RankingNomeID ùnicaCliente-database-IDVisto pela última vezcountryTempo total OnlineTempo total afkTempo total ativoGrupo atual do Servidoractual group sincePróximo ranking emPróximo grupo
Nego BamXJeJS1+nqdZWOzxixb5iBT2E9UQ=16online647 dias, 8 horas, 28 minutos, 7 segundos476 dias, 1 horas, 36 minutos, 49 segundos171 dias, 6 horas, 51 minutos, 18 segundosgroupicon  1 Ano2020-07-19 11:20:250Não, client em exceção
1DodoFerrasyGSKFGuCwo/u1TeFMS+jiiUTQJI=2online374 dias, 5 horas, 4 minutos, 52 segundos214 dias, 16 horas, 45 minutos, 48 segundos159 dias, 12 horas, 19 minutos, 4 segundosgroupicon  1 Ano2020-10-10 11:09:16345 dias, 18 horas, 55 minutos, 8 segundosmissed_icon  2 Anos
2robz11bRp6TSxDcmp9NE9Opxaru5+u84=2796online345 dias, 14 horas, 6 minutos, 14 segundos218 dias, 18 horas, 58 minutos, 14 segundos126 dias, 19 horas, 8 minutos, 0 segundosgroupicon  6 Meses2020-04-22 06:21:3914 dias, 9 horas, 53 minutos, 46 segundosmissed_icon  1 Ano
Alokes9iQdX90flx/DGC2N0itA/YqTo=15online331 dias, 6 horas, 13 minutos, 31 segundos144 dias, 15 horas, 52 minutos, 1 segundos186 dias, 14 horas, 21 minutos, 30 segundosgroupicon  30 Minutos0Não, client em exceção
BOTinaucgtp19IUBkVPm6Mj8+pjApd3h8=3367online358 dias, 23 horas, 15 minutos, 46 segundos181 dias, 5 horas, 31 minutos, 48 segundos177 dias, 17 horas, 43 minutos, 58 segundosgroupicon  6 Meses2020-07-19 11:19:310Não, client em exceção
3betokRBnmfMYPicbBoWDjoENTBCndYU=4077online327 dias, 18 horas, 16 minutos, 50 segundos271 dias, 16 horas, 58 minutos, 42 segundos56 dias, 1 horas, 18 minutos, 8 segundosgroupicon  6 Meses2020-05-26 22:02:2432 dias, 5 horas, 43 minutos, 10 segundosmissed_icon  1 Ano
4LagartiriusiN/I0B8J/H9Ln2skl7jDwxtqaU4=11182020-10-28 02:24:30269 dias, 11 horas, 7 minutos, 43 segundos55 dias, 12 horas, 53 minutos, 40 segundos213 dias, 22 horas, 14 minutos, 3 segundosgroupicon  6 Meses2020-05-05 15:37:3990 dias, 12 horas, 52 minutos, 17 segundosmissed_icon  1 Ano
5EnzoHSKOu3ujHgZQKlc2veaJnPlTWlE=1522020-10-12 02:53:49248 dias, 5 horas, 39 minutos, 28 segundos138 dias, 1 horas, 30 minutos, 27 segundos110 dias, 4 horas, 9 minutos, 1 segundosgroupicon  6 Meses2020-07-12 17:16:45111 dias, 18 horas, 20 minutos, 32 segundosmissed_icon  1 Ano
6UpredzyROGl6t7ZSIyIUS02LHozSiVQ3Y=106152020-09-30 11:45:28198 dias, 21 horas, 59 minutos, 30 segundos21 dias, 4 horas, 4 minutos, 38 segundos177 dias, 17 horas, 54 minutos, 52 segundosgroupicon  6 Meses2020-07-10 15:59:11161 dias, 2 horas, 0 minutos, 30 segundosmissed_icon  1 Ano
7BUCETA MARCOS TELA AZUL8JKS6SbLsZPiigeNdB1R4YJH64Q=54832020-10-28 12:20:05192 dias, 14 horas, 28 minutos, 40 segundos18 dias, 16 horas, 19 minutos, 33 segundos173 dias, 22 horas, 9 minutos, 7 segundosgroupicon  6 Meses2020-10-04 01:35:43167 dias, 9 horas, 31 minutos, 20 segundosmissed_icon  1 Ano
8Vinicius ♥a9+O7yZx9LWyd4IDpMxHonqA3Dw=12234online185 dias, 11 horas, 22 minutos, 2 segundos167 dias, 5 horas, 0 minutos, 5 segundos18 dias, 6 horas, 21 minutos, 57 segundosgroupicon  6 Meses2020-10-23 05:39:00174 dias, 12 horas, 37 minutos, 58 segundosmissed_icon  1 Ano
9JoãoMyers 水k7EyIxmSi0PM7phXtwisPxZAPyE=14502020-09-27 23:56:08185 dias, 8 horas, 51 minutos, 14 segundos62 dias, 19 horas, 3 minutos, 6 segundos122 dias, 13 horas, 48 minutos, 8 segundosgroupicon  6 Meses2020-08-20 13:16:31174 dias, 15 horas, 8 minutos, 46 segundosmissed_icon  1 Ano
10Forgentos00I+FDBQaucMH/fL05ZvpeNfoo=72432020-08-13 14:13:44182 dias, 23 horas, 4 minutos, 41 segundos101 dias, 8 horas, 31 minutos, 32 segundos81 dias, 14 horas, 33 minutos, 9 segundosgroupicon  6 Meses2020-08-09 02:54:11177 dias, 0 horas, 55 minutos, 19 segundosmissed_icon  1 Ano
11LсSYvMpZa7jv6vtWccdd1ZVK2CQ6IU=3516online182 dias, 11 horas, 48 minutos, 12 segundos21 dias, 2 horas, 55 minutos, 49 segundos161 dias, 8 horas, 52 minutos, 23 segundosgroupicon  6 Meses2020-10-23 16:57:47177 dias, 12 horas, 11 minutos, 48 segundosmissed_icon  1 Ano
12BiglWiBW24dgX0wAq20uBv6Gu2DBkE4=10812020-10-24 11:44:51160 dias, 18 horas, 17 minutos, 17 segundos68 dias, 12 horas, 9 minutos, 22 segundos92 dias, 6 horas, 7 minutos, 55 segundosgroupicon  3 Meses2020-04-14 14:09:1819 dias, 5 horas, 42 minutos, 43 segundosmissed_icon  6 Meses
13SrElld8iQuopmMoFKQyNnXS+l+DmIR7eg=41562020-10-12 23:05:10145 dias, 3 horas, 57 minutos, 1 segundos21 dias, 10 horas, 19 minutos, 31 segundos123 dias, 17 horas, 37 minutos, 30 segundosgroupicon  3 Meses2019-11-25 18:40:0534 dias, 20 horas, 2 minutos, 59 segundosmissed_icon  6 Meses
14DinnesC5+BBesT0KJok2D3/tl3dt0U07I=31522020-10-23 15:37:53141 dias, 1 horas, 30 minutos, 13 segundos35 dias, 13 horas, 20 minutos, 45 segundos105 dias, 12 horas, 9 minutos, 28 segundosgroupicon  3 Meses2020-04-27 16:45:4938 dias, 22 horas, 29 minutos, 47 segundosmissed_icon  6 Meses
15vitorbr03E3xmCnlaEtsYSQORm9sHqnHywLQ=1722020-10-16 20:48:36138 dias, 11 horas, 25 minutos, 38 segundos54 dias, 4 horas, 13 minutos, 50 segundos84 dias, 7 horas, 11 minutos, 48 segundosgroupicon  3 Meses2020-05-09 22:53:5741 dias, 12 horas, 34 minutos, 22 segundosmissed_icon  6 Meses
16UpredzG3YO2epCb23AEmNpOaVmpwHgGOQ=1502020-04-05 12:24:05127 dias, 7 horas, 46 minutos, 22 segundos52 dias, 21 horas, 9 minutos, 59 segundos74 dias, 10 horas, 36 minutos, 23 segundosgroupicon  3 Meses2019-12-15 19:22:1452 dias, 16 horas, 13 minutos, 38 segundosmissed_icon  6 Meses
17RodWolfTVhWod9uHKxcnNcuvCX5TGcl/pPiE=7418online119 dias, 18 horas, 36 minutos, 27 segundos12 dias, 13 horas, 40 minutos, 34 segundos107 dias, 4 horas, 55 minutos, 53 segundosgroupicon  3 Meses2020-08-28 20:44:2560 dias, 5 horas, 23 minutos, 33 segundosmissed_icon  6 Meses
18DokaHh4xVdU1IAqTSqxRLfuUgS2zReI=18512020-06-24 06:33:3591 dias, 14 horas, 43 minutos, 11 segundos46 dias, 19 horas, 54 minutos, 4 segundos44 dias, 18 horas, 49 minutos, 7 segundosgroupicon  3 Meses2020-06-02 06:01:3488 dias, 9 horas, 16 minutos, 49 segundosmissed_icon  6 Meses
19/////////3gtvmWozzYrdDLsGI9axzdK6szE=57792020-10-27 23:00:4583 dias, 6 horas, 41 minutos, 47 segundos36 dias, 8 horas, 4 minutos, 18 segundos46 dias, 22 horas, 37 minutos, 29 segundosgroupicon  2 Meses2020-08-11 20:24:156 dias, 17 horas, 18 minutos, 13 segundosmissed_icon  3 Meses
20TheLordHu3KPDQxZeJFXVoO4HnMa5BSRkDnAQ=7248online80 dias, 9 horas, 14 minutos, 7 segundos16 dias, 1 horas, 8 minutos, 1 segundos64 dias, 8 horas, 6 minutos, 6 segundosgroupicon  2 Meses2020-08-12 00:23:329 dias, 14 horas, 45 minutos, 53 segundosmissed_icon  3 Meses
21KraZi15U1Z3SazBZ+Cydh/D19Mh4bZd8=81082020-10-07 22:18:5780 dias, 8 horas, 5 minutos, 8 segundos62 dias, 4 horas, 14 minutos, 43 segundos18 dias, 3 horas, 50 minutos, 25 segundosgroupicon  2 Meses2020-06-17 13:15:599 dias, 15 horas, 54 minutos, 52 segundosmissed_icon  3 Meses
22RONCAoh2gF1m7fa4gPXULdtUBa2uThIk=12739online76 dias, 21 horas, 15 minutos, 49 segundos24 dias, 1 horas, 10 minutos, 52 segundos52 dias, 20 horas, 4 minutos, 57 segundosgroupicon  2 Meses2020-09-30 17:03:5613 dias, 2 horas, 44 minutos, 11 segundosmissed_icon  3 Meses
23BATI MEU RECORD NO KOVAAKS 160HVZX6OEEeGgXV2TP5BKPnXr5kWI=80262020-08-24 19:35:5876 dias, 8 horas, 59 minutos, 41 segundos9 dias, 16 horas, 38 minutos, 27 segundos66 dias, 16 horas, 21 minutos, 14 segundosgroupicon  2 Meses2020-07-17 17:33:3413 dias, 15 horas, 0 minutos, 19 segundosmissed_icon  3 Meses
24Skyqw0KZyhaIXp5JnRFSBza7pzgXlk=74232020-10-28 00:35:5976 dias, 3 horas, 31 minutos, 32 segundos12 dias, 16 horas, 38 minutos, 21 segundos63 dias, 10 horas, 53 minutos, 11 segundosgroupicon  2 Meses2020-08-28 15:00:2413 dias, 20 horas, 28 minutos, 28 segundosmissed_icon  3 Meses
25kito16W5v2s+w3APu4AIM5AawinIkP84=42982020-05-15 18:33:3176 dias, 1 horas, 28 minutos, 31 segundos35 dias, 7 horas, 59 minutos, 9 segundos40 dias, 17 horas, 29 minutos, 22 segundosgroupicon  2 Meses2020-03-31 23:55:1613 dias, 22 horas, 31 minutos, 29 segundosmissed_icon  3 Meses
26HellqZn1voKi5OWHfJTpLwMIn98Oyu4=16352020-02-19 21:16:5273 dias, 23 horas, 20 minutos, 51 segundos50 dias, 10 horas, 51 minutos, 25 segundos23 dias, 12 horas, 29 minutos, 26 segundosgroupicon  2 Meses2019-05-07 14:43:4516 dias, 0 horas, 39 minutos, 9 segundosmissed_icon  3 Meses
27jãoo 🚂🚩0f0T8bRVpuaErnTa3pmVLG0h5HY=18632020-07-15 03:16:2872 dias, 19 horas, 20 minutos, 8 segundos18 dias, 6 horas, 51 minutos, 8 segundos54 dias, 12 horas, 29 minutos, 0 segundosgroupicon  2 Meses2020-04-09 01:41:5717 dias, 4 horas, 39 minutos, 52 segundosmissed_icon  3 Meses
28MikeVraaukcrTDQDuu2sPXevvtND4ZtiHKe4=12738online72 dias, 11 horas, 55 minutos, 2 segundos27 dias, 4 horas, 11 minutos, 34 segundos45 dias, 7 horas, 43 minutos, 28 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-04 01:25:1117 dias, 12 horas, 4 minutos, 58 segundosmissed_icon  3 Meses
29Arthur GoelzerwzsCH5BowhDhLiIrxYRmQwZzces=12262020-04-24 05:51:0871 dias, 8 horas, 10 minutos, 48 segundos7 dias, 7 horas, 33 minutos, 12 segundos64 dias, 0 horas, 37 minutos, 36 segundosgroupicon  2 Meses2019-11-29 00:37:3618 dias, 15 horas, 49 minutos, 12 segundosmissed_icon  3 Meses
30LuLuzitoTBD8qPzNmQ+NVYvacNUC1pRn+A8=61342020-07-06 20:30:3370 dias, 15 horas, 5 minutos, 32 segundos11 dias, 13 horas, 23 minutos, 56 segundos59 dias, 1 horas, 41 minutos, 36 segundosgroupicon  2 Meses2020-06-01 21:19:5919 dias, 8 horas, 54 minutos, 28 segundosmissed_icon  3 Meses
31EduZo3aelOwjlESaUZuH3AjNnFN1pQ=9452019-11-14 21:53:4069 dias, 17 horas, 38 minutos, 43 segundos24 dias, 13 horas, 25 minutos, 43 segundos45 dias, 4 horas, 13 minutos, 0 segundosgroupicon  2 Meses2019-09-19 13:09:5320 dias, 6 horas, 21 minutos, 17 segundosmissed_icon  3 Meses
32quietin1tZPrveOuUnQAowYoRoMIp1Bkcuo=85762020-09-08 21:49:3767 dias, 17 horas, 21 minutos, 53 segundos12 dias, 22 horas, 40 minutos, 51 segundos54 dias, 18 horas, 41 minutos, 2 segundosgroupicon  2 Meses2020-08-09 15:52:5922 dias, 6 horas, 38 minutos, 7 segundosmissed_icon  3 Meses
33BoiWithoutFigadoSaavOcDAe0uYPzHP2R31Pe2aQWA=24432020-09-24 23:17:5767 dias, 7 horas, 15 minutos, 23 segundos2 dias, 5 horas, 47 minutos, 47 segundos65 dias, 1 horas, 27 minutos, 36 segundosgroupicon  2 Meses2020-06-16 19:00:4022 dias, 16 horas, 44 minutos, 37 segundosmissed_icon  3 Meses
34binhoinhobOKDmYz332wnzHUhgOzdDosbx6Y=12463online67 dias, 3 horas, 13 minutos, 32 segundos56 dias, 3 horas, 15 minutos, 4 segundos10 dias, 23 horas, 58 minutos, 28 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-13 18:03:4222 dias, 20 horas, 46 minutos, 28 segundosmissed_icon  3 Meses
35Kirito<Panda>MYXJYpcPn4e6y6ZoiwS90LY6k4A=81062020-09-03 01:06:1165 dias, 8 horas, 35 minutos, 15 segundos33 dias, 3 horas, 20 minutos, 27 segundos32 dias, 5 horas, 14 minutos, 48 segundosgroupicon  2 Meses2020-07-03 02:35:0724 dias, 15 horas, 24 minutos, 45 segundosmissed_icon  3 Meses
36BlackxtkZOjwU7EW13QzIhSk1E+2I1Vg=38902020-10-25 19:55:5264 dias, 21 horas, 1 minutos, 46 segundos18 dias, 3 horas, 59 minutos, 45 segundos46 dias, 17 horas, 2 minutos, 1 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-12 12:38:4125 dias, 2 horas, 58 minutos, 14 segundosmissed_icon  3 Meses
37Mini MendonçakvcrXkBXUOXKJ2iixiPgj55zJu8=99292020-10-27 23:53:4764 dias, 6 horas, 47 minutos, 46 segundos17 dias, 1 horas, 53 minutos, 19 segundos47 dias, 4 horas, 54 minutos, 27 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-12 17:03:0225 dias, 17 horas, 12 minutos, 14 segundosmissed_icon  3 Meses
38cOmE cAnuDOk4EKfFgVDXqmufMetJW9jps9gUM=28292020-03-30 19:10:0663 dias, 17 horas, 49 minutos, 4 segundos24 dias, 8 horas, 32 minutos, 52 segundos39 dias, 9 horas, 16 minutos, 12 segundosgroupicon  2 Meses2020-02-18 17:57:3826 dias, 6 horas, 10 minutos, 56 segundosmissed_icon  3 Meses
39yUr4nioo8ZFuIR/mdqiFVp2+nj34X6HnjgQ=55672020-07-04 00:55:4963 dias, 1 horas, 47 minutos, 19 segundos30 dias, 0 horas, 31 minutos, 54 segundos33 dias, 1 horas, 15 minutos, 25 segundosgroupicon  2 Meses2020-05-15 18:06:4526 dias, 22 horas, 12 minutos, 41 segundosmissed_icon  3 Meses
40_EU_BuO8CNJnreFZAkUmq7DCYtDiE9I=30472020-03-22 22:29:1261 dias, 10 horas, 49 minutos, 17 segundos25 dias, 9 horas, 48 minutos, 52 segundos36 dias, 1 horas, 0 minutos, 25 segundosgroupicon  2 Meses2020-02-26 22:46:5628 dias, 13 horas, 10 minutos, 43 segundosmissed_icon  3 Meses
41samu5tnqIp/8vU3VX3ofL78IOM+FzIw=160172020-10-28 14:12:2461 dias, 9 horas, 17 minutos, 58 segundos45 dias, 15 horas, 50 minutos, 1 segundos15 dias, 17 horas, 27 minutos, 57 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-26 11:00:4928 dias, 14 horas, 42 minutos, 2 segundosmissed_icon  3 Meses
42Tr4p3N3eQavH9qBaDJ9KaNlCvLc0qGNg=54222020-09-22 18:42:3361 dias, 1 horas, 47 minutos, 52 segundos13 dias, 11 horas, 35 minutos, 13 segundos47 dias, 14 horas, 12 minutos, 39 segundosgroupicon  2 Meses2020-09-10 11:57:3928 dias, 22 horas, 12 minutos, 8 segundosmissed_icon  3 Meses
43JÃOJÃOW66LTi89aAsvQ5KsJotOb+5NU7M=71592020-10-28 17:21:4460 dias, 17 horas, 17 minutos, 10 segundos2 dias, 4 horas, 5 minutos, 32 segundos58 dias, 13 horas, 11 minutos, 38 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-27 09:04:1229 dias, 6 horas, 42 minutos, 50 segundosmissed_icon  3 Meses
44FreakyGuestNjzY0ZkDrxV2Ul7ivyfxcEpWCz4=99112020-10-08 19:06:2160 dias, 11 horas, 21 minutos, 10 segundos15 dias, 4 horas, 41 minutos, 21 segundos45 dias, 6 horas, 39 minutos, 49 segundosgroupicon  2 Meses2020-09-05 16:29:5229 dias, 12 horas, 38 minutos, 50 segundosmissed_icon  3 Meses
45MarcosbtT2m24u8GPrE7JW4enx4TOusv4=34092020-10-16 01:51:4160 dias, 8 horas, 24 minutos, 4 segundos53 dias, 18 horas, 30 minutos, 10 segundos6 dias, 13 horas, 53 minutos, 54 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-12 12:53:5029 dias, 15 horas, 35 minutos, 56 segundosmissed_icon  3 Meses
46KapphaelglQrskwI3/9zhpnpc24Y20irf0Q=22702020-10-28 00:55:0460 dias, 6 horas, 37 minutos, 45 segundos2 dias, 20 horas, 48 minutos, 52 segundos57 dias, 9 horas, 48 minutos, 53 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-26 23:37:4129 dias, 17 horas, 22 minutos, 15 segundosmissed_icon  3 Meses
47oricR+ouIVJqgefnvHyemg5Mwvo+LOk=13367online59 dias, 23 horas, 6 minutos, 2 segundos8 dias, 16 horas, 11 minutos, 1 segundos51 dias, 6 horas, 55 minutos, 1 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 01:59:370 dias, 0 horas, 53 minutos, 58 segundosmissed_icon  2 Meses
48Gostosão AlemãofQMpMc2HfCQkcsOWqkSli4eYY9Q=18142020-10-28 00:06:0758 dias, 21 horas, 50 minutos, 28 segundos5 dias, 1 horas, 42 minutos, 39 segundos53 dias, 20 horas, 7 minutos, 49 segundosgroupicon  1 Mês2020-04-19 16:13:231 dias, 2 horas, 9 minutos, 32 segundosmissed_icon  2 Meses
49KAZUMI/HngFMjZ1ysHhuo07EmbBojR+rY=30462020-03-10 21:34:2258 dias, 17 horas, 13 minutos, 43 segundos25 dias, 12 horas, 43 minutos, 6 segundos33 dias, 4 horas, 30 minutos, 37 segundosgroupicon  1 Mês2019-11-28 19:56:381 dias, 6 horas, 46 minutos, 17 segundosmissed_icon  2 Meses
50EU MATO PRETO 👍🛵9p4x6zu2pTjlrq4E+1cs1SZBgAY=18132019-08-08 16:19:1858 dias, 10 horas, 51 minutos, 51 segundos15 dias, 7 horas, 50 minutos, 49 segundos43 dias, 3 horas, 1 minutos, 2 segundosgroupicon  1 Mês2019-05-21 21:17:111 dias, 13 horas, 8 minutos, 9 segundosmissed_icon  2 Meses
51( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)XNo7sL7bX4f4u729ZAEnCjfYeAc=57802020-10-27 22:48:0158 dias, 6 horas, 11 minutos, 3 segundos33 dias, 3 horas, 13 minutos, 59 segundos25 dias, 2 horas, 57 minutos, 4 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-22 20:21:421 dias, 17 horas, 48 minutos, 57 segundosmissed_icon  2 Meses
52m e c 🍀g+2AGrPsI/YvM/DMSe8M+jMfl3c=39022020-02-17 21:37:2056 dias, 17 horas, 40 minutos, 48 segundos4 dias, 14 horas, 5 minutos, 52 segundos52 dias, 3 horas, 34 minutos, 56 segundosgroupicon  1 Mês2019-12-21 16:57:153 dias, 6 horas, 19 minutos, 12 segundosmissed_icon  2 Meses
53Junim da Grota.AHMM7nGQLOhRcHkQbTJrjjeF+mw=92912020-10-19 14:10:0856 dias, 9 horas, 34 minutos, 5 segundos24 dias, 4 horas, 18 minutos, 5 segundos32 dias, 5 horas, 16 minutos, 0 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-09 12:13:413 dias, 14 horas, 25 minutos, 55 segundosmissed_icon  2 Meses
54MarcusLimaD8JMafdy+nuc6SY7dLXWEZPPa6E=97742020-10-28 11:24:2956 dias, 0 horas, 0 minutos, 10 segundos13 dias, 1 horas, 41 minutos, 3 segundos42 dias, 22 horas, 19 minutos, 7 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-01 14:45:393 dias, 23 horas, 59 minutos, 50 segundosmissed_icon  2 Meses
55_CLC_kMydiqNeuONNjgT2mfsM/mkufSA=46232020-06-22 09:05:0555 dias, 9 horas, 51 minutos, 52 segundos8 dias, 14 horas, 57 minutos, 18 segundos46 dias, 18 horas, 54 minutos, 34 segundosgroupicon  1 Mês2020-03-01 18:39:454 dias, 14 horas, 8 minutos, 8 segundosmissed_icon  2 Meses
56Ryol4sc2t9kdpxQoc6Ad+U5/tOX76XKXc=7391online55 dias, 3 horas, 51 minutos, 24 segundos11 dias, 7 horas, 13 minutos, 49 segundos43 dias, 20 horas, 37 minutos, 35 segundosgroupicon  1 Mês2020-08-19 22:00:174 dias, 20 horas, 8 minutos, 36 segundosmissed_icon  2 Meses
57Samuel Gunzj7MeMMVTkHkY1bpv4aZ3wCQU1tM=29162020-02-03 21:26:3554 dias, 16 horas, 50 minutos, 50 segundos31 dias, 19 horas, 30 minutos, 56 segundos22 dias, 21 horas, 19 minutos, 54 segundosgroupicon  1 Mês2019-11-01 19:13:365 dias, 7 horas, 9 minutos, 10 segundosmissed_icon  2 Meses
58SrElld ASSISTINDO8w7WkWt8hMJH4DVpf7O3uWgq2Sw=19132019-10-22 01:13:2254 dias, 12 horas, 51 minutos, 53 segundos17 dias, 6 horas, 9 minutos, 34 segundos37 dias, 6 horas, 42 minutos, 19 segundosgroupicon  3 Meses2019-10-08 20:33:3585 dias, 11 horas, 8 minutos, 7 segundosmissed_icon  2 Meses
59thg;YsSf+Awb1JjB6W+GkgPgWc67EEQ=46902020-06-17 22:03:1353 dias, 12 horas, 52 minutos, 39 segundos44 dias, 3 horas, 51 minutos, 41 segundos9 dias, 9 horas, 0 minutos, 58 segundosgroupicon  1 Mês2020-02-07 23:37:156 dias, 11 horas, 7 minutos, 21 segundosmissed_icon  2 Meses
60Guii_M15YQqB9dMl/WymLUtGj6CM1eeS+Bs=10622020-09-18 20:45:3352 dias, 14 horas, 36 minutos, 44 segundos22 dias, 18 horas, 28 minutos, 1 segundos29 dias, 20 horas, 8 minutos, 43 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-08 17:21:597 dias, 9 horas, 23 minutos, 16 segundosmissed_icon  2 Meses
61Jefersu6kGV8qFgxG7DSlC+8TUiwMTQJag=60052020-09-13 13:26:4152 dias, 14 horas, 23 minutos, 58 segundos15 dias, 5 horas, 16 minutos, 46 segundos37 dias, 9 horas, 7 minutos, 12 segundosgroupicon  1 Mês2020-03-30 16:30:067 dias, 9 horas, 36 minutos, 2 segundosmissed_icon  2 Meses
62Dezker9IxdmKfZo3loaVvZH6YBdASj80c=42792020-10-28 02:12:1152 dias, 4 horas, 23 minutos, 13 segundos17 dias, 8 horas, 16 minutos, 12 segundos34 dias, 20 horas, 7 minutos, 1 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-04 13:59:487 dias, 19 horas, 36 minutos, 47 segundosmissed_icon  2 Meses
63魔 Zero 王0TNph2w5pI9O6YmWCWQLpe0jinU=162392020-10-28 16:56:2651 dias, 19 horas, 55 minutos, 19 segundos31 dias, 4 horas, 20 minutos, 13 segundos20 dias, 15 horas, 35 minutos, 6 segundosgroupicon  1 Mês2020-09-18 22:16:588 dias, 4 horas, 4 minutos, 41 segundosmissed_icon  2 Meses
64SamuaYWQlRg7Hqmjrvf4seWsEucDSD0=28122020-06-01 04:06:0251 dias, 18 horas, 37 minutos, 8 segundos33 dias, 4 horas, 56 minutos, 34 segundos18 dias, 13 horas, 40 minutos, 34 segundosgroupicon  1 Mês2020-04-23 07:31:148 dias, 5 horas, 22 minutos, 52 segundosmissed_icon  2 Meses
65SainnokG6x8FHJ3LmORA/1ERaOG0avXdA=36602020-09-01 18:51:5051 dias, 8 horas, 14 minutos, 21 segundos10 dias, 4 horas, 27 minutos, 46 segundos41 dias, 3 horas, 46 minutos, 35 segundosgroupicon  1 Mês2020-03-06 22:00:108 dias, 15 horas, 45 minutos, 39 segundosmissed_icon  2 Meses
66beto atacantexGwcT+MvVzb2p5Wzffj/FdRDMTw=28042019-10-17 07:27:3350 dias, 5 horas, 1 minutos, 50 segundos45 dias, 11 horas, 43 minutos, 48 segundos4 dias, 17 horas, 18 minutos, 2 segundosgroupicon  1 Mês2019-09-11 12:26:289 dias, 18 horas, 58 minutos, 10 segundosmissed_icon  2 Meses
67snkkLcw6cLvuRVAzLYbCXC0DKnc7gA=129102020-10-27 23:00:5349 dias, 6 horas, 32 minutos, 48 segundos17 dias, 13 horas, 59 minutos, 26 segundos31 dias, 16 horas, 33 minutos, 22 segundosgroupicon  1 Mês2020-08-26 21:07:0610 dias, 17 horas, 27 minutos, 12 segundosmissed_icon  2 Meses
68EriickyZOnVcn9NC/TzRmlEfzlSnBTH48=124622020-10-26 22:30:1348 dias, 19 horas, 8 minutos, 44 segundos9 dias, 15 horas, 17 minutos, 37 segundos39 dias, 3 horas, 51 minutos, 7 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 21:00:1411 dias, 4 horas, 51 minutos, 16 segundosmissed_icon  2 Meses
69mattKb+5euefDYc3Vg8wE3vRhU5QU04=14966online48 dias, 16 horas, 56 minutos, 30 segundos8 dias, 5 horas, 0 minutos, 9 segundos40 dias, 11 horas, 56 minutos, 21 segundosgroupicon  1 Mês2020-09-18 07:38:2711 dias, 7 horas, 3 minutos, 30 segundosmissed_icon  2 Meses
70LimaoziN0161SIMyqjDicYjjHMwOcJ160t0=16252020-04-27 09:02:1548 dias, 14 horas, 12 minutos, 24 segundos18 dias, 1 horas, 31 minutos, 38 segundos30 dias, 12 horas, 40 minutos, 46 segundosgroupicon  1 Mês2019-04-13 20:41:0511 dias, 9 horas, 47 minutos, 36 segundosmissed_icon  2 Meses
71BlackOut618leqZVnqBkyKEnx0BkZAkcpXs=74162020-10-26 23:57:4748 dias, 0 horas, 11 minutos, 56 segundos3 dias, 11 horas, 54 minutos, 23 segundos44 dias, 12 horas, 17 minutos, 33 segundosgroupicon  1 Mês2020-08-09 17:38:5711 dias, 23 horas, 48 minutos, 4 segundosmissed_icon  2 Meses
72Alfredo MontañierVWKE+j+PS+lvgN/afzzAYcFpUNo=89812020-09-22 21:49:2447 dias, 17 horas, 18 minutos, 15 segundos4 dias, 21 horas, 23 minutos, 14 segundos42 dias, 19 horas, 55 minutos, 1 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-07 21:14:1812 dias, 6 horas, 41 minutos, 45 segundosmissed_icon  2 Meses
73$andriazzkKCSd9sHf23p8zedIJ/tnTURCkc=151682020-10-24 16:30:5347 dias, 9 horas, 47 minutos, 45 segundos11 dias, 9 horas, 9 minutos, 53 segundos36 dias, 0 horas, 37 minutos, 52 segundosgroupicon  1 Mês2020-08-13 09:42:3812 dias, 14 horas, 12 minutos, 15 segundosmissed_icon  2 Meses
74PedroiH1SiI1QjM+VjDyNb5EadnExso0=102842020-10-27 20:43:2446 dias, 22 horas, 17 minutos, 33 segundos2 dias, 11 horas, 24 minutos, 15 segundos44 dias, 10 horas, 53 minutos, 18 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-17 21:53:5313 dias, 1 horas, 42 minutos, 27 segundosmissed_icon  2 Meses
75JaponeiisHPbnvhx5C/x3y/EG5Slrb/o2+ps=97502020-07-26 03:09:5346 dias, 17 horas, 54 minutos, 27 segundos22 dias, 21 horas, 55 minutos, 25 segundos23 dias, 19 horas, 59 minutos, 2 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-09 14:48:1513 dias, 6 horas, 5 minutos, 33 segundosmissed_icon  2 Meses
76Gudang2A0PdW/il5wkh2ifjpyVbhCb5lg=21452020-08-05 12:18:2344 dias, 18 horas, 10 minutos, 52 segundos1 dias, 19 horas, 20 minutos, 35 segundos42 dias, 22 horas, 50 minutos, 17 segundosgroupicon  1 Mês2020-02-09 15:54:0015 dias, 5 horas, 49 minutos, 8 segundosmissed_icon  2 Meses
77! ThEIg/0lTDJ+hf1RdLSuUV6CGJaUM=77762020-10-27 05:48:0344 dias, 12 horas, 21 minutos, 22 segundos32 dias, 6 horas, 39 minutos, 23 segundos12 dias, 5 horas, 41 minutos, 59 segundosgroupicon  1 Mês2020-09-26 00:46:5115 dias, 11 horas, 38 minutos, 38 segundosmissed_icon  2 Meses
78knobl4Wg2wDyzGy/VfCse2JpU82h0M8=93582020-09-14 00:17:4943 dias, 16 horas, 36 minutos, 58 segundos21 dias, 1 horas, 55 minutos, 36 segundos22 dias, 14 horas, 41 minutos, 22 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-02 00:04:2816 dias, 7 horas, 23 minutos, 2 segundosmissed_icon  2 Meses
79UilãowuNazJP8S5zpqMNqwZrK/ah94nQ=118752020-10-27 20:50:4043 dias, 12 horas, 57 minutos, 54 segundos9 dias, 0 horas, 0 minutos, 53 segundos34 dias, 12 horas, 57 minutos, 1 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-30 19:56:0216 dias, 11 horas, 2 minutos, 6 segundosmissed_icon  2 Meses
80† 康太 平野 †q0YgMDTZ8oiaF3mHidKaRtGhFK0=161012020-10-28 16:49:4043 dias, 11 horas, 36 minutos, 19 segundos21 dias, 7 horas, 50 minutos, 47 segundos22 dias, 3 horas, 45 minutos, 32 segundosgroupicon  1 Mês2020-09-30 01:06:4416 dias, 12 horas, 23 minutos, 41 segundosmissed_icon  2 Meses
81nathan/U+q5cuAAAyIBdNvuBhhHgX4aIM=56622020-10-03 16:25:4943 dias, 8 horas, 33 minutos, 59 segundos8 dias, 18 horas, 48 minutos, 41 segundos34 dias, 13 horas, 45 minutos, 18 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-23 21:04:4816 dias, 15 horas, 26 minutos, 1 segundosmissed_icon  2 Meses
82AloPotterFTZ7+HEUAy09fNcKjoxcI/HoM6M=14026online43 dias, 6 horas, 6 minutos, 42 segundos13 dias, 6 horas, 0 minutos, 5 segundos30 dias, 0 horas, 6 minutos, 37 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 20:58:0616 dias, 17 horas, 53 minutos, 18 segundosmissed_icon  2 Meses
83Spear_of_DestinysFkX+BI/6Ru5fz3u2zvmMeRQGlY=149062020-10-20 07:00:1043 dias, 5 horas, 42 minutos, 10 segundos32 dias, 4 horas, 32 minutos, 12 segundos11 dias, 1 horas, 9 minutos, 58 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-15 16:56:2816 dias, 18 horas, 17 minutos, 50 segundosmissed_icon  2 Meses
84miguel83TXV2/GGUWfe6SBYULCxsKUUDI=70782020-10-16 22:58:2442 dias, 19 horas, 48 minutos, 50 segundos4 dias, 5 horas, 24 minutos, 49 segundos38 dias, 14 horas, 24 minutos, 1 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 10:41:5117 dias, 4 horas, 11 minutos, 10 segundosmissed_icon  2 Meses
85Vitorbr031q3/k6Mv7gDSukl4iPnP6G+20AA=28672019-10-14 16:52:3442 dias, 19 horas, 5 minutos, 22 segundos2 dias, 4 horas, 39 minutos, 3 segundos40 dias, 14 horas, 26 minutos, 19 segundosgroupicon  1 Mês2019-08-18 17:06:4917 dias, 4 horas, 54 minutos, 38 segundosmissed_icon  2 Meses
86DinardoRcDs+UqgCUVduOF/79tF/cg2qt54o=13012019-09-01 18:35:1442 dias, 16 horas, 10 minutos, 52 segundos16 dias, 15 horas, 12 minutos, 33 segundos26 dias, 0 horas, 58 minutos, 19 segundosgroupicon  1 Mês2019-05-12 19:20:1417 dias, 7 horas, 49 minutos, 8 segundosmissed_icon  2 Meses
87GunzIqKlDyn23TeF2DhmnYMJf8Hy6YQ=15563online42 dias, 13 horas, 13 minutos, 26 segundos7 dias, 20 horas, 19 minutos, 17 segundos34 dias, 16 horas, 54 minutos, 9 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-01 01:34:2817 dias, 10 horas, 46 minutos, 34 segundosmissed_icon  2 Meses
88kitoPLD9B6afWbi9GEUoVio3IawifIk=27952019-10-28 02:03:4842 dias, 3 horas, 33 minutos, 29 segundos26 dias, 22 horas, 53 minutos, 39 segundos15 dias, 4 horas, 39 minutos, 50 segundosgroupicon  1 Mês2019-09-28 18:00:4917 dias, 20 horas, 26 minutos, 31 segundosmissed_icon  2 Meses
89zerararaGEEQO6k1K6JsHGKj3hYb4fBOtXY=45742020-08-19 17:53:1441 dias, 20 horas, 57 minutos, 23 segundos7 dias, 22 horas, 58 minutos, 50 segundos33 dias, 21 horas, 58 minutos, 33 segundosgroupicon  1 Mês2020-01-16 23:08:5018 dias, 3 horas, 2 minutos, 37 segundosmissed_icon  2 Meses
90Cucondn0mjdV0RNdyYU2ySrQ4LK8VU118=72582020-10-28 02:05:0041 dias, 16 horas, 11 minutos, 0 segundos14 dias, 15 horas, 45 minutos, 25 segundos27 dias, 0 horas, 25 minutos, 35 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-02 18:19:3018 dias, 7 horas, 49 minutos, 0 segundosmissed_icon  2 Meses
91fefoJRXK3C64KUNxrit4+zQ9MzY+Hb4=105982020-10-28 00:16:3941 dias, 15 horas, 24 minutos, 10 segundos3 dias, 15 horas, 29 minutos, 9 segundos37 dias, 23 horas, 55 minutos, 1 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 02:02:5818 dias, 8 horas, 35 minutos, 50 segundosmissed_icon  2 Meses
92MiDumEebow0I1vuRFqJwJmww3hgV/baU=15800online41 dias, 11 horas, 9 minutos, 21 segundos5 dias, 4 horas, 29 minutos, 26 segundos36 dias, 6 horas, 39 minutos, 55 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-08 11:48:4018 dias, 12 horas, 50 minutos, 39 segundosmissed_icon  2 Meses
93tteuw/QnPgk+jkKyPob2HhKqbFX783AI=77622020-10-28 02:49:3841 dias, 7 horas, 53 minutos, 8 segundos5 dias, 22 horas, 10 minutos, 51 segundos35 dias, 9 horas, 42 minutos, 17 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 01:59:3718 dias, 16 horas, 6 minutos, 52 segundosmissed_icon  2 Meses
94briaNzaGYH+S6QxWXAq9A0S6YdZu/vfg=14968online41 dias, 2 horas, 34 minutos, 9 segundos4 dias, 12 horas, 22 minutos, 31 segundos36 dias, 14 horas, 11 minutos, 38 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 15:14:2818 dias, 21 horas, 25 minutos, 51 segundosmissed_icon  2 Meses
95SHAOLIN MATADOR DE PORCOlkxZbUfOzCmEkdOcPzY5TbKKCys=45332020-09-09 21:40:3741 dias, 1 horas, 30 minutos, 37 segundos9 dias, 22 horas, 21 minutos, 16 segundos31 dias, 3 horas, 9 minutos, 21 segundosgroupicon  1 Mês2020-03-24 00:09:5218 dias, 22 horas, 29 minutos, 23 segundosmissed_icon  2 Meses
96_CLC_D8lYM+efqbmWkNGWYayiBx+B3lA=147752020-10-28 15:58:5240 dias, 15 horas, 43 minutos, 38 segundos8 dias, 0 horas, 47 minutos, 54 segundos32 dias, 14 horas, 55 minutos, 44 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 11:14:4219 dias, 8 horas, 16 minutos, 22 segundosmissed_icon  2 Meses
97oliveiraUydH1GoMg+1W0oJGz9qEqRtlIjs=108502020-09-28 22:56:3540 dias, 13 horas, 8 minutos, 45 segundos7 dias, 3 horas, 59 minutos, 24 segundos33 dias, 9 horas, 9 minutos, 21 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-30 19:36:4719 dias, 10 horas, 51 minutos, 15 segundosmissed_icon  2 Meses
98souzãomi2LTV8crPfyZFbXDlF6/9kDDyQ=61902020-10-28 02:29:0540 dias, 7 horas, 13 minutos, 1 segundos6 dias, 10 horas, 7 minutos, 32 segundos33 dias, 21 horas, 5 minutos, 29 segundosgroupicon  1 Mês2020-09-05 20:18:5819 dias, 16 horas, 46 minutos, 59 segundosmissed_icon  2 Meses
99gomesJvyPkghMZkLcp4ozPheY4kWtmDg=108492020-09-28 22:56:3140 dias, 5 horas, 53 minutos, 42 segundos11 dias, 5 horas, 55 minutos, 29 segundos28 dias, 23 horas, 58 minutos, 13 segundosgroupicon  1 Mês2020-08-11 19:24:3219 dias, 18 horas, 6 minutos, 18 segundosmissed_icon  2 Meses
100gasisoN0yjpY0DV8LpTZqwiWtWgwzowhE=104142020-10-27 01:00:3440 dias, 4 horas, 47 minutos, 40 segundos11 dias, 18 horas, 16 minutos, 31 segundos28 dias, 10 horas, 31 minutos, 9 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-14 13:11:0519 dias, 19 horas, 12 minutos, 20 segundosmissed_icon  2 Meses
101Katsuram/kuce8DMhc4XzZDPpSceAwBUHg=11292online40 dias, 1 horas, 57 minutos, 7 segundos4 dias, 17 horas, 6 minutos, 46 segundos35 dias, 8 horas, 50 minutos, 21 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 01:59:3719 dias, 22 horas, 2 minutos, 53 segundosmissed_icon  2 Meses
102SacaysBquO+2cbf7+wIL9KkgSHwg9mq/g=96982020-10-28 03:57:2040 dias, 1 horas, 45 minutos, 10 segundos7 dias, 14 horas, 23 minutos, 10 segundos32 dias, 11 horas, 22 minutos, 0 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-15 21:08:2119 dias, 22 horas, 14 minutos, 50 segundosmissed_icon  2 Meses
103errejotaWILd19zAHM84SZn+CnKqUP10XrI=46762020-09-10 16:16:4139 dias, 17 horas, 55 minutos, 10 segundos27 dias, 8 horas, 12 minutos, 9 segundos12 dias, 9 horas, 43 minutos, 1 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-24 00:26:1120 dias, 6 horas, 4 minutos, 50 segundosmissed_icon  2 Meses
104CailororQjBR4d/k9RzTbv5KRHgIohXXKQ=140272020-10-27 21:01:3139 dias, 11 horas, 52 minutos, 14 segundos18 dias, 9 horas, 58 minutos, 35 segundos21 dias, 1 horas, 53 minutos, 39 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 19:58:0820 dias, 12 horas, 7 minutos, 46 segundosmissed_icon  2 Meses
105BlyNTCsr7O9Q9pJchYaiQE0r7/STmOGXY=27072020-07-30 12:57:3639 dias, 9 horas, 50 minutos, 19 segundos6 dias, 5 horas, 2 minutos, 38 segundos33 dias, 4 horas, 47 minutos, 41 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-22 19:17:4620 dias, 14 horas, 9 minutos, 41 segundosmissed_icon  2 Meses
106xSh4dowtbzS1W/VF5Qr8smnzV/yKKbWhvM=54342020-06-03 11:41:1039 dias, 9 horas, 0 minutos, 10 segundos13 dias, 23 horas, 48 minutos, 58 segundos25 dias, 9 horas, 11 minutos, 12 segundosgroupicon  1 Mês2020-04-21 16:19:2020 dias, 14 horas, 59 minutos, 50 segundosmissed_icon  2 Meses
107HeRoLeNDacvHOLm1I1Fs6vH4BbAeC5jYHlzg=71892020-10-28 17:19:1439 dias, 1 horas, 43 minutos, 2 segundos14 dias, 9 horas, 20 minutos, 54 segundos24 dias, 16 horas, 22 minutos, 8 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 14:34:5520 dias, 22 horas, 16 minutos, 58 segundosmissed_icon  2 Meses
108qui e tinycNOGpec1soFYkqwX8cuMDjGags=44462020-03-04 22:22:2038 dias, 18 horas, 46 minutos, 18 segundos2 dias, 11 horas, 1 minutos, 27 segundos36 dias, 7 horas, 44 minutos, 51 segundosgroupicon  1 Mês2020-01-31 21:15:2421 dias, 5 horas, 13 minutos, 42 segundosmissed_icon  2 Meses
109LeojM4Qxuftma17tzZPoMbDWzQn2rI=71732020-08-11 12:59:2838 dias, 8 horas, 30 minutos, 25 segundos1 dias, 7 horas, 18 minutos, 49 segundos37 dias, 1 horas, 11 minutos, 36 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-09 07:35:0821 dias, 15 horas, 29 minutos, 35 segundosmissed_icon  2 Meses
110aiocWzMXq4uAKQz5xPTDE7TI5SpTopM=13844online38 dias, 5 horas, 30 minutos, 40 segundos7 dias, 14 horas, 16 minutos, 51 segundos30 dias, 15 horas, 13 minutos, 49 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-13 15:16:3721 dias, 18 horas, 29 minutos, 20 segundosmissed_icon  2 Meses
111The mônio6x7PPODnbR+hHblQAteap9leuak=67042020-10-27 18:26:4638 dias, 4 horas, 19 minutos, 18 segundos2 dias, 20 horas, 54 minutos, 4 segundos35 dias, 7 horas, 25 minutos, 14 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 14:49:1621 dias, 19 horas, 40 minutos, 42 segundosmissed_icon  2 Meses
112snkNUTy8J6PbrXs8izQ70LZBZCSYsY=57812020-05-19 23:31:4738 dias, 2 horas, 24 minutos, 39 segundos15 dias, 12 horas, 29 minutos, 40 segundos22 dias, 13 horas, 54 minutos, 59 segundosgroupicon  1 Mês2020-04-29 17:31:0421 dias, 21 horas, 35 minutos, 21 segundosmissed_icon  2 Meses
113xeffinho7VPJlwnThkNTzSIhIZbdfrXCYMY=23452020-10-28 03:36:4337 dias, 22 horas, 12 minutos, 22 segundos1 dias, 5 horas, 6 minutos, 27 segundos36 dias, 17 horas, 5 minutos, 55 segundosgroupicon  1 Mês2020-08-26 21:39:5022 dias, 1 horas, 47 minutos, 38 segundosmissed_icon  2 Meses
114B1GAOj98DOTgXOfOKNcCpGZWWr2qywh0=48262020-06-21 21:43:5037 dias, 19 horas, 43 minutos, 47 segundos2 dias, 19 horas, 17 minutos, 27 segundos35 dias, 0 horas, 26 minutos, 20 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-11 12:24:0222 dias, 4 horas, 16 minutos, 13 segundosmissed_icon  2 Meses
115! Othávio4iwTUj2IeQHBYQRgXv35mNIE2tk=32312020-10-18 20:24:0437 dias, 9 horas, 57 minutos, 48 segundos13 dias, 9 horas, 22 minutos, 11 segundos24 dias, 0 horas, 35 minutos, 37 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-05 23:58:2922 dias, 14 horas, 2 minutos, 12 segundosmissed_icon  2 Meses
