da Grota.AHMM7nGQLOhRcHkQbTJrjjeF+mw=9291online52 dias, 1 horas, 28 minutos, 31 segundos21 dias, 20 horas, 15 minutos, 48 segundos30 dias, 5 horas, 12 minutos, 43 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-09 12:13:417 dias, 22 horas, 31 minutos, 29 segundosmissed_icon  2 Meses
169madmaxpc3Wpo58RJMaLyVoo/fLjsuZnSZjA=9159online23 dias, 7 horas, 1 minutos, 48 segundos3 dias, 4 horas, 50 minutos, 45 segundos20 dias, 2 horas, 11 minutos, 3 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-05 21:22:506 dias, 16 horas, 58 minutos, 12 segundosmissed_icon  1 Mês
138miguel83TXV2/GGUWfe6SBYULCxsKUUDI=7078online25 dias, 19 horas, 25 minutos, 28 segundos0 dias, 20 horas, 57 minutos, 40 segundos24 dias, 22 horas, 27 minutos, 48 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-27 10:47:234 dias, 4 horas, 34 minutos, 32 segundosmissed_icon  1 Mês
134bdelorenzo2si+20iLwMMRWZWyFiMIFY82k/s=9275online26 dias, 10 horas, 13 minutos, 2 segundos4 dias, 17 horas, 0 minutos, 46 segundos21 dias, 17 horas, 12 minutos, 16 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-08 15:23:163 dias, 13 horas, 46 minutos, 58 segundosmissed_icon  1 Mês
574jao4na8mC+Wj1h3kiiUHB/QgVwMu2w=13876online8 dias, 21 horas, 18 minutos, 59 segundos1 dias, 8 horas, 58 minutos, 40 segundos7 dias, 12 horas, 20 minutos, 19 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-12 19:44:381 dias, 2 horas, 41 minutos, 1 segundosmissed_icon  10 Dias
167tteuw/QnPgk+jkKyPob2HhKqbFX783AI=7762online23 dias, 11 horas, 44 minutos, 29 segundos2 dias, 23 horas, 54 minutos, 24 segundos20 dias, 11 horas, 50 minutos, 5 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-24 15:22:046 dias, 12 horas, 15 minutos, 31 segundosmissed_icon  1 Mês
698Mitra.PHXAIAyeV4IGZ/aGkwzsKwwHiTf8v4=13229online7 dias, 5 horas, 28 minutos, 58 segundos0 dias, 1 horas, 8 minutos, 24 segundos7 dias, 4 horas, 20 minutos, 34 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-11 01:38:392 dias, 18 horas, 31 minutos, 2 segundosmissed_icon  10 Dias
2robz11bRp6TSxDcmp9NE9Opxaru5+u84=2796online271 dias, 6 horas, 28 minutos, 11 segundos169 dias, 10 horas, 28 minutos, 32 segundos101 dias, 19 horas, 59 minutos, 39 segundosgroupicon  6 Meses2020-04-22 06:21:3988 dias, 17 horas, 31 minutos, 49 segundosmissed_icon  1 Ano
37/////////3gtvmWozzYrdDLsGI9axzdK6szE=5779online57 dias, 17 horas, 48 minutos, 13 segundos26 dias, 22 horas, 59 minutos, 19 segundos30 dias, 18 horas, 48 minutos, 54 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-17 03:00:342 dias, 6 horas, 11 minutos, 47 segundosmissed_icon  2 Meses
1244WilsoNN2Gn0TevxlJ7rN7UkUwVtezV9rS0=15040online3 dias, 17 horas, 58 minutos, 7 segundos0 dias, 21 horas, 5 minutos, 50 segundos2 dias, 20 horas, 52 minutos, 17 segundosgroupicon  3 Dias2020-07-26 22:32:101 dias, 6 horas, 1 minutos, 53 segundosmissed_icon  5 Dias