116Mtz balitaX9hELBJzEZhftmcR8UANEn7KRrE=127212020-10-27 23:41:4136 dias, 23 horas, 8 minutos, 20 segundos2 dias, 2 horas, 2 minutos, 49 segundos34 dias, 21 horas, 5 minutos, 31 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 20:04:4823 dias, 0 horas, 51 minutos, 40 segundosmissed_icon  2 Meses
117Flamezadad7YFYmBjsS4wXXhS8+YDo+NYBl8=44452020-02-06 13:34:4836 dias, 16 horas, 15 minutos, 14 segundos4 dias, 9 horas, 3 minutos, 53 segundos32 dias, 7 horas, 11 minutos, 21 segundosgroupicon  1 Mês2020-01-20 11:05:2323 dias, 7 horas, 44 minutos, 46 segundosmissed_icon  2 Meses
118carvalho1227o+tGX0MKaJNaZJ71VsQpIReJ1+E=11934online36 dias, 14 horas, 45 minutos, 3 segundos6 dias, 11 horas, 1 minutos, 52 segundos30 dias, 3 horas, 43 minutos, 11 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 10:54:4223 dias, 9 horas, 14 minutos, 57 segundosmissed_icon  2 Meses
119The môniaNXJ7V3AfsQ1qoF/i8VyPwEw5QNU=112032020-10-27 18:26:4636 dias, 13 horas, 15 minutos, 52 segundos6 dias, 12 horas, 42 minutos, 45 segundos30 dias, 0 horas, 33 minutos, 7 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 14:48:1123 dias, 10 horas, 44 minutos, 8 segundosmissed_icon  2 Meses
120JeanKA0nQcjMUJ4BODQXlABnok7bMV4=10382020-02-05 15:51:2536 dias, 9 horas, 44 minutos, 16 segundos12 dias, 22 horas, 55 minutos, 47 segundos23 dias, 10 horas, 48 minutos, 29 segundosgroupicon  1 Mês2019-08-26 21:01:4523 dias, 14 horas, 15 minutos, 44 segundosmissed_icon  2 Meses
121BigodeInsanoCsno9mzbZ5pfYbIJf6Akv5w7urE=21922020-10-04 17:59:1136 dias, 6 horas, 41 minutos, 47 segundos0 dias, 21 horas, 16 minutos, 53 segundos35 dias, 9 horas, 24 minutos, 54 segundosgroupicon  1 Mês2020-03-25 13:22:1423 dias, 17 horas, 18 minutos, 13 segundosmissed_icon  2 Meses
122slipperV58SqX9CGCzCQ+INq565FNrc2aQ=12512020-09-12 03:37:1836 dias, 4 horas, 14 minutos, 20 segundos9 dias, 11 horas, 35 minutos, 10 segundos26 dias, 16 horas, 39 minutos, 10 segundosgroupicon  1 Mês2020-01-06 18:08:2123 dias, 19 horas, 45 minutos, 40 segundosmissed_icon  2 Meses
123Lukinhas75QSXy6brWKfROlmHJnVwu/n8HI=14965online36 dias, 3 horas, 56 minutos, 2 segundos10 dias, 3 horas, 19 minutos, 34 segundos26 dias, 0 horas, 36 minutos, 28 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-14 15:27:1023 dias, 20 horas, 3 minutos, 58 segundosmissed_icon  2 Meses
124SenhoorPiteeer(ADORO FANHAS)MhN3Si6B5iWdwYnNRip4XAioS50=9599online36 dias, 3 horas, 0 minutos, 30 segundos16 dias, 1 horas, 4 minutos, 18 segundos20 dias, 1 horas, 56 minutos, 12 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 15:18:0223 dias, 20 horas, 59 minutos, 30 segundosmissed_icon  2 Meses
125DaelucarQILxAFwc5uVY0rGLBqvepD4Aihw=96272020-08-16 16:52:4935 dias, 20 horas, 10 minutos, 23 segundos23 dias, 20 horas, 49 minutos, 27 segundos11 dias, 23 horas, 20 minutos, 56 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-22 18:17:0024 dias, 3 horas, 49 minutos, 37 segundosmissed_icon  2 Meses
126iKingPing2HYoDW5HYTHKcKWB5OcYttiU+RQ=72642020-09-24 21:44:1035 dias, 16 horas, 18 minutos, 50 segundos0 dias, 22 horas, 57 minutos, 11 segundos34 dias, 17 horas, 21 minutos, 39 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-16 18:57:4824 dias, 7 horas, 41 minutos, 10 segundosmissed_icon  2 Meses
127LeetUUzUquGimkLfGeAvH1KE4oHt9C4=103352020-05-27 21:26:0335 dias, 13 horas, 17 minutos, 51 segundos29 dias, 10 horas, 9 minutos, 11 segundos6 dias, 3 horas, 8 minutos, 40 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-20 17:31:0724 dias, 10 horas, 42 minutos, 9 segundosmissed_icon  2 Meses
128zAђђi₫p5ZGC5Wdw7GKutAfCTTmmp8K2Jk=13699online35 dias, 0 horas, 40 minutos, 29 segundos11 dias, 2 horas, 24 minutos, 23 segundos23 dias, 22 horas, 16 minutos, 6 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 18:11:5024 dias, 23 horas, 19 minutos, 31 segundosmissed_icon  2 Meses
129bdelorenzo2si+20iLwMMRWZWyFiMIFY82k/s=92752020-09-12 02:58:4834 dias, 19 horas, 10 minutos, 48 segundos7 dias, 7 horas, 37 minutos, 22 segundos27 dias, 11 horas, 33 minutos, 26 segundosgroupicon  1 Mês2020-08-25 23:39:3125 dias, 4 horas, 49 minutos, 12 segundosmissed_icon  2 Meses
130Scorpioonn1S/YlL+yVjZYF09Po+VXrV2hyrQ4=19672019-12-23 10:49:1434 dias, 15 horas, 43 minutos, 38 segundos3 dias, 16 horas, 3 minutos, 19 segundos30 dias, 23 horas, 40 minutos, 19 segundosgroupicon  1 Mês2019-12-10 13:21:2325 dias, 8 horas, 16 minutos, 22 segundosmissed_icon  2 Meses
131Corote Magoado6jnMOTGvglUMYZBV2BT82lUaziE=57822020-07-30 20:17:3334 dias, 12 horas, 28 minutos, 42 segundos1 dias, 13 horas, 16 minutos, 15 segundos32 dias, 23 horas, 12 minutos, 27 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-02 20:13:4625 dias, 11 horas, 31 minutos, 18 segundosmissed_icon  2 Meses
132Rzk19mhP2xx5g21s7Lim0B5khKndRks=48232020-06-21 20:24:5534 dias, 12 horas, 12 minutos, 6 segundos5 dias, 11 horas, 39 minutos, 40 segundos29 dias, 0 horas, 32 minutos, 26 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-12 10:41:0225 dias, 11 horas, 47 minutos, 54 segundosmissed_icon  2 Meses
133BonattiEjQ/1XJECfJmVt/iqSRxJfrkSdI=49702020-10-27 23:05:4234 dias, 3 horas, 16 minutos, 28 segundos10 dias, 6 horas, 20 minutos, 43 segundos23 dias, 20 horas, 55 minutos, 45 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-13 19:35:5925 dias, 20 horas, 43 minutos, 32 segundosmissed_icon  2 Meses
134♥ zarb.yjZ3DXNH2FLbDBhr32AO6xOvXHw=15699online34 dias, 2 horas, 55 minutos, 5 segundos6 dias, 23 horas, 42 minutos, 11 segundos27 dias, 3 horas, 12 minutos, 54 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-18 21:31:3525 dias, 21 horas, 4 minutos, 55 segundosmissed_icon  2 Meses
135CHUPA CÚdWi4QWla4BhM+qEnhK/d5llKM14=48282020-06-21 19:52:3234 dias, 2 horas, 13 minutos, 27 segundos6 dias, 22 horas, 12 minutos, 52 segundos27 dias, 4 horas, 0 minutos, 35 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-09 22:27:5025 dias, 21 horas, 46 minutos, 33 segundosmissed_icon  2 Meses
136moseymHHztq1vLizaTIGvqiyiKQt8K8o=68012020-06-11 00:20:0533 dias, 17 horas, 17 minutos, 44 segundos6 dias, 21 horas, 28 minutos, 27 segundos26 dias, 19 horas, 49 minutos, 17 segundosgroupicon  1 Mês2020-04-07 13:09:3126 dias, 6 horas, 42 minutos, 16 segundosmissed_icon  2 Meses
137AleeeG4RanGd5iKqYeecJNfWEoARAX7NY=50222020-10-26 20:53:5933 dias, 16 horas, 42 minutos, 35 segundos15 dias, 10 horas, 49 minutos, 18 segundos18 dias, 5 horas, 53 minutos, 17 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-06 16:05:5026 dias, 7 horas, 17 minutos, 25 segundosmissed_icon  2 Meses
138MIBR-BRUXOOUw+rwbGIcimhk+fe9jA/8Z3VwE=57932020-04-27 14:18:2133 dias, 8 horas, 35 minutos, 0 segundos3 dias, 9 horas, 28 minutos, 6 segundos29 dias, 23 horas, 6 minutos, 54 segundosgroupicon  1 Mês2020-04-14 23:25:3726 dias, 15 horas, 25 minutos, 0 segundosmissed_icon  2 Meses
139ToninhoWjinY6VuLSLp6Fux2CtAzl3EQzI=14933online33 dias, 4 horas, 33 minutos, 2 segundos10 dias, 9 horas, 28 minutos, 9 segundos22 dias, 19 horas, 4 minutos, 53 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-12 19:49:2626 dias, 19 horas, 26 minutos, 58 segundosmissed_icon  2 Meses
140Luís/D5kw3MuTsKQ/EeRwf3vfpMSo4g=34702020-06-02 00:00:3732 dias, 22 horas, 7 minutos, 34 segundos1 dias, 5 horas, 22 minutos, 51 segundos31 dias, 16 horas, 44 minutos, 43 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-19 12:56:1527 dias, 1 horas, 52 minutos, 26 segundosmissed_icon  2 Meses
141NclL4saFi3qvmG9qKHPIhW7bHw3gD2tqo=72562020-05-16 03:48:1032 dias, 21 horas, 33 minutos, 15 segundos11 dias, 4 horas, 19 minutos, 48 segundos21 dias, 17 horas, 13 minutos, 27 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-03 18:50:0027 dias, 2 horas, 26 minutos, 45 segundosmissed_icon  2 Meses
142ErickvBEBABaIjns25UAUqLW5UAWsJSU=15572020-05-11 19:42:0032 dias, 15 horas, 49 minutos, 47 segundos3 dias, 21 horas, 29 minutos, 9 segundos28 dias, 18 horas, 20 minutos, 38 segundosgroupicon  1 Mês2020-04-29 21:59:0927 dias, 8 horas, 10 minutos, 13 segundosmissed_icon  2 Meses
143ZERO4Oz6PTvlPswWRPUu/saVGNPcKBM=48492020-07-11 20:09:4732 dias, 15 horas, 24 minutos, 42 segundos5 dias, 9 horas, 7 minutos, 14 segundos27 dias, 6 horas, 17 minutos, 28 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-15 18:43:2227 dias, 8 horas, 35 minutos, 18 segundosmissed_icon  2 Meses
144JLNoR9Uxsh0WPUpTQA5JslkYWT5H7c=34552020-06-21 17:18:0032 dias, 11 horas, 0 minutos, 51 segundos4 dias, 4 horas, 28 minutos, 11 segundos28 dias, 6 horas, 32 minutos, 40 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-05 23:52:0127 dias, 12 horas, 59 minutos, 9 segundosmissed_icon  2 Meses
145boccaT0fPHZTh+7nARxw0NitL2zxfvIc=49732020-07-16 15:15:4332 dias, 7 horas, 50 minutos, 51 segundos18 dias, 22 horas, 59 minutos, 29 segundos13 dias, 8 horas, 51 minutos, 22 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-02 08:08:5927 dias, 16 horas, 9 minutos, 9 segundosmissed_icon  2 Meses
146FLp da Lions RedwGsQvMaEjADYsuiT8/b8pupM/Hg=58602020-09-22 19:40:3632 dias, 7 horas, 1 minutos, 21 segundos18 dias, 15 horas, 46 minutos, 30 segundos13 dias, 15 horas, 14 minutos, 51 segundosgroupicon  1 Mês2020-09-17 12:54:1527 dias, 16 horas, 58 minutos, 39 segundosmissed_icon  2 Meses
147ImBielsr33ygCpZA5vm9DvPl23DchvNXv0=96922020-10-28 03:45:2732 dias, 6 horas, 5 minutos, 56 segundos4 dias, 2 horas, 18 minutos, 45 segundos28 dias, 3 horas, 47 minutos, 11 segundosgroupicon  1 Mês2020-08-16 01:59:0527 dias, 17 horas, 54 minutos, 4 segundosmissed_icon  2 Meses
148NELIOYWkcSaKHVsvLeH3cmU3+q8NNWbg=12492019-08-01 05:21:1631 dias, 18 horas, 31 minutos, 39 segundos8 dias, 10 horas, 2 minutos, 6 segundos23 dias, 8 horas, 29 minutos, 33 segundosgroupicon  1 Mês2019-02-06 06:03:4528 dias, 5 horas, 28 minutos, 21 segundosmissed_icon  2 Meses
149secaW/kfLzE5dkh+c5p9j4F0BgrvdGI=77512020-10-28 12:28:4031 dias, 18 horas, 12 minutos, 44 segundos9 dias, 3 horas, 16 minutos, 11 segundos22 dias, 14 horas, 56 minutos, 33 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-12 10:35:3928 dias, 5 horas, 47 minutos, 16 segundosmissed_icon  2 Meses
150MokabimY312EG//I7T06bc3AOU/XzOPI+4=62912020-10-22 19:36:4631 dias, 18 horas, 9 minutos, 11 segundos4 dias, 11 horas, 37 minutos, 38 segundos27 dias, 6 horas, 31 minutos, 33 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-18 17:54:0728 dias, 5 horas, 50 minutos, 49 segundosmissed_icon  2 Meses
151KKKKT2vpGjz0ikx2/l3BfLsUV00I7Cc=58402020-10-28 16:45:5131 dias, 18 horas, 4 minutos, 4 segundos5 dias, 16 horas, 51 minutos, 44 segundos26 dias, 1 horas, 12 minutos, 20 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-21 10:27:0228 dias, 5 horas, 55 minutos, 56 segundosmissed_icon  2 Meses
152Raveeninha2EOlFisaVXeiofRXhgQH5JwaCwE=105952020-10-27 23:02:3531 dias, 11 horas, 21 minutos, 34 segundos0 dias, 18 horas, 55 minutos, 16 segundos30 dias, 16 horas, 26 minutos, 18 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-19 20:26:3128 dias, 12 horas, 38 minutos, 26 segundosmissed_icon  2 Meses
153jumarOS1sSswqrE9PkER83QbL7SDscNU=95922020-10-27 23:16:2831 dias, 4 horas, 38 minutos, 31 segundos16 dias, 1 horas, 15 minutos, 28 segundos15 dias, 3 horas, 23 minutos, 3 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-22 04:29:4228 dias, 19 horas, 21 minutos, 29 segundosmissed_icon  2 Meses
154GCandreDmbjNJ+jg4Z6iysWfjsMhKL6U9s=108302020-10-26 23:18:1431 dias, 0 horas, 41 minutos, 32 segundos5 dias, 1 horas, 35 minutos, 19 segundos25 dias, 23 horas, 6 minutos, 13 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-23 19:14:5528 dias, 23 horas, 18 minutos, 28 segundosmissed_icon  2 Meses
155MTHSERAsDnzDgMP5ARVupTyv1ovSxN7z0M=139832020-10-27 23:23:0530 dias, 23 horas, 40 minutos, 32 segundos1 dias, 17 horas, 7 minutos, 48 segundos29 dias, 6 horas, 32 minutos, 44 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-21 22:05:5029 dias, 0 horas, 19 minutos, 28 segundosmissed_icon  2 Meses
156mec ta de low sens day 2s5i4KLujVcAgT4dIR3hvGJnp0Qw=164742020-10-28 10:01:4530 dias, 22 horas, 39 minutos, 56 segundos6 dias, 15 horas, 37 minutos, 34 segundos24 dias, 7 horas, 2 minutos, 22 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-26 00:55:2429 dias, 1 horas, 20 minutos, 4 segundosmissed_icon  2 Meses
157GuilhermePY9w+V/isF5VI8+ijv0snZcq/8c=12686online30 dias, 15 horas, 18 minutos, 53 segundos6 dias, 17 horas, 48 minutos, 50 segundos23 dias, 21 horas, 30 minutos, 3 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-26 22:24:1729 dias, 8 horas, 41 minutos, 7 segundosmissed_icon  2 Meses
158TOMB CROF LARA RAIDERE/0EfVAk63a2FrIpra/qio9/0P8=96132020-07-29 22:37:1530 dias, 14 horas, 1 minutos, 29 segundos20 dias, 1 horas, 30 minutos, 42 segundos10 dias, 12 horas, 30 minutos, 47 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-29 07:32:1229 dias, 9 horas, 58 minutos, 31 segundosmissed_icon  2 Meses
159SrCoronel3HBDJEc7eOqera8M2o0vhInwe/o=138582020-10-19 18:33:2930 dias, 13 horas, 37 minutos, 37 segundos5 dias, 17 horas, 43 minutos, 40 segundos24 dias, 19 horas, 53 minutos, 57 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-19 18:33:1829 dias, 10 horas, 22 minutos, 23 segundosmissed_icon  2 Meses
160SubZero5Qm9RBDykRTTnz0nvZiib9Yt3iw=58082020-05-26 21:12:2530 dias, 12 horas, 48 minutos, 32 segundos4 dias, 13 horas, 56 minutos, 21 segundos25 dias, 22 horas, 52 minutos, 11 segundosgroupicon  1 Mês2020-04-23 11:21:0229 dias, 11 horas, 11 minutos, 28 segundosmissed_icon  2 Meses
161teuzzmaaEmPSBQ+DG+hOVZKLrW263N2gH2I=15702online30 dias, 7 horas, 52 minutos, 47 segundos12 dias, 7 horas, 42 minutos, 16 segundos18 dias, 0 horas, 10 minutos, 31 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-26 22:54:1729 dias, 16 horas, 7 minutos, 13 segundosmissed_icon  2 Meses
162Ton do SertãozFgUXFt9UFOUmCU00PrxQNBJ75I=104962020-10-26 22:33:1630 dias, 5 horas, 35 minutos, 57 segundos5 dias, 7 horas, 19 minutos, 33 segundos24 dias, 22 horas, 16 minutos, 24 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-25 17:15:0329 dias, 18 horas, 24 minutos, 3 segundosmissed_icon  2 Meses
163alooT0S4YaBEz9sOljrHZSUfJ93jEFg=76272020-07-20 23:17:1730 dias, 4 horas, 33 minutos, 55 segundos15 dias, 13 horas, 57 minutos, 7 segundos14 dias, 14 horas, 36 minutos, 48 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-20 18:43:2329 dias, 19 horas, 26 minutos, 5 segundosmissed_icon  2 Meses
164CarminatiS4cWGZJke0abRqtWtt9mGJQ0KYg=92442020-09-08 21:26:2730 dias, 1 horas, 47 minutos, 33 segundos3 dias, 18 horas, 43 minutos, 37 segundos26 dias, 7 horas, 3 minutos, 56 segundosgroupicon  1 Mês2020-09-08 19:38:5529 dias, 22 horas, 12 minutos, 27 segundosmissed_icon  2 Meses
165eUacHEIIIIyK4HvtPNp5qBzXLMyhtf+Y26zlE=123532020-10-24 22:24:0930 dias, 0 horas, 7 minutos, 57 segundos9 dias, 2 horas, 10 minutos, 19 segundos20 dias, 21 horas, 57 minutos, 38 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-24 22:16:1329 dias, 23 horas, 52 minutos, 3 segundosmissed_icon  2 Meses
166ShadowPbzIDpwr26VWQtnU1sQsOwZfxCI=59732020-10-28 14:46:2029 dias, 20 horas, 57 minutos, 49 segundos7 dias, 6 horas, 41 minutos, 58 segundos22 dias, 14 horas, 15 minutos, 51 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-04 13:05:270 dias, 3 horas, 2 minutos, 11 segundosmissed_icon  1 Mês
167zarnedkjj3gP1oEngFEHqLf4yFooFq0nfg=34912019-12-18 22:56:0829 dias, 14 horas, 59 minutos, 17 segundos18 dias, 4 horas, 24 minutos, 39 segundos11 dias, 10 horas, 34 minutos, 38 segundosgroupicon  10 Dias2019-10-23 20:04:210 dias, 9 horas, 0 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
168aaaaaaTCr2n0nydzqbZ00n6V2XSYz9Jr0=127172020-08-21 02:15:5629 dias, 14 horas, 40 minutos, 45 segundos10 dias, 0 horas, 50 minutos, 2 segundos19 dias, 13 horas, 50 minutos, 43 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-24 20:38:400 dias, 9 horas, 19 minutos, 15 segundosmissed_icon  1 Mês
169ZidaNeZUY4r/dGCJ+Nh1nZjd+kiD93sz8=47952020-07-25 18:48:4829 dias, 14 horas, 21 minutos, 50 segundos3 dias, 5 horas, 48 minutos, 29 segundos26 dias, 8 horas, 33 minutos, 21 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-22 22:05:020 dias, 9 horas, 38 minutos, 10 segundosmissed_icon  1 Mês
170alopraoHV0LriYyCcCb9FDODZLNcrlOglE=108722020-08-02 23:10:1229 dias, 13 horas, 27 minutos, 2 segundos15 dias, 3 horas, 56 minutos, 13 segundos14 dias, 9 horas, 30 minutos, 49 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-29 13:43:260 dias, 10 horas, 32 minutos, 58 segundosmissed_icon  1 Mês
171CaLvInqE1qXzlZG9rsaOU2BY/XFWleNps=85672020-06-06 15:27:4229 dias, 11 horas, 48 minutos, 11 segundos14 dias, 19 horas, 54 minutos, 8 segundos14 dias, 15 horas, 54 minutos, 3 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-08 20:08:130 dias, 12 horas, 11 minutos, 49 segundosmissed_icon  1 Mês
172kangumaxqRA35hZLsszi7W6RBXbTjMZm3Dw=49342020-10-18 19:29:4029 dias, 11 horas, 44 minutos, 13 segundos2 dias, 11 horas, 33 minutos, 19 segundos27 dias, 0 horas, 10 minutos, 54 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-09 15:25:420 dias, 12 horas, 15 minutos, 47 segundosmissed_icon  1 Mês
173frankoUXyjGzFPeHSDxIJgxZ94yD7n6Y=23652019-11-11 03:04:4629 dias, 9 horas, 33 minutos, 8 segundos21 dias, 18 horas, 40 minutos, 8 segundos7 dias, 14 horas, 53 minutos, 0 segundosgroupicon  10 Dias2019-07-12 15:57:330 dias, 14 horas, 26 minutos, 52 segundosmissed_icon  1 Mês
174PapaidoseunenemXfZLIRa7jgv/td2gzHAxKSZ6E+Q=33262020-10-26 21:21:4029 dias, 6 horas, 49 minutos, 15 segundos8 dias, 9 horas, 49 minutos, 58 segundos20 dias, 20 horas, 59 minutos, 17 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-02 19:52:230 dias, 17 horas, 10 minutos, 45 segundosmissed_icon  1 Mês
175ShredderWJjwmphrvtqp3C94Hj0WsuVbcGE=153822020-10-27 02:40:4829 dias, 6 horas, 10 minutos, 43 segundos8 dias, 15 horas, 49 minutos, 35 segundos20 dias, 14 horas, 21 minutos, 8 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-16 23:35:440 dias, 17 horas, 49 minutos, 17 segundosmissed_icon  1 Mês
176DougSpacexBmQdwg1SuVhni5JPTxBEGR3Z8Y=15142020-05-11 19:48:2529 dias, 5 horas, 57 minutos, 24 segundos4 dias, 17 horas, 42 minutos, 50 segundos24 dias, 12 horas, 14 minutos, 34 segundosgroupicon  10 Dias2019-11-21 17:21:530 dias, 18 horas, 2 minutos, 36 segundosmissed_icon  1 Mês
177GaalaHaaDf+46jKygNXN43qPlCVqxBomvJEY=15202020-01-29 21:11:2629 dias, 4 horas, 39 minutos, 19 segundos10 dias, 8 horas, 22 minutos, 40 segundos18 dias, 20 horas, 16 minutos, 39 segundosgroupicon  10 Dias2019-05-20 18:28:470 dias, 19 horas, 20 minutos, 41 segundosmissed_icon  1 Mês
178oilujIBIZqllSCEA0IdcrUgF2ST37Q/8=14105online29 dias, 4 horas, 8 minutos, 16 segundos7 dias, 1 horas, 58 minutos, 49 segundos22 dias, 2 horas, 9 minutos, 27 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-15 14:30:220 dias, 19 horas, 51 minutos, 44 segundosmissed_icon  1 Mês
179AmaziN SemDuo SemTrio SemSquadLiE799ne3GO8ocGrBSRAbYvB48s=39572020-05-02 21:13:4929 dias, 3 horas, 15 minutos, 59 segundos7 dias, 6 horas, 18 minutos, 20 segundos21 dias, 20 horas, 57 minutos, 39 segundosgroupicon  10 Dias2019-12-16 01:42:330 dias, 20 horas, 44 minutos, 1 segundosmissed_icon  1 Mês
180ZETUX1mPEq1kn/4yCppzupSY/HLUMOD/E=79142020-09-14 17:29:2529 dias, 1 horas, 34 minutos, 2 segundos8 dias, 20 horas, 26 minutos, 59 segundos20 dias, 5 horas, 7 minutos, 3 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-28 19:53:450 dias, 22 horas, 25 minutos, 58 segundosmissed_icon  1 Mês
181VMAcUlMgSAexMcW2DkvXgQnj7JLa44=48332020-10-18 18:16:3329 dias, 1 horas, 11 minutos, 10 segundos1 dias, 11 horas, 45 minutos, 31 segundos27 dias, 13 horas, 25 minutos, 39 segundosgroupicon  10 Dias2020-01-29 19:41:430 dias, 22 horas, 48 minutos, 50 segundosmissed_icon  1 Mês
182main yonevLpFd26Og7bVAVM7c+EU4Xu+g+I=126292020-10-18 19:37:3728 dias, 23 horas, 42 minutos, 2 segundos3 dias, 14 horas, 26 minutos, 42 segundos25 dias, 9 horas, 15 minutos, 20 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-06 19:43:271 dias, 0 horas, 17 minutos, 58 segundosmissed_icon  1 Mês
183JowzaofeLZFJ4r4pHGUBoYL6qOlQD0m08=158202020-10-26 22:05:3928 dias, 21 horas, 35 minutos, 55 segundos11 dias, 21 horas, 7 minutos, 28 segundos17 dias, 0 horas, 28 minutos, 27 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-12 14:11:291 dias, 2 horas, 24 minutos, 5 segundosmissed_icon  1 Mês
184elcolopaMPbUh+WQqoVH0BabQqcbhRF6XI8=92782020-09-26 19:08:4328 dias, 21 horas, 34 minutos, 13 segundos3 dias, 10 horas, 36 minutos, 29 segundos25 dias, 10 horas, 57 minutos, 44 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-10 17:02:401 dias, 2 horas, 25 minutos, 47 segundosmissed_icon  1 Mês
185Strongga6R5NVbpONajJL7JzzXdJ4i9LE=67982020-08-17 17:52:5428 dias, 21 horas, 17 minutos, 6 segundos4 dias, 12 horas, 26 minutos, 35 segundos24 dias, 8 horas, 50 minutos, 31 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-25 17:28:411 dias, 2 horas, 42 minutos, 54 segundosmissed_icon  1 Mês
18621GuiGODkltBYvf8AFG2q6FFX0PRo54jFqM=140192020-10-28 02:57:3828 dias, 10 horas, 10 minutos, 17 segundos3 dias, 7 horas, 33 minutos, 57 segundos25 dias, 2 horas, 36 minutos, 20 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-19 13:22:041 dias, 13 horas, 49 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
187Heinrick_3Qyq5YXs3U5zVPMMFiIFekJL5Nk=119942020-10-28 11:31:0428 dias, 4 horas, 59 minutos, 45 segundos1 dias, 0 horas, 20 minutos, 46 segundos27 dias, 4 horas, 38 minutos, 59 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-21 18:35:201 dias, 19 horas, 0 minutos, 15 segundosmissed_icon  1 Mês
188᠌ ᠌ ᠌ ᠌dhuC+LDljZScNj9wnL+xbavZb6k=92762020-09-23 15:36:3428 dias, 2 horas, 7 minutos, 7 segundos2 dias, 18 horas, 0 minutos, 54 segundos25 dias, 8 horas, 6 minutos, 13 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-27 20:27:281 dias, 21 horas, 52 minutos, 53 segundosmissed_icon  1 Mês
189madmaxpc3Wpo58RJMaLyVoo/fLjsuZnSZjA=91592020-10-12 19:13:3327 dias, 16 horas, 52 minutos, 17 segundos4 dias, 2 horas, 5 minutos, 52 segundos23 dias, 14 horas, 46 minutos, 25 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-05 21:22:502 dias, 7 horas, 7 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
190dinoq7WUvQsqxhdZW2dsLjvj+BkRxcs=48172020-07-13 22:18:0427 dias, 13 horas, 25 minutos, 32 segundos7 dias, 19 horas, 32 minutos, 12 segundos19 dias, 17 horas, 53 minutos, 20 segundosgroupicon  10 Dias2019-12-27 18:24:372 dias, 10 horas, 34 minutos, 28 segundosmissed_icon  1 Mês
191TKszus6pmBYfIBy+82e7UlDBTKtThTs=59162020-06-21 21:29:3027 dias, 12 horas, 22 minutos, 0 segundos4 dias, 18 horas, 56 minutos, 22 segundos22 dias, 17 horas, 25 minutos, 38 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-17 15:50:452 dias, 11 horas, 38 minutos, 0 segundosmissed_icon  1 Mês
192RodrigofoE3aGuFYMpmbODp5cAJiE7YvTs=135972020-10-19 00:45:1227 dias, 11 horas, 28 minutos, 42 segundos6 dias, 21 horas, 21 minutos, 0 segundos20 dias, 14 horas, 7 minutos, 42 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-06 23:34:252 dias, 12 horas, 31 minutos, 18 segundosmissed_icon  1 Mês
193TeamSpeakUser4B8PEYtdsnzlL7z6SEcDZCmBTxp4=36422020-08-04 04:18:2627 dias, 10 horas, 39 minutos, 59 segundos7 dias, 2 horas, 6 minutos, 8 segundos20 dias, 8 horas, 33 minutos, 51 segundosgroupicon  10 Dias2019-10-27 08:33:232 dias, 13 horas, 20 minutos, 1 segundosmissed_icon  1 Mês
194Kraaakkeen+4ukdwz81eEwuC4s+qnzbB9DAeQ=29172020-06-17 18:30:2927 dias, 9 horas, 45 minutos, 56 segundos7 dias, 21 horas, 17 minutos, 52 segundos19 dias, 12 horas, 28 minutos, 4 segundosgroupicon  10 Dias2019-10-11 00:20:592 dias, 14 horas, 14 minutos, 4 segundosmissed_icon  1 Mês
195dybbukboxGvoSD3ZvIzepp9Ttb+5iS8i5zw4=116562020-08-09 21:50:3026 dias, 20 horas, 5 minutos, 10 segundos18 dias, 0 horas, 25 minutos, 18 segundos8 dias, 19 horas, 39 minutos, 52 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-18 22:35:403 dias, 3 horas, 54 minutos, 50 segundosmissed_icon  1 Mês
196LuciferQjrvv7YMMLtY5gwMpA85epsU6xE=122952020-10-25 17:01:0926 dias, 19 horas, 28 minutos, 54 segundos3 dias, 3 horas, 58 minutos, 38 segundos23 dias, 15 horas, 30 minutos, 16 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-04 13:14:473 dias, 4 horas, 31 minutos, 6 segundosmissed_icon  1 Mês
197jeGUIjvdpFuH1NUsvs3BOfoZUSaC1VUE=136072020-10-27 22:32:4826 dias, 10 horas, 3 minutos, 23 segundos3 dias, 19 horas, 0 minutos, 3 segundos22 dias, 15 horas, 3 minutos, 20 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-01 02:36:473 dias, 13 horas, 56 minutos, 37 segundosmissed_icon  1 Mês
198DáilanENoKl/DP+oIg87/YT1CjU0K/xoo=75982020-10-22 18:36:3426 dias, 9 horas, 41 minutos, 37 segundos13 dias, 1 horas, 15 minutos, 39 segundos13 dias, 8 horas, 25 minutos, 58 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-10 07:04:073 dias, 14 horas, 18 minutos, 23 segundosmissed_icon  1 Mês
199NINEPLAYPf7Sj0hYgLAiqxSAvTeAJBYD/cI=8131online26 dias, 9 horas, 20 minutos, 17 segundos4 dias, 17 horas, 56 minutos, 12 segundos21 dias, 15 horas, 24 minutos, 5 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-31 19:30:573 dias, 14 horas, 39 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
200BrendindocorreVtdYKyrr2MPQZ1AFp8uA5cRFbvU=108692020-10-20 18:42:0726 dias, 8 horas, 18 minutos, 57 segundos2 dias, 4 horas, 3 minutos, 55 segundos24 dias, 4 horas, 15 minutos, 2 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-17 00:54:023 dias, 15 horas, 41 minutos, 3 segundosmissed_icon  1 Mês
201-FIR3LR2DA3I4ARfPQWzaMh/3XNEHymg=12607online26 dias, 7 horas, 50 minutos, 51 segundos5 dias, 13 horas, 1 minutos, 50 segundos20 dias, 18 horas, 49 minutos, 1 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-27 01:01:043 dias, 16 horas, 9 minutos, 9 segundosmissed_icon  1 Mês
202vlock8SXQG1ORejIq+/iNmXVqMS3VS7E=106772020-10-27 23:36:4126 dias, 4 horas, 5 minutos, 1 segundos2 dias, 15 horas, 56 minutos, 21 segundos23 dias, 12 horas, 8 minutos, 40 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-02 01:15:293 dias, 19 horas, 54 minutos, 59 segundosmissed_icon  1 Mês
203MiDumHfatxOdzH3pb59qed9SECOe0ouw=68492020-07-29 00:08:2226 dias, 3 horas, 49 minutos, 40 segundos7 dias, 9 horas, 30 minutos, 40 segundos18 dias, 18 horas, 19 minutos, 0 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-01 13:14:023 dias, 20 horas, 10 minutos, 20 segundosmissed_icon  1 Mês
204Arkyn/vYCYUmjhX8eH7epJHjrAw2o97k=106982020-10-28 13:11:2426 dias, 2 horas, 31 minutos, 46 segundos12 dias, 18 horas, 35 minutos, 29 segundos13 dias, 7 horas, 56 minutos, 17 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-21 21:28:213 dias, 21 horas, 28 minutos, 14 segundosmissed_icon  1 Mês
205calvinnCt6E/n8gDe/QMRn2VsoiQP6wLug=136522020-10-22 00:11:4225 dias, 23 horas, 14 minutos, 33 segundos15 dias, 22 horas, 8 minutos, 45 segundos10 dias, 1 horas, 5 minutos, 48 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-12 19:46:124 dias, 0 horas, 45 minutos, 27 segundosmissed_icon  1 Mês
206LuLuzitoVjB7dTlil8ihP94frvtk59JuhJo=39032019-12-23 23:11:1525 dias, 21 horas, 12 minutos, 55 segundos2 dias, 11 horas, 55 minutos, 5 segundos23 dias, 9 horas, 17 minutos, 50 segundosgroupicon  10 Dias2019-11-19 21:49:274 dias, 2 horas, 47 minutos, 5 segundosmissed_icon  1 Mês
207aobaK6hzYNoMPHMcVrEXzgVKRaHvyzY=131742020-10-21 16:05:0425 dias, 20 horas, 14 minutos, 44 segundos5 dias, 19 horas, 37 minutos, 3 segundos20 dias, 0 horas, 37 minutos, 41 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-23 17:09:564 dias, 3 horas, 45 minutos, 16 segundosmissed_icon  1 Mês
208g0etz3Pxaxq2mo3xVGBZNkc4eftSZ2+ac=26302020-05-04 23:05:4725 dias, 18 horas, 18 minutos, 7 segundos0 dias, 16 horas, 23 minutos, 11 segundos25 dias, 1 horas, 54 minutos, 56 segundosgroupicon  10 Dias2019-12-11 20:04:494 dias, 5 horas, 41 minutos, 53 segundosmissed_icon  1 Mês
209aki-nao-ferinhaAqvf4Gx7TP8Ev2/Fa5U/O3LlDTk=60942020-08-07 18:27:0125 dias, 16 horas, 23 minutos, 40 segundos1 dias, 21 horas, 43 minutos, 54 segundos23 dias, 18 horas, 39 minutos, 46 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-14 20:02:494 dias, 7 horas, 36 minutos, 20 segundosmissed_icon  1 Mês
210nicolashowKVL+og4s7FybPYNdz8SYK2BZ4K0=24232019-09-14 15:47:0825 dias, 16 horas, 1 minutos, 20 segundos2 dias, 2 horas, 29 minutos, 23 segundos23 dias, 13 horas, 31 minutos, 57 segundosgroupicon  10 Dias2019-07-07 13:25:144 dias, 7 horas, 58 minutos, 40 segundosmissed_icon  1 Mês
211faellzASY9evPZCb5e09WZjaTWrB9afkI=15738online25 dias, 15 horas, 31 minutos, 10 segundos6 dias, 23 horas, 24 minutos, 11 segundos18 dias, 16 horas, 6 minutos, 59 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-16 20:46:324 dias, 8 horas, 28 minutos, 50 segundosmissed_icon  1 Mês
212G U IM3zvyJ6tryGvN3xVjQvxI7dMRSk=74732020-06-11 04:36:0225 dias, 13 horas, 13 minutos, 9 segundos5 dias, 20 horas, 17 minutos, 37 segundos19 dias, 16 horas, 55 minutos, 32 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-27 01:04:384 dias, 10 horas, 46 minutos, 51 segundosmissed_icon  1 Mês
213||||||||||||||||||||||||||||||faWR+SlVkFZrl4luc1MTB2sdMew=8292online25 dias, 11 horas, 20 minutos, 38 segundos4 dias, 8 horas, 23 minutos, 1 segundos21 dias, 2 horas, 57 minutos, 37 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-03 21:24:234 dias, 12 horas, 39 minutos, 22 segundosmissed_icon  1 Mês
214den3vesfjZGJ+RvQT9+HWq253Efkkhuyyk=106762020-10-27 01:06:1525 dias, 10 horas, 35 minutos, 26 segundos0 dias, 16 horas, 55 minutos, 30 segundos24 dias, 17 horas, 39 minutos, 56 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-13 13:41:004 dias, 13 horas, 24 minutos, 34 segundosmissed_icon  1 Mês
215SnoopyMHjghBMawa1MM8Rwl9xfBjeLDa0=57922020-04-23 23:43:1425 dias, 3 horas, 26 minutos, 1 segundos6 dias, 9 horas, 53 minutos, 34 segundos18 dias, 17 horas, 32 minutos, 27 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-14 20:38:454 dias, 20 horas, 33 minutos, 59 segundosmissed_icon  1 Mês
216Berlin0xnX4hxyQNCl8TQ5FWUNgJOFZgo=106232020-07-17 17:52:3325 dias, 0 horas, 44 minutos, 42 segundos6 dias, 5 horas, 2 minutos, 0 segundos18 dias, 19 horas, 42 minutos, 42 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-21 20:53:224 dias, 23 horas, 15 minutos, 18 segundosmissed_icon  1 Mês
217mushJlUy2RLr8FzQkjIuKdAKSeV1OMg=29122019-11-19 22:35:0424 dias, 20 horas, 28 minutos, 23 segundos15 dias, 12 horas, 35 minutos, 11 segundos9 dias, 7 horas, 53 minutos, 12 segundosgroupicon  10 Dias2019-09-13 18:30:135 dias, 3 horas, 31 minutos, 37 segundosmissed_icon  1 Mês
218yStrongg.04yUdALEEKDs+XWMiY16I4/FTBE=65902020-06-01 12:15:0024 dias, 19 horas, 35 minutos, 13 segundos5 dias, 18 horas, 32 minutos, 46 segundos19 dias, 1 horas, 2 minutos, 27 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-29 18:48:305 dias, 4 horas, 24 minutos, 47 segundosmissed_icon  1 Mês
219hzdRHll5TlPnh1UvqMMWnMAyAnPXIo=127582020-10-26 00:17:3124 dias, 16 horas, 59 minutos, 26 segundos11 dias, 12 horas, 51 minutos, 40 segundos13 dias, 4 horas, 7 minutos, 46 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-07 06:53:005 dias, 7 horas, 0 minutos, 34 segundosmissed_icon  1 Mês
220opaOmvVya/hHOyIwc1tSkcV5yjaYsE=47962020-07-23 22:12:3124 dias, 16 horas, 35 minutos, 13 segundos4 dias, 19 horas, 1 minutos, 49 segundos19 dias, 21 horas, 33 minutos, 24 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-28 22:17:115 dias, 7 horas, 24 minutos, 47 segundosmissed_icon  1 Mês
MusicBotgtwrNQfZ+rENvIqKMOWqWN29N/E=71112020-06-14 11:41:0033 dias, 4 horas, 29 minutos, 27 segundos17 dias, 16 horas, 7 minutos, 26 segundos15 dias, 12 horas, 22 minutos, 1 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-18 02:38:160Não, client em exceção
221PumapnQ/lzVrXIukxinnn2CaZ3yno8I=106852020-05-21 00:34:2224 dias, 12 horas, 0 minutos, 40 segundos11 dias, 11 horas, 13 minutos, 32 segundos13 dias, 0 horas, 47 minutos, 8 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-28 22:32:395 dias, 11 horas, 59 minutos, 20 segundosmissed_icon  1 Mês
222Cartman4NViTZMKUkD9FqtdwN9tXPEFL+0=11572online24 dias, 9 horas, 20 minutos, 40 segundos3 dias, 3 horas, 35 minutos, 14 segundos21 dias, 5 horas, 45 minutos, 26 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-08 21:26:135 dias, 14 horas, 39 minutos, 20 segundosmissed_icon  1 Mês
223BonataoF+tg479Jc+SJpyC+rUdDAmlmmqo=131122020-07-31 01:42:5924 dias, 8 horas, 54 minutos, 51 segundos21 dias, 10 horas, 40 minutos, 21 segundos2 dias, 22 horas, 14 minutos, 30 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-12 08:46:125 dias, 15 horas, 5 minutos, 9 segundosmissed_icon  1 Mês
224GlanosTyiukdGwMyYQEtO2lKX/inLNYSckk=36552020-01-02 18:15:1524 dias, 7 horas, 24 minutos, 46 segundos4 dias, 14 horas, 44 minutos, 24 segundos19 dias, 16 horas, 40 minutos, 22 segundosgroupicon  10 Dias2019-11-14 18:47:295 dias, 16 horas, 35 minutos, 14 segundosmissed_icon  1 Mês
225undergrilog+SIrbFtpou9Aq7yE/aXHXByNN4=20902019-11-05 19:07:0424 dias, 6 horas, 25 minutos, 46 segundos1 dias, 19 horas, 33 minutos, 14 segundos22 dias, 10 horas, 52 minutos, 32 segundosgroupicon  10 Dias2019-06-23 17:07:445 dias, 17 horas, 34 minutos, 14 segundosmissed_icon  1 Mês
226Berlint90+eusjBkwMdyDtZbS+r1miiqY=154212020-10-26 23:54:1424 dias, 6 horas, 8 minutos, 21 segundos3 dias, 23 horas, 52 minutos, 29 segundos20 dias, 6 horas, 15 minutos, 52 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 13:03:295 dias, 17 horas, 51 minutos, 39 segundosmissed_icon  1 Mês
227EQZ-.-3GbyPVP/rU37YfQQy8QvgTbL0XM=65922020-05-31 23:51:1024 dias, 3 horas, 4 minutos, 5 segundos3 dias, 7 horas, 14 minutos, 3 segundos20 dias, 19 horas, 50 minutos, 2 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-22 19:04:205 dias, 20 horas, 55 minutos, 55 segundosmissed_icon  1 Mês
228danIxnk0Ibgw/9FV4y94esuD/45NGk=99542020-05-25 02:41:5324 dias, 2 horas, 37 minutos, 50 segundos8 dias, 19 horas, 55 minutos, 11 segundos15 dias, 6 horas, 42 minutos, 39 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-17 23:53:335 dias, 21 horas, 22 minutos, 10 segundosmissed_icon  1 Mês
229MBaltzZfxGVvcITahsjgKawlIwnPAM+SQ=21862020-10-27 02:42:3123 dias, 23 horas, 1 minutos, 9 segundos0 dias, 11 horas, 59 minutos, 7 segundos23 dias, 11 horas, 2 minutos, 2 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-09 17:38:476 dias, 0 horas, 58 minutos, 51 segundosmissed_icon  1 Mês
230lubugueZ8KCJimEnsvmwLPD5WltKqXgG58=149692020-10-26 18:31:0823 dias, 17 horas, 8 minutos, 23 segundos1 dias, 17 horas, 41 minutos, 13 segundos21 dias, 23 horas, 27 minutos, 10 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-14 20:18:566 dias, 6 horas, 51 minutos, 37 segundosmissed_icon  1 Mês
231GbrtpyIq6fgJNIo/jQQ7KGLKUMzFoA=102602020-09-04 14:41:0323 dias, 14 horas, 13 minutos, 17 segundos17 dias, 22 horas, 38 minutos, 11 segundos5 dias, 15 horas, 35 minutos, 6 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-06 16:17:246 dias, 9 horas, 46 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
232MatheusndTizp058t7woKxmJXuVyPNCUzs=143422020-10-28 12:30:4723 dias, 12 horas, 49 minutos, 15 segundos1 dias, 20 horas, 29 minutos, 25 segundos21 dias, 16 horas, 19 minutos, 50 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-15 22:36:426 dias, 11 horas, 10 minutos, 45 segundosmissed_icon  1 Mês
233robertoNuvJQVuDKK4us+N5TrEZ3b13KsI=67742020-10-18 22:43:3523 dias, 9 horas, 23 minutos, 13 segundos2 dias, 4 horas, 57 minutos, 55 segundos21 dias, 4 horas, 25 minutos, 18 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-09 22:17:206 dias, 14 horas, 36 minutos, 47 segundosmissed_icon  1 Mês
234Gustavo8kGaCLVmZQzh1rk5Rj/PIDiKH1s=97582020-10-27 23:55:2523 dias, 6 horas, 29 minutos, 34 segundos3 dias, 23 horas, 44 minutos, 28 segundos19 dias, 6 horas, 45 minutos, 6 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-25 22:19:566 dias, 17 horas, 30 minutos, 26 segundosmissed_icon  1 Mês
235DmenorCraft123JZBC1b72JVwCBQadsoscUvRPHwE=29782020-10-27 19:02:5823 dias, 4 horas, 34 minutos, 25 segundos8 dias, 19 horas, 18 minutos, 41 segundos14 dias, 9 horas, 15 minutos, 44 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-16 18:47:536 dias, 19 horas, 25 minutos, 35 segundosmissed_icon  1 Mês
236VanGODcK93yP1QdSMe0jKbg/tqy/rIWgo=34182019-10-23 12:58:1223 dias, 3 horas, 1 minutos, 54 segundos13 dias, 9 horas, 45 minutos, 25 segundos9 dias, 17 horas, 16 minutos, 29 segundosgroupicon  10 Dias2019-10-04 21:40:206 dias, 20 horas, 58 minutos, 6 segundosmissed_icon  1 Mês
237Vieira4445KhLWVtAg813fAVZFAXj/ZUiJfA4=76452020-10-20 22:05:5723 dias, 1 horas, 53 minutos, 28 segundos1 dias, 1 horas, 16 minutos, 5 segundos22 dias, 0 horas, 37 minutos, 23 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-01 23:54:316 dias, 22 horas, 6 minutos, 32 segundosmissed_icon  1 Mês
238boccaPIRXEA6RIC+lSvRfsVzpicJgg6M=15475online23 dias, 0 horas, 14 minutos, 12 segundos15 dias, 20 horas, 12 minutos, 33 segundos7 dias, 4 horas, 1 minutos, 39 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 13:17:486 dias, 23 horas, 45 minutos, 48 segundosmissed_icon  1 Mês
239MarianoNjJm1alG2S+t3X460HHzyXOHgas=143482020-08-31 22:36:1822 dias, 23 horas, 20 minutos, 55 segundos5 dias, 23 horas, 39 minutos, 1 segundos16 dias, 23 horas, 41 minutos, 54 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-16 07:42:337 dias, 0 horas, 39 minutos, 5 segundosmissed_icon  1 Mês
240kaemes6JD+q0CCOsfXZgSdR5vm8ifjhY=30202020-06-20 00:26:0122 dias, 23 horas, 3 minutos, 1 segundos3 dias, 16 horas, 20 minutos, 38 segundos19 dias, 6 horas, 42 minutos, 23 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-27 18:29:077 dias, 0 horas, 56 minutos, 59 segundosmissed_icon  1 Mês
241Lucãoel03dJPNygHR0CyqidhLdQmnB/E=78872020-10-24 00:18:3622 dias, 20 horas, 27 minutos, 13 segundos2 dias, 18 horas, 27 minutos, 36 segundos20 dias, 1 horas, 59 minutos, 37 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-13 22:02:597 dias, 3 horas, 32 minutos, 47 segundosmissed_icon  1 Mês
242VANI(vanilson)2BEcpeg+nR2FrhCnGDDKrRgC73A=49492020-06-22 22:11:5122 dias, 20 horas, 3 minutos, 8 segundos3 dias, 1 horas, 0 minutos, 56 segundos19 dias, 19 horas, 2 minutos, 12 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-16 21:09:057 dias, 3 horas, 56 minutos, 52 segundosmissed_icon  1 Mês
243DslokoZGUMCOUoXrg/4BLURXnPma/KXww=127122020-10-26 20:28:1122 dias, 18 horas, 45 minutos, 35 segundos14 dias, 11 horas, 29 minutos, 42 segundos8 dias, 7 horas, 15 minutos, 53 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-21 19:24:557 dias, 5 horas, 14 minutos, 25 segundosmissed_icon  1 Mês
244BeluguinhamQNhW+N4EWUeXq0Cia6TcsYT4J0=116972020-09-05 13:57:5522 dias, 18 horas, 4 minutos, 38 segundos5 dias, 5 horas, 5 minutos, 52 segundos17 dias, 12 horas, 58 minutos, 46 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-26 01:15:317 dias, 5 horas, 55 minutos, 22 segundosmissed_icon  1 Mês
245Furãoyv++GCBE3phprwwiYgkReq//BOk=39472020-10-22 17:11:5622 dias, 11 horas, 19 minutos, 21 segundos4 dias, 0 horas, 44 minutos, 45 segundos18 dias, 10 horas, 34 minutos, 36 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-03 16:05:487 dias, 12 horas, 40 minutos, 39 segundosmissed_icon  1 Mês
246Sky <3qO15RpO5HsoOFFlX+DVjwmF/ChE=15028online22 dias, 10 horas, 28 minutos, 31 segundos8 dias, 6 horas, 36 minutos, 45 segundos14 dias, 3 horas, 51 minutos, 46 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-31 19:20:597 dias, 13 horas, 31 minutos, 29 segundosmissed_icon  1 Mês
247DouglasFhkD68nEih8qzSRn0tJSw1xebf4=137642020-10-23 15:28:1122 dias, 9 horas, 50 minutos, 4 segundos2 dias, 3 horas, 32 minutos, 58 segundos20 dias, 6 horas, 17 minutos, 6 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-23 20:01:497 dias, 14 horas, 9 minutos, 56 segundosmissed_icon  1 Mês
248aaaaSQDb6NvO+zMyNgXMmiEWHQlWmoM=130392020-10-19 00:14:1722 dias, 8 horas, 53 minutos, 35 segundos5 dias, 21 horas, 28 minutos, 33 segundos16 dias, 11 horas, 25 minutos, 2 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-28 20:40:077 dias, 15 horas, 6 minutos, 25 segundosmissed_icon  1 Mês
249nxgBpj6F4ddpA398rlZhMHSEcriXxw=114992020-05-23 23:20:5422 dias, 8 horas, 27 minutos, 51 segundos11 dias, 19 horas, 5 minutos, 13 segundos10 dias, 13 horas, 22 minutos, 38 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-09 17:29:087 dias, 15 horas, 32 minutos, 9 segundosmissed_icon  1 Mês
250CaiovX6WN4BWZ/TCNFZl9WYUwRPL5Cg=132602020-10-27 22:33:0922 dias, 5 horas, 55 minutos, 51 segundos15 dias, 23 horas, 35 minutos, 31 segundos6 dias, 6 horas, 20 minutos, 20 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-11 21:12:037 dias, 18 horas, 4 minutos, 9 segundosmissed_icon  1 Mês
251varnFlRW0ggobV9xXayF6rRoUfx32M=16146online22 dias, 1 horas, 11 minutos, 21 segundos3 dias, 7 horas, 36 minutos, 31 segundos18 dias, 17 horas, 34 minutos, 50 segundosgroupicon  10 Dias2020-09-23 18:58:007 dias, 22 horas, 48 minutos, 39 segundosmissed_icon  1 Mês
252Mizinwv1OLSyuLuPf/gyYxO2rDfSsn9E=93752020-04-14 18:14:2622 dias, 0 horas, 19 minutos, 33 segundos15 dias, 21 horas, 22 minutos, 1 segundos6 dias, 2 horas, 57 minutos, 32 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-30 12:01:527 dias, 23 horas, 40 minutos, 27 segundosmissed_icon  1 Mês
253Dg0'ic3+cIzIth7X2UXQYMGVDiG+d3k=99692020-05-28 23:42:2621 dias, 22 horas, 3 minutos, 8 segundos5 dias, 4 horas, 27 minutos, 29 segundos16 dias, 17 horas, 35 minutos, 39 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-21 04:09:358 dias, 1 horas, 56 minutos, 52 segundosmissed_icon  1 Mês
254ProoFaaY39ZYvnv1lhBeLK0q0sc7QJ51rO8=70872020-04-27 16:14:4821 dias, 21 horas, 46 minutos, 9 segundos2 dias, 11 horas, 52 minutos, 23 segundos19 dias, 9 horas, 53 minutos, 46 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-29 02:12:398 dias, 2 horas, 13 minutos, 51 segundosmissed_icon  1 Mês
255AzulzinhaTUSCwYFcEmr8OuM0tQujBLXlxrc=106452020-07-23 21:41:4221 dias, 19 horas, 35 minutos, 2 segundos1 dias, 15 horas, 19 minutos, 55 segundos20 dias, 4 horas, 15 minutos, 7 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-11 11:59:078 dias, 4 horas, 24 minutos, 58 segundosmissed_icon  1 Mês
256myllerLaj4OT/HdyHEdBksplO6BJUrNqw=143472020-08-09 03:39:4021 dias, 19 horas, 16 minutos, 58 segundos1 dias, 21 horas, 35 minutos, 53 segundos19 dias, 21 horas, 41 minutos, 5 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-13 15:39:098 dias, 4 horas, 43 minutos, 2 segundosmissed_icon  1 Mês
257RexpeitaYHY3XiwxazIMdGKr2Bnga1K52dg=55482020-05-06 21:06:1621 dias, 16 horas, 7 minutos, 44 segundos0 dias, 7 horas, 13 minutos, 8 segundos21 dias, 8 horas, 54 minutos, 36 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-05 23:28:268 dias, 7 horas, 52 minutos, 16 segundosmissed_icon  1 Mês
258rian1U0u7fWH18K/GD1LDe31hsHqWPk=126662020-10-08 15:13:5821 dias, 15 horas, 38 minutos, 7 segundos0 dias, 19 horas, 45 minutos, 1 segundos20 dias, 19 horas, 53 minutos, 6 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-26 13:33:278 dias, 8 horas, 21 minutos, 53 segundosmissed_icon  1 Mês
259LipaorV+ubGUDQhuurjifpcHgIa3gwHU=35132020-05-23 02:42:4721 dias, 11 horas, 43 minutos, 4 segundos9 dias, 4 horas, 15 minutos, 33 segundos12 dias, 7 horas, 27 minutos, 31 segundosgroupicon  10 Dias2020-01-30 18:03:578 dias, 12 horas, 16 minutos, 56 segundosmissed_icon  1 Mês
260Brunaum8Cwv7x0V0wERXnSMA8EL/+B5UVw=49472020-10-26 22:28:4621 dias, 11 horas, 9 minutos, 34 segundos3 dias, 14 horas, 38 minutos, 20 segundos17 dias, 20 horas, 31 minutos, 14 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-17 20:21:558 dias, 12 horas, 50 minutos, 26 segundosmissed_icon  1 Mês
261Ziika*xOl8IQowMmTsI+jml9Xl81jmElw=58122020-05-02 23:59:0921 dias, 10 horas, 41 minutos, 39 segundos5 dias, 23 horas, 50 minutos, 46 segundos15 dias, 10 horas, 50 minutos, 53 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-24 13:29:078 dias, 13 horas, 18 minutos, 21 segundosmissed_icon  1 Mês
262FelipeSvDs7BLXIT2RdIuJXjMix2+uGNI=77742020-10-27 05:23:2321 dias, 10 horas, 40 minutos, 59 segundos3 dias, 22 horas, 40 minutos, 2 segundos17 dias, 12 horas, 0 minutos, 57 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-12 12:55:418 dias, 13 horas, 19 minutos, 1 segundosmissed_icon  1 Mês
263terik- o impronunciávelZsgaB8X9wU8zbA9/6PA1Whz6KO8=150372020-10-27 00:16:2621 dias, 9 horas, 1 minutos, 59 segundos8 dias, 5 horas, 17 minutos, 4 segundos13 dias, 3 horas, 44 minutos, 55 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-13 20:52:018 dias, 14 horas, 58 minutos, 1 segundosmissed_icon  1 Mês
264luizverluZpN2lnKMaWiaVl3CXvO0+BHUokI=135662020-08-26 17:58:0321 dias, 6 horas, 37 minutos, 57 segundos5 dias, 18 horas, 57 minutos, 59 segundos15 dias, 11 horas, 39 minutos, 58 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-30 14:53:068 dias, 17 horas, 22 minutos, 3 segundosmissed_icon  1 Mês
265sadszzzdT9TxMk1YnMysm7X3bc2MDxdV4=80982020-10-24 17:51:2921 dias, 6 horas, 19 minutos, 37 segundos4 dias, 3 horas, 35 minutos, 55 segundos17 dias, 2 horas, 43 minutos, 42 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-21 14:40:538 dias, 17 horas, 40 minutos, 23 segundosmissed_icon  1 Mês
266MMR POSITIVO POR ENQUANTO6fNzakzFDN8D0lsO7Xl9v2Qy2KA=57242020-04-06 17:43:3721 dias, 4 horas, 39 minutos, 20 segundos6 dias, 0 horas, 13 minutos, 32 segundos15 dias, 4 horas, 25 minutos, 48 segundosgroupicon  10 Dias2020-01-15 01:52:558 dias, 19 horas, 20 minutos, 40 segundosmissed_icon  1 Mês
267PaulinholkosNDsENK2JDBLKLiBpKQ7Fq/eCV8=36672020-07-12 13:40:5521 dias, 2 horas, 33 minutos, 12 segundos6 dias, 16 horas, 56 minutos, 45 segundos14 dias, 9 horas, 36 minutos, 27 segundosgroupicon  10 Dias2020-01-17 20:36:328 dias, 21 horas, 26 minutos, 48 segundosmissed_icon  1 Mês
268SrCoronelHyTm+6yTMa/B9yP9QGv2DEc9nnI=54362020-06-04 23:26:0321 dias, 1 horas, 42 minutos, 13 segundos10 dias, 19 horas, 8 minutos, 7 segundos10 dias, 6 horas, 34 minutos, 6 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-25 04:44:548 dias, 22 horas, 17 minutos, 47 segundosmissed_icon  1 Mês
269Lord FadungusHV4zMvImj8E1NCLZBwMSR9r81g0=76462020-10-26 23:59:3420 dias, 23 horas, 49 minutos, 3 segundos3 dias, 1 horas, 11 minutos, 47 segundos17 dias, 22 horas, 37 minutos, 16 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-28 21:03:419 dias, 0 horas, 10 minutos, 57 segundosmissed_icon  1 Mês
270GuEstevamEpJ4bPggpJ0dGoKRMT83HyLdZEY=51072020-08-04 22:17:5120 dias, 23 horas, 31 minutos, 42 segundos4 dias, 15 horas, 25 minutos, 44 segundos16 dias, 8 horas, 5 minutos, 58 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-11 00:50:429 dias, 0 horas, 28 minutos, 18 segundosmissed_icon  1 Mês
271storm iwnl1qvU6uF/kZggi4jk6efJdIZHt8Eg=76622020-04-19 01:07:1820 dias, 22 horas, 47 minutos, 41 segundos1 dias, 7 horas, 2 minutos, 40 segundos19 dias, 15 horas, 45 minutos, 1 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-14 14:57:109 dias, 1 horas, 12 minutos, 19 segundosmissed_icon  1 Mês
272VpRfJMtZxdrm/0lctH+Gta2xWK4NKI=106682020-08-20 00:57:3420 dias, 22 horas, 19 minutos, 21 segundos0 dias, 16 horas, 39 minutos, 4 segundos20 dias, 5 horas, 40 minutos, 17 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-25 17:53:089 dias, 1 horas, 40 minutos, 39 segundosmissed_icon  1 Mês
273JeaN0qkoA9WXya2ONoJonUzg3EhYCKk=57542020-10-28 17:00:3920 dias, 21 horas, 50 minutos, 8 segundos4 dias, 18 horas, 12 minutos, 18 segundos16 dias, 3 horas, 37 minutos, 50 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 14:28:219 dias, 2 horas, 9 minutos, 52 segundosmissed_icon  1 Mês
274LUGANOIDEXWYFbEX1LaJtAuAh6KM31N8AqjY=61672020-07-20 22:17:0920 dias, 16 horas, 16 minutos, 50 segundos3 dias, 11 horas, 7 minutos, 55 segundos17 dias, 5 horas, 8 minutos, 55 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-19 17:10:379 dias, 7 horas, 43 minutos, 10 segundosmissed_icon  1 Mês
275PappertuILPIDnJrdW3g+J+9H7LYBdWpM=164942020-10-28 13:49:3720 dias, 16 horas, 7 minutos, 3 segundos9 dias, 7 horas, 36 minutos, 39 segundos11 dias, 8 horas, 30 minutos, 24 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 10:34:229 dias, 7 horas, 52 minutos, 57 segundosmissed_icon  1 Mês
276CelioguiWd/zNQzOlj4W7fsPgUW1B9TRzwo=126202020-07-05 18:31:1220 dias, 15 horas, 29 minutos, 37 segundos2 dias, 23 horas, 0 minutos, 55 segundos17 dias, 16 horas, 28 minutos, 42 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-04 16:32:269 dias, 8 horas, 30 minutos, 23 segundosmissed_icon  1 Mês
277JowzaoOIAYEqq9ore6wVzkC8I8lnOJh4s=141292020-07-30 00:18:1220 dias, 15 horas, 27 minutos, 16 segundos8 dias, 8 horas, 37 minutos, 51 segundos12 dias, 6 horas, 49 minutos, 25 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-06 22:17:109 dias, 8 horas, 32 minutos, 44 segundosmissed_icon  1 Mês
278cú de apitox3GGoMl9prOXHYn0Hh6wV0d7xUk=96152020-08-09 23:00:2520 dias, 13 horas, 51 minutos, 3 segundos7 dias, 11 horas, 22 minutos, 35 segundos13 dias, 2 horas, 28 minutos, 28 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-10 00:43:099 dias, 10 horas, 8 minutos, 57 segundosmissed_icon  1 Mês
279Samu+27FO+p/or7ikTVUJtJzN6nbIEI=134492020-08-05 05:35:5420 dias, 12 horas, 46 minutos, 35 segundos11 dias, 10 horas, 5 minutos, 38 segundos9 dias, 2 horas, 40 minutos, 57 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-02 05:30:539 dias, 11 horas, 13 minutos, 25 segundosmissed_icon  1 Mês
280CastrolinowOogJy2HYt5kr6YK26pifOFhpfg=145422020-10-27 23:55:0820 dias, 10 horas, 23 minutos, 16 segundos10 dias, 12 horas, 35 minutos, 59 segundos9 dias, 21 horas, 47 minutos, 17 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-27 09:35:239 dias, 13 horas, 36 minutos, 44 segundosmissed_icon  1 Mês
281OtaviopdTzeO8gB6cX74tMzFvvZj4i0cI=63942020-04-11 20:42:3620 dias, 10 horas, 11 minutos, 20 segundos6 dias, 19 horas, 57 minutos, 50 segundos13 dias, 14 horas, 13 minutos, 30 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-07 10:15:069 dias, 13 horas, 48 minutos, 40 segundosmissed_icon  1 Mês
282Solteiro Again9UrLq24PUx/2mMFbYnlruSlf19c=75152020-05-19 16:49:3420 dias, 9 horas, 39 minutos, 39 segundos4 dias, 12 horas, 44 minutos, 23 segundos15 dias, 20 horas, 55 minutos, 16 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-01 21:39:059 dias, 14 horas, 20 minutos, 21 segundosmissed_icon  1 Mês
283FlpjO/iUkYoq2uoxA0XDeF0DZhBjBw=126032020-10-08 15:14:0220 dias, 9 horas, 38 minutos, 40 segundos1 dias, 14 horas, 25 minutos, 45 segundos18 dias, 19 horas, 12 minutos, 55 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-21 16:59:289 dias, 14 horas, 21 minutos, 20 segundosmissed_icon  1 Mês
284RafaSS+TOJVhbQDt+api2QUU6yKPU+8Eo=72742020-06-29 12:04:3920 dias, 9 horas, 22 minutos, 38 segundos1 dias, 8 horas, 4 minutos, 1 segundos19 dias, 1 horas, 18 minutos, 37 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-21 22:55:159 dias, 14 horas, 37 minutos, 22 segundosmissed_icon  1 Mês
285faylbrazilTnRt65985dmiAyW1pJeDgvKDAmY=132942020-10-08 22:41:0720 dias, 8 horas, 53 minutos, 17 segundos10 dias, 16 horas, 39 minutos, 12 segundos9 dias, 16 horas, 14 minutos, 5 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-17 21:30:209 dias, 15 horas, 6 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
286SteveEPkqgJmd3reehmtqassph4rrQuE=46972020-10-25 22:50:5320 dias, 7 horas, 3 minutos, 35 segundos0 dias, 10 horas, 29 minutos, 53 segundos19 dias, 20 horas, 33 minutos, 42 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-30 01:47:019 dias, 16 horas, 56 minutos, 25 segundosmissed_icon  1 Mês
287♛ VITALIjeEVaAX0T4GG3P2lUYVT0rl1tPs=63992020-06-19 10:14:3820 dias, 6 horas, 43 minutos, 43 segundos2 dias, 13 horas, 24 minutos, 1 segundos17 dias, 17 horas, 19 minutos, 42 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-06 18:22:499 dias, 17 horas, 16 minutos, 17 segundosmissed_icon  1 Mês
288bntYE6w4Wia7Nrn2WObPp7rdFjASck=136972020-08-06 17:27:3820 dias, 4 horas, 29 minutos, 27 segundos3 dias, 6 horas, 45 minutos, 55 segundos16 dias, 21 horas, 43 minutos, 32 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-30 15:54:219 dias, 19 horas, 30 minutos, 33 segundosmissed_icon  1 Mês
289felpKMYlMWRKvk12RUBRZobkDQ8Nx0k=89272020-07-14 18:02:3620 dias, 4 horas, 26 minutos, 47 segundos1 dias, 13 horas, 19 minutos, 40 segundos18 dias, 15 horas, 7 minutos, 7 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-22 01:25:289 dias, 19 horas, 33 minutos, 13 segundosmissed_icon  1 Mês
290yEs^-w3jH+QLMA3PEPi9ZEs2hK7dQF8s=99502020-05-27 21:20:3520 dias, 4 horas, 1 minutos, 16 segundos5 dias, 13 horas, 59 minutos, 47 segundos14 dias, 14 horas, 1 minutos, 29 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-05 19:29:499 dias, 19 horas, 58 minutos, 44 segundosmissed_icon  1 Mês
291EgrioUBjPy9RGq/aNF1nQOs9oSj2JOio=160802020-10-27 21:16:5220 dias, 3 horas, 40 minutos, 29 segundos4 dias, 20 horas, 37 minutos, 45 segundos15 dias, 7 horas, 2 minutos, 44 segundosgroupicon  10 Dias2020-09-16 17:50:089 dias, 20 horas, 19 minutos, 31 segundosmissed_icon  1 Mês
292s1derdMj6uY7JO+l0KhDlYtYZ1DX46CM=92632020-09-09 14:10:4020 dias, 3 horas, 28 minutos, 31 segundos2 dias, 6 horas, 51 minutos, 1 segundos17 dias, 20 horas, 37 minutos, 30 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-29 11:21:249 dias, 20 horas, 31 minutos, 29 segundosmissed_icon  1 Mês
293aquela triste do hans zimmerm5PGTQ4+L7m5Xnvxz5Qu62ZqHG8=132772020-10-26 23:18:0019 dias, 21 horas, 42 minutos, 19 segundos1 dias, 6 horas, 16 minutos, 45 segundos18 dias, 15 horas, 25 minutos, 34 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-01 23:38:3410 dias, 2 horas, 17 minutos, 41 segundosmissed_icon  1 Mês
294̶R̶e̶a̶t̶t̶o̶1̶9̶q1B2CIwzIhG4RtrgKLo2QDU5UBI=106882020-10-28 05:14:4019 dias, 21 horas, 7 minutos, 1 segundos0 dias, 17 horas, 4 minutos, 27 segundos19 dias, 4 horas, 2 minutos, 34 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-18 19:08:4410 dias, 2 horas, 52 minutos, 59 segundosmissed_icon  1 Mês
295luiz_mitoL4mXZzLJ3xY9MmVWONXH3Azpe9c=40332020-07-06 14:57:0519 dias, 20 horas, 43 minutos, 24 segundos8 dias, 22 horas, 52 minutos, 28 segundos10 dias, 21 horas, 50 minutos, 56 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-03 23:24:3910 dias, 3 horas, 16 minutos, 36 segundosmissed_icon  1 Mês
296JacaDansGazYbKRFMWARQK3MGnF+uzrlEw=33272020-08-11 23:48:5719 dias, 19 horas, 41 minutos, 49 segundos2 dias, 6 horas, 20 minutos, 14 segundos17 dias, 13 horas, 21 minutos, 35 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-21 19:20:4110 dias, 4 horas, 18 minutos, 11 segundosmissed_icon  1 Mês
297iTzD4nil0_5z/Y+OJwPiqk9wSYmQFZNRdLf5M=109952020-10-28 00:18:2819 dias, 19 horas, 15 minutos, 12 segundos1 dias, 2 horas, 49 minutos, 1 segundos18 dias, 16 horas, 26 minutos, 11 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-19 17:16:5110 dias, 4 horas, 44 minutos, 48 segundosmissed_icon  1 Mês
298brabouC37Fa1K0A7nKK+iXuRtIUiZFos=144642020-10-17 00:37:3919 dias, 18 horas, 17 minutos, 34 segundos5 dias, 4 horas, 59 minutos, 19 segundos14 dias, 13 horas, 18 minutos, 15 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 01:59:3710 dias, 5 horas, 42 minutos, 26 segundosmissed_icon  1 Mês
299KAKASHI-SANljsnYHuKD/bCy8LHO9xsHrYSWRQ=79122020-05-21 16:01:1819 dias, 18 horas, 10 minutos, 7 segundos0 dias, 7 horas, 44 minutos, 24 segundos19 dias, 10 horas, 25 minutos, 43 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-12 15:31:2410 dias, 5 horas, 49 minutos, 53 segundosmissed_icon  1 Mês
300PedrotLCpR29bImnw3LcnAbKsgGQajjS0=58292020-04-26 05:42:5219 dias, 16 horas, 43 minutos, 54 segundos3 dias, 12 horas, 3 minutos, 30 segundos16 dias, 4 horas, 40 minutos, 24 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-24 23:21:5110 dias, 7 horas, 16 minutos, 6 segundosmissed_icon  1 Mês
301kimura8HYqVgDE1+r3l6tduJjy+lTYmmQ=14967online19 dias, 15 horas, 39 minutos, 11 segundos5 dias, 19 horas, 14 minutos, 33 segundos13 dias, 20 horas, 24 minutos, 38 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 11:48:2010 dias, 8 horas, 20 minutos, 49 segundosmissed_icon  1 Mês
302Felipe1Jio3Ox/08fyY6kzOA8305q79GtQ=12542020-01-22 21:07:2919 dias, 15 horas, 8 minutos, 24 segundos2 dias, 3 horas, 52 minutos, 9 segundos17 dias, 11 horas, 16 minutos, 15 segundosgroupicon  10 Dias2019-07-11 13:33:1710 dias, 8 horas, 51 minutos, 36 segundosmissed_icon  1 Mês
303jeGUICcPnWG+S6/lpQnxq7k9tqQOkrBY=88642020-05-30 10:16:0919 dias, 12 horas, 24 minutos, 57 segundos3 dias, 3 horas, 45 minutos, 28 segundos16 dias, 8 horas, 39 minutos, 29 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-25 23:38:5510 dias, 11 horas, 35 minutos, 3 segundosmissed_icon  1 Mês
304mad9skJDi1lnX3QpgiOrsraAxnHBFE9ws=54582020-09-09 14:10:2819 dias, 11 horas, 24 minutos, 9 segundos2 dias, 6 horas, 22 minutos, 11 segundos17 dias, 5 horas, 1 minutos, 58 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-14 23:42:4510 dias, 12 horas, 35 minutos, 51 segundosmissed_icon  1 Mês
305baldin S2 donatelloqep/O5RHKgRKzUhbPBsKR9riJ8o=68032020-07-30 17:31:5719 dias, 9 horas, 8 minutos, 36 segundos2 dias, 7 horas, 13 minutos, 14 segundos17 dias, 1 horas, 55 minutos, 22 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-08 13:06:0410 dias, 14 horas, 51 minutos, 24 segundosmissed_icon  1 Mês
306TribufudafaveladqO73+3vijvGl0sKdtd7jO3+yn4=192020-09-13 20:33:3319 dias, 8 horas, 39 minutos, 56 segundos5 dias, 11 horas, 16 minutos, 11 segundos13 dias, 21 horas, 23 minutos, 45 segundosgroupicon  10 Dias2019-03-20 01:55:5810 dias, 15 horas, 20 minutos, 4 segundosmissed_icon  1 Mês
307Mikeso/5BmSiYlAdYTvsYF92nmricvM=52020-04-22 05:07:5319 dias, 8 horas, 9 minutos, 30 segundos3 dias, 14 horas, 48 minutos, 8 segundos15 dias, 17 horas, 21 minutos, 22 segundosgroupicon  10 Dias2019-08-15 21:53:3010 dias, 15 horas, 50 minutos, 30 segundosmissed_icon  1 Mês
308Mabinbupo0a3333ICqKo171stI2BAtWlcI=107162020-08-19 13:57:4119 dias, 7 horas, 50 minutos, 37 segundos6 dias, 2 horas, 3 minutos, 39 segundos13 dias, 5 horas, 46 minutos, 58 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-25 21:31:4710 dias, 16 horas, 9 minutos, 23 segundosmissed_icon  1 Mês
309🐒 SnowY5GRHL0pYVKDizhOaS6K3sb7Rhc=16483online19 dias, 7 horas, 16 minutos, 30 segundos4 dias, 1 horas, 53 minutos, 47 segundos15 dias, 5 horas, 22 minutos, 43 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 14:36:1110 dias, 16 horas, 43 minutos, 30 segundosmissed_icon  1 Mês
310GunzE5w2OpJzQeMyA77UZCoJv1zfXIo=114562020-07-10 23:15:0819 dias, 5 horas, 1 minutos, 55 segundos5 dias, 17 horas, 57 minutos, 54 segundos13 dias, 11 horas, 4 minutos, 1 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-24 22:37:1410 dias, 18 horas, 58 minutos, 5 segundosmissed_icon  1 Mês
311grsgod2amoBfCPhQt+Cj7jsRydACLACJY=140722020-10-28 00:43:2819 dias, 4 horas, 20 minutos, 7 segundos2 dias, 11 horas, 38 minutos, 20 segundos16 dias, 16 horas, 41 minutos, 47 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 14:21:0110 dias, 19 horas, 39 minutos, 53 segundosmissed_icon  1 Mês
312brn086DQa06f8k/E2RavCedqzCnV/s0Qs=33202020-10-18 17:36:1219 dias, 2 horas, 50 minutos, 28 segundos1 dias, 17 horas, 55 minutos, 35 segundos17 dias, 8 horas, 54 minutos, 53 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-13 22:30:5710 dias, 21 horas, 9 minutos, 32 segundosmissed_icon  1 Mês
313K1mEve8Grdn9b0j4ywgMwnyBk9jwkg=121212020-10-21 18:42:1719 dias, 2 horas, 50 minutos, 25 segundos6 dias, 20 horas, 25 minutos, 29 segundos12 dias, 6 horas, 24 minutos, 56 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-12 15:17:2410 dias, 21 horas, 9 minutos, 35 segundosmissed_icon  1 Mês
314Sp4vn1234/HqxXfaYWXRt715JGARu+5k0yQ=67622020-08-21 11:13:2119 dias, 1 horas, 35 minutos, 40 segundos5 dias, 21 horas, 28 minutos, 38 segundos13 dias, 4 horas, 7 minutos, 2 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-09 01:06:0410 dias, 22 horas, 24 minutos, 20 segundosmissed_icon  1 Mês
315NecroNA1iQT0/jaaG/948cn465uZzQeQ=80952020-07-17 21:27:2819 dias, 0 horas, 44 minutos, 54 segundos16 dias, 23 horas, 17 minutos, 39 segundos2 dias, 1 horas, 27 minutos, 15 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-06 17:24:3610 dias, 23 horas, 15 minutos, 6 segundosmissed_icon  1 Mês
316ChetosssX4bCwGO9JNPsaXG/1H+QfkuO6HM=44012020-09-22 20:27:4618 dias, 23 horas, 29 minutos, 30 segundos0 dias, 17 horas, 36 minutos, 14 segundos18 dias, 5 horas, 53 minutos, 16 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-01 14:37:1211 dias, 0 horas, 30 minutos, 30 segundosmissed_icon  1 Mês
317psycho-isQSZY6ixwiqQnai6jQ9IgDwviU=100382020-05-27 21:49:1418 dias, 23 horas, 26 minutos, 32 segundos5 dias, 21 horas, 58 minutos, 21 segundos13 dias, 1 horas, 28 minutos, 11 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-06 01:42:0011 dias, 0 horas, 33 minutos, 28 segundosmissed_icon  1 Mês
318MadaraXth3k3OTFnX+Y3aMXpc9UHHia04=3132020-07-22 21:58:5118 dias, 23 horas, 5 minutos, 4 segundos3 dias, 4 horas, 10 minutos, 24 segundos15 dias, 18 horas, 54 minutos, 40 segundosgroupicon  10 Dias2019-09-18 17:09:1711 dias, 0 horas, 54 minutos, 56 segundosmissed_icon  1 Mês
319#[C]arlosBS123!2RPrhKNohDCAjWgy1y9Gl6F+45E=26432020-10-28 01:33:2118 dias, 22 horas, 56 minutos, 22 segundos9 dias, 21 horas, 19 minutos, 58 segundos9 dias, 1 horas, 36 minutos, 24 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-09 03:25:1011 dias, 1 horas, 3 minutos, 38 segundosmissed_icon  1 Mês
320P4wlo OriginalEIxAnovA+Iv+VMjGQLC+p/e90QY=91902020-07-23 23:24:0318 dias, 21 horas, 56 minutos, 34 segundos8 dias, 4 horas, 59 minutos, 8 segundos10 dias, 16 horas, 57 minutos, 26 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-25 01:44:3211 dias, 2 horas, 3 minutos, 26 segundosmissed_icon  1 Mês
321ricoa2QwDb55UfyPhICwJMDUHPBejwI=37542020-10-04 15:16:4218 dias, 21 horas, 52 minutos, 27 segundos3 dias, 17 horas, 18 minutos, 23 segundos15 dias, 4 horas, 34 minutos, 4 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-22 00:08:2011 dias, 2 horas, 7 minutos, 33 segundosmissed_icon  1 Mês
322ImNotGodly-.+TUaSb3kvOVAXWhUKBtjwJ2oVOI=36722020-05-22 22:11:3618 dias, 20 horas, 12 minutos, 17 segundos8 dias, 9 horas, 32 minutos, 53 segundos10 dias, 10 horas, 39 minutos, 24 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-30 08:55:4311 dias, 3 horas, 47 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
323OnnnlyDnLbjoKvs8DY4yMPHbaCKTsZIFc5Ao=29222019-10-31 02:49:2618 dias, 19 horas, 46 minutos, 55 segundos12 dias, 4 horas, 59 minutos, 4 segundos6 dias, 14 horas, 47 minutos, 51 segundosgroupicon  10 Dias2019-09-22 21:55:5811 dias, 4 horas, 13 minutos, 5 segundosmissed_icon  1 Mês
324Heitor3cGhQ4sb4rT4Nr4eDK44zwDhi4o=16672020-10-04 15:57:2018 dias, 18 horas, 24 minutos, 32 segundos13 dias, 8 horas, 55 minutos, 39 segundos5 dias, 9 horas, 28 minutos, 53 segundosgroupicon  10 Dias2019-07-06 22:28:1311 dias, 5 horas, 35 minutos, 28 segundosmissed_icon  1 Mês
325nukkzroC1Jb1QtMwgb2P2TNlkHSVIus8=29132019-11-20 18:13:5118 dias, 13 horas, 55 minutos, 35 segundos12 dias, 9 horas, 20 minutos, 21 segundos6 dias, 4 horas, 35 minutos, 14 segundosgroupicon  10 Dias2019-09-05 21:42:3911 dias, 10 horas, 4 minutos, 25 segundosmissed_icon  1 Mês
326SurtixxEDQ0TNUsyq5469FHBSEGjOFtHM=161912020-09-28 14:40:5918 dias, 12 horas, 56 minutos, 25 segundos3 dias, 1 horas, 8 minutos, 21 segundos15 dias, 11 horas, 48 minutos, 4 segundosgroupicon  10 Dias2020-09-06 18:49:3111 dias, 11 horas, 3 minutos, 35 segundosmissed_icon  1 Mês
327Puma1SxlMBfKSFAsmmi/O70/NBsS1ag=129892020-07-12 13:10:0718 dias, 12 horas, 6 minutos, 6 segundos6 dias, 12 horas, 20 minutos, 37 segundos11 dias, 23 horas, 45 minutos, 29 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-13 10:21:2211 dias, 11 horas, 53 minutos, 54 segundosmissed_icon  1 Mês
328TurattiXyFBkOv4lOusP1HywPjHUJokBKY=126372020-08-03 16:11:0618 dias, 11 horas, 44 minutos, 17 segundos3 dias, 15 horas, 22 minutos, 43 segundos14 dias, 20 horas, 21 minutos, 34 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-21 17:35:0811 dias, 12 horas, 15 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
329StormNINxtEi5vB0qAn0OjWc0G6mwTAM=68002020-07-30 17:31:0518 dias, 8 horas, 28 minutos, 45 segundos1 dias, 16 horas, 55 minutos, 6 segundos16 dias, 15 horas, 33 minutos, 39 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-13 18:34:3411 dias, 15 horas, 31 minutos, 15 segundosmissed_icon  1 Mês
330HelonHXWLM8+yhvfZZSqXKmRleWL4IQ=140182020-08-13 13:46:4918 dias, 7 horas, 11 minutos, 0 segundos2 dias, 10 horas, 1 minutos, 18 segundos15 dias, 21 horas, 9 minutos, 42 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-28 01:07:5211 dias, 16 horas, 49 minutos, 0 segundosmissed_icon  1 Mês
331MicaboYOqa0iQ7YruglBIKu+7eOqMWZZtg=100392020-10-21 16:47:0718 dias, 6 horas, 50 minutos, 10 segundos7 dias, 0 horas, 22 minutos, 59 segundos11 dias, 6 horas, 27 minutos, 11 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-24 04:01:5111 dias, 17 horas, 9 minutos, 50 segundosmissed_icon  1 Mês
332NobreaksuvsCRNbybnVoCl1lBSAFPYIFgXo=39512019-12-27 01:45:4518 dias, 6 horas, 12 minutos, 14 segundos6 dias, 22 horas, 57 minutos, 37 segundos11 dias, 7 horas, 14 minutos, 37 segundosgroupicon  10 Dias2019-11-24 13:59:4911 dias, 17 horas, 47 minutos, 46 segundosmissed_icon  1 Mês
333Arch3+6vg/pFDrC+C/iMeG094NBNjXk=73892020-04-15 00:04:1618 dias, 1 horas, 33 minutos, 12 segundos5 dias, 21 horas, 30 minutos, 49 segundos12 dias, 4 horas, 2 minutos, 23 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-01 23:13:1911 dias, 22 horas, 26 minutos, 48 segundosmissed_icon  1 Mês
334jablko1cMIv9Cyeud3sW9jSp21xbLQLZw=65422020-07-11 14:22:1618 dias, 1 horas, 19 minutos, 34 segundos1 dias, 10 horas, 45 minutos, 5 segundos16 dias, 14 horas, 34 minutos, 29 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-27 11:39:2311 dias, 22 horas, 40 minutos, 26 segundosmissed_icon  1 Mês
335dUhiJB3v3UvA57+G2Jtjddf5yCzhPM=61682020-07-20 22:16:4518 dias, 1 horas, 9 minutos, 42 segundos1 dias, 14 horas, 55 minutos, 42 segundos16 dias, 10 horas, 14 minutos, 0 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-06 20:42:1911 dias, 22 horas, 50 minutos, 18 segundosmissed_icon  1 Mês
336jao4na8mC+Wj1h3kiiUHB/QgVwMu2w=138762020-10-27 00:51:4218 dias, 0 horas, 28 minutos, 23 segundos2 dias, 5 horas, 0 minutos, 9 segundos15 dias, 19 horas, 28 minutos, 14 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-15 23:40:0411 dias, 23 horas, 31 minutos, 37 segundosmissed_icon  1 Mês
337ForlanA4dlrhgJmGE/o6PET28bl9eTBPk=134152020-08-06 02:21:0117 dias, 23 horas, 55 minutos, 51 segundos1 dias, 14 horas, 21 minutos, 0 segundos16 dias, 9 horas, 34 minutos, 51 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-28 21:41:2612 dias, 0 horas, 4 minutos, 9 segundosmissed_icon  1 Mês
338DDD85uE28SIqS7hZtU2X/psUwddwQbMU=50162019-12-29 00:35:1317 dias, 23 horas, 28 minutos, 4 segundos16 dias, 15 horas, 30 minutos, 10 segundos1 dias, 7 horas, 57 minutos, 54 segundosgroupicon  10 Dias2019-12-14 21:54:0312 dias, 0 horas, 31 minutos, 56 segundosmissed_icon  1 Mês
339Nachoz0Vo8ubEOk+KlKRl7loDsA3Y/2M=127002020-10-27 23:45:1217 dias, 22 horas, 53 minutos, 43 segundos6 dias, 20 horas, 32 minutos, 6 segundos11 dias, 2 horas, 21 minutos, 37 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-11 22:15:5412 dias, 1 horas, 6 minutos, 17 segundosmissed_icon  1 Mês
340New LuLuzito69GDTZwbBADqvL/IJz7j0NDYBiQ=153312020-10-28 03:18:2717 dias, 21 horas, 20 minutos, 15 segundos3 dias, 4 horas, 19 minutos, 38 segundos14 dias, 17 horas, 0 minutos, 37 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 20:23:4112 dias, 2 horas, 39 minutos, 45 segundosmissed_icon  1 Mês
341Alex play - WalkerZ3lyjbhd5Hrule2HimC1OIDaeGI4=141872020-10-28 15:29:1817 dias, 19 horas, 25 minutos, 58 segundos1 dias, 17 horas, 24 minutos, 28 segundos16 dias, 2 horas, 1 minutos, 30 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-22 02:26:3412 dias, 4 horas, 34 minutos, 2 segundosmissed_icon  1 Mês
342TuRBOoOBHX5yw+p0b1jw8gAC32v9vDIeB7zY=15882020-06-14 16:13:2617 dias, 16 horas, 25 minutos, 50 segundos0 dias, 10 horas, 33 minutos, 6 segundos17 dias, 5 horas, 52 minutos, 44 segundosgroupicon  10 Dias2019-12-15 16:00:4812 dias, 7 horas, 34 minutos, 10 segundosmissed_icon  1 Mês
343celioguipcMAK1MzhdWgcYMFeaTyxle64xQ=103272020-05-14 16:25:5517 dias, 15 horas, 56 minutos, 12 segundos2 dias, 19 horas, 59 minutos, 11 segundos14 dias, 19 horas, 57 minutos, 1 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-22 16:06:0612 dias, 8 horas, 3 minutos, 48 segundosmissed_icon  1 Mês
344cacoXFJ9j5+zxhnCH/e4MEe18RUUYuU=90092020-06-30 21:30:3217 dias, 13 horas, 52 minutos, 15 segundos1 dias, 15 horas, 33 minutos, 1 segundos15 dias, 22 horas, 19 minutos, 14 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-03 17:07:0112 dias, 10 horas, 7 minutos, 45 segundosmissed_icon  1 Mês