1246ONEL1uHjKO5J3SL8+l9C0YdhgmWD8l8=15035online3 dias, 17 horas, 53 minutos, 26 segundos0 dias, 4 horas, 25 minutos, 39 segundos3 dias, 13 horas, 27 minutos, 47 segundosgroupicon  3 Dias2020-07-26 23:14:141 dias, 6 horas, 6 minutos, 34 segundosmissed_icon  5 Dias
933Kobah0wC8mQlO9oEl2Y8u6wXfEqEFvGQ=14469online5 dias, 10 horas, 7 minutos, 0 segundos0 dias, 1 horas, 7 minutos, 10 segundos5 dias, 8 horas, 59 minutos, 50 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-02 21:42:244 dias, 13 horas, 53 minutos, 0 segundosmissed_icon  10 Dias
268Gustavo8kGaCLVmZQzh1rk5Rj/PIDiKH1s=9758online16 dias, 21 horas, 7 minutos, 34 segundos3 dias, 3 horas, 58 minutos, 24 segundos13 dias, 17 horas, 9 minutos, 10 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-25 22:19:5613 dias, 2 horas, 52 minutos, 26 segundosmissed_icon  1 Mês
651Leozik9Q3OBcANQNLalthQX0TNGNfox1I=13919online7 dias, 20 horas, 40 minutos, 3 segundos0 dias, 13 horas, 1 minutos, 16 segundos7 dias, 7 horas, 38 minutos, 47 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-15 21:57:512 dias, 3 horas, 19 minutos, 57 segundosmissed_icon  10 Dias
1091asd8BRHSziz0ZTv8RcFI1iQdyOnyj4=15039online4 dias, 12 horas, 16 minutos, 54 segundos0 dias, 10 horas, 18 minutos, 10 segundos4 dias, 1 horas, 58 minutos, 44 segundosgroupicon  3 Dias2020-07-22 19:52:200 dias, 11 horas, 43 minutos, 6 segundosmissed_icon  5 Dias
252ForlanA4dlrhgJmGE/o6PET28bl9eTBPk=13415online17 dias, 20 horas, 14 minutos, 59 segundos1 dias, 14 horas, 11 minutos, 18 segundos16 dias, 6 horas, 3 minutos, 41 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-28 21:41:2612 dias, 3 horas, 45 minutos, 1 segundosmissed_icon  1 Mês
142xeffinho7VPJlwnThkNTzSIhIZbdfrXCYMY=2345online25 dias, 15 horas, 47 minutos, 10 segundos0 dias, 18 horas, 18 minutos, 56 segundos24 dias, 21 horas, 28 minutos, 14 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-18 02:23:044 dias, 8 horas, 12 minutos, 50 segundosmissed_icon  1 Mês
1391Brooks5Zn3A9awZrHSV28Fh0XKZNfsdFI=13598online3 dias, 3 horas, 37 minutos, 59 segundos0 dias, 6 horas, 24 minutos, 40 segundos2 dias, 21 horas, 13 minutos, 19 segundosgroupicon  3 Dias2020-08-03 05:02:231 dias, 20 horas, 22 minutos, 1 segundosmissed_icon  5 Dias
742ricoa2QwDb55UfyPhICwJMDUHPBejwI=3754online6 dias, 20 horas, 9 minutos, 12 segundos1 dias, 1 horas, 17 minutos, 56 segundos5 dias, 18 horas, 51 minutos, 16 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-01 16:34:213 dias, 3 horas, 50 minutos, 48 segundosmissed_icon  10 Dias
16Vinicius ♥a9+O7yZx9LWyd4IDpMxHonqA3Dw=12234online102 dias, 19 horas, 34 minutos, 28 segundos85 dias, 6 horas, 6 minutos, 37 segundos17 dias, 13 horas, 27 minutos, 51 segundosgroupicon  3 Meses2020-07-22 04:41:3877 dias, 4 horas, 25 minutos, 32 segundosmissed_icon  6 Meses