345Haruzeira7frMnIV5y6HuUS3xagiyMjVY6Jc=145562020-10-28 12:04:2117 dias, 10 horas, 49 minutos, 38 segundos2 dias, 7 horas, 18 minutos, 38 segundos15 dias, 3 horas, 31 minutos, 0 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-12 22:37:2912 dias, 13 horas, 10 minutos, 22 segundosmissed_icon  1 Mês
346BRUNiNHO2u1c3h6Nh5SGsc3wEAEJ/IH1Buw=99532020-05-20 16:17:1017 dias, 10 horas, 27 minutos, 37 segundos4 dias, 0 horas, 26 minutos, 33 segundos13 dias, 10 horas, 1 minutos, 4 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-16 23:29:3512 dias, 13 horas, 32 minutos, 23 segundosmissed_icon  1 Mês
347sandrodiazmj2BXLg/8dXYdFLJYj55BPORZbk=134072020-07-11 01:41:4917 dias, 7 horas, 32 minutos, 59 segundos4 dias, 15 horas, 15 minutos, 10 segundos12 dias, 16 horas, 17 minutos, 49 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-26 20:55:3312 dias, 16 horas, 27 minutos, 1 segundosmissed_icon  1 Mês
348Periclão delasZtLdEqPcD6Ff6tc12hrp6wfETxQ=102692020-10-24 22:00:2917 dias, 6 horas, 47 minutos, 0 segundos1 dias, 5 horas, 43 minutos, 59 segundos16 dias, 1 horas, 3 minutos, 1 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-09 19:50:2512 dias, 17 horas, 13 minutos, 0 segundosmissed_icon  1 Mês
349MiguelCasemiro2gDYcX6+g0RjhVYKHnEAV2AZ804=108422020-09-02 20:43:2417 dias, 6 horas, 10 minutos, 56 segundos4 dias, 4 horas, 39 minutos, 28 segundos13 dias, 1 horas, 31 minutos, 28 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-27 12:00:2312 dias, 17 horas, 49 minutos, 4 segundosmissed_icon  1 Mês
350NkLVIlcbLb8sRtABl98BEQfktZGQ7A=139972020-10-27 23:24:3717 dias, 1 horas, 14 minutos, 36 segundos1 dias, 6 horas, 59 minutos, 41 segundos15 dias, 18 horas, 14 minutos, 55 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-24 20:26:5712 dias, 22 horas, 45 minutos, 24 segundosmissed_icon  1 Mês
351TRAXcjeIJF/pGdAXsuV4MiWqh3XLnAM=134302020-10-20 19:22:0917 dias, 0 horas, 16 minutos, 27 segundos1 dias, 12 horas, 38 minutos, 54 segundos15 dias, 11 horas, 37 minutos, 33 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-08 19:05:4712 dias, 23 horas, 43 minutos, 33 segundosmissed_icon  1 Mês
352Ta de onda de viajando éIk6YBgilA3vTew2kM1CyYJ383qg=100262020-07-07 08:20:0516 dias, 23 horas, 9 minutos, 4 segundos2 dias, 5 horas, 15 minutos, 19 segundos14 dias, 17 horas, 53 minutos, 45 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-09 14:36:5913 dias, 0 horas, 50 minutos, 56 segundosmissed_icon  1 Mês
353apexlegendslRqDDCJIUN1Y+3xnMu1W99sSMAE=12712020-06-03 19:48:0616 dias, 21 horas, 55 minutos, 36 segundos3 dias, 9 horas, 12 minutos, 41 segundos13 dias, 12 horas, 42 minutos, 55 segundosgroupicon  10 Dias2019-09-08 19:04:4913 dias, 2 horas, 4 minutos, 24 segundosmissed_icon  1 Mês
354GordinDUkJ0i4cF+1sa11gFBWpoHm0mgw=37152020-03-17 19:22:2816 dias, 20 horas, 25 minutos, 15 segundos13 dias, 9 horas, 39 minutos, 18 segundos3 dias, 10 horas, 45 minutos, 57 segundosgroupicon  10 Dias2019-11-10 13:37:2213 dias, 3 horas, 34 minutos, 45 segundosmissed_icon  1 Mês
355leveimais1dQjs8ymdjbq/VQh9dXN2nzHeHV4=8152online16 dias, 19 horas, 50 minutos, 18 segundos1 dias, 4 horas, 8 minutos, 0 segundos15 dias, 15 horas, 42 minutos, 18 segundosgroupicon  10 Dias2020-09-21 19:38:3113 dias, 4 horas, 9 minutos, 42 segundosmissed_icon  1 Mês
356rACZEi7jkjGjzbWHroPf0My5l8q7aSA=154632020-10-28 16:22:5216 dias, 19 horas, 4 minutos, 24 segundos1 dias, 8 horas, 24 minutos, 33 segundos15 dias, 10 horas, 39 minutos, 51 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 01:59:3713 dias, 4 horas, 55 minutos, 36 segundosmissed_icon  1 Mês
357GaahaIP/J0Kq0NhgfPnYHLNkh+xEZFM=122552020-09-01 19:37:2716 dias, 17 horas, 25 minutos, 24 segundos10 dias, 20 horas, 8 minutos, 6 segundos5 dias, 21 horas, 17 minutos, 18 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-31 07:47:4113 dias, 6 horas, 34 minutos, 36 segundosmissed_icon  1 Mês
358lost;84ydYLuFXo34hvxtnD1hX9hNEgk=46922020-10-26 22:33:3916 dias, 17 horas, 7 minutos, 52 segundos3 dias, 12 horas, 1 minutos, 33 segundos13 dias, 5 horas, 6 minutos, 19 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-01 01:05:5113 dias, 6 horas, 52 minutos, 8 segundosmissed_icon  1 Mês
359Marlboro0aG+VobonjC2K0TQduNvtEKdq8U=53842020-06-29 21:44:4316 dias, 12 horas, 48 minutos, 28 segundos0 dias, 19 horas, 47 minutos, 17 segundos15 dias, 17 horas, 1 minutos, 11 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-21 23:17:5713 dias, 11 horas, 11 minutos, 32 segundosmissed_icon  1 Mês
360LéoC3CwPLhAwWm7HHECWnm0Q1wwbQE=148132020-08-13 14:04:0516 dias, 12 horas, 15 minutos, 15 segundos2 dias, 9 horas, 58 minutos, 2 segundos14 dias, 2 horas, 17 minutos, 13 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-30 19:52:4813 dias, 11 horas, 44 minutos, 45 segundosmissed_icon  1 Mês
361luaan13w3/PZlUVvjiSD8rnoSUHrCkdpqs=83002020-10-14 23:45:3716 dias, 12 horas, 6 minutos, 40 segundos0 dias, 6 horas, 6 minutos, 56 segundos16 dias, 5 horas, 59 minutos, 44 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-29 21:48:2213 dias, 11 horas, 53 minutos, 20 segundosmissed_icon  1 Mês
362duckstX5grOR7RFNEu/kwI6mYU9aO78=158242020-10-16 02:40:3016 dias, 11 horas, 10 minutos, 14 segundos7 dias, 2 horas, 45 minutos, 37 segundos9 dias, 8 horas, 24 minutos, 37 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 02:57:5013 dias, 12 horas, 49 minutos, 46 segundosmissed_icon  1 Mês
363MuRiLojbOjZT39fdMnGGN6/fG7zTbIzvo=130402020-06-28 18:16:3716 dias, 9 horas, 19 minutos, 22 segundos6 dias, 4 horas, 34 minutos, 23 segundos10 dias, 4 horas, 44 minutos, 59 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-15 13:47:2513 dias, 14 horas, 40 minutos, 38 segundosmissed_icon  1 Mês
364VPDAn8uRNwqROMDhLf293g95fyQ8a9U=15842online16 dias, 9 horas, 18 minutos, 36 segundos5 dias, 0 horas, 11 minutos, 42 segundos11 dias, 9 horas, 6 minutos, 54 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-12 23:26:1113 dias, 14 horas, 41 minutos, 24 segundosmissed_icon  1 Mês
365alecodxeJDNAfdetufYN3UqfW2J+M0UoxQ=132222020-07-11 23:08:3816 dias, 8 horas, 34 minutos, 1 segundos6 dias, 11 horas, 0 minutos, 19 segundos9 dias, 21 horas, 33 minutos, 42 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-19 04:40:1713 dias, 15 horas, 25 minutos, 59 segundosmissed_icon  1 Mês
366mendigao3TjxZ6SkTKofnhTJO9aN1soFfgI=93472020-07-25 20:17:4716 dias, 7 horas, 54 minutos, 50 segundos0 dias, 8 horas, 4 minutos, 59 segundos15 dias, 23 horas, 49 minutos, 51 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-25 22:42:2013 dias, 16 horas, 5 minutos, 10 segundosmissed_icon  1 Mês
367TeamSpeakUser6bnRNf+hsYCR/iCEpPWGQRzYiuCQ=50652020-10-25 21:18:1116 dias, 7 horas, 51 minutos, 59 segundos1 dias, 14 horas, 28 minutos, 38 segundos14 dias, 17 horas, 23 minutos, 21 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-11 18:00:4713 dias, 16 horas, 8 minutos, 1 segundosmissed_icon  1 Mês
368kaiqued4KuAzgqkguxEheFvISOx9uFdmo=117792020-10-27 23:05:4716 dias, 7 horas, 17 minutos, 50 segundos3 dias, 2 horas, 57 minutos, 49 segundos13 dias, 4 horas, 20 minutos, 1 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-29 01:09:2513 dias, 16 horas, 42 minutos, 10 segundosmissed_icon  1 Mês
369abruneiras_G6PwPe5hrDtQtBMj4EX8hJAqRDs=65912020-05-09 00:25:0216 dias, 6 horas, 51 minutos, 16 segundos3 dias, 11 horas, 53 minutos, 29 segundos12 dias, 18 horas, 57 minutos, 47 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-29 17:34:2113 dias, 17 horas, 8 minutos, 44 segundosmissed_icon  1 Mês
370viniciustcFNnJJSvxXZHQ2IJhO2KfsSi30=118192020-08-11 13:21:5516 dias, 6 horas, 47 minutos, 4 segundos0 dias, 14 horas, 49 minutos, 13 segundos15 dias, 15 horas, 57 minutos, 51 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-03 20:50:1913 dias, 17 horas, 12 minutos, 56 segundosmissed_icon  1 Mês
371Leo1h63Osp1o9XlcLpPlJ6/wVAgUnOw=161852020-09-28 13:08:4416 dias, 5 horas, 43 minutos, 49 segundos0 dias, 17 horas, 30 minutos, 38 segundos15 dias, 12 horas, 13 minutos, 11 segundosgroupicon  10 Dias2020-09-08 11:10:2613 dias, 18 horas, 16 minutos, 11 segundosmissed_icon  1 Mês
372TioHarlocksInnOczGrR+mmW7SccKOR1LweA4=29622020-03-24 20:01:4016 dias, 4 horas, 30 minutos, 56 segundos0 dias, 23 horas, 39 minutos, 21 segundos15 dias, 4 horas, 51 minutos, 35 segundosgroupicon  10 Dias2019-10-23 16:19:1513 dias, 19 horas, 29 minutos, 4 segundosmissed_icon  1 Mês
373PaiN Barry S.rxvP8VJiMW3OT/wqDQCoVV3DHlo=130412020-08-29 20:04:2516 dias, 0 horas, 42 minutos, 52 segundos0 dias, 22 horas, 39 minutos, 7 segundos15 dias, 2 horas, 3 minutos, 45 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-02 21:37:3813 dias, 23 horas, 17 minutos, 8 segundosmissed_icon  1 Mês
374MurderDogF/PP8KuW3fd35hG5o34taWuMLX8=60732020-10-27 13:44:5916 dias, 0 horas, 25 minutos, 10 segundos0 dias, 14 horas, 41 minutos, 42 segundos15 dias, 9 horas, 43 minutos, 28 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-22 00:36:1813 dias, 23 horas, 34 minutos, 50 segundosmissed_icon  1 Mês
375Telecoteco251dR34Br3oQzGz9QcwM0I/2y+Ik=57182020-03-30 11:35:4715 dias, 22 horas, 59 minutos, 8 segundos6 dias, 5 horas, 0 minutos, 17 segundos9 dias, 17 horas, 58 minutos, 51 segundosgroupicon  10 Dias2020-01-24 20:33:4914 dias, 1 horas, 0 minutos, 52 segundosmissed_icon  1 Mês
376LimaoF6xIss4b0IptZDr4tytrUIgrDiE=129742020-09-08 11:33:2415 dias, 22 horas, 42 minutos, 57 segundos3 dias, 10 horas, 30 minutos, 49 segundos12 dias, 12 horas, 12 minutos, 8 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-09 18:39:4714 dias, 1 horas, 17 minutos, 3 segundosmissed_icon  1 Mês
377PINTO PINTO PINTOaqhmZ8Yh4aRqOc3RtcpvWVqXEQY=16602019-07-05 21:21:0115 dias, 22 horas, 34 minutos, 42 segundos3 dias, 16 horas, 41 minutos, 49 segundos12 dias, 5 horas, 52 minutos, 53 segundosgroupicon  10 Dias2019-06-09 14:54:3314 dias, 1 horas, 25 minutos, 18 segundosmissed_icon  1 Mês
378paçocaa/3m5ZrJcIYLjmIgbItGnGzstYQ=58132020-04-27 00:44:0215 dias, 22 horas, 1 minutos, 45 segundos0 dias, 9 horas, 2 minutos, 42 segundos15 dias, 12 horas, 59 minutos, 3 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-03 00:47:3814 dias, 1 horas, 58 minutos, 15 segundosmissed_icon  1 Mês
379CrypsisLqKMirDsJlqONriTz4NpLyqzXM8=5820online15 dias, 21 horas, 31 minutos, 1 segundos13 dias, 16 horas, 56 minutos, 53 segundos2 dias, 4 horas, 34 minutos, 8 segundosgroupicon  10 Dias2020-01-13 14:50:5614 dias, 2 horas, 28 minutos, 59 segundosmissed_icon  1 Mês
380BispãojpdVhUtvMvT0IJVnBCr/8ZmhMZU=93742020-04-06 04:36:4715 dias, 20 horas, 53 minutos, 48 segundos11 dias, 3 horas, 45 minutos, 24 segundos4 dias, 17 horas, 8 minutos, 24 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-30 20:24:2014 dias, 3 horas, 6 minutos, 12 segundosmissed_icon  1 Mês
381HeRoN/bfIv5eIDXUZoGZejFr7kG8cV6o=58412020-04-26 05:41:3315 dias, 20 horas, 14 minutos, 17 segundos3 dias, 8 horas, 29 minutos, 12 segundos12 dias, 11 horas, 45 minutos, 5 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-01 00:52:3314 dias, 3 horas, 45 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
382Nartyn_CZzGCl08H2bn5z+NWshf2Saivot30=65412020-07-06 11:43:3015 dias, 20 horas, 5 minutos, 14 segundos0 dias, 5 horas, 17 minutos, 38 segundos15 dias, 14 horas, 47 minutos, 36 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-29 11:12:0514 dias, 3 horas, 54 minutos, 46 segundosmissed_icon  1 Mês
383guilherme colombi3MWtVPWPQQ/n0R2dSjzE+Of5Sww=17662020-06-09 00:07:2415 dias, 17 horas, 55 minutos, 59 segundos0 dias, 4 horas, 28 minutos, 16 segundos15 dias, 13 horas, 27 minutos, 43 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-15 00:29:5214 dias, 6 horas, 4 minutos, 1 segundosmissed_icon  1 Mês
384contEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1QS62u/lF2AhpZvgj97AJ3Ho0OE=99472020-05-27 22:07:5315 dias, 17 horas, 42 minutos, 28 segundos0 dias, 9 horas, 49 minutos, 6 segundos15 dias, 7 horas, 53 minutos, 22 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-10 22:06:5414 dias, 6 horas, 17 minutos, 32 segundosmissed_icon  1 Mês
385xnfXNylKBo9b5dY+p2QZLtv1q7ZGVo=158582020-10-27 10:27:4015 dias, 17 horas, 29 minutos, 1 segundos2 dias, 4 horas, 55 minutos, 26 segundos13 dias, 12 horas, 33 minutos, 35 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-15 18:44:3914 dias, 6 horas, 30 minutos, 59 segundosmissed_icon  1 Mês
386amandinha+X+dpWV0OTfQfX+QKTjjwAOxx+0=74762020-10-22 16:14:1715 dias, 17 horas, 16 minutos, 46 segundos1 dias, 17 horas, 43 minutos, 43 segundos13 dias, 23 horas, 33 minutos, 3 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-19 22:39:1214 dias, 6 horas, 43 minutos, 14 segundosmissed_icon  1 Mês
387kaeme2Jtx0hWwmmZ573DCsA6giJa7Rz8=141892020-10-25 22:09:3815 dias, 14 horas, 41 minutos, 36 segundos2 dias, 22 horas, 57 minutos, 1 segundos12 dias, 15 horas, 44 minutos, 35 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-25 21:21:1414 dias, 9 horas, 18 minutos, 24 segundosmissed_icon  1 Mês
388Bradesco+8ElweXZq34QRmqB0ZV+ehGMlZY=104092020-06-01 16:31:5915 dias, 14 horas, 5 minutos, 9 segundos1 dias, 13 horas, 39 minutos, 36 segundos14 dias, 0 horas, 25 minutos, 33 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-01 04:11:0514 dias, 9 horas, 54 minutos, 51 segundosmissed_icon  1 Mês
389thiagoo11kQ870P9dTaETiQFrBCIR56QltAg=120272020-07-23 21:36:5915 dias, 13 horas, 24 minutos, 34 segundos0 dias, 17 horas, 36 minutos, 45 segundos14 dias, 19 horas, 47 minutos, 49 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-05 20:56:1414 dias, 10 horas, 35 minutos, 26 segundosmissed_icon  1 Mês
390pai dela com diabetesoRKUCijieqD6TeOyo3NJdBiZ1PI=53292020-03-26 00:20:5315 dias, 13 horas, 5 minutos, 12 segundos2 dias, 19 horas, 50 minutos, 28 segundos12 dias, 17 horas, 14 minutos, 44 segundosgroupicon  10 Dias2020-01-18 22:08:0214 dias, 10 horas, 54 minutos, 48 segundosmissed_icon  1 Mês
391TheNuuck/ksNSVvMs2Xcp5HkOlM4Q1KBrT0=130382020-10-26 22:35:1915 dias, 12 horas, 33 minutos, 36 segundos3 dias, 18 horas, 2 minutos, 14 segundos11 dias, 18 horas, 31 minutos, 22 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-02 17:14:2914 dias, 11 horas, 26 minutos, 24 segundosmissed_icon  1 Mês
392dalbhI+5/095TplYhqETCNdz7zknx7I=121462020-10-24 05:26:0415 dias, 11 horas, 32 minutos, 38 segundos2 dias, 13 horas, 20 minutos, 14 segundos12 dias, 22 horas, 12 minutos, 24 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-15 21:19:3514 dias, 12 horas, 27 minutos, 22 segundosmissed_icon  1 Mês
393Rodynei OmeloE0HqqoAnfaekjSzYmIqwf2I92Q4=127052020-07-07 19:15:1715 dias, 10 horas, 58 minutos, 29 segundos0 dias, 10 horas, 44 minutos, 47 segundos15 dias, 0 horas, 13 minutos, 42 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-21 23:25:5514 dias, 13 horas, 1 minutos, 31 segundosmissed_icon  1 Mês
394Silva; PCO7RjKp2OdBwED5859kBNtOCx28o=91912020-06-09 21:21:4215 dias, 10 horas, 48 minutos, 42 segundos10 dias, 13 horas, 55 minutos, 2 segundos4 dias, 20 horas, 53 minutos, 40 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-22 04:47:3814 dias, 13 horas, 11 minutos, 18 segundosmissed_icon  1 Mês
395mzkmPKwvkZePtPsGPvjTYs2PBvgvIY=107502020-10-23 04:52:5515 dias, 9 horas, 49 minutos, 38 segundos3 dias, 19 horas, 33 minutos, 36 segundos11 dias, 14 horas, 16 minutos, 2 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-11 19:30:5114 dias, 14 horas, 10 minutos, 22 segundosmissed_icon  1 Mês
396matyzerah9EVRp9WPjf9EuQeGVPLb+FQzto=71582020-10-18 18:25:5015 dias, 9 horas, 17 minutos, 44 segundos1 dias, 10 horas, 50 minutos, 47 segundos13 dias, 22 horas, 26 minutos, 57 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-02 20:59:4314 dias, 14 horas, 42 minutos, 16 segundosmissed_icon  1 Mês
397JnoxiXSZb5e4QdPvNuwwc1SGXQp71ug=15030online15 dias, 8 horas, 52 minutos, 21 segundos3 dias, 3 horas, 52 minutos, 0 segundos12 dias, 5 horas, 0 minutos, 21 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-12 23:33:5714 dias, 15 horas, 7 minutos, 39 segundosmissed_icon  1 Mês
398Lui1zG7G5hmydSKw7qKj/eUcNC8dJpdRo=158712020-10-28 04:18:0815 dias, 7 horas, 40 minutos, 38 segundos0 dias, 18 horas, 26 minutos, 58 segundos14 dias, 13 horas, 13 minutos, 40 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 17:17:4214 dias, 16 horas, 19 minutos, 22 segundosmissed_icon  1 Mês
399KlimekmiZl0LqjlMS8cIhndHYx9wswYdg=31462019-12-27 18:12:3215 dias, 7 horas, 39 minutos, 52 segundos4 dias, 10 horas, 39 minutos, 25 segundos10 dias, 21 horas, 0 minutos, 27 segundosgroupicon  10 Dias2019-11-06 21:22:1514 dias, 16 horas, 20 minutos, 8 segundosmissed_icon  1 Mês
400TeamSpeakUser1ea+9oJ4uqKmWodsaJvPAumd81sw=115832020-10-28 00:32:1815 dias, 7 horas, 15 minutos, 52 segundos0 dias, 6 horas, 56 minutos, 31 segundos15 dias, 0 horas, 19 minutos, 21 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-19 23:58:2514 dias, 16 horas, 44 minutos, 8 segundosmissed_icon  1 Mês
401GilsonVR1CySliy3qFTWUBSU4/oDGdr74=15189online15 dias, 7 horas, 3 minutos, 33 segundos1 dias, 1 horas, 4 minutos, 7 segundos14 dias, 5 horas, 59 minutos, 26 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-11 12:19:4314 dias, 16 horas, 56 minutos, 27 segundosmissed_icon  1 Mês
402STAKErk/7oCr948SjF+IebGwB2U1PCec=158762020-10-28 11:46:0015 dias, 6 horas, 21 minutos, 17 segundos3 dias, 13 horas, 43 minutos, 55 segundos11 dias, 16 horas, 37 minutos, 22 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 12:49:4614 dias, 17 horas, 38 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
403CukyY5SG6V8sXzQngKYefKrLqjePq1g=78242020-05-07 21:11:5915 dias, 6 horas, 9 minutos, 22 segundos4 dias, 10 horas, 20 minutos, 21 segundos10 dias, 19 horas, 49 minutos, 1 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-02 16:34:2814 dias, 17 horas, 50 minutos, 38 segundosmissed_icon  1 Mês
404AzeiteM54uHe/BjYV/+HFlfY4W0KK2gOQ=64952020-04-19 00:59:2715 dias, 5 horas, 49 minutos, 44 segundos9 dias, 6 horas, 7 minutos, 32 segundos5 dias, 23 horas, 42 minutos, 12 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-07 12:19:1514 dias, 18 horas, 10 minutos, 16 segundosmissed_icon  1 Mês
405KELSCHKn5yYoNzMOkBxi5VnVEVFBr223I=101642020-09-12 06:03:1415 dias, 5 horas, 19 minutos, 24 segundos0 dias, 18 horas, 27 minutos, 57 segundos14 dias, 10 horas, 51 minutos, 27 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-18 18:53:5114 dias, 18 horas, 40 minutos, 36 segundosmissed_icon  1 Mês
406ONEL [PJTB]OYc/0Lcgmw9IT3ggx6R18PTD70o=10872020-01-12 15:39:5215 dias, 5 horas, 16 minutos, 49 segundos0 dias, 10 horas, 20 minutos, 6 segundos14 dias, 18 horas, 56 minutos, 43 segundosgroupicon  10 Dias2019-03-25 01:14:0314 dias, 18 horas, 43 minutos, 11 segundosmissed_icon  1 Mês
407PERERAAS4UxS70yBFHyqvLvaSQDO0xrNM=63932020-03-29 15:28:5915 dias, 5 horas, 15 minutos, 29 segundos3 dias, 13 horas, 57 minutos, 42 segundos11 dias, 15 horas, 17 minutos, 47 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-15 13:07:0014 dias, 18 horas, 44 minutos, 31 segundosmissed_icon  1 Mês
408Vinicius ♥1q28AZ87sn1kAEMrKngQhZeurQck=70292020-05-06 14:47:0215 dias, 5 horas, 12 minutos, 13 segundos14 dias, 9 horas, 45 minutos, 55 segundos0 dias, 19 horas, 26 minutos, 18 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-01 05:42:1114 dias, 18 horas, 47 minutos, 47 segundosmissed_icon  1 Mês
409dudun22thBwsLHKk/CQubtsRLMJSS9Q=85682020-05-14 02:44:0015 dias, 4 horas, 41 minutos, 56 segundos4 dias, 15 horas, 58 minutos, 24 segundos10 dias, 12 horas, 43 minutos, 32 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-15 04:24:4014 dias, 19 horas, 18 minutos, 4 segundosmissed_icon  1 Mês
410Niba7Iq1SgiSwJZEHuHqlqyBapImL7Q=15860online15 dias, 4 horas, 29 minutos, 51 segundos2 dias, 11 horas, 52 minutos, 29 segundos12 dias, 16 horas, 37 minutos, 22 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-13 19:13:2514 dias, 19 horas, 30 minutos, 9 segundosmissed_icon  1 Mês
411SRROMULUS1ex6mJm0zwjDFHnLaZVD6G+IYqWM=100522020-10-21 21:26:0015 dias, 4 horas, 7 minutos, 52 segundos2 dias, 7 horas, 2 minutos, 53 segundos12 dias, 21 horas, 4 minutos, 59 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-29 23:34:2514 dias, 19 horas, 52 minutos, 8 segundosmissed_icon  1 Mês
412UérleyaXUcOoLULxlxOS5iMh2ctZKtGQA=124612020-07-02 20:36:2515 dias, 0 horas, 37 minutos, 43 segundos8 dias, 14 horas, 2 minutos, 18 segundos6 dias, 10 horas, 35 minutos, 25 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-23 17:24:3814 dias, 23 horas, 22 minutos, 17 segundosmissed_icon  1 Mês
413glaubinho1yKphBAnGsEJVgzn5uAgfNuV+Jc=138302020-08-23 00:46:2914 dias, 23 horas, 52 minutos, 21 segundos13 dias, 0 horas, 7 minutos, 17 segundos1 dias, 23 horas, 45 minutos, 4 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-18 18:21:4515 dias, 0 horas, 7 minutos, 39 segundosmissed_icon  1 Mês
414GustavouEBqtnN6lUI5JuPXMMBm3MuyG1w=45072020-05-19 23:10:5714 dias, 23 horas, 22 minutos, 53 segundos1 dias, 7 horas, 9 minutos, 50 segundos13 dias, 16 horas, 13 minutos, 3 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-04 01:42:3915 dias, 0 horas, 37 minutos, 7 segundosmissed_icon  1 Mês
415n1tr0xzOXL8HLC0lvKhEHFDgHARUK1m8RM=108702020-07-28 17:58:5214 dias, 23 horas, 7 minutos, 45 segundos3 dias, 15 horas, 28 minutos, 34 segundos11 dias, 7 horas, 39 minutos, 11 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-02 17:30:4215 dias, 0 horas, 52 minutos, 15 segundosmissed_icon  1 Mês
416eduuv+HigN7vYliw3UXpM1Frbw/ayU=33192020-04-08 22:08:2914 dias, 21 horas, 35 minutos, 37 segundos1 dias, 12 horas, 50 minutos, 58 segundos13 dias, 8 horas, 44 minutos, 39 segundosgroupicon  10 Dias2019-12-04 17:29:1715 dias, 2 horas, 24 minutos, 23 segundosmissed_icon  1 Mês
417TeamSpeakUserx/QnZxK9UcJOXUZovVw9H/gldfo=99272020-07-25 20:17:5714 dias, 21 horas, 18 minutos, 17 segundos0 dias, 21 horas, 53 minutos, 40 segundos13 dias, 23 horas, 24 minutos, 37 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-04 00:24:3315 dias, 2 horas, 41 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
418Sueguero1kmUu/40bh827vaEMVeYKXhwqGzg=78442020-04-11 21:57:0514 dias, 20 horas, 59 minutos, 1 segundos3 dias, 12 horas, 26 minutos, 58 segundos11 dias, 8 horas, 32 minutos, 3 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-28 15:24:5715 dias, 3 horas, 0 minutos, 59 segundosmissed_icon  1 Mês
419DslokoflIVkZ6T/j9xpYa6MKO+4Srwb2c=33252020-05-15 00:00:1914 dias, 20 horas, 40 minutos, 47 segundos9 dias, 1 horas, 20 minutos, 31 segundos5 dias, 19 horas, 20 minutos, 16 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-06 04:03:1415 dias, 3 horas, 19 minutos, 13 segundosmissed_icon  1 Mês
420TODDYwJBCoywGJFmg8cJ+7rIqwreRa2Yg=150502020-10-08 22:07:0814 dias, 19 horas, 5 minutos, 33 segundos0 dias, 11 horas, 14 minutos, 43 segundos14 dias, 7 horas, 50 minutos, 50 segundosgroupicon  10 Dias2020-09-04 16:17:2615 dias, 4 horas, 54 minutos, 27 segundosmissed_icon  1 Mês
421RNTphAUbGG+vfq2NscRQO9i0J4Jxww=77872020-04-14 16:13:0714 dias, 19 horas, 2 minutos, 41 segundos2 dias, 20 horas, 43 minutos, 33 segundos11 dias, 22 horas, 19 minutos, 8 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-21 04:03:1615 dias, 4 horas, 57 minutos, 19 segundosmissed_icon  1 Mês
422Guilherme1BbfwsBc2lKXGfFvyDKmc6XrO8Aw=147882020-10-25 20:03:4514 dias, 18 horas, 54 minutos, 0 segundos1 dias, 21 horas, 34 minutos, 37 segundos12 dias, 21 horas, 19 minutos, 23 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-14 19:32:5415 dias, 5 horas, 6 minutos, 0 segundosmissed_icon  1 Mês
423GabrielCSC45JRkFV5VSYLctRq8jpC3c5nNmM=77792020-10-09 00:57:4014 dias, 18 horas, 44 minutos, 28 segundos1 dias, 15 horas, 16 minutos, 53 segundos13 dias, 3 horas, 27 minutos, 35 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-16 11:07:3515 dias, 5 horas, 15 minutos, 32 segundosmissed_icon  1 Mês
424Shit1RNb+VDIyVjzQEA6p+wQwQ7N7cuw=77892020-04-08 22:12:4414 dias, 18 horas, 19 minutos, 3 segundos4 dias, 18 horas, 43 minutos, 48 segundos9 dias, 23 horas, 35 minutos, 15 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-15 19:54:5715 dias, 5 horas, 40 minutos, 57 segundosmissed_icon  1 Mês
425amiantorxOlWbmduXel59SClrKc31BL6V8=135122020-10-26 23:18:2014 dias, 18 horas, 4 minutos, 50 segundos2 dias, 9 horas, 25 minutos, 43 segundos12 dias, 8 horas, 39 minutos, 7 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-31 22:42:5015 dias, 5 horas, 55 minutos, 10 segundosmissed_icon  1 Mês
426jeferson82W7dScXYIB6ejbwzJ5QuWWJM3w=53712020-07-30 12:05:1214 dias, 17 horas, 41 minutos, 5 segundos1 dias, 2 horas, 41 minutos, 8 segundos13 dias, 14 horas, 59 minutos, 57 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-16 02:54:0515 dias, 6 horas, 18 minutos, 55 segundosmissed_icon  1 Mês
427Talão+bhp4u3yMnZytFQlDbix6gy9NJk=27302020-04-12 13:54:5614 dias, 16 horas, 28 minutos, 19 segundos0 dias, 4 horas, 49 minutos, 15 segundos14 dias, 11 horas, 39 minutos, 4 segundosgroupicon  10 Dias2020-01-12 18:35:1115 dias, 7 horas, 31 minutos, 41 segundosmissed_icon  1 Mês
428VinnyA30c1HQOced1hw2nqFGMa4pXTpA=129272020-07-06 17:19:3314 dias, 16 horas, 22 minutos, 27 segundos2 dias, 14 horas, 57 minutos, 57 segundos12 dias, 1 horas, 24 minutos, 30 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-14 14:38:3515 dias, 7 horas, 37 minutos, 33 segundosmissed_icon  1 Mês
429anderson123juvjFOfAFuciO3uHU9fPWSBRTekOMw=145982020-10-26 21:54:5314 dias, 14 horas, 43 minutos, 30 segundos0 dias, 20 horas, 26 minutos, 5 segundos13 dias, 18 horas, 17 minutos, 25 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 22:15:0715 dias, 9 horas, 16 minutos, 30 segundosmissed_icon  1 Mês
430BorseroX8dDqUoc6bJqR0wvtEhiquOi9lo=83012020-10-14 23:45:3514 dias, 14 horas, 36 minutos, 0 segundos1 dias, 3 horas, 20 minutos, 40 segundos13 dias, 11 horas, 15 minutos, 20 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-29 20:46:0415 dias, 9 horas, 24 minutos, 0 segundosmissed_icon  1 Mês
431tenshidKgDIuVErbc5MXwa5auYqSW7sqM=155432020-10-27 02:26:2314 dias, 14 horas, 20 minutos, 21 segundos4 dias, 0 horas, 13 minutos, 17 segundos10 dias, 14 horas, 7 minutos, 4 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 01:59:3715 dias, 9 horas, 39 minutos, 39 segundosmissed_icon  1 Mês
432! pedrokadkEBYCXpEiOalYqYhm0Lzx20NR8=158442020-10-28 15:28:0914 dias, 13 horas, 3 minutos, 52 segundos5 dias, 14 horas, 15 minutos, 14 segundos8 dias, 22 horas, 48 minutos, 38 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 01:59:3715 dias, 10 horas, 56 minutos, 8 segundosmissed_icon  1 Mês
433MATTEUZIN32g5j2CcX3ARNSDKF5QW18/0cTc=150322020-10-27 22:32:4814 dias, 12 horas, 22 minutos, 21 segundos3 dias, 8 horas, 1 minutos, 43 segundos11 dias, 4 horas, 20 minutos, 38 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-11 21:13:2615 dias, 11 horas, 37 minutos, 39 segundosmissed_icon  1 Mês
434GunzkvFrHsMhT9yzMnYB45tMAzKNi2Y=75122020-04-19 00:34:2214 dias, 11 horas, 22 minutos, 8 segundos2 dias, 1 horas, 52 minutos, 39 segundos12 dias, 9 horas, 29 minutos, 29 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-02 18:35:2815 dias, 12 horas, 37 minutos, 52 segundosmissed_icon  1 Mês
435pyalzinJgdy9esATuI/avIPmHBvwdigsc4=123452020-07-18 00:11:4014 dias, 11 horas, 18 minutos, 11 segundos1 dias, 19 horas, 0 minutos, 46 segundos12 dias, 16 horas, 17 minutos, 25 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-16 01:02:1715 dias, 12 horas, 41 minutos, 49 segundosmissed_icon  1 Mês
436Maluqinho da ZNylW0Lz2UrM4Rh5Bt8js5d8o/JdM=100532020-10-21 21:27:2414 dias, 10 horas, 35 minutos, 36 segundos1 dias, 18 horas, 33 minutos, 8 segundos12 dias, 16 horas, 2 minutos, 28 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-30 21:23:5815 dias, 13 horas, 24 minutos, 24 segundosmissed_icon  1 Mês
437sauteryI2q+FSDl9Zooiyny8ejndmpD04=57842020-07-12 09:51:1414 dias, 10 horas, 28 minutos, 39 segundos6 dias, 0 horas, 11 minutos, 14 segundos8 dias, 10 horas, 17 minutos, 25 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-25 02:41:5915 dias, 13 horas, 31 minutos, 21 segundosmissed_icon  1 Mês
438Sargento Nunes9KxogfpfNW19wmahjXgoK/qhe1Y=95052020-08-18 21:17:3614 dias, 10 horas, 27 minutos, 21 segundos4 dias, 3 horas, 2 minutos, 31 segundos10 dias, 7 horas, 24 minutos, 50 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-01 23:36:1115 dias, 13 horas, 32 minutos, 39 segundosmissed_icon  1 Mês
439NAO JOGO MIRAGE5aTFkxvIb3ECUJL7bxgAOTZApYo=67732020-05-23 14:33:2614 dias, 10 horas, 17 minutos, 10 segundos3 dias, 20 horas, 18 minutos, 56 segundos10 dias, 13 horas, 58 minutos, 14 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-10 01:03:2115 dias, 13 horas, 42 minutos, 50 segundosmissed_icon  1 Mês
440jao1bXBk0bF46odKnS7PzYYLB+4cAd4=35082020-06-20 23:56:3914 dias, 9 horas, 48 minutos, 25 segundos4 dias, 13 horas, 0 minutos, 16 segundos9 dias, 20 horas, 48 minutos, 9 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-07 19:01:0115 dias, 14 horas, 11 minutos, 35 segundosmissed_icon  1 Mês
441Thiago CoelhocQh+2ggK3n3JE5z7yB0PfkiMqdw=109942020-10-25 23:26:4014 dias, 9 horas, 44 minutos, 45 segundos2 dias, 7 horas, 7 minutos, 40 segundos12 dias, 2 horas, 37 minutos, 5 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-11 22:38:5315 dias, 14 horas, 15 minutos, 15 segundosmissed_icon  1 Mês
442tico tucoeGIiigq3nhAztgzDi078aU3XGFU=71432020-10-27 23:28:3214 dias, 7 horas, 50 minutos, 48 segundos1 dias, 5 horas, 48 minutos, 35 segundos13 dias, 2 horas, 2 minutos, 13 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-20 18:29:5315 dias, 16 horas, 9 minutos, 12 segundosmissed_icon  1 Mês
443T3NT4KDsuDioTW72Sv8hRUMocgJPAgBY=144682020-10-28 16:23:1714 dias, 5 horas, 17 minutos, 5 segundos0 dias, 10 horas, 48 minutos, 58 segundos13 dias, 18 horas, 28 minutos, 7 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 20:10:5215 dias, 18 horas, 42 minutos, 55 segundosmissed_icon  1 Mês
444EmersonLhZyvnpCmHHYGzc1MSdpv2O8ENU=93392020-07-20 23:17:1214 dias, 5 horas, 7 minutos, 9 segundos2 dias, 22 horas, 47 minutos, 36 segundos11 dias, 6 horas, 19 minutos, 33 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-09 15:31:1915 dias, 18 horas, 52 minutos, 51 segundosmissed_icon  1 Mês
445TeamSpeakUser21Xf2WZf+B7Bfi64va2DTw47nIw9A=31432020-01-22 17:30:3114 dias, 5 horas, 4 minutos, 51 segundos5 dias, 2 horas, 23 minutos, 39 segundos9 dias, 2 horas, 41 minutos, 12 segundosgroupicon  10 Dias2019-12-20 04:47:0515 dias, 18 horas, 55 minutos, 9 segundosmissed_icon  1 Mês
446AnoNny_TN1+LwaN9CWpPZWcSfWtC65CHiL/lY=110832020-10-27 21:25:4614 dias, 4 horas, 58 minutos, 27 segundos0 dias, 13 horas, 26 minutos, 7 segundos13 dias, 15 horas, 32 minutos, 20 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-30 09:46:1815 dias, 19 horas, 1 minutos, 33 segundosmissed_icon  1 Mês
447CaféNnCx07IOp8f3U54zIppMSx5WC8Q=23612020-08-02 02:22:2414 dias, 4 horas, 49 minutos, 9 segundos2 dias, 4 horas, 11 minutos, 57 segundos12 dias, 0 horas, 37 minutos, 12 segundosgroupicon  10 Dias2019-10-29 20:30:0015 dias, 19 horas, 10 minutos, 51 segundosmissed_icon  1 Mês
448viniJ5UoMsaj20Md9NLQocbTUnOFtp0=72252020-06-02 21:29:5614 dias, 4 horas, 34 minutos, 50 segundos1 dias, 22 horas, 14 minutos, 31 segundos12 dias, 6 horas, 20 minutos, 19 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-28 17:26:5115 dias, 19 horas, 25 minutos, 10 segundosmissed_icon  1 Mês
449grlzOKr/ax+Km16mjtyy8fE3z7xeNMg=48402020-10-11 18:20:5614 dias, 4 horas, 25 minutos, 34 segundos2 dias, 12 horas, 5 minutos, 8 segundos11 dias, 16 horas, 20 minutos, 26 segundosgroupicon  10 Dias2020-01-20 21:26:5915 dias, 19 horas, 34 minutos, 26 segundosmissed_icon  1 Mês
450MeDuZ5305vXhhvvs6H/lUSlhBuqhxUH2hw=80402020-05-31 23:51:3714 dias, 3 horas, 30 minutos, 12 segundos0 dias, 18 horas, 36 minutos, 21 segundos13 dias, 8 horas, 53 minutos, 51 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-13 21:17:3315 dias, 20 horas, 29 minutos, 48 segundosmissed_icon  1 Mês
451Leozik9Q3OBcANQNLalthQX0TNGNfox1I=139192020-10-27 23:24:3714 dias, 1 horas, 6 minutos, 46 segundos0 dias, 20 horas, 56 minutos, 20 segundos13 dias, 4 horas, 10 minutos, 26 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 20:22:3515 dias, 22 horas, 53 minutos, 14 segundosmissed_icon  1 Mês
452M4CHVtvg332qDccolZ78FeoVUD8k0nE=25862020-08-02 17:30:3314 dias, 0 horas, 46 minutos, 42 segundos1 dias, 5 horas, 11 minutos, 5 segundos12 dias, 19 horas, 35 minutos, 37 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-08 21:12:0115 dias, 23 horas, 13 minutos, 18 segundosmissed_icon  1 Mês
453VinipAKF1uxZWG5F++cTZbqRCfYBPIo=13192online13 dias, 21 horas, 4 minutos, 16 segundos1 dias, 5 horas, 56 minutos, 45 segundos12 dias, 15 horas, 7 minutos, 31 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-07 16:55:5616 dias, 2 horas, 55 minutos, 44 segundosmissed_icon  1 Mês
454RafaelvZRYrb/bgkDOhNT4ZX34n0QFMPY=60902020-08-11 21:52:0913 dias, 20 horas, 48 minutos, 57 segundos2 dias, 6 horas, 50 minutos, 50 segundos11 dias, 13 horas, 58 minutos, 7 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-05 17:36:5216 dias, 3 horas, 11 minutos, 3 segundosmissed_icon  1 Mês
455MewtonTGxNm9BRXq6wq0BGz4vP6cndwJg=21952019-07-07 00:31:5213 dias, 19 horas, 48 minutos, 56 segundos6 dias, 20 horas, 24 minutos, 5 segundos6 dias, 23 horas, 24 minutos, 51 segundosgroupicon  10 Dias2019-06-23 23:55:2416 dias, 4 horas, 11 minutos, 4 segundosmissed_icon  1 Mês
456GomesGY2D2Pq3gdHwNlrveb0lKX2Kl0Y=152562020-10-25 14:31:2313 dias, 19 horas, 13 minutos, 11 segundos1 dias, 21 horas, 2 minutos, 9 segundos11 dias, 22 horas, 11 minutos, 2 segundosgroupicon  10 Dias2020-09-15 12:28:4716 dias, 4 horas, 46 minutos, 49 segundosmissed_icon  1 Mês
457RoythertYOZwbDRWqv+Z+3C2wLo7UT9J7g=106992020-07-08 00:19:4413 dias, 16 horas, 36 minutos, 52 segundos3 dias, 2 horas, 48 minutos, 52 segundos10 dias, 13 horas, 48 minutos, 0 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-10 12:22:5916 dias, 7 horas, 23 minutos, 8 segundosmissed_icon  1 Mês
458bankrobbeRRR1/Jm5/ZwP30YTLqQuyqrz1lSRpx0=135292020-07-23 21:36:4013 dias, 16 horas, 1 minutos, 56 segundos0 dias, 14 horas, 16 minutos, 37 segundos13 dias, 1 horas, 45 minutos, 19 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-12 03:24:1416 dias, 7 horas, 58 minutos, 4 segundosmissed_icon  1 Mês
459yann12HrMPJz3YJbze1B3tMFkDr/ASWs=127552020-06-29 18:57:1513 dias, 15 horas, 2 minutos, 37 segundos3 dias, 4 horas, 33 minutos, 11 segundos10 dias, 10 horas, 29 minutos, 26 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-19 14:06:3316 dias, 8 horas, 57 minutos, 23 segundosmissed_icon  1 Mês
460321MorreuM+/uss4IKmzAn2JxJus54xVIU40=130422020-07-30 11:36:0913 dias, 14 horas, 40 minutos, 48 segundos2 dias, 22 horas, 0 minutos, 58 segundos10 dias, 16 horas, 39 minutos, 50 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-16 01:02:5816 dias, 9 horas, 19 minutos, 12 segundosmissed_icon  1 Mês
461GersoniloMkHbUJ2OPTKPbSFvcbM1qN87tRs=64322020-07-31 16:36:4713 dias, 14 horas, 18 minutos, 16 segundos0 dias, 13 horas, 19 minutos, 59 segundos13 dias, 0 horas, 58 minutos, 17 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-08 00:17:3416 dias, 9 horas, 41 minutos, 44 segundosmissed_icon  1 Mês
462Guiit2abSRFOPPBXCENlGyRjXihSSU=139472020-10-12 16:59:1113 dias, 14 horas, 12 minutos, 32 segundos3 dias, 10 horas, 6 minutos, 20 segundos10 dias, 4 horas, 6 minutos, 12 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-18 23:27:5616 dias, 9 horas, 47 minutos, 28 segundosmissed_icon  1 Mês
463CaçacachaçaFfrS3a8Aj47MGTMjju1sBzfa2+I=158432020-10-27 20:56:5313 dias, 14 horas, 5 minutos, 58 segundos4 dias, 4 horas, 26 minutos, 16 segundos9 dias, 9 horas, 39 minutos, 42 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-15 21:12:3716 dias, 9 horas, 54 minutos, 2 segundosmissed_icon  1 Mês
464celioguiTfbjqtmuBsFpJ7x+w7njJ4PhEBE=160572020-10-28 17:09:1113 dias, 12 horas, 6 minutos, 3 segundos3 dias, 2 horas, 58 minutos, 20 segundos10 dias, 9 horas, 7 minutos, 43 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-14 16:38:4316 dias, 11 horas, 53 minutos, 57 segundosmissed_icon  1 Mês
465pires7M8H1Wy/Pb+8Qg9scm7pBb7iVeE=118152020-10-20 22:05:5113 dias, 11 horas, 2 minutos, 36 segundos0 dias, 23 horas, 5 minutos, 59 segundos12 dias, 11 horas, 56 minutos, 37 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-11 21:27:2716 dias, 12 horas, 57 minutos, 24 segundosmissed_icon  1 Mês
466Astejiqkz0wMaXcBOUoV/vlVrgj5UplyU=123222020-08-10 01:59:3213 dias, 9 horas, 53 minutos, 25 segundos1 dias, 8 horas, 30 minutos, 39 segundos12 dias, 1 horas, 22 minutos, 46 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-11 17:13:3216 dias, 14 horas, 6 minutos, 35 segundosmissed_icon  1 Mês
467NoreanWN9Wd3WOJ0uXRqnGqPdt3bG2g6w=83032020-06-07 00:30:2213 dias, 9 horas, 1 minutos, 25 segundos0 dias, 3 horas, 45 minutos, 56 segundos13 dias, 5 horas, 15 minutos, 29 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-13 21:04:4816 dias, 14 horas, 58 minutos, 35 segundosmissed_icon  1 Mês
468SADALAgSHPI2CJMA8K+K8dE4WMWXFDclU=80732020-08-26 23:21:1813 dias, 8 horas, 26 minutos, 5 segundos3 dias, 17 horas, 22 minutos, 57 segundos9 dias, 15 horas, 3 minutos, 8 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-13 14:20:0216 dias, 15 horas, 33 minutos, 55 segundosmissed_icon  1 Mês
469SousaBoladaowjhUvAfQZue05hSP6qQ3hiMOXhg=14551online13 dias, 8 horas, 23 minutos, 48 segundos1 dias, 7 horas, 59 minutos, 4 segundos12 dias, 0 horas, 24 minutos, 44 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 22:16:0016 dias, 15 horas, 36 minutos, 12 segundosmissed_icon  1 Mês
470vitu6bEPaVWof5iivW3uM9bGuGxh8FA=80542020-05-14 02:44:0013 dias, 7 horas, 1 minutos, 29 segundos3 dias, 8 horas, 57 minutos, 36 segundos9 dias, 22 horas, 3 minutos, 53 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-15 00:42:0516 dias, 16 horas, 58 minutos, 31 segundosmissed_icon  1 Mês
471REDZINUTTpEMYqcPUilsZSQO368bXLUjs=160202020-09-02 14:04:1813 dias, 5 horas, 28 minutos, 43 segundos3 dias, 19 horas, 22 minutos, 22 segundos9 dias, 10 horas, 6 minutos, 21 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-25 15:21:3816 dias, 18 horas, 31 minutos, 17 segundosmissed_icon  1 Mês
472Visu/queijoi3vH0ZEYi3eRt8gLOcqhULoUYjM=19682019-08-31 22:19:0413 dias, 4 horas, 52 minutos, 53 segundos0 dias, 21 horas, 23 minutos, 40 segundos12 dias, 7 horas, 29 minutos, 13 segundosgroupicon  10 Dias2019-06-29 20:22:5916 dias, 19 horas, 7 minutos, 7 segundosmissed_icon  1 Mês
473PartaiNOCnbHV5i11Y/9yHy4EyuqPzHQ=116552020-10-28 14:56:5913 dias, 4 horas, 5 minutos, 5 segundos1 dias, 7 horas, 56 minutos, 52 segundos11 dias, 20 horas, 8 minutos, 13 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-11 18:56:4016 dias, 19 horas, 54 minutos, 55 segundosmissed_icon  1 Mês
474Ivete SangaloqDK6G+KPyP7jcsgxf075q1AfmyA=101842020-07-19 22:58:0613 dias, 3 horas, 55 minutos, 5 segundos0 dias, 12 horas, 3 minutos, 20 segundos12 dias, 15 horas, 51 minutos, 45 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-02 00:47:1916 dias, 20 horas, 4 minutos, 55 segundosmissed_icon  1 Mês
475duckSl7rCsoXG9A0+uUwYzIZ5k+I1so=141362020-07-30 00:14:5513 dias, 3 horas, 24 minutos, 28 segundos5 dias, 12 horas, 43 minutos, 35 segundos7 dias, 14 horas, 40 minutos, 53 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-08 16:33:2416 dias, 20 horas, 35 minutos, 32 segundosmissed_icon  1 Mês
476Bison9iCpnkhrFcSwsg+pKoA+gVCsX7A=16292019-06-19 23:03:3913 dias, 2 horas, 36 minutos, 49 segundos1 dias, 4 horas, 29 minutos, 4 segundos11 dias, 22 horas, 7 minutos, 45 segundosgroupicon  10 Dias2019-05-05 13:17:1016 dias, 21 horas, 23 minutos, 11 segundosmissed_icon  1 Mês
477Hugo2TxIQFRZgC919eATrl3udJ1JEL8=110852020-10-06 21:22:4213 dias, 2 horas, 16 minutos, 39 segundos1 dias, 0 horas, 21 minutos, 31 segundos12 dias, 1 horas, 55 minutos, 8 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-25 19:10:2716 dias, 21 horas, 43 minutos, 21 segundosmissed_icon  1 Mês
478titoto3Nc9kqObGVEFnB+1/poSN8K6G3Y=129332020-09-19 02:41:2913 dias, 1 horas, 56 minutos, 24 segundos0 dias, 1 horas, 10 minutos, 32 segundos13 dias, 0 horas, 45 minutos, 52 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-18 01:06:5316 dias, 22 horas, 3 minutos, 36 segundosmissed_icon  1 Mês
479Willian3xlOuAGFtk4Pn6iEILPFiB0p/Lg=141992020-10-07 20:16:0513 dias, 0 horas, 55 minutos, 37 segundos0 dias, 20 horas, 34 minutos, 32 segundos12 dias, 4 horas, 21 minutos, 5 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-23 03:32:2916 dias, 23 horas, 4 minutos, 23 segundosmissed_icon  1 Mês
480TeamSpeakUser1nGR3WiKJmMWGv3bS2dcX3m/CLms=115002020-07-06 16:13:0113 dias, 0 horas, 17 minutos, 39 segundos5 dias, 11 horas, 43 minutos, 35 segundos7 dias, 12 horas, 34 minutos, 4 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-20 17:40:2116 dias, 23 horas, 42 minutos, 21 segundosmissed_icon  1 Mês
481Vitori/VXGTtgzyXCqdZF8YQpxV4HMJc=139702020-09-16 12:13:5512 dias, 23 horas, 43 minutos, 8 segundos1 dias, 2 horas, 4 minutos, 31 segundos11 dias, 21 horas, 38 minutos, 37 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-30 11:23:0317 dias, 0 horas, 16 minutos, 52 segundosmissed_icon  1 Mês
482yKitsunepxCQkNvLyxCszpY2bUj5CWmlyIc=143412020-09-07 03:47:5012 dias, 22 horas, 4 minutos, 12 segundos0 dias, 13 horas, 19 minutos, 1 segundos12 dias, 8 horas, 45 minutos, 11 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-22 23:28:1217 dias, 1 horas, 55 minutos, 48 segundosmissed_icon  1 Mês
483BreezFNK/cNc9h1nU5eb5SsVrWZYHrK4qA=83722020-05-07 18:03:3012 dias, 21 horas, 52 minutos, 14 segundos0 dias, 9 horas, 52 minutos, 50 segundos12 dias, 11 horas, 59 minutos, 24 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-22 16:02:0617 dias, 2 horas, 7 minutos, 46 segundosmissed_icon  1 Mês
484SUApicaGfjWkb9DHW76EaxbYCMhetVot+0=36442020-03-16 22:48:1812 dias, 21 horas, 39 minutos, 38 segundos1 dias, 4 horas, 6 minutos, 17 segundos11 dias, 17 horas, 33 minutos, 21 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-13 21:46:2017 dias, 2 horas, 20 minutos, 22 segundosmissed_icon  1 Mês
485MuRiLoIuaxK3GhH6HFqABmRTvboRexMjM=146262020-08-06 21:33:0212 dias, 21 horas, 2 minutos, 51 segundos3 dias, 19 horas, 16 minutos, 11 segundos9 dias, 1 horas, 46 minutos, 40 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-20 16:31:4717 dias, 2 horas, 57 minutos, 9 segundosmissed_icon  1 Mês
486lupatroS5bskLzKADh12B+Hdra8Z8eADNo=127532020-07-20 22:37:2412 dias, 20 horas, 37 minutos, 34 segundos5 dias, 10 horas, 3 minutos, 11 segundos7 dias, 10 horas, 34 minutos, 23 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-11 01:15:4017 dias, 3 horas, 22 minutos, 26 segundosmissed_icon  1 Mês
487Preca09aOJZsOZ3UtnOGz/wyAysQy4yI=71232020-05-26 23:59:5012 dias, 20 horas, 19 minutos, 40 segundos0 dias, 14 horas, 50 minutos, 8 segundos12 dias, 5 horas, 29 minutos, 32 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-09 14:20:4317 dias, 3 horas, 40 minutos, 20 segundosmissed_icon  1 Mês
488AndruswNYxtlV4nsjxNFGZ05ytuOnoYcY=116132020-06-21 21:07:4612 dias, 20 horas, 8 minutos, 4 segundos4 dias, 3 horas, 29 minutos, 25 segundos8 dias, 16 horas, 38 minutos, 39 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-31 16:38:0517 dias, 3 horas, 51 minutos, 56 segundosmissed_icon  1 Mês
489xNOFx73dUf3P/1x73a7BwszzeDwi7t7s=68042020-07-23 21:47:0312 dias, 19 horas, 6 minutos, 57 segundos2 dias, 4 horas, 42 minutos, 59 segundos10 dias, 14 horas, 23 minutos, 58 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-06 00:51:4217 dias, 4 horas, 53 minutos, 3 segundosmissed_icon  1 Mês
490BetaooEHMUUjZ7VDcPhHOwEDqfiQGrwoY=21432019-09-09 20:42:2312 dias, 18 horas, 53 minutos, 25 segundos1 dias, 12 horas, 9 minutos, 31 segundos11 dias, 6 horas, 43 minutos, 54 segundosgroupicon  10 Dias2019-08-21 17:54:0017 dias, 5 horas, 6 minutos, 35 segundosmissed_icon  1 Mês
TS3AudioBot73+PvEMwYrqvqNFhmdPwjcVpvP0=29722019-08-24 04:12:030 dias, 18 horas, 40 minutos, 31 segundos0 dias, 13 horas, 12 minutos, 56 segundos0 dias, 5 horas, 27 minutos, 35 segundosgroupicon  5 Horas2019-08-23 02:42:010Não, client em exceção
491odeio argentinoQvC0JCEie1NBXbn4gEJukeNWNko=27272019-12-21 00:52:4412 dias, 18 horas, 30 minutos, 52 segundos0 dias, 6 horas, 54 minutos, 28 segundos12 dias, 11 horas, 36 minutos, 24 segundosgroupicon  10 Dias2019-11-27 22:38:2817 dias, 5 horas, 29 minutos, 8 segundosmissed_icon  1 Mês
492NikelegeWOWmljTjzkvAtKwDSD04vinW60w=135102020-09-08 23:37:1012 dias, 18 horas, 24 minutos, 6 segundos1 dias, 3 horas, 17 minutos, 46 segundos11 dias, 15 horas, 6 minutos, 20 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-14 23:27:0417 dias, 5 horas, 35 minutos, 54 segundosmissed_icon  1 Mês
493lOnSlVillanitwUqptD8ORYtwCoSl1cQa+6NUTU=53862020-05-24 15:29:5012 dias, 16 horas, 48 minutos, 8 segundos0 dias, 1 horas, 48 minutos, 7 segundos12 dias, 15 horas, 0 minutos, 1 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-11 19:02:4417 dias, 7 horas, 11 minutos, 52 segundosmissed_icon  1 Mês
494Kwid1rFZNIkMm/91AezGRpgHabAE21nA=29692019-12-04 19:54:5412 dias, 16 horas, 24 minutos, 51 segundos0 dias, 4 horas, 35 minutos, 15 segundos12 dias, 11 horas, 49 minutos, 36 segundosgroupicon  10 Dias2019-11-14 22:32:1617 dias, 7 horas, 35 minutos, 9 segundosmissed_icon  1 Mês
495+ cRDo +x2NG/mjnJ8HBzDUkuyd0QOTwfgo=126902020-10-27 21:55:0712 dias, 15 horas, 2 minutos, 5 segundos3 dias, 23 horas, 37 minutos, 9 segundos8 dias, 15 horas, 24 minutos, 56 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-05 20:55:2717 dias, 8 horas, 57 minutos, 55 segundosmissed_icon  1 Mês
496guicolombik+MHVVk96dMwL/8vpFSLmZmiovw=17642020-02-20 20:47:2112 dias, 14 horas, 49 minutos, 13 segundos0 dias, 1 horas, 13 minutos, 54 segundos12 dias, 13 horas, 35 minutos, 19 segundosgroupicon  10 Dias2020-01-29 16:06:4517 dias, 9 horas, 10 minutos, 47 segundosmissed_icon  1 Mês
497King42uKBfiWoqMZdT5zDbKflOMoWB0=103642020-05-19 21:04:4112 dias, 14 horas, 38 minutos, 12 segundos4 dias, 6 horas, 35 minutos, 37 segundos8 dias, 8 horas, 2 minutos, 35 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-08 23:43:1017 dias, 9 horas, 21 minutos, 48 segundosmissed_icon  1 Mês
498rod-KmXezD9z6emzkSExjRUW7o0wwcE=50432020-10-23 20:49:3212 dias, 14 horas, 37 minutos, 27 segundos1 dias, 8 horas, 21 minutos, 31 segundos11 dias, 6 horas, 15 minutos, 56 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-05 19:18:1117 dias, 9 horas, 22 minutos, 33 segundosmissed_icon  1 Mês
499flowUwYN2PZXAdKf0SbsazB25ei75hA=102672020-07-12 01:17:3412 dias, 14 horas, 24 minutos, 56 segundos3 dias, 4 horas, 55 minutos, 54 segundos9 dias, 9 horas, 29 minutos, 2 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-23 02:52:5917 dias, 9 horas, 35 minutos, 4 segundosmissed_icon  1 Mês
500fghg9ZgzOjpovqT0/lhxpQXMgwpPjjw=111702020-09-08 00:14:3712 dias, 13 horas, 30 minutos, 6 segundos2 dias, 16 horas, 30 minutos, 21 segundos9 dias, 20 horas, 59 minutos, 45 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-19 22:37:0617 dias, 10 horas, 29 minutos, 54 segundosmissed_icon  1 Mês
501HPNu+Nk9qxXpBvpsYavuTH4EUyOrOw=126652020-06-30 00:03:0312 dias, 12 horas, 56 minutos, 4 segundos2 dias, 17 horas, 34 minutos, 38 segundos9 dias, 19 horas, 21 minutos, 26 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-21 11:26:5917 dias, 11 horas, 3 minutos, 56 segundosmissed_icon  1 Mês
502Kaskaditom8Oir4CXM7//Kj8HQoElQbFDVlc=111482020-08-10 20:10:2412 dias, 12 horas, 30 minutos, 51 segundos2 dias, 4 horas, 29 minutos, 38 segundos10 dias, 8 horas, 1 minutos, 13 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-16 20:36:3417 dias, 11 horas, 29 minutos, 9 segundosmissed_icon  1 Mês
503LeandroCoutoHFcAgpNF1Pyyi8lVSepLtUIHQeA=33102020-09-26 01:53:4912 dias, 12 horas, 3 minutos, 29 segundos8 dias, 12 horas, 6 minutos, 59 segundos3 dias, 23 horas, 56 minutos, 30 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-14 08:12:4117 dias, 11 horas, 56 minutos, 31 segundosmissed_icon  1 Mês
504BIGODA1wVxivlPaEa8kl3k188WYuGMaqNU=37582020-10-27 01:04:1012 dias, 11 horas, 24 minutos, 57 segundos2 dias, 14 horas, 47 minutos, 10 segundos9 dias, 20 horas, 37 minutos, 47 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-27 23:14:1617 dias, 12 horas, 35 minutos, 3 segundosmissed_icon  1 Mês
505lucas menezesdv1O8q+/uVZJ0M98pPl8jsCvS7I=121542020-09-15 00:33:2412 dias, 11 horas, 11 minutos, 34 segundos0 dias, 7 horas, 7 minutos, 18 segundos12 dias, 4 horas, 4 minutos, 16 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-19 23:22:0817 dias, 12 horas, 48 minutos, 26 segundosmissed_icon  1 Mês
506BinaPpvKCclo87dRiAqSLpMZGxjwt6c=64692020-06-11 18:51:4412 dias, 7 horas, 2 minutos, 31 segundos1 dias, 7 horas, 12 minutos, 33 segundos10 dias, 23 horas, 49 minutos, 58 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-20 22:22:1317 dias, 16 horas, 57 minutos, 29 segundosmissed_icon  1 Mês
507Samba do bomAMgZ/LCkYJPE0mQGj5dChjdjTT8=129022020-10-21 19:21:2812 dias, 6 horas, 56 minutos, 44 segundos1 dias, 22 horas, 20 minutos, 34 segundos10 dias, 8 horas, 36 minutos, 10 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-12 12:12:5717 dias, 17 horas, 3 minutos, 16 segundosmissed_icon  1 Mês
508Corote MagoadoIJWHqjhIDaAm0ZsWwbyi30fRVE8=158742020-10-28 00:54:5312 dias, 6 horas, 39 minutos, 56 segundos0 dias, 5 horas, 3 minutos, 38 segundos12 dias, 1 horas, 36 minutos, 18 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-17 17:46:0717 dias, 17 horas, 20 minutos, 4 segundosmissed_icon  1 Mês
509fmais2Job2nf99Dr17rO57pn9F/aCOus=101022020-05-27 22:01:2612 dias, 6 horas, 24 minutos, 21 segundos2 dias, 21 horas, 21 minutos, 22 segundos9 dias, 9 horas, 2 minutos, 59 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-17 16:16:5017 dias, 17 horas, 35 minutos, 39 segundosmissed_icon  1 Mês
510Skill*wol/olYopN+1LMcUWMjHcnW7K8s=145492020-10-24 05:25:4212 dias, 6 horas, 13 minutos, 39 segundos3 dias, 10 horas, 57 minutos, 54 segundos8 dias, 19 horas, 15 minutos, 45 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-16 13:24:5817 dias, 17 horas, 46 minutos, 21 segundosmissed_icon  1 Mês
511eNvyuSROZmE84nAdA2hQD9GlG+IgiWsgQ=53222020-08-02 20:09:5912 dias, 4 horas, 38 minutos, 36 segundos6 dias, 7 horas, 30 minutos, 12 segundos5 dias, 21 horas, 8 minutos, 24 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-05 14:46:3617 dias, 19 horas, 21 minutos, 24 segundosmissed_icon  1 Mês
512detersTYvznjL10eDfRjgOCZQyUweFIYM=155312020-09-06 20:59:5712 dias, 3 horas, 56 minutos, 3 segundos5 dias, 19 horas, 35 minutos, 28 segundos6 dias, 8 horas, 20 minutos, 35 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-22 00:21:5517 dias, 20 horas, 3 minutos, 57 segundosmissed_icon  1 Mês
513GuilhermeciFr6K2FhckZ+5dFz2dfB11kIFk=36412020-02-11 23:50:3212 dias, 3 horas, 8 minutos, 50 segundos1 dias, 6 horas, 31 minutos, 0 segundos10 dias, 20 horas, 37 minutos, 50 segundosgroupicon  10 Dias2019-12-09 19:32:4317 dias, 20 horas, 51 minutos, 10 segundosmissed_icon  1 Mês
514K1r1t00000zRmPw5Vq4vCZuT/ze8ZD1mKqnKg=138882020-07-13 12:31:2512 dias, 2 horas, 43 minutos, 36 segundos2 dias, 5 horas, 8 minutos, 55 segundos9 dias, 21 horas, 34 minutos, 41 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-05 14:34:1017 dias, 21 horas, 16 minutos, 24 segundosmissed_icon  1 Mês
515StarfallVS0iiji1fRwLQ0nl0tzBoTeST68=102112020-04-21 16:05:1612 dias, 1 horas, 16 minutos, 33 segundos3 dias, 11 horas, 39 minutos, 49 segundos8 dias, 13 horas, 36 minutos, 44 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-15 13:36:0017 dias, 22 horas, 43 minutos, 27 segundosmissed_icon  1 Mês
516Guilherme1vvGWiuyVoHb0zKMYxSYNY1DZ3Uc=119482020-10-27 23:49:2112 dias, 1 horas, 14 minutos, 58 segundos0 dias, 10 horas, 6 minutos, 28 segundos11 dias, 15 horas, 8 minutos, 30 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 16:59:0517 dias, 22 horas, 45 minutos, 2 segundosmissed_icon  1 Mês
517Durnybxi54hsgltMQYgh7Z0kkI+6+nP8=75232020-05-06 07:40:4812 dias, 1 horas, 9 minutos, 58 segundos3 dias, 18 horas, 15 minutos, 59 segundos8 dias, 6 horas, 53 minutos, 59 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-19 04:07:5517 dias, 22 horas, 50 minutos, 2 segundosmissed_icon  1 Mês
518ZnHf4dtsLzFAdN1P9tkY4F3ATIHep8=105992020-07-09 07:27:2612 dias, 0 horas, 31 minutos, 3 segundos1 dias, 3 horas, 29 minutos, 45 segundos10 dias, 21 horas, 1 minutos, 18 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-26 23:19:1717 dias, 23 horas, 28 minutos, 57 segundosmissed_icon  1 Mês
519duh-LUqglKAY8lsdkF9zRgSue3W5FgU=71252020-05-27 00:19:0512 dias, 0 horas, 30 minutos, 46 segundos0 dias, 6 horas, 58 minutos, 32 segundos11 dias, 17 horas, 32 minutos, 14 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-01 01:55:5917 dias, 23 horas, 29 minutos, 14 segundosmissed_icon  1 Mês
520Gui3Z9mRTgpSTQAuEjQJrzJ7xtSZ7Q=121762020-06-15 17:10:1312 dias, 0 horas, 26 minutos, 44 segundos4 dias, 18 horas, 43 minutos, 47 segundos7 dias, 5 horas, 42 minutos, 57 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-29 18:38:0717 dias, 23 horas, 33 minutos, 16 segundosmissed_icon  1 Mês
521TeamSpeakUserncI5KMLzNDZbOZgNouitigqIvPQ=56362020-03-09 15:52:5511 dias, 23 horas, 39 minutos, 45 segundos1 dias, 1 horas, 21 minutos, 52 segundos10 dias, 22 horas, 17 minutos, 53 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-28 17:48:2218 dias, 0 horas, 20 minutos, 15 segundosmissed_icon  1 Mês
522GuizerakRpFu2X7zk+PAugglPvmZBmVuVc=25892020-08-02 17:30:3411 dias, 23 horas, 7 minutos, 38 segundos1 dias, 10 horas, 46 minutos, 4 segundos10 dias, 12 horas, 21 minutos, 34 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-08 22:09:1818 dias, 0 horas, 52 minutos, 22 segundosmissed_icon  1 Mês
523ESTAMOS NO DISCORDw2Gdh63OS8QYwiIHwtsvMhUq8t0=92612020-05-24 22:06:0911 dias, 22 horas, 55 minutos, 47 segundos1 dias, 23 horas, 42 minutos, 39 segundos9 dias, 23 horas, 13 minutos, 8 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-14 19:56:0918 dias, 1 horas, 4 minutos, 13 segundosmissed_icon  1 Mês
524zIDiegohlIlzjDq1vJYVAOviHMHuqEubk8=76632020-04-13 20:40:0011 dias, 22 horas, 34 minutos, 3 segundos1 dias, 0 horas, 45 minutos, 42 segundos10 dias, 21 horas, 48 minutos, 21 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-02 19:35:4218 dias, 1 horas, 25 minutos, 57 segundosmissed_icon  1 Mês
525JorginTheUmanoFJzUZ6U7luXDuT3hqZ+jCnz2wKg=158492020-10-28 16:37:0711 dias, 22 horas, 28 minutos, 15 segundos6 dias, 13 horas, 21 minutos, 42 segundos5 dias, 9 horas, 6 minutos, 33 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-22 18:16:0618 dias, 1 horas, 31 minutos, 45 segundosmissed_icon  1 Mês
526Tildinha99QBiFBIDXi5FRJqHY9Tqgemme8=50102020-06-02 23:00:1111 dias, 22 horas, 6 minutos, 21 segundos0 dias, 8 horas, 0 minutos, 7 segundos11 dias, 14 horas, 6 minutos, 14 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-20 19:22:0118 dias, 1 horas, 53 minutos, 39 segundosmissed_icon  1 Mês
527Chill LonelyBXk1urrQTdPeqRbLZTOFQYzNtL4=150172020-09-29 02:04:3911 dias, 21 horas, 46 minutos, 1 segundos1 dias, 5 horas, 45 minutos, 5 segundos10 dias, 16 horas, 0 minutos, 56 segundosgroupicon  10 Dias2020-09-17 18:39:5418 dias, 2 horas, 13 minutos, 59 segundosmissed_icon  1 Mês
528KurtLB68wT1eRlFZjdTdF/N6e/lU/lU=58142020-04-21 23:51:4111 dias, 21 horas, 37 minutos, 42 segundos2 dias, 2 horas, 31 minutos, 40 segundos9 dias, 19 horas, 6 minutos, 2 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-05 22:01:1818 dias, 2 horas, 22 minutos, 18 segundosmissed_icon  1 Mês
529O BRABOP9zjebswhacXcEV0B9nHueR2+j8=165712020-10-27 22:45:2911 dias, 21 horas, 23 minutos, 16 segundos9 dias, 10 horas, 51 minutos, 15 segundos2 dias, 10 horas, 32 minutos, 1 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-20 16:28:3318 dias, 2 horas, 36 minutos, 44 segundosmissed_icon  1 Mês
530szmisa2000rdqHg5VwR28DX27R6n4n+6p4RaY=140742020-10-25 23:39:1711 dias, 20 horas, 47 minutos, 38 segundos1 dias, 10 horas, 18 minutos, 24 segundos10 dias, 10 horas, 29 minutos, 14 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 23:27:4718 dias, 3 horas, 12 minutos, 22 segundosmissed_icon  1 Mês
531elder cabrobojwWfMCm2TYPjQAQFEStoUh6tXsE=163312020-08-29 00:56:1511 dias, 20 horas, 29 minutos, 24 segundos8 dias, 2 horas, 22 minutos, 24 segundos3 dias, 18 horas, 7 minutos, 0 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-27 03:22:1718 dias, 3 horas, 30 minutos, 36 segundosmissed_icon  1 Mês
532ZarneDKIAB9SSyJbKhQSjduI9wYXZskpdg=56882020-01-25 00:51:2811 dias, 19 horas, 48 minutos, 49 segundos5 dias, 16 horas, 9 minutos, 46 segundos6 dias, 3 horas, 39 minutos, 3 segundosgroupicon  10 Dias2020-01-16 16:43:0918 dias, 4 horas, 11 minutos, 11 segundosmissed_icon  1 Mês
533Cukye5cRQmIZu5Hk1MOgjgoRSPRtnKU=44232020-02-12 19:13:1011 dias, 19 horas, 41 minutos, 20 segundos2 dias, 2 horas, 26 minutos, 26 segundos9 dias, 17 horas, 14 minutos, 54 segundosgroupicon  10 Dias2020-01-29 19:46:4618 dias, 4 horas, 18 minutos, 40 segundosmissed_icon  1 Mês
534LANZA5w+vLzxg4cAvzsbu1qhiTCOrM3U=62672020-06-01 14:52:1611 dias, 19 horas, 26 minutos, 29 segundos1 dias, 5 horas, 14 minutos, 3 segundos10 dias, 14 horas, 12 minutos, 26 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-26 20:14:1218 dias, 4 horas, 33 minutos, 31 segundosmissed_icon  1 Mês
535JonesEBgiN6YpQLE+Zh14XOHlzvQ9+VI=95142020-10-28 02:14:2111 dias, 19 horas, 16 minutos, 42 segundos0 dias, 15 horas, 13 minutos, 4 segundos11 dias, 4 horas, 3 minutos, 38 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-21 19:24:0718 dias, 4 horas, 43 minutos, 18 segundosmissed_icon  1 Mês
536SchinayderoNrejT4JmzAP0Lm62lq+RrcDB4w=163342020-08-29 12:38:4711 dias, 18 horas, 52 minutos, 38 segundos8 dias, 23 horas, 29 minutos, 58 segundos2 dias, 19 horas, 22 minutos, 40 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-27 17:42:5818 dias, 5 horas, 7 minutos, 22 segundosmissed_icon  1 Mês
537ONEL, cara de pastel kkkkkkkkkhZor07aDM5Xrc4x6qqx5sPO1wAs=2942020-08-07 00:42:4111 dias, 18 horas, 14 minutos, 9 segundos1 dias, 1 horas, 47 minutos, 53 segundos10 dias, 16 horas, 26 minutos, 16 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-02 22:39:3718 dias, 5 horas, 45 minutos, 51 segundosmissed_icon  1 Mês
538Garota da QuebradajQbI6Nbe52/eouD7EZpjr9sRRwY=133902020-07-23 09:52:5911 dias, 18 horas, 9 minutos, 28 segundos3 dias, 21 horas, 34 minutos, 14 segundos7 dias, 20 horas, 35 minutos, 14 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-17 19:08:0618 dias, 5 horas, 50 minutos, 32 segundosmissed_icon  1 Mês
539Guisop+aIdY5dU4ZTiKanDIxvFzCCOrE=26202020-10-07 01:49:3111 dias, 17 horas, 25 minutos, 50 segundos10 dias, 20 horas, 3 minutos, 1 segundos0 dias, 21 horas, 22 minutos, 49 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-20 10:05:5118 dias, 6 horas, 34 minutos, 10 segundosmissed_icon  1 Mês
540TyerrDxH8aMOD/TduiSDTblC3TClNTA=152612020-10-24 17:18:3911 dias, 17 horas, 16 minutos, 27 segundos1 dias, 15 horas, 56 minutos, 54 segundos10 dias, 1 horas, 19 minutos, 33 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-02 15:57:0618 dias, 6 horas, 43 minutos, 33 segundosmissed_icon  1 Mês
541chocrisn+vqVf930WqX9UdtkpahwYYX8CI=99652020-06-16 22:05:0511 dias, 17 horas, 13 minutos, 23 segundos9 dias, 23 horas, 46 minutos, 41 segundos1 dias, 17 horas, 26 minutos, 42 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-23 16:20:2318 dias, 6 horas, 46 minutos, 37 segundosmissed_icon  1 Mês
542PauDeAnzol ;(Mz4bY8ZwwdyJdWRKlPGJG3CiHyk=80382020-09-15 21:33:1811 dias, 15 horas, 39 minutos, 43 segundos1 dias, 19 horas, 42 minutos, 22 segundos9 dias, 19 horas, 57 minutos, 21 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-19 17:51:3518 dias, 8 horas, 20 minutos, 17 segundosmissed_icon  1 Mês
543jegatimesACFwgXjRYxss6xazuwVUb/TP4v0=115272020-10-27 22:51:0611 dias, 14 horas, 34 minutos, 29 segundos8 dias, 15 horas, 1 minutos, 28 segundos2 dias, 23 horas, 33 minutos, 1 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-22 05:38:0718 dias, 9 horas, 25 minutos, 31 segundosmissed_icon  1 Mês
544nxtggUDE8OjyESWayOaZPQ7F9rJzOvdQ=101652020-10-25 18:55:1811 dias, 13 horas, 43 minutos, 35 segundos1 dias, 15 horas, 26 minutos, 8 segundos9 dias, 22 horas, 17 minutos, 27 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-12 20:00:4818 dias, 10 horas, 16 minutos, 25 segundosmissed_icon  1 Mês
545fiskQ+nKwFh5d5y8YnmnOoU904L2Rr8=155482020-10-18 02:34:5811 dias, 13 horas, 10 minutos, 34 segundos1 dias, 2 horas, 47 minutos, 51 segundos10 dias, 10 horas, 22 minutos, 43 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-17 22:43:4818 dias, 10 horas, 49 minutos, 26 segundosmissed_icon  1 Mês
546AbraãoIs5qEEZWVjUUI8S5x+L5ru9iu5c=129442020-06-17 16:56:4511 dias, 13 horas, 1 minutos, 47 segundos1 dias, 18 horas, 6 minutos, 39 segundos9 dias, 18 horas, 55 minutos, 8 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-13 12:36:5018 dias, 10 horas, 58 minutos, 13 segundosmissed_icon  1 Mês
547Lilith ✬RMQbUJdmQfz5Ji2W5jfaRHkvHYI=129452020-06-16 17:45:1611 dias, 12 horas, 22 minutos, 45 segundos2 dias, 10 horas, 54 minutos, 53 segundos9 dias, 1 horas, 27 minutos, 52 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-12 20:48:1918 dias, 11 horas, 37 minutos, 15 segundosmissed_icon  1 Mês
548j0ENnwuG4Vge5fzWSX4CDRqExw1ftQ=107172020-08-14 00:11:1911 dias, 11 horas, 28 minutos, 26 segundos1 dias, 9 horas, 59 minutos, 18 segundos10 dias, 1 horas, 29 minutos, 8 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-25 23:44:1318 dias, 12 horas, 31 minutos, 34 segundosmissed_icon  1 Mês
549Kenny McCormickeIozWwswNRYDV4WQLob450Z8AGc=11624online11 dias, 11 horas, 18 minutos, 5 segundos1 dias, 11 horas, 32 minutos, 29 segundos9 dias, 23 horas, 45 minutos, 36 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 17:56:0118 dias, 12 horas, 41 minutos, 55 segundosmissed_icon  1 Mês
550fejaozins3+W4iSf7uJGaXphPTu4ZZMqLcs=115022020-06-02 02:29:1011 dias, 10 horas, 55 minutos, 16 segundos3 dias, 18 horas, 47 minutos, 18 segundos7 dias, 16 horas, 7 minutos, 58 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-25 19:22:4118 dias, 13 horas, 4 minutos, 44 segundosmissed_icon  1 Mês
551VAnniiD095usYLzyusaloIzm3H9nrvHws=95122020-07-25 23:28:1511 dias, 10 horas, 35 minutos, 48 segundos1 dias, 16 horas, 36 minutos, 2 segundos9 dias, 17 horas, 59 minutos, 46 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-20 22:18:2718 dias, 13 horas, 24 minutos, 12 segundosmissed_icon  1 Mês
552JulianoQwEldMQiKhfh+0wSPTB5p8N4WBI=76102020-04-11 19:44:0611 dias, 8 horas, 46 minutos, 35 segundos2 dias, 17 horas, 8 minutos, 47 segundos8 dias, 15 horas, 37 minutos, 48 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-24 09:44:2318 dias, 15 horas, 13 minutos, 25 segundosmissed_icon  1 Mês
553kontroleKzQQNo+4ZE5WCEp3fB0j8anpoQ=38512020-10-17 23:39:5411 dias, 7 horas, 57 minutos, 28 segundos1 dias, 4 horas, 8 minutos, 33 segundos10 dias, 3 horas, 48 minutos, 55 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-17 22:47:0218 dias, 16 horas, 2 minutos, 32 segundosmissed_icon  1 Mês
554Caio VilelazbaADV2CPYPLg1mS+KU2vpAFM/g=126382020-06-30 22:03:2611 dias, 7 horas, 51 minutos, 48 segundos5 dias, 10 horas, 59 minutos, 10 segundos5 dias, 20 horas, 52 minutos, 38 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-21 16:03:2818 dias, 16 horas, 8 minutos, 12 segundosmissed_icon  1 Mês
555lukAO08CxfN9QM/tD9bgZaGp53A7fpC4=99422020-06-10 22:22:5011 dias, 7 horas, 32 minutos, 16 segundos0 dias, 13 horas, 23 minutos, 27 segundos10 dias, 18 horas, 8 minutos, 49 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-20 22:57:1718 dias, 16 horas, 27 minutos, 44 segundosmissed_icon  1 Mês
556blasterjvmjGPKaT/rEqnCZVw9sB/ipO48eQ=47402020-03-29 00:40:2811 dias, 7 horas, 22 minutos, 53 segundos0 dias, 17 horas, 46 minutos, 46 segundos10 dias, 13 horas, 36 minutos, 7 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-23 18:07:5618 dias, 16 horas, 37 minutos, 7 segundosmissed_icon  1 Mês
557Asteji4fgMYMnsxWEuCAdJk6Ggo5sBLAI=16222online11 dias, 7 horas, 12 minutos, 38 segundos1 dias, 11 horas, 54 minutos, 47 segundos9 dias, 19 horas, 17 minutos, 51 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-14 13:01:3718 dias, 16 horas, 47 minutos, 22 segundosmissed_icon  1 Mês
558J LTIFFVisBgrzo8Lr5m5AfUs+Ljwo=143682020-08-25 19:37:4811 dias, 6 horas, 27 minutos, 25 segundos0 dias, 13 horas, 14 minutos, 45 segundos10 dias, 17 horas, 12 minutos, 40 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-30 21:59:2318 dias, 17 horas, 32 minutos, 35 segundosmissed_icon  1 Mês
559lukzera-2iYhWIPU+13D/NL3gsrqeXYfVAA=83102020-05-13 11:29:4311 dias, 5 horas, 22 minutos, 25 segundos0 dias, 11 horas, 4 minutos, 29 segundos10 dias, 18 horas, 17 minutos, 56 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-05 03:14:1818 dias, 18 horas, 37 minutos, 35 segundosmissed_icon  1 Mês
560TKSLUaOXaJSoOnLDqXzkkNvfzRt44Y=59602020-05-05 20:53:2311 dias, 4 horas, 7 minutos, 6 segundos0 dias, 1 horas, 25 minutos, 4 segundos11 dias, 2 horas, 42 minutos, 2 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-27 00:03:1518 dias, 19 horas, 52 minutos, 54 segundosmissed_icon  1 Mês
561MGL1QUyLm/6o1ugPrk6JDPk54p6v9Q4=126252020-07-22 20:49:4111 dias, 3 horas, 58 minutos, 37 segundos2 dias, 14 horas, 3 minutos, 50 segundos8 dias, 13 horas, 54 minutos, 47 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-18 17:13:1618 dias, 20 horas, 1 minutos, 23 segundosmissed_icon  1 Mês
562KayzitaSfzqXAKnMGohA+tyPGx1JjdkhPM=150182020-10-22 21:34:1611 dias, 3 horas, 47 minutos, 22 segundos0 dias, 9 horas, 27 minutos, 4 segundos10 dias, 18 horas, 20 minutos, 18 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-22 17:49:5518 dias, 20 horas, 12 minutos, 38 segundosmissed_icon  1 Mês
563freitaomBwnpUZjXhPOJzeHPP3KltOB2GQ=140282020-08-22 01:53:2011 dias, 3 horas, 40 minutos, 48 segundos3 dias, 19 horas, 12 minutos, 32 segundos7 dias, 8 horas, 28 minutos, 16 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-17 15:14:2018 dias, 20 horas, 19 minutos, 12 segundosmissed_icon  1 Mês
564GGPLAYWuCd5JE0SaCMxITbS6B7T7Mpjaw=76492020-07-13 22:49:3011 dias, 3 horas, 3 minutos, 17 segundos0 dias, 5 horas, 23 minutos, 34 segundos10 dias, 21 horas, 39 minutos, 43 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-28 23:14:4418 dias, 20 horas, 56 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
565Juliano4fuFUAVxNuQScPr03N1FxYmpntA=63922020-02-07 17:17:5811 dias, 2 horas, 34 minutos, 53 segundos2 dias, 16 horas, 15 minutos, 30 segundos8 dias, 10 horas, 19 minutos, 23 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-04 15:16:2418 dias, 21 horas, 25 minutos, 7 segundosmissed_icon  1 Mês
566LuixPHWU0iMvaRTfldT51TlyLUQH5nI=75902020-05-27 21:33:4411 dias, 2 horas, 23 minutos, 29 segundos1 dias, 7 horas, 21 minutos, 49 segundos9 dias, 19 horas, 1 minutos, 40 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-26 14:39:0918 dias, 21 horas, 36 minutos, 31 segundosmissed_icon  1 Mês
567RGN|CauãnybehTvVhkVBc6AVwYrnO78nJdw=94092020-06-08 20:47:4111 dias, 1 horas, 37 minutos, 25 segundos2 dias, 10 horas, 6 minutos, 21 segundos8 dias, 15 horas, 31 minutos, 4 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-25 01:26:2418 dias, 22 horas, 22 minutos, 35 segundosmissed_icon  1 Mês
568Marta0NyN7WHSawA9/T8ns6YS/LTkky0=29892019-10-12 14:50:4511 dias, 1 horas, 20 minutos, 27 segundos6 dias, 4 horas, 19 minutos, 20 segundos4 dias, 21 horas, 1 minutos, 7 segundosgroupicon  10 Dias2019-10-09 21:45:1018 dias, 22 horas, 39 minutos, 33 segundosmissed_icon  1 Mês
569k9 apelaoLlKygMIQm/zgErZhGuWVrOKTLq8=138892020-07-13 12:30:5411 dias, 0 horas, 56 minutos, 16 segundos2 dias, 18 horas, 23 minutos, 51 segundos8 dias, 6 horas, 32 minutos, 25 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-11 14:00:2218 dias, 23 horas, 3 minutos, 44 segundosmissed_icon  1 Mês
570dekkaidznkM6jaYHckg78aJOQTsO06Mxg=80872020-09-21 23:28:5111 dias, 0 horas, 23 minutos, 9 segundos0 dias, 13 horas, 52 minutos, 49 segundos10 dias, 10 horas, 30 minutos, 20 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-20 01:39:0418 dias, 23 horas, 36 minutos, 51 segundosmissed_icon  1 Mês
571One Winged AngelRj9qrApe/t8RqF+Xgv3mns3pPoU=121422020-09-06 02:36:4011 dias, 0 horas, 19 minutos, 11 segundos0 dias, 17 horas, 9 minutos, 32 segundos10 dias, 7 horas, 9 minutos, 39 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-13 22:32:0018 dias, 23 horas, 40 minutos, 49 segundosmissed_icon  1 Mês
572KNDIGabrielM4SyDDQQPySnVi1mGK/AYIAbZNI=108072020-10-26 00:46:2911 dias, 0 horas, 8 minutos, 57 segundos0 dias, 4 horas, 24 minutos, 16 segundos10 dias, 19 horas, 44 minutos, 41 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-18 18:29:3318 dias, 23 horas, 51 minutos, 3 segundosmissed_icon  1 Mês
573TOUCHz2ecUbSuUaHzbLEiyp9iRy2yqxQ=102722020-10-25 18:55:5910 dias, 23 horas, 53 minutos, 8 segundos0 dias, 16 horas, 6 minutos, 7 segundos10 dias, 7 horas, 47 minutos, 1 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-18 21:17:3719 dias, 0 horas, 6 minutos, 52 segundosmissed_icon  1 Mês
574EzexvolZgwx9r7pFA3kmY3ex6hOH0g=89822020-05-28 02:54:1110 dias, 23 horas, 3 minutos, 30 segundos1 dias, 1 horas, 56 minutos, 21 segundos9 dias, 21 horas, 7 minutos, 9 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-25 20:19:3019 dias, 0 horas, 56 minutos, 30 segundosmissed_icon  1 Mês
575polo blueoVV/F8Vabv6C3oPSIjoe2Vvw7vE=135302020-07-23 22:41:1710 dias, 22 horas, 59 minutos, 38 segundos0 dias, 5 horas, 37 minutos, 49 segundos10 dias, 17 horas, 21 minutos, 49 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-21 17:37:5919 dias, 1 horas, 0 minutos, 22 segundosmissed_icon  1 Mês
576Radamanthys3aMgj4Nzbc/OMGEOpbc2n16TI/I=18622019-06-28 01:23:3610 dias, 22 horas, 58 minutos, 26 segundos1 dias, 4 horas, 38 minutos, 11 segundos9 dias, 18 horas, 20 minutos, 15 segundosgroupicon  10 Dias2019-06-10 01:06:5019 dias, 1 horas, 1 minutos, 34 segundosmissed_icon  1 Mês
577viniciussilva702JL68Vn0GgGZ9DEC2P4fKr2PRk7Y=143432020-10-24 00:39:2510 dias, 22 horas, 11 minutos, 8 segundos0 dias, 5 horas, 39 minutos, 8 segundos10 dias, 16 horas, 32 minutos, 0 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-16 00:08:5019 dias, 1 horas, 48 minutos, 52 segundosmissed_icon  1 Mês
578shayz crimeNdbOWpi6v0A/pskJWp5S30NZgwI=54732020-04-04 13:11:2510 dias, 21 horas, 59 minutos, 25 segundos2 dias, 22 horas, 34 minutos, 30 segundos7 dias, 23 horas, 24 minutos, 55 segundosgroupicon  10 Dias2020-01-31 22:29:5419 dias, 2 horas, 0 minutos, 35 segundosmissed_icon  1 Mês
579NgHI+ynj3BUkHxrGT5G74NgzFwIxFk=157532020-10-08 22:07:0810 dias, 21 horas, 55 minutos, 41 segundos0 dias, 8 horas, 9 minutos, 55 segundos10 dias, 13 horas, 45 minutos, 46 segundosgroupicon  10 Dias2020-09-30 20:42:1419 dias, 2 horas, 4 minutos, 19 segundosmissed_icon  1 Mês
580baldo.beard4LxHucef/f3oUHukEIaFDZe9yVQ=27322020-02-16 17:19:1210 dias, 21 horas, 28 minutos, 56 segundos0 dias, 3 horas, 53 minutos, 28 segundos10 dias, 17 horas, 35 minutos, 28 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-03 23:21:4519 dias, 2 horas, 31 minutos, 4 segundosmissed_icon  1 Mês
581TeamSpeakUserg9PR/CsEYi58+SwkCqfockdDy2A=96292020-07-23 21:02:5610 dias, 21 horas, 26 minutos, 7 segundos2 dias, 10 horas, 15 minutos, 34 segundos8 dias, 11 horas, 10 minutos, 33 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-20 17:02:5819 dias, 2 horas, 33 minutos, 53 segundosmissed_icon  1 Mês
582deterssnVfEFIKxIqAs/n8nnX24BCQHJ8k=147612020-08-03 16:10:5310 dias, 20 horas, 43 minutos, 20 segundos2 dias, 4 horas, 44 minutos, 1 segundos8 dias, 15 horas, 59 minutos, 19 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-22 10:59:4919 dias, 3 horas, 16 minutos, 40 segundosmissed_icon  1 Mês
583Felipe1AWLUk27AEQ3qdMZbNA+/XYhsRjc=125082020-10-08 18:44:5910 dias, 20 horas, 36 minutos, 33 segundos0 dias, 20 horas, 59 minutos, 39 segundos9 dias, 23 horas, 36 minutos, 54 segundosgroupicon  10 Dias2020-09-09 19:59:3019 dias, 3 horas, 23 minutos, 27 segundosmissed_icon  1 Mês
584luizverluGP6uocTTkGER+Jr7sKKVuwpb04c=124572020-06-05 16:06:4610 dias, 19 horas, 52 minutos, 3 segundos2 dias, 16 horas, 34 minutos, 8 segundos8 dias, 3 horas, 17 minutos, 55 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-03 20:52:0219 dias, 4 horas, 7 minutos, 57 segundosmissed_icon  1 Mês
585Calvinho4jh9endkM6PJ1uM4tNJtFKO4cac=58842020-04-14 21:48:3310 dias, 19 horas, 19 minutos, 50 segundos0 dias, 19 horas, 40 minutos, 9 segundos9 dias, 23 horas, 39 minutos, 41 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-17 21:09:0019 dias, 4 horas, 40 minutos, 10 segundosmissed_icon  1 Mês
586Amandan0s2tusbGStz/17kPRBdHccNWo0=21012019-12-07 21:30:5810 dias, 19 horas, 11 minutos, 52 segundos2 dias, 11 horas, 6 minutos, 41 segundos8 dias, 8 horas, 5 minutos, 11 segundosgroupicon  10 Dias2019-07-21 00:00:2519 dias, 4 horas, 48 minutos, 8 segundosmissed_icon  1 Mês
587NandolaS-.KkCRAXEyXtafzWXojRQAHlTd8JE=48252020-05-29 17:43:4710 dias, 18 horas, 1 minutos, 49 segundos0 dias, 9 horas, 25 minutos, 46 segundos10 dias, 8 horas, 36 minutos, 3 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-18 23:51:5219 dias, 5 horas, 58 minutos, 11 segundosmissed_icon  1 Mês
588nip5sErRz4Mp9l2QEoVGvwF7R/KDp0=34132020-01-27 20:41:5510 dias, 16 horas, 56 minutos, 26 segundos0 dias, 21 horas, 18 minutos, 31 segundos9 dias, 19 horas, 37 minutos, 55 segundosgroupicon  10 Dias2020-01-09 20:21:1619 dias, 7 horas, 3 minutos, 34 segundosmissed_icon  1 Mês
589NclL4sM3R8wpzf8rjXYrWxLJydRHE9LQw=127292020-07-07 23:02:5910 dias, 16 horas, 10 minutos, 10 segundos4 dias, 11 horas, 20 minutos, 38 segundos6 dias, 4 horas, 49 minutos, 32 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-23 21:16:1219 dias, 7 horas, 49 minutos, 50 segundosmissed_icon  1 Mês
590Matheus1199B4Ncv5J7YebjdMbBBbt5B2rqDKc=151532020-08-18 17:07:0810 dias, 16 horas, 6 minutos, 18 segundos2 dias, 10 horas, 25 minutos, 56 segundos8 dias, 5 horas, 40 minutos, 22 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-13 11:02:2319 dias, 7 horas, 53 minutos, 42 segundosmissed_icon  1 Mês
591PJTB16zfLyJmqMYNqwhNpRknCbMdGAA=14272019-06-20 04:25:0610 dias, 16 horas, 2 minutos, 10 segundos0 dias, 1 horas, 10 minutos, 11 segundos10 dias, 14 horas, 51 minutos, 59 segundosgroupicon  10 Dias2019-05-25 01:39:5219 dias, 7 horas, 57 minutos, 50 segundosmissed_icon  1 Mês
592Kon1c9hWEmNn8iVu6qcQLNc0GzDIQCic=108682020-07-18 01:10:4210 dias, 15 horas, 55 minutos, 43 segundos1 dias, 1 horas, 33 minutos, 34 segundos9 dias, 14 horas, 22 minutos, 9 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-04 16:33:2519 dias, 8 horas, 4 minutos, 17 segundosmissed_icon  1 Mês
593Chaz5/7ROa7MT4p7y/rmCMIg50YERGw8=140472020-08-04 18:01:4610 dias, 15 horas, 36 minutos, 51 segundos0 dias, 18 horas, 26 minutos, 33 segundos9 dias, 21 horas, 10 minutos, 18 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-01 21:55:3319 dias, 8 horas, 23 minutos, 9 segundosmissed_icon  1 Mês
594RuukiaMU/CZj4yACqyE9PHt9S5q4n5tzEQg=89182020-09-10 22:47:2010 dias, 15 horas, 35 minutos, 56 segundos0 dias, 8 horas, 53 minutos, 59 segundos10 dias, 6 horas, 41 minutos, 57 segundosgroupicon  10 Dias2020-09-06 00:34:0919 dias, 8 horas, 24 minutos, 4 segundosmissed_icon  1 Mês
595BrenerpJa1qvrKKQdM5+bEYvKiDb9h0mw=92432020-10-16 21:43:5210 dias, 15 horas, 34 minutos, 3 segundos0 dias, 6 horas, 44 minutos, 3 segundos10 dias, 8 horas, 50 minutos, 0 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-16 21:43:4419 dias, 8 horas, 25 minutos, 57 segundosmissed_icon  1 Mês
596kingos8JEplDBPzY1CrGHdfeh7H1pRcoE=61692020-04-28 07:59:4210 dias, 14 horas, 48 minutos, 24 segundos0 dias, 10 horas, 40 minutos, 10 segundos10 dias, 4 horas, 8 minutos, 14 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-26 14:34:3519 dias, 9 horas, 11 minutos, 36 segundosmissed_icon  1 Mês
597ImLucasrPS9rg4Uc+Nl25bf2E4NW3rG4Fg=50062020-01-05 22:04:4110 dias, 14 horas, 25 minutos, 23 segundos0 dias, 12 horas, 28 minutos, 54 segundos10 dias, 1 horas, 56 minutos, 29 segundosgroupicon  10 Dias2020-01-03 19:59:4919 dias, 9 horas, 34 minutos, 37 segundosmissed_icon  1 Mês
598TeamSpeakUser2b6xaWLyGp+fNn4NaBPETQIHk1Uo=117162020-10-25 21:18:5810 dias, 14 horas, 4 minutos, 49 segundos0 dias, 16 horas, 38 minutos, 28 segundos9 dias, 21 horas, 26 minutos, 21 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-12 23:42:1119 dias, 9 horas, 55 minutos, 11 segundosmissed_icon  1 Mês
599Fernoca3JhjBQNVsMfBMvKopwfDYPH2zQ=58832020-04-13 23:00:0210 dias, 13 horas, 27 minutos, 28 segundos0 dias, 13 horas, 51 minutos, 47 segundos9 dias, 23 horas, 35 minutos, 41 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-22 21:02:0419 dias, 10 horas, 32 minutos, 32 segundosmissed_icon  1 Mês
600iDersin "MOR LOCK"gR6E8Az2lrPBK8KNAZIpdEAb+hU=16464online10 dias, 13 horas, 32 minutos, 24 segundos7 dias, 10 horas, 49 minutos, 46 segundos3 dias, 2 horas, 42 minutos, 38 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-27 18:52:0519 dias, 10 horas, 27 minutos, 36 segundosmissed_icon  1 Mês
601Mitra.PHXAIAyeV4IGZ/aGkwzsKwwHiTf8v4=132292020-09-19 02:41:1510 dias, 13 horas, 2 minutos, 59 segundos0 dias, 6 horas, 39 minutos, 58 segundos10 dias, 6 horas, 23 minutos, 1 segundosgroupicon  10 Dias2020-09-11 21:42:0419 dias, 10 horas, 57 minutos, 1 segundosmissed_icon  1 Mês
602quimR65QkEgbSZQ6ViQaqshQWkcRqJE=162752020-10-28 08:45:5910 dias, 13 horas, 0 minutos, 42 segundos0 dias, 22 horas, 43 minutos, 53 segundos9 dias, 14 horas, 16 minutos, 49 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-21 09:23:4819 dias, 10 horas, 59 minutos, 18 segundosmissed_icon  1 Mês
603$ Mateus02+Lu1kPmrrE0w6inA21P0oeCP8=138692020-10-23 00:08:4410 dias, 12 horas, 28 minutos, 28 segundos5 dias, 5 horas, 53 minutos, 15 segundos5 dias, 6 horas, 35 minutos, 13 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-18 18:27:5919 dias, 11 horas, 31 minutos, 32 segundosmissed_icon  1 Mês
604😚😚😚1gSWiUhAD3iaC2TG35sNUCQpiCg=133912020-07-23 09:33:4810 dias, 11 horas, 41 minutos, 39 segundos3 dias, 11 horas, 19 minutos, 43 segundos7 dias, 0 horas, 21 minutos, 56 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-22 07:09:2119 dias, 12 horas, 18 minutos, 21 segundosmissed_icon  1 Mês
605ShinjiPOWERx/KTo/EOtxRjM1CBUD4vPwuwcv8=117552020-06-03 00:42:2810 dias, 11 horas, 41 minutos, 12 segundos5 dias, 10 horas, 27 minutos, 48 segundos5 dias, 1 horas, 13 minutos, 24 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-30 20:49:2019 dias, 12 horas, 18 minutos, 48 segundosmissed_icon  1 Mês
606Mateuszin6yVhPSo5yt4jC/WJcXDE66y71sU=92112020-09-26 15:42:0910 dias, 11 horas, 38 minutos, 17 segundos0 dias, 3 horas, 0 minutos, 9 segundos10 dias, 8 horas, 38 minutos, 8 segundosgroupicon  10 Dias2020-09-19 14:39:3619 dias, 12 horas, 21 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
607viniJnp8TafL9zf2pl5m1nS54a/w/18=31162019-11-08 17:19:2510 dias, 10 horas, 56 minutos, 52 segundos1 dias, 17 horas, 33 minutos, 4 segundos8 dias, 17 horas, 23 minutos, 48 segundosgroupicon  10 Dias2019-11-04 16:32:5019 dias, 13 horas, 3 minutos, 8 segundosmissed_icon  1 Mês
608Moriahm0iFS4ZdAGdDJ33IWOYrtUghAME=71052020-03-22 14:14:4010 dias, 10 horas, 54 minutos, 14 segundos1 dias, 20 horas, 14 minutos, 3 segundos8 dias, 14 horas, 40 minutos, 11 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-15 21:06:2219 dias, 13 horas, 5 minutos, 46 segundosmissed_icon  1 Mês
609D. Matheus9kPZ39UxAndwMTSpGlOUxxphwwU=112732020-10-27 21:52:0810 dias, 10 horas, 41 minutos, 38 segundos0 dias, 0 horas, 57 minutos, 17 segundos10 dias, 9 horas, 44 minutos, 21 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-25 01:30:3319 dias, 13 horas, 18 minutos, 22 segundosmissed_icon  1 Mês
610ROCHA1Ne/9gWDBRQPemTP9Ak6mfCLaCE=140292020-09-03 23:38:4710 dias, 10 horas, 5 minutos, 16 segundos3 dias, 22 horas, 2 minutos, 54 segundos6 dias, 12 horas, 2 minutos, 22 segundosgroupicon  10 Dias2020-09-01 22:34:5119 dias, 13 horas, 54 minutos, 44 segundosmissed_icon  1 Mês
611Caio MICROFCvgW8fpGkLxMYSG8OMyAsF5Pw0=161582020-10-12 20:12:4410 dias, 9 horas, 58 minutos, 53 segundos0 dias, 1 horas, 57 minutos, 46 segundos10 dias, 8 horas, 1 minutos, 7 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-11 21:11:0519 dias, 14 horas, 1 minutos, 7 segundosmissed_icon  1 Mês
612nandoAJOo3FxYh4UrjjOi8zGiqjd19ec=88142020-05-27 19:56:3310 dias, 9 horas, 48 minutos, 29 segundos1 dias, 3 horas, 0 minutos, 53 segundos9 dias, 6 horas, 47 minutos, 36 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-24 23:07:0419 dias, 14 horas, 11 minutos, 31 segundosmissed_icon  1 Mês
613ArnaldãumbcgFPlvhVQULLbGdlbAofHVjpr0=100962020-05-29 22:02:3610 dias, 9 horas, 25 minutos, 53 segundos3 dias, 13 horas, 49 minutos, 34 segundos6 dias, 19 horas, 36 minutos, 19 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-28 19:04:0419 dias, 14 horas, 34 minutos, 7 segundosmissed_icon  1 Mês
614Keep3DoZ+ftEuYEhyDz0tN5wox4BRVYCE=74752020-10-22 18:38:4610 dias, 9 horas, 6 minutos, 35 segundos0 dias, 23 horas, 52 minutos, 34 segundos9 dias, 9 horas, 14 minutos, 1 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-19 15:27:5819 dias, 14 horas, 53 minutos, 25 segundosmissed_icon  1 Mês
615schbou/wpppRFlsn9IcZ7sQ1hleQbnk1c=112682020-08-31 07:37:0310 dias, 7 horas, 24 minutos, 30 segundos2 dias, 5 horas, 3 minutos, 37 segundos8 dias, 2 horas, 20 minutos, 53 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-23 15:26:3219 dias, 16 horas, 35 minutos, 30 segundosmissed_icon  1 Mês
616MORATATYIIXaPoEqrUTPK5aIGKUjROrq1H2IKg=14132019-02-26 20:03:0010 dias, 6 horas, 47 minutos, 46 segundos1 dias, 3 horas, 53 minutos, 30 segundos9 dias, 2 horas, 54 minutos, 16 segundosgroupicon  10 Dias2019-02-21 21:55:2019 dias, 17 horas, 12 minutos, 14 segundosmissed_icon  1 Mês
617JokerF2hmRBUcMyOqTvz4iw0syW3HHpU=50632020-05-10 23:49:5810 dias, 6 horas, 34 minutos, 24 segundos2 dias, 12 horas, 54 minutos, 29 segundos7 dias, 17 horas, 39 minutos, 55 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-09 18:36:1719 dias, 17 horas, 25 minutos, 36 segundosmissed_icon  1 Mês
618andrGkwtqgarbjqDHnF2IrR9enDHXzc=44382020-06-08 22:40:3310 dias, 4 horas, 32 minutos, 24 segundos0 dias, 5 horas, 2 minutos, 57 segundos9 dias, 23 horas, 29 minutos, 27 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-08 00:39:2019 dias, 19 horas, 27 minutos, 36 segundosmissed_icon  1 Mês
619fogo no igor9JRXRXgIf/aJGO/mNY1a82tbWQg=132852020-10-26 23:15:2810 dias, 4 horas, 14 minutos, 48 segundos0 dias, 4 horas, 34 minutos, 17 segundos9 dias, 23 horas, 40 minutos, 31 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-18 14:44:0619 dias, 19 horas, 45 minutos, 12 segundosmissed_icon  1 Mês
620PdrSICKRioWXYWmea+p35lviahuNVQ9vX4=40372020-04-17 15:06:2410 dias, 3 horas, 43 minutos, 10 segundos1 dias, 3 horas, 52 minutos, 15 segundos8 dias, 23 horas, 50 minutos, 55 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-14 20:02:3819 dias, 20 horas, 16 minutos, 50 segundosmissed_icon  1 Mês
621WalysdR/IV4z6dAnzQl+XQW3VXr7m8c=136152020-08-06 01:42:0710 dias, 3 horas, 6 minutos, 31 segundos1 dias, 12 horas, 59 minutos, 1 segundos8 dias, 14 horas, 7 minutos, 30 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-30 00:02:0119 dias, 20 horas, 53 minutos, 29 segundosmissed_icon  1 Mês
622KingAD7/AaOhlFTGzN9DiR6VEFQx/T8=129112020-10-27 20:52:0110 dias, 2 horas, 44 minutos, 37 segundos3 dias, 7 horas, 21 minutos, 52 segundos6 dias, 19 horas, 22 minutos, 45 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-18 12:15:4819 dias, 21 horas, 15 minutos, 23 segundosmissed_icon  1 Mês
623JackosougbaVkW1+hpor9pFuF0Gm1+Gpq4=115292020-07-02 22:08:5310 dias, 2 horas, 41 minutos, 37 segundos1 dias, 6 horas, 39 minutos, 24 segundos8 dias, 20 horas, 2 minutos, 13 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-02 19:27:1719 dias, 21 horas, 18 minutos, 23 segundosmissed_icon  1 Mês
624Tama1FPsHp6piIkbC5bQsVGBpsaiHyqo=87332020-05-27 00:00:1910 dias, 1 horas, 15 minutos, 51 segundos0 dias, 3 horas, 0 minutos, 13 segundos9 dias, 22 horas, 15 minutos, 38 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-26 22:32:1519 dias, 22 horas, 44 minutos, 9 segundosmissed_icon  1 Mês
625ProoFaaYyEwlgjq1exLOIPw3CRDWS4y/U6k=120392020-08-04 21:00:0610 dias, 1 horas, 9 minutos, 43 segundos1 dias, 18 horas, 2 minutos, 20 segundos8 dias, 7 horas, 7 minutos, 23 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-30 16:23:1219 dias, 22 horas, 50 minutos, 17 segundosmissed_icon  1 Mês
626GergelimeyF42yFsG0qATmr4v6a1WWLt8qs=107152020-08-24 22:12:179 dias, 23 horas, 40 minutos, 31 segundos1 dias, 2 horas, 2 minutos, 44 segundos8 dias, 21 horas, 37 minutos, 47 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-21 10:40:240 dias, 0 horas, 19 minutos, 29 segundosmissed_icon  10 Dias
627Baltz [PJTB]Y1AC/vbK3DT7z3u8ZshCp2spxd0=13992020-03-08 02:05:519 dias, 22 horas, 42 minutos, 47 segundos0 dias, 8 horas, 40 minutos, 42 segundos9 dias, 14 horas, 2 minutos, 5 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-07 16:05:220 dias, 1 horas, 17 minutos, 13 segundosmissed_icon  10 Dias
628TeamSpeakUser2HrIBOcRfFQqccXuDNLws1jHs6fg=46912020-06-24 23:49:409 dias, 22 horas, 38 minutos, 4 segundos1 dias, 0 horas, 29 minutos, 32 segundos8 dias, 22 horas, 8 minutos, 32 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-10 19:12:250 dias, 1 horas, 21 minutos, 56 segundosmissed_icon  10 Dias
629SenhorndwoNKc7COEVwGK1rvi646XFD1g=134422020-10-26 23:15:539 dias, 22 horas, 15 minutos, 38 segundos0 dias, 6 horas, 37 minutos, 51 segundos9 dias, 15 horas, 37 minutos, 47 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-12 21:47:160 dias, 1 horas, 44 minutos, 22 segundosmissed_icon  10 Dias
630TeamSpeakUser41EKADKN9Zoo6slSseqE8C0+a5as=134522020-09-28 22:04:399 dias, 22 horas, 11 minutos, 13 segundos1 dias, 2 horas, 43 minutos, 36 segundos8 dias, 19 horas, 27 minutos, 37 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-24 14:49:420 dias, 1 horas, 48 minutos, 47 segundosmissed_icon  10 Dias
631xeregeLjLImcluAMuFPZN5Swwfuyh3cMI=64612020-08-10 23:55:219 dias, 22 horas, 2 minutos, 37 segundos0 dias, 8 horas, 29 minutos, 53 segundos9 dias, 13 horas, 32 minutos, 44 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-13 23:13:590 dias, 1 horas, 57 minutos, 23 segundosmissed_icon  10 Dias
632bestj8/4EFCydj/GgFQg6xU7TYiLYmM=141882020-10-08 21:11:399 dias, 21 horas, 59 minutos, 42 segundos0 dias, 8 horas, 10 minutos, 22 segundos9 dias, 13 horas, 49 minutos, 20 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-09 23:24:110 dias, 2 horas, 0 minutos, 18 segundosmissed_icon  10 Dias
633NobreaksTbHpKvrQr+m+YEkVaDeHMDn11mo=59982020-08-19 02:30:229 dias, 21 horas, 26 minutos, 41 segundos1 dias, 22 horas, 55 minutos, 54 segundos7 dias, 22 horas, 30 minutos, 47 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-15 00:43:570 dias, 2 horas, 33 minutos, 19 segundosmissed_icon  10 Dias
634BeeefFH2p+RF9mxm5em4XGWmIhvmGMA=80132020-04-07 01:59:019 dias, 21 horas, 26 minutos, 40 segundos2 dias, 22 horas, 10 minutos, 46 segundos6 dias, 23 horas, 15 minutos, 54 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-23 03:57:300 dias, 2 horas, 33 minutos, 20 segundosmissed_icon  10 Dias
635TeamSpeakUser1Xm5bLevGG44hAAyNjyMmdQ8mo4k=145532020-10-25 20:42:369 dias, 20 horas, 43 minutos, 42 segundos0 dias, 10 horas, 26 minutos, 42 segundos9 dias, 10 horas, 17 minutos, 0 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-10 16:18:360 dias, 3 horas, 16 minutos, 18 segundosmissed_icon  10 Dias
636DedeBNCw3ydHrR9055XbxotWIrl/LOKv98=77802020-10-26 13:31:059 dias, 20 horas, 38 minutos, 38 segundos0 dias, 6 horas, 22 minutos, 34 segundos9 dias, 14 horas, 16 minutos, 4 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-15 19:31:090 dias, 3 horas, 21 minutos, 22 segundosmissed_icon  10 Dias
637P4IV4OiFDNJmi+VZvSeWDoQOchJwJ0eU=77132020-10-25 21:41:319 dias, 20 horas, 12 minutos, 31 segundos1 dias, 22 horas, 11 minutos, 12 segundos7 dias, 22 horas, 1 minutos, 19 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-24 21:51:550 dias, 3 horas, 47 minutos, 29 segundosmissed_icon  10 Dias
638JUNIORNUemUNbYj+pSGo6EsMG/+LROxAA=46602020-07-26 20:44:299 dias, 20 horas, 4 minutos, 18 segundos1 dias, 1 horas, 45 minutos, 58 segundos8 dias, 18 horas, 18 minutos, 20 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-05 21:40:440 dias, 3 horas, 55 minutos, 42 segundosmissed_icon  10 Dias
639Brooks5Zn3A9awZrHSV28Fh0XKZNfsdFI=135982020-10-27 23:43:499 dias, 19 horas, 29 minutos, 9 segundos1 dias, 1 horas, 3 minutos, 38 segundos8 dias, 18 horas, 25 minutos, 31 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-10 01:59:370 dias, 4 horas, 30 minutos, 51 segundosmissed_icon  10 Dias
640Silvaa5O94+rUxt5M6CU77/msLNogvZC0=29012020-01-24 00:15:039 dias, 19 horas, 28 minutos, 34 segundos0 dias, 20 horas, 23 minutos, 58 segundos8 dias, 23 horas, 4 minutos, 36 segundosgroupicon  5 Dias2019-11-13 23:20:020 dias, 4 horas, 31 minutos, 26 segundosmissed_icon  10 Dias
641suave.H9xNRqe2haHXCeJ0dgDFPt7Crw0=64332020-03-23 21:04:139 dias, 19 horas, 16 minutos, 29 segundos1 dias, 20 horas, 44 minutos, 9 segundos7 dias, 22 horas, 32 minutos, 20 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-02 21:59:320 dias, 4 horas, 43 minutos, 31 segundosmissed_icon  10 Dias
642skNR1aJ74D+IAOGX91/N53duxDRB2w=29252019-11-12 23:24:319 dias, 19 horas, 2 minutos, 20 segundos3 dias, 4 horas, 57 minutos, 8 segundos6 dias, 14 horas, 5 minutos, 12 segundosgroupicon  5 Dias2019-09-22 17:55:540 dias, 4 horas, 57 minutos, 40 segundosmissed_icon  10 Dias
643NclL4sOhKZcqZUvB5+rl/FZq1E13t092E=42352020-01-03 23:34:059 dias, 19 horas, 1 minutos, 14 segundos2 dias, 10 horas, 10 minutos, 4 segundos7 dias, 8 horas, 51 minutos, 10 segundosgroupicon  5 Dias2019-11-12 22:26:030 dias, 4 horas, 58 minutos, 46 segundosmissed_icon  10 Dias
644jhunoh3+fe7I/mHyuYAm1Qu2wxpL8y/8=54302020-07-18 17:21:159 dias, 18 horas, 49 minutos, 43 segundos1 dias, 6 horas, 21 minutos, 0 segundos8 dias, 12 horas, 28 minutos, 43 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-11 04:46:110 dias, 5 horas, 10 minutos, 17 segundosmissed_icon  10 Dias
645g0etz3q6cIHL2f91jT5wx6s88dbW32OB0=17622019-07-22 23:16:289 dias, 18 horas, 42 minutos, 42 segundos0 dias, 3 horas, 52 minutos, 5 segundos9 dias, 14 horas, 50 minutos, 37 segundosgroupicon  5 Dias2019-05-29 23:09:190 dias, 5 horas, 17 minutos, 18 segundosmissed_icon  10 Dias
646REEDDD8JYOVqmfrmE9LK0lEP/8dqTh8JY=16493online9 dias, 18 horas, 8 minutos, 44 segundos3 dias, 14 horas, 27 minutos, 2 segundos6 dias, 3 horas, 41 minutos, 42 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-21 19:40:380 dias, 5 horas, 51 minutos, 16 segundosmissed_icon  10 Dias
647huelergolJy54ctaqNhFFPH861ujDNnXkteQ=95352020-07-19 14:21:419 dias, 17 horas, 29 minutos, 35 segundos2 dias, 22 horas, 37 minutos, 25 segundos6 dias, 18 horas, 52 minutos, 10 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-01 17:59:460 dias, 6 horas, 30 minutos, 25 segundosmissed_icon  10 Dias
648GabrielT3NXdKmomGV7On63AnzAabMd3pU=118182020-07-12 19:27:439 dias, 17 horas, 11 minutos, 35 segundos0 dias, 5 horas, 56 minutos, 38 segundos9 dias, 11 horas, 14 minutos, 57 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-24 16:53:120 dias, 6 horas, 48 minutos, 25 segundosmissed_icon  10 Dias
649AdrielrvgIKMwoweLsDkcEqtcu3xOg6to=133532020-10-27 23:49:219 dias, 16 horas, 58 minutos, 7 segundos0 dias, 2 horas, 23 minutos, 14 segundos9 dias, 14 horas, 34 minutos, 53 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-05 20:28:050 dias, 7 horas, 1 minutos, 53 segundosmissed_icon  10 Dias
650bruceeeeOFSJ3UkngTnVvWASq/MGiaWjB+U=116512020-05-22 22:44:079 dias, 16 horas, 51 minutos, 38 segundos3 dias, 21 horas, 20 minutos, 1 segundos5 dias, 19 horas, 31 minutos, 37 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-08 17:02:140 dias, 7 horas, 8 minutos, 22 segundosmissed_icon  10 Dias
651pimpas83gRh5F89FjNAgVSiFVETCJ6UV4=36742020-01-23 20:12:029 dias, 16 horas, 43 minutos, 25 segundos1 dias, 10 horas, 57 minutos, 14 segundos8 dias, 5 horas, 46 minutos, 11 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-17 23:03:360 dias, 7 horas, 16 minutos, 35 segundosmissed_icon  10 Dias
652GiosampaiojllP1BJfDMKEE4G+uAx+yjeUOX4=126082020-08-02 14:22:449 dias, 16 horas, 21 minutos, 49 segundos3 dias, 8 horas, 41 minutos, 22 segundos6 dias, 7 horas, 40 minutos, 27 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-22 00:14:540 dias, 7 horas, 38 minutos, 11 segundosmissed_icon  10 Dias
653TKNXHa/Ftk7GUtLYfLGN9H1AIe3SfbE=106312020-10-09 00:11:209 dias, 16 horas, 1 minutos, 4 segundos0 dias, 23 horas, 43 minutos, 56 segundos8 dias, 16 horas, 17 minutos, 8 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-13 20:55:000 dias, 7 horas, 58 minutos, 56 segundosmissed_icon  10 Dias
654leoHkPI+pTKMczK4vkqlaEYCWZqGd8=120472020-06-27 14:58:149 dias, 16 horas, 0 minutos, 58 segundos6 dias, 8 horas, 36 minutos, 5 segundos3 dias, 7 horas, 24 minutos, 53 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-13 13:13:550 dias, 7 horas, 59 minutos, 2 segundosmissed_icon  10 Dias
655rolinhalzVwaQoesef9dNsV+kD4JMnZ6cg=162702020-10-27 22:47:139 dias, 15 horas, 59 minutos, 43 segundos0 dias, 18 horas, 25 minutos, 22 segundos8 dias, 21 horas, 34 minutos, 21 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-10 20:22:350 dias, 8 horas, 0 minutos, 17 segundosmissed_icon  10 Dias
656asd8BRHSziz0ZTv8RcFI1iQdyOnyj4=150392020-09-10 23:01:289 dias, 15 horas, 29 minutos, 55 segundos0 dias, 20 horas, 19 minutos, 25 segundos8 dias, 19 horas, 10 minutos, 30 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-08 21:16:060 dias, 8 horas, 30 minutos, 5 segundosmissed_icon  10 Dias
657GiosampaiokvOeUrT0dHyAsiVFikERyDy8dl8=16423online9 dias, 15 horas, 40 minutos, 36 segundos4 dias, 10 horas, 54 minutos, 15 segundos5 dias, 4 horas, 46 minutos, 21 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-16 12:06:400 dias, 8 horas, 19 minutos, 24 segundosmissed_icon  10 Dias
658DeboraXB7ZsbcY2pyjva6VOI2LGx7Rfao=110892020-10-06 21:22:429 dias, 14 horas, 56 minutos, 1 segundos0 dias, 6 horas, 41 minutos, 40 segundos9 dias, 8 horas, 14 minutos, 21 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-28 21:50:490 dias, 9 horas, 3 minutos, 59 segundosmissed_icon  10 Dias
659zPearlhjf8hzFNmw9yAjwFwVeaffC5Q4Y=31352020-01-28 17:15:249 dias, 14 horas, 15 minutos, 4 segundos3 dias, 11 horas, 39 minutos, 24 segundos6 dias, 2 horas, 35 minutos, 40 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-05 09:17:450 dias, 9 horas, 44 minutos, 56 segundosmissed_icon  10 Dias
660pdrPs9N2sR/cl/auNnuoBvsSeCnSco=40382020-03-28 20:34:099 dias, 13 horas, 41 minutos, 58 segundos2 dias, 4 horas, 31 minutos, 34 segundos7 dias, 9 horas, 10 minutos, 24 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-17 20:22:270 dias, 10 horas, 18 minutos, 2 segundosmissed_icon  10 Dias
661cardoz1NNNNUuA8bHMz62MB1PKvf84sysN9iZs=95362020-09-09 07:42:149 dias, 12 horas, 39 minutos, 48 segundos0 dias, 15 horas, 9 minutos, 53 segundos8 dias, 21 horas, 29 minutos, 55 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-25 16:59:110 dias, 11 horas, 20 minutos, 12 segundosmissed_icon  10 Dias
662MiDumdQmUigGUuT+/44Ik7oTdsWON/dM=53282020-01-18 18:24:169 dias, 12 horas, 30 minutos, 58 segundos1 dias, 16 horas, 49 minutos, 59 segundos7 dias, 19 horas, 40 minutos, 59 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-29 02:17:180 dias, 11 horas, 29 minutos, 2 segundosmissed_icon  10 Dias
663Kevin1ZQMr5ob7w8Ql8bY4dKm8UDilRQ=54562020-06-06 00:35:159 dias, 11 horas, 36 minutos, 52 segundos0 dias, 14 horas, 46 minutos, 45 segundos8 dias, 20 horas, 50 minutos, 7 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-06 01:40:490 dias, 12 horas, 23 minutos, 8 segundosmissed_icon  10 Dias
664souzaHZi01Doso7IcYt1B+/UHHWg9BqA=121772020-10-27 00:11:389 dias, 11 horas, 34 minutos, 41 segundos1 dias, 23 horas, 27 minutos, 18 segundos7 dias, 12 horas, 7 minutos, 23 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-17 21:09:070 dias, 12 horas, 25 minutos, 19 segundosmissed_icon  10 Dias
665JaMaLL-hXr0/kg8SirhQov1sgaQe2ZEqR50I=77212020-10-25 20:26:439 dias, 11 horas, 25 minutos, 34 segundos2 dias, 4 horas, 51 minutos, 6 segundos7 dias, 6 horas, 34 minutos, 28 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-23 20:43:000 dias, 12 horas, 34 minutos, 26 segundosmissed_icon  10 Dias
666Celiogui0gmdsZdgMDU+u2tSLKsVSRP3EuY=149352020-08-07 13:04:069 dias, 11 horas, 4 minutos, 45 segundos1 dias, 9 horas, 34 minutos, 51 segundos8 dias, 1 horas, 29 minutos, 54 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-18 16:34:250 dias, 12 horas, 55 minutos, 15 segundosmissed_icon  10 Dias
667corongaZRaVuKt+SXl2bpMcSRtSzZ6e6uY=44392020-06-08 22:37:449 dias, 11 horas, 1 minutos, 48 segundos0 dias, 0 horas, 47 minutos, 53 segundos9 dias, 10 horas, 13 minutos, 55 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-14 22:27:360 dias, 12 horas, 58 minutos, 12 segundosmissed_icon  10 Dias
668camiilo1oUK/BRPrKo+CBHnf1yRf6hPnkgw=144262020-07-23 21:58:259 dias, 10 horas, 46 minutos, 34 segundos5 dias, 11 horas, 13 minutos, 43 segundos3 dias, 23 horas, 32 minutos, 51 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-12 17:52:360 dias, 13 horas, 13 minutos, 26 segundosmissed_icon  10 Dias
669NeyfoxfqMQWhB8uNT6JWkjNW2IxJylKmk=133172020-07-23 03:37:009 dias, 10 horas, 5 minutos, 25 segundos4 dias, 1 horas, 53 minutos, 32 segundos5 dias, 8 horas, 11 minutos, 53 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-09 18:50:190 dias, 13 horas, 54 minutos, 35 segundosmissed_icon  10 Dias
670Gabriel.Jc3sIZLpMlwoMLJ/puoD0h1Oj5U=102122020-06-21 22:33:279 dias, 9 horas, 43 minutos, 53 segundos0 dias, 7 horas, 34 minutos, 21 segundos9 dias, 2 horas, 9 minutos, 32 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-16 02:26:510 dias, 14 horas, 16 minutos, 7 segundosmissed_icon  10 Dias
671SafraSbbT3gskf4e7Ejv7ramr8fIH6js=104112020-07-17 18:17:459 dias, 9 horas, 35 minutos, 1 segundos1 dias, 0 horas, 22 minutos, 38 segundos8 dias, 9 horas, 12 minutos, 23 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-25 01:26:260 dias, 14 horas, 24 minutos, 59 segundosmissed_icon  10 Dias
672SnyverU1nNsrMORx8eTAmmGwThDuX3Sis=164972020-10-28 16:53:439 dias, 9 horas, 9 minutos, 12 segundos2 dias, 18 horas, 17 minutos, 41 segundos6 dias, 14 horas, 51 minutos, 31 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-10 14:55:580 dias, 14 horas, 50 minutos, 48 segundosmissed_icon  10 Dias
673covidaoP2NgFy7St/fzVmIdoDqRaVOVGPg=156582020-10-28 02:05:169 dias, 8 horas, 54 minutos, 38 segundos3 dias, 14 horas, 27 minutos, 12 segundos5 dias, 18 horas, 27 minutos, 26 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-12 16:17:190 dias, 15 horas, 5 minutos, 22 segundosmissed_icon  10 Dias
674Bielwfy9oTk27/fkEkLbtQfUm3/PkXs=110522020-09-12 21:58:439 dias, 8 horas, 22 minutos, 21 segundos0 dias, 3 horas, 36 minutos, 54 segundos9 dias, 4 horas, 45 minutos, 27 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-24 18:28:070 dias, 15 horas, 37 minutos, 39 segundosmissed_icon  10 Dias
675lukao1Q0Mq7AAnUC61uB/LtXTfFzuHO2E=15337online9 dias, 7 horas, 36 minutos, 40 segundos1 dias, 5 horas, 37 minutos, 19 segundos8 dias, 1 horas, 59 minutos, 21 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-18 18:42:350 dias, 16 horas, 23 minutos, 20 segundosmissed_icon  10 Dias
676🦅 wotN *GMCXpSHWGQ0X2doQVhd8lSVxo28OaQ=33952020-05-18 06:27:029 dias, 6 horas, 18 minutos, 16 segundos1 dias, 0 horas, 15 minutos, 39 segundos8 dias, 6 horas, 2 minutos, 37 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-16 00:09:030 dias, 17 horas, 41 minutos, 44 segundosmissed_icon  10 Dias
677SkuLLPKqhDyARISyQxJnt6Zdk0vuSOCdX0=46732020-09-19 19:40:199 dias, 6 horas, 0 minutos, 0 segundos4 dias, 23 horas, 6 minutos, 23 segundos4 dias, 6 horas, 53 minutos, 37 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-29 20:31:330 dias, 18 horas, 0 minutos, 0 segundosmissed_icon  10 Dias
678joaofOKOcFruejEDgvtjLX8/5N/hGTc=67372020-07-11 00:45:519 dias, 5 horas, 58 minutos, 30 segundos0 dias, 8 horas, 11 minutos, 32 segundos8 dias, 21 horas, 46 minutos, 58 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-21 21:21:480 dias, 18 horas, 1 minutos, 30 segundosmissed_icon  10 Dias
679JacaDanKIxRDWQLP9cOVdLxhZTgdfa9JXg=73282020-05-18 22:11:159 dias, 5 horas, 42 minutos, 56 segundos1 dias, 17 horas, 9 minutos, 29 segundos7 dias, 12 horas, 33 minutos, 27 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-01 18:35:480 dias, 18 horas, 17 minutos, 4 segundosmissed_icon  10 Dias
680Helo00GP5NL4sJIQsZfBKFxk2nH6xsc=165452020-10-28 14:05:169 dias, 5 horas, 33 minutos, 18 segundos1 dias, 9 horas, 27 minutos, 10 segundos7 dias, 20 horas, 6 minutos, 8 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-18 22:07:550 dias, 18 horas, 26 minutos, 42 segundosmissed_icon  10 Dias
681JosephRFMWjw/6PpEzgNA8WKXsGvl5E5E=55312020-03-10 15:14:519 dias, 5 horas, 5 minutos, 4 segundos2 dias, 12 horas, 2 minutos, 57 segundos6 dias, 17 horas, 2 minutos, 7 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-19 19:01:500 dias, 18 horas, 54 minutos, 56 segundosmissed_icon  10 Dias
682htrCIBU5sruLlG064wa14R54cPYk3Y=25722020-02-04 20:17:009 dias, 5 horas, 4 minutos, 37 segundos0 dias, 12 horas, 38 minutos, 47 segundos8 dias, 16 horas, 25 minutos, 50 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-06 00:38:080 dias, 18 horas, 55 minutos, 23 segundosmissed_icon  10 Dias
683jaooooooonUIGOQxkN79Iti/6kFczSGF59lE=27082020-07-30 12:57:289 dias, 4 horas, 55 minutos, 55 segundos0 dias, 2 horas, 21 minutos, 8 segundos9 dias, 2 horas, 34 minutos, 47 segundosgroupicon  5 Dias2019-10-24 18:28:500 dias, 19 horas, 4 minutos, 5 segundosmissed_icon  10 Dias
684ThiagueraNpWyOoiI5RkgcgiR3AHKF2UFQYM=7642019-06-26 16:49:469 dias, 4 horas, 51 minutos, 16 segundos1 dias, 16 horas, 9 minutos, 38 segundos7 dias, 12 horas, 41 minutos, 38 segundosgroupicon  5 Dias2019-04-26 20:09:380 dias, 19 horas, 8 minutos, 44 segundosmissed_icon  10 Dias
685soy kanyanINZtE6vIvSPV0bvbKR1M1pKZAbA=157002020-08-26 22:22:409 dias, 4 horas, 23 minutos, 31 segundos1 dias, 19 horas, 26 minutos, 2 segundos7 dias, 8 horas, 57 minutos, 29 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-16 21:28:060 dias, 19 horas, 36 minutos, 29 segundosmissed_icon  10 Dias
686BiellTeI4GTpukYqL0UE7FAKvtWJzgTU=133242020-10-18 18:22:369 dias, 4 horas, 19 minutos, 10 segundos0 dias, 3 horas, 29 minutos, 45 segundos9 dias, 0 horas, 49 minutos, 25 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-26 18:10:150 dias, 19 horas, 40 minutos, 50 segundosmissed_icon  10 Dias
687ñ é o robz1JPvGHFMmRZb4zysfyxwl1b56pYc=31702020-10-27 16:02:239 dias, 3 horas, 47 minutos, 16 segundos3 dias, 10 horas, 37 minutos, 44 segundos5 dias, 17 horas, 9 minutos, 32 segundosgroupicon  5 Dias2019-11-28 04:24:510 dias, 20 horas, 12 minutos, 44 segundosmissed_icon  10 Dias
688pipikQz1EsClc5k61iDVBmcUjUHS8GbY=57852020-04-28 08:03:139 dias, 3 horas, 32 minutos, 7 segundos0 dias, 7 horas, 11 minutos, 17 segundos8 dias, 20 horas, 20 minutos, 50 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-17 08:46:100 dias, 20 horas, 27 minutos, 53 segundosmissed_icon  10 Dias
689TeamSpeakUseroXMeC7FGI6Nc3L422YGeoc/rwWM=60522020-05-25 11:34:249 dias, 3 horas, 3 minutos, 13 segundos0 dias, 15 horas, 48 minutos, 49 segundos8 dias, 11 horas, 14 minutos, 24 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-14 10:10:360 dias, 20 horas, 56 minutos, 47 segundosmissed_icon  10 Dias
690HearendikFMAV7pcbPhqxm4vP/5Jp/MfmlM=81412020-06-09 20:12:389 dias, 2 horas, 37 minutos, 4 segundos0 dias, 14 horas, 53 minutos, 56 segundos8 dias, 11 horas, 43 minutos, 8 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-08 16:54:020 dias, 21 horas, 22 minutos, 56 segundosmissed_icon  10 Dias
691Shakal5ApGFt8r8R3OZK6PqyT7s4kIerQ=136422020-10-26 22:25:339 dias, 2 horas, 9 minutos, 43 segundos0 dias, 20 horas, 46 minutos, 2 segundos8 dias, 5 horas, 23 minutos, 41 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-28 21:33:210 dias, 21 horas, 50 minutos, 17 segundosmissed_icon  10 Dias
692o pombo faz pruuu pruuukSDZ6OhqdVpKBft/Ve+MS3ErLic=67682020-04-21 18:48:459 dias, 1 horas, 50 minutos, 38 segundos1 dias, 5 horas, 30 minutos, 59 segundos7 dias, 20 horas, 19 minutos, 39 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-28 19:45:270 dias, 22 horas, 9 minutos, 22 segundosmissed_icon  10 Dias
693NeyrutofYj0YeYOq28Vsk2XVW48dcI4Fgo=50622020-08-12 18:20:219 dias, 1 horas, 50 minutos, 21 segundos1 dias, 8 horas, 40 minutos, 12 segundos7 dias, 17 horas, 10 minutos, 9 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-09 02:07:150 dias, 22 horas, 9 minutos, 39 segundosmissed_icon  10 Dias
694Bl1nDeXfwSMaf1VIi2TSY73D6nqjwDX37U=16242019-04-04 00:37:169 dias, 1 horas, 48 minutos, 21 segundos5 dias, 3 horas, 40 minutos, 18 segundos3 dias, 22 horas, 8 minutos, 3 segundosgroupicon  5 Dias2019-03-19 22:51:450 dias, 22 horas, 11 minutos, 39 segundosmissed_icon  10 Dias
695oldkamp3wKLkpMYF8YPOVtuDQBHUPotlLk=125772020-09-04 01:17:039 dias, 1 horas, 27 minutos, 9 segundos0 dias, 19 horas, 19 minutos, 27 segundos8 dias, 6 horas, 7 minutos, 42 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-29 20:58:280 dias, 22 horas, 32 minutos, 51 segundosmissed_icon  10 Dias
6961111M9+3TGu7JHEahuaPEus8mcEw+lM=121722020-10-28 15:42:139 dias, 1 horas, 26 minutos, 32 segundos4 dias, 8 horas, 55 minutos, 52 segundos4 dias, 16 horas, 30 minutos, 40 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-10 15:08:520 dias, 22 horas, 33 minutos, 28 segundosmissed_icon  10 Dias
697Leigou4S/YINsjh4mijTwMs+5Q9R8Zec=18702020-06-13 00:21:139 dias, 0 horas, 31 minutos, 23 segundos3 dias, 0 horas, 1 minutos, 52 segundos6 dias, 0 horas, 29 minutos, 31 segundosgroupicon  5 Dias2019-06-30 06:03:080 dias, 23 horas, 28 minutos, 37 segundosmissed_icon  10 Dias
698TeamSpeakUser2ATxr63mrvjHiSruSMmgMtzAT3oY=65992020-03-24 22:07:019 dias, 0 horas, 26 minutos, 25 segundos2 dias, 0 horas, 26 minutos, 42 segundos6 dias, 23 horas, 59 minutos, 43 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-04 00:50:350 dias, 23 horas, 33 minutos, 35 segundosmissed_icon  10 Dias
699NikelegemhlROGecs2tDcVj+ahegiHCptcs=92552020-05-25 16:28:308 dias, 23 horas, 39 minutos, 19 segundos0 dias, 23 horas, 51 minutos, 20 segundos7 dias, 23 horas, 47 minutos, 59 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-27 23:52:101 dias, 0 horas, 20 minutos, 41 segundosmissed_icon  10 Dias
700TeamSpeakUser3gPlHwXZzmBQMm0BusCvqvN4seV8=145542020-10-25 20:42:288 dias, 23 horas, 35 minutos, 46 segundos0 dias, 2 horas, 15 minutos, 23 segundos8 dias, 21 horas, 20 minutos, 23 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-10 16:17:531 dias, 0 horas, 24 minutos, 14 segundosmissed_icon  10 Dias
701MDZINnQYLcTLoKcD4EF42Is1QII4U+0A=126642020-10-01 20:27:488 dias, 23 horas, 9 minutos, 29 segundos0 dias, 18 horas, 31 minutos, 13 segundos8 dias, 4 horas, 38 minutos, 16 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-11 19:37:031 dias, 0 horas, 50 minutos, 31 segundosmissed_icon  10 Dias
702TIkTOKERJqOIOju5QjJTR6ChNY0OB8SOeHE=103632020-05-07 21:56:118 dias, 22 horas, 54 minutos, 39 segundos2 dias, 23 horas, 21 minutos, 49 segundos5 dias, 23 horas, 32 minutos, 50 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-21 20:24:161 dias, 1 horas, 5 minutos, 21 segundosmissed_icon  10 Dias
703Versedm+uqbvTVTEmgU4SXpzIpvCnzu8g=31232020-02-02 18:00:008 dias, 22 horas, 44 minutos, 3 segundos0 dias, 16 horas, 29 minutos, 1 segundos8 dias, 6 horas, 15 minutos, 2 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-11 19:21:421 dias, 1 horas, 15 minutos, 57 segundosmissed_icon  10 Dias
704Douglasi8q795SO7P0MBllmMt0489kJ5aY=125102020-06-09 12:23:028 dias, 22 horas, 20 minutos, 19 segundos0 dias, 11 horas, 59 minutos, 34 segundos8 dias, 10 horas, 20 minutos, 45 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-26 23:35:141 dias, 1 horas, 39 minutos, 41 segundosmissed_icon  10 Dias
705Kobah0wC8mQlO9oEl2Y8u6wXfEqEFvGQ=144692020-10-27 23:00:368 dias, 22 horas, 19 minutos, 49 segundos0 dias, 1 horas, 16 minutos, 29 segundos8 dias, 21 horas, 3 minutos, 20 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-02 21:42:241 dias, 1 horas, 40 minutos, 11 segundosmissed_icon  10 Dias
706chingurriiiiiCFJfwn1FRKlbD1SqSuyllPO+9aU=145552020-10-28 12:04:218 dias, 21 horas, 43 minutos, 14 segundos1 dias, 2 horas, 57 minutos, 23 segundos7 dias, 18 horas, 45 minutos, 51 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-11 13:47:131 dias, 2 horas, 16 minutos, 46 segundosmissed_icon  10 Dias
707lucaslm1oIFc5fp9dTYNPENk47Zdj8WwCx4=77532020-08-28 01:20:228 dias, 21 horas, 40 minutos, 6 segundos0 dias, 1 horas, 48 minutos, 51 segundos8 dias, 19 horas, 51 minutos, 15 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-04 23:04:181 dias, 2 horas, 19 minutos, 54 segundosmissed_icon  10 Dias
708Tonzera9uYHGYRoRJp4vP3kC21JPad+l1E=103872020-07-20 21:57:058 dias, 21 horas, 35 minutos, 44 segundos1 dias, 23 horas, 30 minutos, 45 segundos6 dias, 22 horas, 4 minutos, 59 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-15 23:17:171 dias, 2 horas, 24 minutos, 16 segundosmissed_icon  10 Dias
709Miguel7TJMs/C9moKJKaf07/ZlsHr63lQ=133572020-07-09 22:06:298 dias, 21 horas, 26 minutos, 58 segundos0 dias, 14 horas, 27 minutos, 5 segundos8 dias, 6 horas, 59 minutos, 53 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-23 22:01:461 dias, 2 horas, 33 minutos, 2 segundosmissed_icon  10 Dias
710Itaú9N5KI1O2PVf+f6eBQQqe8ECkxiM=104102020-04-28 01:18:518 dias, 20 horas, 24 minutos, 0 segundos0 dias, 20 horas, 31 minutos, 41 segundos7 dias, 23 horas, 52 minutos, 19 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-18 02:20:291 dias, 3 horas, 36 minutos, 0 segundosmissed_icon  10 Dias
711Pablo2cVKjsyS+HzI55xvXPZfISdgoT0=125062020-10-08 18:44:588 dias, 20 horas, 18 minutos, 21 segundos0 dias, 12 horas, 51 minutos, 30 segundos8 dias, 7 horas, 26 minutos, 51 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-12 21:09:291 dias, 3 horas, 41 minutos, 39 segundosmissed_icon  10 Dias
712TESTIFY-RVqx8CjRMnYzBE8NDFIIm8Rl7JzXU=72392020-06-23 04:24:408 dias, 20 horas, 8 minutos, 45 segundos2 dias, 3 horas, 40 minutos, 14 segundos6 dias, 16 horas, 28 minutos, 31 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-19 01:28:111 dias, 3 horas, 51 minutos, 15 segundosmissed_icon  10 Dias
713IZANXGI.2gh9PNYARcTkmOGN6KiyL9xr7No=145962020-10-04 18:55:518 dias, 19 horas, 45 minutos, 13 segundos1 dias, 0 horas, 12 minutos, 27 segundos7 dias, 19 horas, 32 minutos, 46 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-16 11:29:151 dias, 4 horas, 14 minutos, 47 segundosmissed_icon  10 Dias
714NgH00KtSyZ/gxA1bjF/dixegNuBnwI=113112020-07-27 22:20:438 dias, 19 horas, 35 minutos, 26 segundos0 dias, 7 horas, 39 minutos, 58 segundos8 dias, 11 horas, 55 minutos, 28 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-03 20:40:181 dias, 4 horas, 24 minutos, 34 segundosmissed_icon  10 Dias
715MiguelWtLIqeWRW9ObMAcsR/aW7+IB0oE=52822020-04-08 22:31:078 dias, 19 horas, 16 minutos, 56 segundos1 dias, 17 horas, 39 minutos, 41 segundos7 dias, 1 horas, 37 minutos, 15 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-16 20:28:281 dias, 4 horas, 43 minutos, 4 segundosmissed_icon  10 Dias
716PanicKillerSTJjPtdbCOKnDYEYo+aBZ5/+L10=23082020-04-02 18:20:538 dias, 19 horas, 3 minutos, 4 segundos0 dias, 10 horas, 2 minutos, 24 segundos8 dias, 9 horas, 0 minutos, 40 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-30 13:16:131 dias, 4 horas, 56 minutos, 56 segundosmissed_icon  10 Dias
717Pyaloe/yedm4A2F6Le94pxmDJYjI0mk=106692020-05-08 02:27:468 dias, 18 horas, 58 minutos, 28 segundos0 dias, 21 horas, 41 minutos, 59 segundos7 dias, 21 horas, 16 minutos, 29 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-17 05:26:161 dias, 5 horas, 1 minutos, 32 segundosmissed_icon  10 Dias
718BobVmV6BExSEz8FKNNh7pFKbXSHtI4=16142019-10-28 17:14:228 dias, 18 horas, 40 minutos, 35 segundos3 dias, 8 horas, 55 minutos, 30 segundos5 dias, 9 horas, 45 minutos, 5 segundosgroupicon  5 Dias2019-04-19 19:32:341 dias, 5 horas, 19 minutos, 25 segundosmissed_icon  10 Dias
719➤ΜΔکŦ€૨࿐M9am4o65VnRmCvyeGvFpRPvKVK8=68352020-03-26 10:56:388 dias, 18 horas, 29 minutos, 30 segundos0 dias, 13 horas, 28 minutos, 3 segundos8 dias, 5 horas, 1 minutos, 27 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-26 14:09:151 dias, 5 horas, 30 minutos, 30 segundosmissed_icon  10 Dias
720micaaax3AUsbtv2VviLUUa5nn9tCeNOY=126142020-09-23 15:08:248 dias, 18 horas, 23 minutos, 53 segundos0 dias, 1 horas, 45 minutos, 9 segundos8 dias, 16 horas, 38 minutos, 44 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-28 14:56:571 dias, 5 horas, 36 minutos, 7 segundosmissed_icon  10 Dias
721nego vivF+UDxJMDlGFf4wEoGN+bb9DzmQ=139892020-08-30 21:52:238 dias, 18 horas, 10 minutos, 17 segundos1 dias, 17 horas, 26 minutos, 11 segundos7 dias, 0 horas, 44 minutos, 6 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-15 16:08:011 dias, 5 horas, 49 minutos, 43 segundosmissed_icon  10 Dias
722victorgameQ4P9GAJgtFCYjQJspeCPVnUoSf4=139632020-10-25 17:18:248 dias, 17 horas, 25 minutos, 8 segundos0 dias, 13 horas, 58 minutos, 32 segundos8 dias, 3 horas, 26 minutos, 36 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-16 16:00:371 dias, 6 horas, 34 minutos, 52 segundosmissed_icon  10 Dias
723ArrasKaway+0Ka7TIUovM1Rrz3DPf80yN9l/M=60252020-07-04 01:41:498 dias, 17 horas, 24 minutos, 37 segundos0 dias, 19 horas, 29 minutos, 50 segundos7 dias, 21 horas, 54 minutos, 47 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-29 17:55:171 dias, 6 horas, 35 minutos, 23 segundosmissed_icon  10 Dias
7241gordoloucoY5oiKluJcW5lfHcQfrQl9YWbmuU=146012020-10-28 16:41:488 dias, 17 horas, 22 minutos, 21 segundos0 dias, 5 horas, 11 minutos, 58 segundos8 dias, 12 horas, 10 minutos, 23 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-12 14:34:141 dias, 6 horas, 37 minutos, 39 segundosmissed_icon  10 Dias
725Vitao.CDPQBuKvxjNQfKsYzSVafIrN5zRQCI=83022020-10-13 21:01:128 dias, 17 horas, 12 minutos, 22 segundos0 dias, 14 horas, 31 minutos, 39 segundos8 dias, 2 horas, 40 minutos, 43 segundosgroupicon  5 Dias2020-09-23 19:47:311 dias, 6 horas, 47 minutos, 38 segundosmissed_icon  10 Dias
7266TorzinOaW6mBxvikEzJMV8JmqqnhzrYHo=123862020-10-28 00:34:418 dias, 17 horas, 11 minutos, 32 segundos0 dias, 10 horas, 21 minutos, 54 segundos8 dias, 6 horas, 49 minutos, 38 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-12 20:47:381 dias, 6 horas, 48 minutos, 28 segundosmissed_icon  10 Dias
727NclL4sodonPxoH0Q1GSASEfwBgd+B3okQ=18522019-07-27 11:55:018 dias, 16 horas, 59 minutos, 22 segundos0 dias, 19 horas, 35 minutos, 31 segundos7 dias, 21 horas, 23 minutos, 51 segundosgroupicon  5 Dias2019-05-12 05:13:341 dias, 7 horas, 0 minutos, 38 segundosmissed_icon  10 Dias
728senhor francesWPjdOdxkqb3GZTR8AV44MOmj+Kg=72332020-03-19 02:47:518 dias, 16 horas, 41 minutos, 34 segundos4 dias, 5 horas, 45 minutos, 57 segundos4 dias, 10 horas, 55 minutos, 37 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-04 10:21:391 dias, 7 horas, 18 minutos, 26 segundosmissed_icon  10 Dias
729snufXgsuIeI5nJiPmLQ3cC1fIuuX0y4=41462020-01-16 20:02:428 dias, 16 horas, 25 minutos, 1 segundos4 dias, 20 horas, 14 minutos, 56 segundos3 dias, 20 horas, 10 minutos, 5 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-27 22:47:521 dias, 7 horas, 34 minutos, 59 segundosmissed_icon  10 Dias
730SiegfriedoCZDr4+t2TNHEJem0Mr7L8VLvUI=70622020-10-25 22:53:548 dias, 15 horas, 31 minutos, 30 segundos0 dias, 20 horas, 43 minutos, 37 segundos7 dias, 18 horas, 47 minutos, 53 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-27 01:39:071 dias, 8 horas, 28 minutos, 30 segundosmissed_icon  10 Dias
731TeamSpeakSUAMAE1zefWj8YYKu+vMU35w/5pa+1HYg4=56382020-03-09 15:59:488 dias, 14 horas, 40 minutos, 6 segundos0 dias, 7 horas, 28 minutos, 51 segundos8 dias, 7 horas, 11 minutos, 15 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-28 16:02:341 dias, 9 horas, 19 minutos, 54 segundosmissed_icon  10 Dias
732AminRichammGwVDXwr+i4rHNCJzLwbZkt3t/8=101832020-10-24 00:45:248 dias, 14 horas, 38 minutos, 26 segundos0 dias, 6 horas, 55 minutos, 20 segundos8 dias, 7 horas, 43 minutos, 6 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-01 22:34:251 dias, 9 horas, 21 minutos, 34 segundosmissed_icon  10 Dias
733Regin Trem louco da putariae/zv6fvF2G5fohyyjXhlkTjn+60=126552020-05-30 00:44:018 dias, 14 horas, 16 minutos, 58 segundos7 dias, 15 horas, 4 minutos, 37 segundos0 dias, 23 horas, 12 minutos, 21 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-26 06:16:271 dias, 9 horas, 43 minutos, 2 segundosmissed_icon  10 Dias
734jtiaopvBigpUUQUU5R+/BdznYhGI5j9rRs=19472020-09-22 22:59:148 dias, 14 horas, 8 minutos, 30 segundos1 dias, 3 horas, 29 minutos, 46 segundos7 dias, 10 horas, 38 minutos, 44 segundosgroupicon  5 Dias2019-07-01 20:45:551 dias, 9 horas, 51 minutos, 30 segundosmissed_icon  10 Dias
735PerdonasQt0JlXClX1Q3wh0WOCMG6DuNicY=28982019-10-08 15:45:258 dias, 14 horas, 0 minutos, 18 segundos1 dias, 3 horas, 9 minutos, 0 segundos7 dias, 10 horas, 51 minutos, 18 segundosgroupicon  5 Dias2019-09-18 18:20:341 dias, 9 horas, 59 minutos, 42 segundosmissed_icon  10 Dias
736FrançaXeYUL5Nzyoxto0DV+xBN+eVAAhI=159052020-10-25 04:40:508 dias, 13 horas, 20 minutos, 22 segundos0 dias, 18 horas, 46 minutos, 41 segundos7 dias, 18 horas, 33 minutos, 41 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-11 22:59:111 dias, 10 horas, 39 minutos, 38 segundosmissed_icon  10 Dias
737alifferG+CSQdc71TMlOUl+AyzVAWEbD9s=87602020-06-21 18:30:498 dias, 12 horas, 54 minutos, 9 segundos0 dias, 23 horas, 32 minutos, 8 segundos7 dias, 13 horas, 22 minutos, 1 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-19 14:32:191 dias, 11 horas, 5 minutos, 51 segundosmissed_icon  10 Dias
738F1R39xxXCwL1n4rqItMmD/DoY5bN75Q=64972020-06-02 21:42:458 dias, 12 horas, 40 minutos, 22 segundos0 dias, 11 horas, 5 minutos, 50 segundos8 dias, 1 horas, 34 minutos, 32 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-05 20:06:291 dias, 11 horas, 19 minutos, 38 segundosmissed_icon  10 Dias
739Forlan;HoQfAbcAXjEeTObIY2lMUk3nKKM=160822020-10-28 07:42:058 dias, 12 horas, 11 minutos, 54 segundos0 dias, 21 horas, 35 minutos, 54 segundos7 dias, 14 horas, 36 minutos, 0 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-12 19:58:561 dias, 11 horas, 48 minutos, 6 segundosmissed_icon  10 Dias
740OI GOSTOSAVrPD3WBGId8xvRehd4AJOgAVJ8A=116892020-09-26 15:41:418 dias, 12 horas, 1 minutos, 8 segundos0 dias, 1 horas, 7 minutos, 57 segundos8 dias, 10 horas, 53 minutos, 11 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-09 23:39:391 dias, 11 horas, 58 minutos, 52 segundosmissed_icon  10 Dias
741Swish | ES9g/T7uV7YniADnd4J6Cxh2hGQoc=48522020-05-23 11:13:228 dias, 11 horas, 42 minutos, 7 segundos0 dias, 4 horas, 46 minutos, 59 segundos8 dias, 6 horas, 55 minutos, 8 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-29 01:01:591 dias, 12 horas, 17 minutos, 53 segundosmissed_icon  10 Dias
742FalhaSC+0Q+V4Ze76L0IyPCUpf/l141IAQ=117502020-10-20 19:04:508 dias, 11 horas, 13 minutos, 5 segundos0 dias, 2 horas, 35 minutos, 48 segundos8 dias, 8 horas, 37 minutos, 17 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-05 17:26:141 dias, 12 horas, 46 minutos, 55 segundosmissed_icon  10 Dias
743Memorizpfl8wc6REzQT2EVZ71MMv6TSYc=29092019-10-08 15:41:598 dias, 11 horas, 4 minutos, 54 segundos0 dias, 13 horas, 34 minutos, 59 segundos7 dias, 21 horas, 29 minutos, 55 segundosgroupicon  5 Dias2019-09-16 16:12:591 dias, 12 horas, 55 minutos, 6 segundosmissed_icon  10 Dias
744WalyZf7zyiE7Xn/nLdlLyLIhLbtXTxw=126272020-06-06 16:53:458 dias, 10 horas, 53 minutos, 34 segundos1 dias, 1 horas, 52 minutos, 15 segundos7 dias, 9 horas, 1 minutos, 19 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-30 04:12:121 dias, 13 horas, 6 minutos, 26 segundosmissed_icon  10 Dias
745SOO3UUU KINGMTJGVYNkDKW5himlTFvzSSCvZkc=29312019-11-22 19:36:258 dias, 9 horas, 55 minutos, 27 segundos0 dias, 6 horas, 44 minutos, 5 segundos8 dias, 3 horas, 11 minutos, 22 segundosgroupicon  5 Dias2019-09-13 18:55:521 dias, 14 horas, 4 minutos, 33 segundosmissed_icon  10 Dias
746TVN9cAfRaxVNMjNSdAVd7nZVrw0klM=150482020-10-27 20:17:298 dias, 9 horas, 31 minutos, 56 segundos2 dias, 1 horas, 45 minutos, 19 segundos6 dias, 7 horas, 46 minutos, 37 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-10 18:14:441 dias, 14 horas, 28 minutos, 4 segundosmissed_icon  10 Dias
747SanchesLjqGiHFC3r4josyyCjm29fiurik=65982020-04-08 21:44:138 dias, 9 horas, 30 minutos, 1 segundos2 dias, 23 horas, 27 minutos, 49 segundos5 dias, 10 horas, 2 minutos, 12 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-27 19:32:041 dias, 14 horas, 29 minutos, 59 segundosmissed_icon  10 Dias
748TODDYwueOOCxctX5deWADlFomgWKZUkcs=113092020-07-07 23:12:518 dias, 9 horas, 15 minutos, 38 segundos0 dias, 1 horas, 28 minutos, 46 segundos8 dias, 7 horas, 46 minutos, 52 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-14 12:19:271 dias, 14 horas, 44 minutos, 22 segundosmissed_icon  10 Dias
749PericlitantetjHMbATwqm9ub5+MsxSQcm/oiLc=129492020-09-13 15:14:388 dias, 9 horas, 12 minutos, 24 segundos3 dias, 6 horas, 57 minutos, 23 segundos5 dias, 2 horas, 15 minutos, 1 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-24 12:45:181 dias, 14 horas, 47 minutos, 36 segundosmissed_icon  10 Dias
750didiboldNJe2sKE0HtnTSCNFXMvnFvLOOZg=82882020-09-23 18:52:028 dias, 8 horas, 47 minutos, 16 segundos0 dias, 7 horas, 54 minutos, 43 segundos8 dias, 0 horas, 52 minutos, 33 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-04 18:05:571 dias, 15 horas, 12 minutos, 44 segundosmissed_icon  10 Dias
751Revolta9VqJ0BVrcVezgPpXH1o1Aj+/9bk=64052020-03-30 13:37:148 dias, 8 horas, 28 minutos, 7 segundos3 dias, 5 horas, 18 minutos, 43 segundos5 dias, 3 horas, 9 minutos, 24 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-11 23:55:571 dias, 15 horas, 31 minutos, 53 segundosmissed_icon  10 Dias
752TaejinyfL+yO/2M94sS//Bp/yiRXtctUk=98272020-05-03 04:08:288 dias, 8 horas, 1 minutos, 58 segundos0 dias, 23 horas, 59 minutos, 25 segundos7 dias, 8 horas, 2 minutos, 33 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-17 23:12:061 dias, 15 horas, 58 minutos, 2 segundosmissed_icon  10 Dias
753RobertoHolmesimIOrpaGHBa3byBJyoboec1xUQs=20762020-09-22 22:59:138 dias, 7 horas, 45 minutos, 52 segundos0 dias, 22 horas, 58 minutos, 51 segundos7 dias, 8 horas, 47 minutos, 1 segundosgroupicon  5 Dias2019-07-01 21:49:471 dias, 16 horas, 14 minutos, 8 segundosmissed_icon  10 Dias
754Flp+sGw7ARytVq2OOpdgX+Go8UXGgE=165612020-10-28 03:10:248 dias, 7 horas, 41 minutos, 29 segundos6 dias, 10 horas, 2 minutos, 24 segundos1 dias, 21 horas, 39 minutos, 5 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-21 22:30:371 dias, 16 horas, 18 minutos, 31 segundosmissed_icon  10 Dias
755Luk4s_06H0T9rW2i8I8sQLVnW8MMFuQ637Y=94522020-05-07 21:18:168 dias, 7 horas, 38 minutos, 20 segundos2 dias, 20 horas, 48 minutos, 57 segundos5 dias, 10 horas, 49 minutos, 23 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-08 12:27:381 dias, 16 horas, 21 minutos, 40 segundosmissed_icon  10 Dias
756Semnexo7SczNGG87rQqRaH0+pplQGCK5KA=55862020-10-19 04:50:028 dias, 7 horas, 9 minutos, 0 segundos0 dias, 11 horas, 35 minutos, 33 segundos7 dias, 19 horas, 33 minutos, 27 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-24 00:35:211 dias, 16 horas, 51 minutos, 0 segundosmissed_icon  10 Dias
757RonaldoLU+yNGCJWxrvtv0MAPZfUVfO5Vk=162972020-10-27 22:47:098 dias, 6 horas, 49 minutos, 28 segundos0 dias, 16 horas, 29 minutos, 0 segundos7 dias, 14 horas, 20 minutos, 28 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-14 19:12:171 dias, 17 horas, 10 minutos, 32 segundosmissed_icon  10 Dias
758moseyU3VFkSwZ44BIjuWrTRcYGNqIbP8=138032020-07-30 17:31:198 dias, 6 horas, 41 minutos, 14 segundos1 dias, 15 horas, 55 minutos, 16 segundos6 dias, 14 horas, 45 minutos, 58 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-21 19:58:251 dias, 17 horas, 18 minutos, 46 segundosmissed_icon  10 Dias
759Mysftmfx6GnJnR6tGKHKGYbuakbgtKpM=29902019-10-14 23:30:228 dias, 6 horas, 30 minutos, 6 segundos1 dias, 23 horas, 21 minutos, 14 segundos6 dias, 7 horas, 8 minutos, 52 segundosgroupicon  5 Dias2019-09-28 18:34:451 dias, 17 horas, 29 minutos, 54 segundosmissed_icon  10 Dias
760quietincE2iwdJVwI1lhAi+aoy89ojGls8=16499online8 dias, 6 horas, 37 minutos, 6 segundos2 dias, 0 horas, 23 minutos, 44 segundos6 dias, 6 horas, 13 minutos, 22 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-22 11:12:431 dias, 17 horas, 22 minutos, 54 segundosmissed_icon  10 Dias
761matheusPU3AtOo+IEYISINuDFKO9YEGS2s=128572020-10-27 22:58:158 dias, 5 horas, 36 minutos, 20 segundos0 dias, 5 horas, 51 minutos, 15 segundos7 dias, 23 horas, 45 minutos, 5 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-14 20:57:161 dias, 18 horas, 23 minutos, 40 segundosmissed_icon  10 Dias
762flame kztBfnWilZNaynDxuoFh0pxoHw2Z8=106672020-06-20 08:44:398 dias, 5 horas, 29 minutos, 40 segundos0 dias, 16 horas, 27 minutos, 4 segundos7 dias, 13 horas, 2 minutos, 36 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-10 19:18:171 dias, 18 horas, 30 minutos, 20 segundosmissed_icon  10 Dias
763ReiPbQ9Ec2XqiMpx097Ntzi2Q8QnUo=37212020-09-30 17:50:108 dias, 5 horas, 20 minutos, 22 segundos0 dias, 0 horas, 24 minutos, 54 segundos8 dias, 4 horas, 55 minutos, 28 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-05 17:02:391 dias, 18 horas, 39 minutos, 38 segundosmissed_icon  10 Dias
7644orzaIDrCW2gc6+xOckNC7XWy66+ucIY=129362020-06-29 18:56:088 dias, 5 horas, 13 minutos, 59 segundos0 dias, 2 horas, 3 minutos, 27 segundos8 dias, 3 horas, 10 minutos, 32 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-15 20:38:041 dias, 18 horas, 46 minutos, 1 segundosmissed_icon  10 Dias
765PuzurZFAEKiG+p0qCQ+BwYrdvRX/Nc7k=60742020-10-27 13:45:118 dias, 4 horas, 17 minutos, 57 segundos0 dias, 5 horas, 28 minutos, 12 segundos7 dias, 22 horas, 49 minutos, 45 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-11 00:16:461 dias, 19 horas, 42 minutos, 3 segundosmissed_icon  10 Dias
766MarkinTjpzp44+xaiANVdYtlQeH+YkjBY=135692020-10-20 18:42:038 dias, 3 horas, 51 minutos, 10 segundos0 dias, 13 horas, 48 minutos, 47 segundos7 dias, 14 horas, 2 minutos, 23 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-10 13:20:081 dias, 20 horas, 8 minutos, 50 segundosmissed_icon  10 Dias
767netin das baladaSP0WdiIgpm6uVvqfVh763ZUDBck=62802020-08-13 13:14:448 dias, 3 horas, 13 minutos, 37 segundos0 dias, 2 horas, 59 minutos, 42 segundos8 dias, 0 horas, 13 minutos, 55 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-21 23:04:121 dias, 20 horas, 46 minutos, 23 segundosmissed_icon  10 Dias
768SABIO+++++ TARADO/ZZf1eDktlGEPvzbx45UMQ6kdNA=79892020-07-23 21:41:498 dias, 3 horas, 6 minutos, 30 segundos0 dias, 12 horas, 9 minutos, 16 segundos7 dias, 14 horas, 57 minutos, 14 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-28 16:20:101 dias, 20 horas, 53 minutos, 30 segundosmissed_icon  10 Dias
769WilsoNN2Gn0TevxlJ7rN7UkUwVtezV9rS0=150402020-09-10 19:49:378 dias, 2 horas, 59 minutos, 48 segundos1 dias, 5 horas, 57 minutos, 14 segundos6 dias, 21 horas, 2 minutos, 34 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-15 00:05:561 dias, 21 horas, 0 minutos, 12 segundosmissed_icon  10 Dias
770ViniciuspYodHx9AW5GMDVceGHisnMtM2D4=69802020-08-30 01:55:408 dias, 2 horas, 59 minutos, 42 segundos3 dias, 0 horas, 50 minutos, 3 segundos5 dias, 2 horas, 9 minutos, 39 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-26 22:26:061 dias, 21 horas, 0 minutos, 18 segundosmissed_icon  10 Dias
771BombachaoA6ZXhOyUg+HaUhXq1WuhYJiMQA=151442020-09-18 02:20:568 dias, 2 horas, 55 minutos, 26 segundos0 dias, 0 horas, 28 minutos, 40 segundos8 dias, 2 horas, 26 minutos, 46 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-28 14:25:231 dias, 21 horas, 4 minutos, 34 segundosmissed_icon  10 Dias
772CarvalhoBReABJ+iZfkIkY746+252mjlZR1IY=36472020-07-23 21:36:398 dias, 2 horas, 53 minutos, 4 segundos0 dias, 3 horas, 34 minutos, 41 segundos7 dias, 23 horas, 18 minutos, 23 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-10 18:34:111 dias, 21 horas, 6 minutos, 56 segundosmissed_icon  10 Dias
773bfK91-3CPMRVEjKwrul1ksdW/SBUlZvY4=18642019-09-13 02:00:108 dias, 2 horas, 49 minutos, 29 segundos1 dias, 15 horas, 31 minutos, 59 segundos6 dias, 11 horas, 17 minutos, 30 segundosgroupicon  5 Dias2019-06-20 02:48:441 dias, 21 horas, 10 minutos, 31 segundosmissed_icon  10 Dias
774Igor Sbo0V9DIUQ5sl1JMo/+fdvY1PDqI=95372020-07-26 22:20:228 dias, 2 horas, 42 minutos, 17 segundos0 dias, 1 horas, 15 minutos, 46 segundos8 dias, 1 horas, 26 minutos, 31 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-23 16:56:561 dias, 21 horas, 17 minutos, 43 segundosmissed_icon  10 Dias
775AstarothaNW5m5qm9g3r0E112O0d8Rxs8AU=135312020-07-23 21:36:428 dias, 2 horas, 30 minutos, 6 segundos0 dias, 0 horas, 25 minutos, 12 segundos8 dias, 2 horas, 4 minutos, 54 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-08 22:53:581 dias, 21 horas, 29 minutos, 54 segundosmissed_icon  10 Dias
776rTx7kmRvR6xU6nC5IsM4AoH4GT8914=41712020-08-03 22:16:138 dias, 2 horas, 11 minutos, 36 segundos0 dias, 20 horas, 47 minutos, 18 segundos7 dias, 5 horas, 24 minutos, 18 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-28 22:00:141 dias, 21 horas, 48 minutos, 24 segundosmissed_icon  10 Dias
777betao penislargo+bIFvzu1MoPiKpNUmFHQbpqsLr4=93372020-04-09 16:50:208 dias, 1 horas, 49 minutos, 29 segundos1 dias, 14 horas, 42 minutos, 22 segundos6 dias, 11 horas, 7 minutos, 7 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-31 00:40:391 dias, 22 horas, 10 minutos, 31 segundosmissed_icon  10 Dias
778Cryzydark - Darllan7UWcFVEyyV9wCbyl9XNYnrcghdM=163162020-09-02 20:12:058 dias, 1 horas, 44 minutos, 42 segundos6 dias, 2 horas, 30 minutos, 53 segundos1 dias, 23 horas, 13 minutos, 49 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-22 16:22:291 dias, 22 horas, 15 minutos, 18 segundosmissed_icon  10 Dias
779joojfriGnA2cwGdq1CW6T1ZsDrA1VKE=95092020-08-25 17:38:318 dias, 1 horas, 32 minutos, 34 segundos1 dias, 11 horas, 28 minutos, 10 segundos6 dias, 14 horas, 4 minutos, 24 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-01 20:29:171 dias, 22 horas, 27 minutos, 26 segundosmissed_icon  10 Dias
780Pixel44OhzMx25LEmYWNtWHxcfuKNYfQ=21022020-04-13 22:29:598 dias, 1 horas, 26 minutos, 56 segundos1 dias, 7 horas, 29 minutos, 48 segundos6 dias, 17 horas, 57 minutos, 8 segundosgroupicon  5 Dias2019-07-13 21:20:361 dias, 22 horas, 33 minutos, 4 segundosmissed_icon  10 Dias
781LéovjLsz4R89BJBX6hFY51HGapZBTE=165462020-10-28 14:06:208 dias, 1 horas, 18 minutos, 47 segundos1 dias, 7 horas, 0 minutos, 55 segundos6 dias, 18 horas, 17 minutos, 52 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-20 10:11:101 dias, 22 horas, 41 minutos, 13 segundosmissed_icon  10 Dias
782KptinhaPLuzYoyaUnJ9c4b3121D7onO6B6c7t0=98922020-04-05 21:14:318 dias, 1 horas, 5 minutos, 58 segundos7 dias, 20 horas, 18 minutos, 18 segundos0 dias, 4 horas, 47 minutos, 40 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-30 01:19:331 dias, 22 horas, 54 minutos, 2 segundosmissed_icon  10 Dias
783lKowalskiowilWkGSm/Nt2rStqLAaO/VkMAk=53852020-05-18 02:56:298 dias, 0 horas, 42 minutos, 6 segundos0 dias, 16 horas, 23 minutos, 47 segundos7 dias, 8 horas, 18 minutos, 19 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-03 22:41:521 dias, 23 horas, 17 minutos, 54 segundosmissed_icon  10 Dias
784molinal0NFqy1Moq7Xeb41AVNrIn4cjds=83622020-05-05 17:42:138 dias, 0 horas, 21 minutos, 44 segundos4 dias, 9 horas, 27 minutos, 31 segundos3 dias, 14 horas, 54 minutos, 13 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-01 22:51:181 dias, 23 horas, 38 minutos, 16 segundosmissed_icon  10 Dias
785Zoro125WIU4wul16QcdjiC/6+uxGr7x8sA=10022019-07-05 02:06:248 dias, 0 horas, 18 minutos, 22 segundos1 dias, 6 horas, 55 minutos, 52 segundos6 dias, 17 horas, 22 minutos, 30 segundosgroupicon  5 Dias2019-01-24 00:41:201 dias, 23 horas, 41 minutos, 38 segundosmissed_icon  10 Dias
786t0kzLzErPKIFnUNyiksOouJaPUarIdQ=7662019-06-26 20:49:178 dias, 0 horas, 18 minutos, 14 segundos1 dias, 17 horas, 46 minutos, 31 segundos6 dias, 6 horas, 31 minutos, 43 segundosgroupicon  5 Dias2019-05-29 20:07:341 dias, 23 horas, 41 minutos, 46 segundosmissed_icon  10 Dias
787pedrinnHCyYF/quGbDF+7qGitPOTZrSylI=89342020-06-30 21:30:317 dias, 23 horas, 34 minutos, 19 segundos1 dias, 2 horas, 58 minutos, 33 segundos6 dias, 20 horas, 35 minutos, 46 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-17 18:03:462 dias, 0 horas, 25 minutos, 41 segundosmissed_icon  10 Dias
788ʝʋʋʜ ღV9HG0qlAYOMoy58tGOcdTP/7Vzk=902020-10-27 16:31:107 dias, 23 horas, 15 minutos, 58 segundos3 dias, 10 horas, 7 minutos, 9 segundos4 dias, 13 horas, 8 minutos, 49 segundosgroupicon  5 Dias2019-11-17 19:38:222 dias, 0 horas, 44 minutos, 2 segundosmissed_icon  10 Dias
789RMNzN5a4AI9v/rSLqKT5L3SJrgAL0wc=77882020-03-03 23:28:347 dias, 23 horas, 15 minutos, 30 segundos1 dias, 20 horas, 23 minutos, 0 segundos6 dias, 2 horas, 52 minutos, 30 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-26 04:21:422 dias, 0 horas, 44 minutos, 30 segundosmissed_icon  10 Dias
790Sweetny18TbQEISYHSbwrrePumygz2B4=71642020-10-05 23:02:427 dias, 22 horas, 50 minutos, 14 segundos2 dias, 10 horas, 5 minutos, 58 segundos5 dias, 12 horas, 44 minutos, 16 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-05 14:40:582 dias, 1 horas, 9 minutos, 46 segundosmissed_icon  10 Dias
791GtZ-.yboe5rSZuoWnA3/ePwlClN/7QWs=36462019-11-13 20:24:507 dias, 22 horas, 47 minutos, 13 segundos1 dias, 6 horas, 42 minutos, 58 segundos6 dias, 16 horas, 4 minutos, 15 segundosgroupicon  5 Dias2019-11-02 16:10:412 dias, 1 horas, 12 minutos, 47 segundosmissed_icon  10 Dias
792gabrielzinho102y2QDso2mJjIsmZ4Vhq2cw6uslg=95872020-08-14 23:39:357 dias, 22 horas, 41 minutos, 47 segundos1 dias, 15 horas, 24 minutos, 46 segundos6 dias, 7 horas, 17 minutos, 1 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-27 22:08:162 dias, 1 horas, 18 minutos, 13 segundosmissed_icon  10 Dias
793rei do lançaR5b7yJ4RRHd7nGFcsNfntLhnOVQ=16465online7 dias, 22 horas, 42 minutos, 43 segundos2 dias, 19 horas, 3 minutos, 37 segundos5 dias, 3 horas, 39 minutos, 6 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-22 19:59:012 dias, 1 horas, 17 minutos, 17 segundosmissed_icon  10 Dias
794VAPO VAPO !!!orhUBsq9wLu3PkpIg+wPmKKdBL4=21532020-01-31 00:56:157 dias, 22 horas, 20 minutos, 3 segundos0 dias, 13 horas, 20 minutos, 48 segundos7 dias, 8 horas, 59 minutos, 15 segundosgroupicon  5 Dias2019-11-13 18:04:272 dias, 1 horas, 39 minutos, 57 segundosmissed_icon  10 Dias
795Lucast5hBR1q4Hn1n8UOPkf8/YnmpjRs=55502020-01-25 00:51:287 dias, 21 horas, 56 minutos, 11 segundos0 dias, 8 horas, 15 minutos, 35 segundos7 dias, 13 horas, 40 minutos, 36 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-04 16:58:012 dias, 2 horas, 3 minutos, 49 segundosmissed_icon  10 Dias
796NessRallWHIz33rMre49sG2rb82G/EpYHmY=145312020-09-26 22:49:187 dias, 21 horas, 45 minutos, 31 segundos0 dias, 17 horas, 56 minutos, 37 segundos7 dias, 3 horas, 48 minutos, 54 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-19 23:48:592 dias, 2 horas, 14 minutos, 29 segundosmissed_icon  10 Dias
797kabanyPdLLz49HISzGX29p6IaB6ou0BE=82512020-08-17 00:31:017 dias, 21 horas, 36 minutos, 9 segundos0 dias, 16 horas, 33 minutos, 6 segundos7 dias, 5 horas, 3 minutos, 3 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-04 22:28:052 dias, 2 horas, 23 minutos, 51 segundosmissed_icon  10 Dias
798MaxJMA2G3cmJa2QM1nwImSG+Z5nEayl8=135892020-10-27 00:03:227 dias, 21 horas, 32 minutos, 6 segundos0 dias, 13 horas, 46 minutos, 31 segundos7 dias, 7 horas, 45 minutos, 35 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-16 01:51:462 dias, 2 horas, 27 minutos, 54 segundosmissed_icon  10 Dias
799ImLucasgfi5DFvQF1chTHZLpuBBaPHjwOU=39042019-12-03 14:55:437 dias, 20 horas, 26 minutos, 5 segundos0 dias, 6 horas, 46 minutos, 17 segundos7 dias, 13 horas, 39 minutos, 48 segundosgroupicon  5 Dias2019-11-16 22:34:442 dias, 3 horas, 33 minutos, 55 segundosmissed_icon  10 Dias
800gabrielbYVwPpDvMr5FsbBBz1kblkHZqoU=136882020-10-08 14:48:327 dias, 20 horas, 22 minutos, 58 segundos0 dias, 14 horas, 7 minutos, 28 segundos7 dias, 6 horas, 15 minutos, 30 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-08 16:53:432 dias, 3 horas, 37 minutos, 2 segundosmissed_icon  10 Dias
801neoNN.5T099w7nKUYJzd+3wJ+kqJTOzhs=14112019-08-08 21:50:037 dias, 20 horas, 5 minutos, 14 segundos1 dias, 19 horas, 36 minutos, 43 segundos6 dias, 0 horas, 28 minutos, 31 segundosgroupicon  5 Dias2019-01-26 03:08:192 dias, 3 horas, 54 minutos, 46 segundosmissed_icon  10 Dias
802JandersonvoCsmVpzsCPteJ6teOEkP9iCKYA=35142020-02-03 18:14:347 dias, 19 horas, 34 minutos, 13 segundos2 dias, 21 horas, 57 minutos, 28 segundos4 dias, 21 horas, 36 minutos, 45 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-15 19:53:352 dias, 4 horas, 25 minutos, 47 segundosmissed_icon  10 Dias
803kryik.o9B84xznO1i7afGXyoRnBpI+03Y=94542020-04-23 20:34:017 dias, 19 horas, 6 minutos, 0 segundos1 dias, 5 horas, 9 minutos, 57 segundos6 dias, 13 horas, 56 minutos, 3 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-10 06:17:522 dias, 4 horas, 54 minutos, 0 segundosmissed_icon  10 Dias
804COKEMjNLkqhJM+2eTHxLEU7hELyR7W4=132692020-10-24 14:55:477 dias, 18 horas, 36 minutos, 34 segundos5 dias, 23 horas, 45 minutos, 57 segundos1 dias, 18 horas, 50 minutos, 37 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-10 01:59:372 dias, 5 horas, 23 minutos, 26 segundosmissed_icon  10 Dias
805E.T VALDO8WkyU9HRW7V3G5LgT0/R6YBSvdI=12402online7 dias, 18 horas, 46 minutos, 27 segundos1 dias, 6 horas, 35 minutos, 7 segundos6 dias, 12 horas, 11 minutos, 20 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-10 18:17:452 dias, 5 horas, 13 minutos, 33 segundosmissed_icon  10 Dias
806jaozinAW41FyZLne746IKIiCBWUgR70WI=54962020-05-02 01:08:207 dias, 18 horas, 19 minutos, 26 segundos1 dias, 6 horas, 23 minutos, 57 segundos6 dias, 11 horas, 55 minutos, 29 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-28 21:59:082 dias, 5 horas, 40 minutos, 34 segundosmissed_icon  10 Dias
807YaskxLWC/gVZ5Xs/7CDQG9CwLF7anM0=146072020-10-27 23:41:467 dias, 17 horas, 35 minutos, 43 segundos0 dias, 19 horas, 26 minutos, 21 segundos6 dias, 22 horas, 9 minutos, 22 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-11 13:29:402 dias, 6 horas, 24 minutos, 17 segundosmissed_icon  10 Dias
808NubankOr/FpcfYEKn+RZyMQbse6qSkTP4=104082020-06-01 00:40:117 dias, 17 horas, 19 minutos, 6 segundos0 dias, 16 horas, 9 minutos, 49 segundos7 dias, 1 horas, 9 minutos, 17 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-29 18:03:102 dias, 6 horas, 40 minutos, 54 segundosmissed_icon  10 Dias
809calaiJOesJZjzYWTEQZ0Dc8ZBytnJGWM=138312020-09-16 21:17:087 dias, 17 horas, 14 minutos, 7 segundos0 dias, 8 horas, 41 minutos, 41 segundos7 dias, 8 horas, 32 minutos, 26 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-17 23:14:332 dias, 6 horas, 45 minutos, 53 segundosmissed_icon  10 Dias
810LUCov3qKuYfYabJmcf/YnVCoEj4b1k=37852020-10-10 15:08:197 dias, 16 horas, 50 minutos, 44 segundos1 dias, 16 horas, 14 minutos, 9 segundos6 dias, 0 horas, 36 minutos, 35 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-23 23:28:202 dias, 7 horas, 9 minutos, 16 segundosmissed_icon  10 Dias
811Ezejo5GYYZxEeZko9cUSj5ePBdrgyU=140252020-08-10 03:29:477 dias, 16 horas, 33 minutos, 44 segundos2 dias, 20 horas, 23 minutos, 9 segundos4 dias, 20 horas, 10 minutos, 35 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-07 03:21:412 dias, 7 horas, 26 minutos, 16 segundosmissed_icon  10 Dias
812CanaixXjHIfTvSwGUmAyV0Kbd8bOoDY=49262020-01-13 00:47:257 dias, 16 horas, 25 minutos, 3 segundos4 dias, 4 horas, 47 minutos, 18 segundos3 dias, 11 horas, 37 minutos, 45 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-04 23:34:362 dias, 7 horas, 34 minutos, 57 segundosmissed_icon  10 Dias
813furettiubBuSQe1b8s4mYeulFefuX/2wmQ=138352020-10-27 23:46:007 dias, 16 horas, 12 minutos, 38 segundos1 dias, 1 horas, 2 minutos, 44 segundos6 dias, 15 horas, 9 minutos, 54 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-12 00:33:552 dias, 7 horas, 47 minutos, 22 segundosmissed_icon  10 Dias
814Hero0sa9u8ZWDjj2ykzjYbkXqSWOFXQ=38612020-04-12 01:41:317 dias, 16 horas, 8 minutos, 53 segundos0 dias, 8 horas, 15 minutos, 30 segundos7 dias, 7 horas, 53 minutos, 23 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-09 18:17:022 dias, 7 horas, 51 minutos, 7 segundosmissed_icon  10 Dias
815AndersonMM7QwwD8zAlYYnPHD/IEE12G8eJgwg=54432020-04-16 16:59:107 dias, 15 horas, 30 minutos, 35 segundos0 dias, 8 horas, 46 minutos, 11 segundos7 dias, 6 horas, 44 minutos, 24 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-02 23:08:042 dias, 8 horas, 29 minutos, 25 segundosmissed_icon  10 Dias
816GhostFennixEhdzHtoUrixW1KzRuZ2fMlo/lIs=62042020-06-19 00:08:397 dias, 15 horas, 27 minutos, 32 segundos1 dias, 17 horas, 53 minutos, 17 segundos5 dias, 21 horas, 34 minutos, 15 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-25 02:50:132 dias, 8 horas, 32 minutos, 28 segundosmissed_icon  10 Dias
817gervaHpq++27aK/XV2dkg7WK3JagCN7Y=158772020-10-28 01:12:537 dias, 15 horas, 24 minutos, 58 segundos0 dias, 5 horas, 36 minutos, 31 segundos7 dias, 9 horas, 48 minutos, 27 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-14 22:55:322 dias, 8 horas, 35 minutos, 2 segundosmissed_icon  10 Dias
818cangaceroo/LMvXXM70GuxxrFFaMYjTtEz5sY=135022020-08-02 15:28:017 dias, 15 horas, 12 minutos, 52 segundos0 dias, 11 horas, 39 minutos, 16 segundos7 dias, 3 horas, 33 minutos, 36 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-08 22:36:062 dias, 8 horas, 47 minutos, 8 segundosmissed_icon  10 Dias
819...9c7+oInSlAVsdTS8qNQtzpUnD50=63712020-08-11 21:07:057 dias, 14 horas, 53 minutos, 29 segundos0 dias, 13 horas, 43 minutos, 35 segundos7 dias, 1 horas, 9 minutos, 54 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-11 23:58:082 dias, 9 horas, 6 minutos, 31 segundosmissed_icon  10 Dias
820GoldenBallsW2OqDgkFkOlhaB7dEuFJ0R4R+GY=52002020-06-21 04:49:407 dias, 14 horas, 51 minutos, 42 segundos0 dias, 21 horas, 20 minutos, 52 segundos6 dias, 17 horas, 30 minutos, 50 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-24 01:45:042 dias, 9 horas, 8 minutos, 18 segundosmissed_icon  10 Dias
821megaLEETqXIqmIxv+4PTzhr8cmgE5VHg15Y=60692020-03-28 22:43:497 dias, 14 horas, 12 minutos, 9 segundos0 dias, 5 horas, 23 minutos, 59 segundos7 dias, 8 horas, 48 minutos, 10 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-16 15:31:492 dias, 9 horas, 47 minutos, 51 segundosmissed_icon  10 Dias
822HeitorXahBPzDS9Xf5s7PbdIZOYJWe0wc=2512019-02-28 00:26:577 dias, 13 horas, 58 minutos, 58 segundos4 dias, 22 horas, 9 minutos, 53 segundos2 dias, 15 horas, 49 minutos, 5 segundosgroupicon  5 Dias2019-01-02 16:55:122 dias, 10 horas, 1 minutos, 2 segundosmissed_icon  10 Dias
823Vk-Ct8djN5uh2uVryb+vrKb9M0cF7U=136752020-10-28 00:35:147 dias, 13 horas, 53 minutos, 44 segundos0 dias, 18 horas, 22 minutos, 24 segundos6 dias, 19 horas, 31 minutos, 20 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-05 17:51:052 dias, 10 horas, 6 minutos, 16 segundosmissed_icon  10 Dias
824Lobão1276ap0JuhjXyNMIld9eTp7LWfGzygQ=145972020-10-04 18:55:377 dias, 13 horas, 46 minutos, 20 segundos0 dias, 3 horas, 23 minutos, 29 segundos7 dias, 10 horas, 22 minutos, 51 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-22 15:36:412 dias, 10 horas, 13 minutos, 40 segundosmissed_icon  10 Dias
825esarpR8f2Te5EX55nJ59uRPZ15abi4M=95222020-10-04 21:30:507 dias, 13 horas, 35 minutos, 53 segundos1 dias, 16 horas, 41 minutos, 18 segundos5 dias, 20 horas, 54 minutos, 35 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-26 01:58:252 dias, 10 horas, 24 minutos, 7 segundosmissed_icon  10 Dias
826Angry BunnyPK4WIQsnP/EawxnOMqe92hITacM=92622020-06-09 22:06:117 dias, 13 horas, 19 minutos, 26 segundos1 dias, 9 horas, 13 minutos, 31 segundos6 dias, 4 horas, 5 minutos, 55 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-23 20:42:392 dias, 10 horas, 40 minutos, 34 segundosmissed_icon  10 Dias
827PenisLaw+FTgMBB/5nF+YwTEuQglg421130=60972020-10-06 23:39:587 dias, 12 horas, 55 minutos, 2 segundos0 dias, 14 horas, 51 minutos, 45 segundos6 dias, 22 horas, 3 minutos, 17 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-03 16:23:072 dias, 11 horas, 4 minutos, 58 segundosmissed_icon  10 Dias
828m1ntz.lbYhc7m9YeigsUSJTAaKaSiMx84=155582020-10-27 01:45:357 dias, 12 horas, 12 minutos, 36 segundos0 dias, 5 horas, 4 minutos, 19 segundos7 dias, 7 horas, 8 minutos, 17 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-14 22:52:012 dias, 11 horas, 47 minutos, 24 segundosmissed_icon  10 Dias
829zotto2q9wtnXh7RA5KbAvQe8PKuL4ut4=163372020-09-26 15:26:287 dias, 12 horas, 8 minutos, 31 segundos3 dias, 9 horas, 37 minutos, 27 segundos4 dias, 2 horas, 31 minutos, 4 segundosgroupicon  5 Dias2020-09-05 23:39:492 dias, 11 horas, 51 minutos, 29 segundosmissed_icon  10 Dias
830CrowleyjUYE3u6QiDN6S+VeALU5O2MGjWY=164032020-10-24 17:44:307 dias, 12 horas, 4 minutos, 1 segundos5 dias, 22 horas, 0 minutos, 18 segundos1 dias, 14 horas, 3 minutos, 43 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-24 15:40:072 dias, 11 horas, 55 minutos, 59 segundosmissed_icon  10 Dias
831Samuel1HPY1toi8EkNWver8D52bunJY/x4=123752020-07-20 18:10:417 dias, 11 horas, 40 minutos, 56 segundos0 dias, 22 horas, 49 minutos, 38 segundos6 dias, 12 horas, 51 minutos, 18 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-30 19:20:412 dias, 12 horas, 19 minutos, 4 segundosmissed_icon  10 Dias
832Thiagoo_L6t8t9vBQj7geOnLbxlds/8n4ws=120702020-06-28 21:38:177 dias, 11 horas, 8 minutos, 9 segundos1 dias, 2 horas, 30 minutos, 12 segundos6 dias, 8 horas, 37 minutos, 57 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-11 23:17:072 dias, 12 horas, 51 minutos, 51 segundosmissed_icon  10 Dias
833magraow+9mnxiwsja1UL2IFq6z2DhkSRM=50232020-05-28 20:59:427 dias, 11 horas, 3 minutos, 31 segundos1 dias, 12 horas, 47 minutos, 52 segundos5 dias, 22 horas, 15 minutos, 39 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-11 23:50:472 dias, 12 horas, 56 minutos, 29 segundosmissed_icon  10 Dias
834Eduye3FQxdZhu4IMBOKUm5yYhl+yyU=78162020-04-08 00:01:317 dias, 11 horas, 1 minutos, 3 segundos1 dias, 12 horas, 56 minutos, 15 segundos5 dias, 22 horas, 4 minutos, 48 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-18 22:55:272 dias, 12 horas, 58 minutos, 57 segundosmissed_icon  10 Dias
835Eu MesmoR2EYjB0vsNTbnlgdy8Z4z3is2oc=62372020-05-28 17:49:197 dias, 10 horas, 24 minutos, 22 segundos0 dias, 22 horas, 44 minutos, 40 segundos6 dias, 11 horas, 39 minutos, 42 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-27 21:29:522 dias, 13 horas, 35 minutos, 38 segundosmissed_icon  10 Dias
836C0BB3bhZ934gauA/Ll4M03sQG1TWzW4k=87892020-10-23 04:16:257 dias, 9 horas, 46 minutos, 59 segundos0 dias, 6 horas, 23 minutos, 49 segundos7 dias, 3 horas, 23 minutos, 10 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-10 01:59:372 dias, 14 horas, 13 minutos, 1 segundosmissed_icon  10 Dias
837Victors6gtUSNzMV9osONMqa+xK1om4dE=48932020-06-01 21:08:227 dias, 9 horas, 6 minutos, 41 segundos1 dias, 2 horas, 37 minutos, 10 segundos6 dias, 6 horas, 29 minutos, 31 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-06 03:35:132 dias, 14 horas, 53 minutos, 19 segundosmissed_icon  10 Dias
838GustavoQT7YfzwV4rAxnyOUJQXqNfsQCWw=128672020-07-05 21:08:287 dias, 8 horas, 40 minutos, 30 segundos0 dias, 7 horas, 17 minutos, 55 segundos7 dias, 1 horas, 22 minutos, 35 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-20 23:12:562 dias, 15 horas, 19 minutos, 30 segundosmissed_icon  10 Dias
839NAO23QlOxJk76rAB9IE760BmwtZBtI=71872020-08-15 18:02:107 dias, 7 horas, 41 minutos, 19 segundos0 dias, 13 horas, 10 minutos, 43 segundos6 dias, 18 horas, 30 minutos, 36 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-21 11:02:412 dias, 16 horas, 18 minutos, 41 segundosmissed_icon  10 Dias
840nexusTQ8NxURpATe07Lo8LyhRw0f/HUY=147632020-08-30 23:01:107 dias, 7 horas, 34 minutos, 12 segundos1 dias, 12 horas, 2 minutos, 3 segundos5 dias, 19 horas, 32 minutos, 9 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-16 20:27:332 dias, 16 horas, 25 minutos, 48 segundosmissed_icon  10 Dias
841MURIELERSONlqb7Y7enUDEel9ej3j6YIz6/rNI=87912020-08-29 02:52:407 dias, 7 horas, 29 minutos, 22 segundos2 dias, 2 horas, 39 minutos, 53 segundos5 dias, 4 horas, 49 minutos, 29 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-16 20:31:222 dias, 16 horas, 30 minutos, 38 segundosmissed_icon  10 Dias
842Gui Schwaboc5g5488CWUKp9lQPYhmvIgs5rs=121432020-10-25 00:04:347 dias, 7 horas, 24 minutos, 31 segundos0 dias, 9 horas, 24 minutos, 39 segundos6 dias, 21 horas, 59 minutos, 52 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-21 23:55:492 dias, 16 horas, 35 minutos, 29 segundosmissed_icon  10 Dias
843pankyv/b12nrwnnj9pZdMcgfIXaaqKgY=23602019-07-28 22:20:517 dias, 7 horas, 12 minutos, 1 segundos3 dias, 9 horas, 48 minutos, 6 segundos3 dias, 21 horas, 23 minutos, 55 segundosgroupicon  5 Dias2019-07-21 23:43:542 dias, 16 horas, 47 minutos, 59 segundosmissed_icon  10 Dias
844eduBrpws00AJG5et4EZXGgmuQXmBRI=148432020-10-25 22:51:037 dias, 7 horas, 5 minutos, 55 segundos0 dias, 22 horas, 41 minutos, 4 segundos6 dias, 8 horas, 24 minutos, 51 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-10 15:12:302 dias, 16 horas, 54 minutos, 5 segundosmissed_icon  10 Dias
845alopradodIplbe0PSnLHmuFUJJ9poiyKNqo=108732020-05-28 06:22:467 dias, 7 horas, 3 minutos, 30 segundos0 dias, 18 horas, 22 minutos, 23 segundos6 dias, 12 horas, 41 minutos, 7 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-13 01:38:522 dias, 16 horas, 56 minutos, 30 segundosmissed_icon  10 Dias
846ObergruppenführerqMUxVGSM6hljPieFdpeai0Y4MKM=77122020-10-25 20:16:047 dias, 6 horas, 53 minutos, 25 segundos1 dias, 5 horas, 22 minutos, 37 segundos6 dias, 1 horas, 30 minutos, 48 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-02 18:54:182 dias, 17 horas, 6 minutos, 35 segundosmissed_icon  10 Dias
847pdpon3TWw10Ul5tMiZ7YnyCRn8hgq+k=36962020-01-10 17:26:577 dias, 6 horas, 48 minutos, 12 segundos4 dias, 17 horas, 27 minutos, 54 segundos2 dias, 13 horas, 20 minutos, 18 segundosgroupicon  5 Dias2019-11-18 19:30:242 dias, 17 horas, 11 minutos, 48 segundosmissed_icon  10 Dias
848JcelqCBI7V0T/ePJGBf1ITkqUzeGTFk=41622020-08-03 21:13:437 dias, 6 horas, 32 minutos, 57 segundos0 dias, 11 horas, 45 minutos, 36 segundos6 dias, 18 horas, 47 minutos, 21 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-04 20:54:272 dias, 17 horas, 27 minutos, 3 segundosmissed_icon  10 Dias
849mTciXOE7Z0JvzHC6A70r4f7oxZvYVc=150342020-08-09 20:14:417 dias, 6 horas, 31 minutos, 8 segundos5 dias, 8 horas, 0 minutos, 32 segundos1 dias, 22 horas, 30 minutos, 36 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-28 21:56:242 dias, 17 horas, 28 minutos, 52 segundosmissed_icon  10 Dias
850Marcondes- OmeGaReDcVS3k1yesD6rnw9cBthToVa5ho8=68652020-02-15 00:21:047 dias, 6 horas, 18 minutos, 37 segundos3 dias, 12 horas, 17 minutos, 56 segundos3 dias, 18 horas, 0 minutos, 41 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-30 23:49:292 dias, 17 horas, 41 minutos, 23 segundosmissed_icon  10 Dias
851bruninho pesadeloXx+c6FnCjx9ggnSLy530GLGhjBQ=26232020-04-11 01:34:527 dias, 5 horas, 52 minutos, 49 segundos2 dias, 22 horas, 59 minutos, 58 segundos4 dias, 6 horas, 52 minutos, 51 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-07 00:32:532 dias, 18 horas, 7 minutos, 11 segundosmissed_icon  10 Dias
852BelooEC+bghkWJ57mZZwlHj8eLN8x/YU=60282020-05-31 12:42:077 dias, 5 horas, 23 minutos, 3 segundos0 dias, 10 horas, 22 minutos, 28 segundos6 dias, 19 horas, 0 minutos, 35 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-10 19:20:082 dias, 18 horas, 36 minutos, 57 segundosmissed_icon  10 Dias
853Mawl1PK/ZIVSTwiDf8J/Cd36rJhbbQ0w=1042020-05-02 23:16:107 dias, 5 horas, 22 minutos, 53 segundos0 dias, 12 horas, 41 minutos, 22 segundos6 dias, 16 horas, 41 minutos, 31 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-18 13:32:532 dias, 18 horas, 37 minutos, 7 segundosmissed_icon  10 Dias
854TeamSpeakUser4rH69PepBOi5hT4Hs9ErnMYJJ35E=104172020-09-22 00:41:357 dias, 5 horas, 19 minutos, 41 segundos0 dias, 16 horas, 7 minutos, 4 segundos6 dias, 13 horas, 12 minutos, 37 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-28 02:52:142 dias, 18 horas, 40 minutos, 19 segundosmissed_icon  10 Dias
855JuninhostkV1WmEG3XbAEvpnYtO/keeQ8avdY=143792020-10-14 11:14:107 dias, 5 horas, 10 minutos, 0 segundos1 dias, 17 horas, 53 minutos, 54 segundos5 dias, 11 horas, 16 minutos, 6 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-12 04:12:162 dias, 18 horas, 50 minutos, 0 segundosmissed_icon  10 Dias
856Breno2fRoBeenkX5H8eoCE59x/a6BV2c=86932020-08-25 21:26:047 dias, 5 horas, 4 minutos, 38 segundos0 dias, 0 horas, 43 minutos, 51 segundos7 dias, 4 horas, 20 minutos, 47 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-28 21:12:502 dias, 18 horas, 55 minutos, 22 segundosmissed_icon  10 Dias
857sandozFyOYBi+E3EKOWDyKs58TqklY5w=150292020-09-05 02:39:147 dias, 4 horas, 54 minutos, 44 segundos3 dias, 8 horas, 10 minutos, 18 segundos3 dias, 20 horas, 44 minutos, 26 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-27 17:15:342 dias, 19 horas, 5 minutos, 16 segundosmissed_icon  10 Dias
858guicolombiCT1RQXrcivURLSuw8F+Vzp5DbpA=81042020-08-13 00:36:397 dias, 4 horas, 36 minutos, 53 segundos0 dias, 1 horas, 52 minutos, 37 segundos7 dias, 2 horas, 44 minutos, 16 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-29 21:35:382 dias, 19 horas, 23 minutos, 7 segundosmissed_icon  10 Dias
859OnnnlyDnLOLpHhufbl6+DIvWwaXesrs0aycU=43452020-01-05 19:55:587 dias, 4 horas, 7 minutos, 49 segundos4 dias, 8 horas, 31 minutos, 37 segundos2 dias, 19 horas, 36 minutos, 12 segundosgroupicon  5 Dias2019-11-29 00:26:442 dias, 19 horas, 52 minutos, 11 segundosmissed_icon  10 Dias
860CLS'uRep8twXA6kn5wFdTSjNq51Zx8o=122082020-05-28 05:22:567 dias, 4 horas, 2 minutos, 11 segundos1 dias, 6 horas, 27 minutos, 17 segundos5 dias, 21 horas, 34 minutos, 54 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-23 14:59:492 dias, 19 horas, 57 minutos, 49 segundosmissed_icon  10 Dias
861SuportandorUBvM4cQUOl/Go2SflcBb4bLKG8=36982020-09-27 22:03:047 dias, 3 horas, 33 minutos, 30 segundos0 dias, 18 horas, 45 minutos, 4 segundos6 dias, 8 horas, 48 minutos, 26 segundosgroupicon  5 Dias2019-11-17 00:11:142 dias, 20 horas, 26 minutos, 30 segundosmissed_icon  10 Dias
862Km059380IyWRv28B1Lc9Tp6PDN/pAh8JNPY=43502020-07-27 04:04:037 dias, 3 horas, 25 minutos, 15 segundos0 dias, 14 horas, 53 minutos, 28 segundos6 dias, 12 horas, 31 minutos, 47 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-12 02:00:412 dias, 20 horas, 34 minutos, 45 segundosmissed_icon  10 Dias
863elviss1Lr7b2sEyGdYOgPBcOBSe9aqls=149942020-09-01 08:45:547 dias, 3 horas, 4 minutos, 36 segundos0 dias, 2 horas, 10 minutos, 10 segundos7 dias, 0 horas, 54 minutos, 26 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-01 18:30:352 dias, 20 horas, 55 minutos, 24 segundosmissed_icon  10 Dias
864pdmV1Q5fFyKJIFh6Yp6wi7+dw6W4Ns=11562019-08-31 16:08:527 dias, 2 horas, 8 minutos, 22 segundos0 dias, 14 horas, 33 minutos, 16 segundos6 dias, 11 horas, 35 minutos, 6 segundosgroupicon  5 Dias2019-02-09 20:21:132 dias, 21 horas, 51 minutos, 38 segundosmissed_icon  10 Dias
865SW4RP.QZiRP6df9E2eVjQKBf0sD6Ft2fQ=72862020-07-26 13:35:107 dias, 2 horas, 7 minutos, 18 segundos1 dias, 11 horas, 6 minutos, 2 segundos5 dias, 15 horas, 1 minutos, 16 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-27 19:41:382 dias, 21 horas, 52 minutos, 42 segundosmissed_icon  10 Dias
866TeamSpeakUser40LvUXESRZBX57ZDb7yC+KqN/nQ4=125752020-08-16 20:17:097 dias, 1 horas, 57 minutos, 6 segundos0 dias, 9 horas, 31 minutos, 29 segundos6 dias, 16 horas, 25 minutos, 37 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-30 22:33:442 dias, 22 horas, 2 minutos, 54 segundosmissed_icon  10 Dias
867MrDisneytXSL204Z9ST3kFtTDQoQMWoBzeY=16965online7 dias, 2 horas, 2 minutos, 26 segundos4 dias, 7 horas, 49 minutos, 44 segundos2 dias, 18 horas, 12 minutos, 42 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-26 14:58:132 dias, 21 horas, 57 minutos, 34 segundosmissed_icon  10 Dias
868MoskaeqFU1ctu3RLF6hjtyCw7pdUZGjg=109482020-09-01 01:03:497 dias, 1 horas, 41 minutos, 4 segundos1 dias, 1 horas, 39 minutos, 33 segundos6 dias, 0 horas, 1 minutos, 31 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-20 23:35:332 dias, 22 horas, 18 minutos, 56 segundosmissed_icon  10 Dias
869FUNKOPOPnaVqybVOMRnm0W5VO6w6YpQ386k=82982020-09-17 19:48:397 dias, 1 horas, 29 minutos, 53 segundos1 dias, 9 horas, 56 minutos, 19 segundos5 dias, 15 horas, 33 minutos, 34 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-03 15:47:132 dias, 22 horas, 30 minutos, 7 segundosmissed_icon  10 Dias
870Tito Tranca RuaAa7O16tka92y0Tz+sGl4fiheJU8=77312020-05-19 01:25:467 dias, 1 horas, 3 minutos, 10 segundos0 dias, 15 horas, 52 minutos, 54 segundos6 dias, 9 horas, 10 minutos, 16 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-29 21:39:032 dias, 22 horas, 56 minutos, 50 segundosmissed_icon  10 Dias
871ThiaguinhoGameplaytutorial20204DPn9el02gJ8ZYvyPxMeEF1bUv8=129342020-07-23 02:51:247 dias, 0 horas, 57 minutos, 53 segundos0 dias, 7 horas, 21 minutos, 7 segundos6 dias, 17 horas, 36 minutos, 46 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-24 23:55:562 dias, 23 horas, 2 minutos, 7 segundosmissed_icon  10 Dias
872xMagzz-znZKMrfcayIcsT6stx2w5ccD/CE=63002020-04-13 18:46:207 dias, 0 horas, 38 minutos, 14 segundos0 dias, 4 horas, 39 minutos, 58 segundos6 dias, 19 horas, 58 minutos, 16 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-29 10:43:192 dias, 23 horas, 21 minutos, 46 segundosmissed_icon  10 Dias
873LcNnn*1P/+pbjr/PiXvUBClb+9ruVfJPc=34402020-07-26 20:44:267 dias, 0 horas, 33 minutos, 45 segundos0 dias, 3 horas, 23 minutos, 3 segundos6 dias, 21 horas, 10 minutos, 42 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-14 22:31:562 dias, 23 horas, 26 minutos, 15 segundosmissed_icon  10 Dias
874Joanna D'Arc BR Stuck1Eb5Nt0BAoVwXQ/p1w5pNUPEbbs=116122020-06-20 22:56:047 dias, 0 horas, 23 minutos, 28 segundos3 dias, 2 horas, 29 minutos, 13 segundos3 dias, 21 horas, 54 minutos, 15 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-23 15:02:362 dias, 23 horas, 36 minutos, 32 segundosmissed_icon  10 Dias
875gabriel qck+b73lcn7X6FHTP+fKofqbGaonrU=95132020-05-02 01:08:207 dias, 0 horas, 20 minutos, 27 segundos0 dias, 6 horas, 57 minutos, 3 segundos6 dias, 17 horas, 23 minutos, 24 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-24 21:31:452 dias, 23 horas, 39 minutos, 33 segundosmissed_icon  10 Dias
876Thanos.VERf5j6gUZqe4ctXCAwHLRCVtCcEOE=82022020-06-06 21:40:557 dias, 0 horas, 2 minutos, 26 segundos0 dias, 4 horas, 17 minutos, 56 segundos6 dias, 19 horas, 44 minutos, 30 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-02 22:18:212 dias, 23 horas, 57 minutos, 34 segundosmissed_icon  10 Dias
877Clebinho gosta de pipiu245h2X/O1ulZAXNWZpU1Vox5hSM=152642020-10-11 22:31:276 dias, 23 horas, 53 minutos, 51 segundos1 dias, 23 horas, 33 minutos, 47 segundos5 dias, 0 horas, 20 minutos, 4 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-11 22:31:103 dias, 0 horas, 6 minutos, 9 segundosmissed_icon  10 Dias
878uwuVFtDXqDhphhMcL60DwASHHRRfiY=161702020-09-26 16:59:216 dias, 23 horas, 31 minutos, 12 segundos2 dias, 15 horas, 34 minutos, 34 segundos4 dias, 7 horas, 56 minutos, 38 segundosgroupicon  5 Dias2020-09-14 18:07:193 dias, 0 horas, 28 minutos, 48 segundosmissed_icon  10 Dias
879gunnnerYXEpJ2r8Kx+E73p5NYP2MeapCTE=75382020-03-04 16:45:446 dias, 23 horas, 30 minutos, 15 segundos5 dias, 3 horas, 21 minutos, 13 segundos1 dias, 20 horas, 9 minutos, 2 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-25 08:28:003 dias, 0 horas, 29 minutos, 45 segundosmissed_icon  10 Dias
880INSXAQXIG24umDUOSaDYoSv5sEqM82c=79902020-06-26 20:27:066 dias, 23 horas, 15 minutos, 33 segundos0 dias, 8 horas, 0 minutos, 40 segundos6 dias, 15 horas, 14 minutos, 53 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-16 18:56:333 dias, 0 horas, 44 minutos, 27 segundosmissed_icon  10 Dias
881relentless0j0tDB5+HsZxVUnDHLamZV9UuPA=29152019-11-08 00:43:476 dias, 23 horas, 13 minutos, 52 segundos0 dias, 20 horas, 54 minutos, 8 segundos6 dias, 2 horas, 19 minutos, 44 segundosgroupicon  5 Dias2019-10-06 18:06:143 dias, 0 horas, 46 minutos, 8 segundosmissed_icon  10 Dias
882PachecoTRhi7hj4KYHxcJbObrVgzYxl6NM=51112020-03-28 22:36:236 dias, 22 horas, 55 minutos, 42 segundos0 dias, 14 horas, 33 minutos, 42 segundos6 dias, 8 horas, 22 minutos, 0 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-16 22:25:053 dias, 1 horas, 4 minutos, 18 segundosmissed_icon  10 Dias
883n e o jhow+JAc1dHSuowC7W7yi+O0kAhgkH8=132912020-07-23 21:43:246 dias, 22 horas, 54 minutos, 25 segundos0 dias, 2 horas, 55 minutos, 41 segundos6 dias, 19 horas, 58 minutos, 44 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-10 00:07:323 dias, 1 horas, 5 minutos, 35 segundosmissed_icon  10 Dias
884ChupetakscGz097yeFKJMHiMrNss2U1vhA=18482019-07-01 19:42:516 dias, 22 horas, 45 minutos, 30 segundos5 dias, 11 horas, 21 minutos, 36 segundos1 dias, 11 horas, 23 minutos, 54 segundosgroupicon  5 Dias2019-06-04 03:13:453 dias, 1 horas, 14 minutos, 30 segundosmissed_icon  10 Dias
885JACINTOtdD6EdEVVlaUqBaDMEmslX8Ymek=1812019-01-21 14:45:486 dias, 22 horas, 42 minutos, 3 segundos0 dias, 12 horas, 41 minutos, 19 segundos6 dias, 10 horas, 0 minutos, 44 segundosgroupicon  5 Dias2019-01-02 20:23:413 dias, 1 horas, 17 minutos, 57 segundosmissed_icon  10 Dias
886hydroO6N6Mn4P+//JjlylsjI2BUU1v3w=83252020-04-02 15:02:116 dias, 22 horas, 33 minutos, 42 segundos1 dias, 1 horas, 44 minutos, 12 segundos5 dias, 20 horas, 49 minutos, 30 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-19 00:57:053 dias, 1 horas, 26 minutos, 18 segundosmissed_icon  10 Dias
887willQXXaEPhjyzE/O4aMT78AqsF0rK0=113302020-10-21 23:31:116 dias, 22 horas, 9 minutos, 36 segundos0 dias, 23 horas, 37 minutos, 52 segundos5 dias, 22 horas, 31 minutos, 44 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-24 02:03:553 dias, 1 horas, 50 minutos, 24 segundosmissed_icon  10 Dias
888Loser Manos1111111MsSRa1ara1ybSreMekotP4Dc+1g=141722020-07-08 14:38:036 dias, 21 horas, 48 minutos, 13 segundos4 dias, 20 horas, 22 minutos, 5 segundos2 dias, 1 horas, 26 minutos, 8 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-04 06:21:173 dias, 2 horas, 11 minutos, 47 segundosmissed_icon  10 Dias
889Sn0wvAER8Z0EmP6/WqBbthD/z5GQwQE=60262020-06-06 18:20:526 dias, 21 horas, 24 minutos, 25 segundos0 dias, 11 horas, 3 minutos, 36 segundos6 dias, 10 horas, 20 minutos, 49 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-08 17:19:293 dias, 2 horas, 35 minutos, 35 segundosmissed_icon  10 Dias
890itz]crazyvj9qFwJiogOJM/I9wWC2ewjeUos=31842019-10-25 01:23:246 dias, 21 horas, 17 minutos, 13 segundos3 dias, 11 horas, 16 minutos, 3 segundos3 dias, 10 horas, 1 minutos, 10 segundosgroupicon  5 Dias2019-09-30 17:11:363 dias, 2 horas, 42 minutos, 47 segundosmissed_icon  10 Dias
891FELIPEejvj/Z7tyes1pJQeGya6o4SPSklQ=123792020-06-08 22:12:066 dias, 21 horas, 14 minutos, 22 segundos2 dias, 16 horas, 56 minutos, 43 segundos4 dias, 4 horas, 17 minutos, 39 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-03 17:22:143 dias, 2 horas, 45 minutos, 38 segundosmissed_icon  10 Dias
892LucasBP+AmsRn0VAMT6Q4bifPGPDAqGg=136642020-08-31 23:16:166 dias, 21 horas, 8 minutos, 18 segundos0 dias, 21 horas, 32 minutos, 11 segundos5 dias, 23 horas, 36 minutos, 7 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-07 20:23:163 dias, 2 horas, 51 minutos, 42 segundosmissed_icon  10 Dias
893DepressivoDoR62dTibeYQ5ox7tPOUDqfyRuDGHFA=56592020-07-18 23:09:116 dias, 21 horas, 1 minutos, 4 segundos0 dias, 0 horas, 52 minutos, 53 segundos6 dias, 20 horas, 8 minutos, 11 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-22 22:15:393 dias, 2 horas, 58 minutos, 56 segundosmissed_icon  10 Dias
894apacheQLoB1Bm4+fA5MAB8iZgrRTxIRNQ=39592020-08-22 23:31:526 dias, 20 horas, 46 minutos, 56 segundos0 dias, 11 horas, 45 minutos, 58 segundos6 dias, 9 horas, 0 minutos, 58 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-11 15:43:083 dias, 3 horas, 13 minutos, 4 segundosmissed_icon  10 Dias
895calaiNouzQX/D2znUFSV/eiqeJuvSRmI=38492020-03-29 18:50:036 dias, 20 horas, 23 minutos, 53 segundos0 dias, 3 horas, 54 minutos, 47 segundos6 dias, 16 horas, 29 minutos, 6 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-19 01:40:143 dias, 3 horas, 36 minutos, 7 segundosmissed_icon  10 Dias
896johnzitoXPQDdVsspGVnc3UNJbv8DnsVZdU=47252020-01-23 19:51:056 dias, 20 horas, 14 minutos, 47 segundos1 dias, 0 horas, 22 minutos, 1 segundos5 dias, 19 horas, 52 minutos, 46 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-27 16:19:553 dias, 3 horas, 45 minutos, 13 segundosmissed_icon  10 Dias
897TeamSpeakUser24BaEzgN2ey+2sWflKaxkG06PkgE=113292020-10-19 14:19:296 dias, 20 horas, 12 minutos, 25 segundos1 dias, 11 horas, 24 minutos, 0 segundos5 dias, 8 horas, 48 minutos, 25 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-27 00:28:243 dias, 3 horas, 47 minutos, 35 segundosmissed_icon  10 Dias
898HOLANDES VOADORdREgvNYA9/WBe1UEOb9qDjquTpY=130502020-06-18 19:53:286 dias, 20 horas, 6 minutos, 22 segundos1 dias, 14 horas, 3 minutos, 19 segundos5 dias, 6 horas, 3 minutos, 3 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-10 01:06:513 dias, 3 horas, 53 minutos, 38 segundosmissed_icon  10 Dias
899menesinhohlcDh5n0L8SHhD7DsN15UXy8Cpc=49722020-04-25 23:42:206 dias, 19 horas, 52 minutos, 53 segundos0 dias, 10 horas, 51 minutos, 36 segundos6 dias, 9 horas, 1 minutos, 17 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-24 00:11:523 dias, 4 horas, 7 minutos, 7 segundosmissed_icon  10 Dias
900TitoURwdL4VZNisltKwrfYHjXXEkVDs=135342020-09-28 19:02:486 dias, 19 horas, 48 minutos, 6 segundos0 dias, 3 horas, 0 minutos, 51 segundos6 dias, 16 horas, 47 minutos, 15 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-23 02:11:323 dias, 4 horas, 11 minutos, 54 segundosmissed_icon  10 Dias
901BulletZeraBZ6PTZNUEitGyVR5ZM4JjkQ7HMk=110512020-06-30 12:29:376 dias, 19 horas, 23 minutos, 29 segundos0 dias, 5 horas, 8 minutos, 39 segundos6 dias, 14 horas, 14 minutos, 50 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-18 18:19:513 dias, 4 horas, 36 minutos, 31 segundosmissed_icon  10 Dias
902IsshikivatBuMvzdUJRNlYjskwwAoDu5h8=36432019-11-23 20:39:016 dias, 18 horas, 57 minutos, 2 segundos1 dias, 2 horas, 28 minutos, 13 segundos5 dias, 16 horas, 28 minutos, 49 segundosgroupicon  5 Dias2019-11-09 13:59:493 dias, 5 horas, 2 minutos, 58 segundosmissed_icon  10 Dias
903HiroshiqplViFTn4A6hFgOeF0/ymigljHk=78712020-10-13 22:45:416 dias, 18 horas, 51 minutos, 17 segundos1 dias, 0 horas, 24 minutos, 46 segundos5 dias, 18 horas, 26 minutos, 31 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-13 02:17:593 dias, 5 horas, 8 minutos, 43 segundosmissed_icon  10 Dias
904Shredderda35sUWaYvCgVJcByKtTP4W3ifw=141432020-07-15 21:08:166 dias, 18 horas, 40 minutos, 40 segundos2 dias, 19 horas, 0 minutos, 39 segundos3 dias, 23 horas, 40 minutos, 1 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-11 10:45:073 dias, 5 horas, 19 minutos, 20 segundosmissed_icon  10 Dias
905shinysZ0p9xeNRs8SjF0WsSBxudqik6Y=138872020-08-24 16:59:346 dias, 18 horas, 28 minutos, 53 segundos0 dias, 8 horas, 56 minutos, 0 segundos6 dias, 9 horas, 32 minutos, 53 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-02 14:48:483 dias, 5 horas, 31 minutos, 7 segundosmissed_icon  10 Dias
906....mhrsBuPPCh6w88aWKkVEtOKEts0=109382020-05-08 05:01:146 dias, 18 horas, 5 minutos, 7 segundos0 dias, 4 horas, 42 minutos, 15 segundos6 dias, 13 horas, 22 minutos, 52 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-24 18:18:033 dias, 5 horas, 54 minutos, 53 segundosmissed_icon  10 Dias
907NOGF9afnuTiVpH3F3LBjwmGHjclQp8=67922020-06-11 09:34:296 dias, 18 horas, 4 minutos, 4 segundos0 dias, 8 horas, 59 minutos, 12 segundos6 dias, 9 horas, 4 minutos, 52 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-17 23:06:213 dias, 5 horas, 55 minutos, 56 segundosmissed_icon  10 Dias
908PokeluckyWtKWkQmrRKLYYZjvCgVTCNk7Yro=124392020-10-26 23:07:286 dias, 17 horas, 59 minutos, 33 segundos0 dias, 19 horas, 20 minutos, 13 segundos5 dias, 22 horas, 39 minutos, 20 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-03 18:38:263 dias, 6 horas, 0 minutos, 27 segundosmissed_icon  10 Dias
909Venanciow3U7frFFCsICi3wRkf3Igyj1IhA=107122020-05-29 22:10:376 dias, 17 horas, 57 minutos, 27 segundos1 dias, 12 horas, 38 minutos, 56 segundos5 dias, 5 horas, 18 minutos, 31 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-13 20:28:113 dias, 6 horas, 2 minutos, 33 segundosmissed_icon  10 Dias
910juninUyaqN+aB/8Vmb+118be7bZRyxSM=85252020-06-15 05:56:026 dias, 17 horas, 52 minutos, 49 segundos1 dias, 1 horas, 48 minutos, 23 segundos5 dias, 16 horas, 4 minutos, 26 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-21 00:52:093 dias, 6 horas, 7 minutos, 11 segundosmissed_icon  10 Dias
911GarrinchaovdvzE3Ghc0xNa750lIkCar9Z8o=85592020-04-13 21:44:206 dias, 17 horas, 44 minutos, 31 segundos1 dias, 21 horas, 5 minutos, 34 segundos4 dias, 20 horas, 38 minutos, 57 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-30 23:33:473 dias, 6 horas, 15 minutos, 29 segundosmissed_icon  10 Dias
912NEKROQ4yoJWvOeQ5imjjIT67bSh5whHU=15642019-02-17 19:23:156 dias, 17 horas, 28 minutos, 48 segundos2 dias, 13 horas, 26 minutos, 44 segundos4 dias, 4 horas, 2 minutos, 4 segundosgroupicon  5 Dias2019-02-03 10:08:053 dias, 6 horas, 31 minutos, 12 segundosmissed_icon  10 Dias
913EuzieKdqpXyqUipS8LPdHjls43VS5iFU=148992020-09-26 02:09:216 dias, 17 horas, 19 minutos, 15 segundos0 dias, 5 horas, 43 minutos, 46 segundos6 dias, 11 horas, 35 minutos, 29 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-31 23:00:063 dias, 6 horas, 40 minutos, 45 segundosmissed_icon  10 Dias
91421 SavagejAJzTfFuVZxyPWGr26qqeQyRPH8=51022020-09-02 21:51:396 dias, 17 horas, 0 minutos, 55 segundos1 dias, 9 horas, 31 minutos, 38 segundos5 dias, 7 horas, 29 minutos, 17 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-17 20:30:453 dias, 6 horas, 59 minutos, 5 segundosmissed_icon  10 Dias
915Grimm36qVTOKVagDTCjcVWVlLlM57+v0=121022020-10-06 21:22:426 dias, 16 horas, 52 minutos, 26 segundos0 dias, 13 horas, 18 minutos, 37 segundos6 dias, 3 horas, 33 minutos, 49 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-19 17:18:423 dias, 7 horas, 7 minutos, 34 segundosmissed_icon  10 Dias
916Caiohl/iVmL7fO9SFTUtxoBYfwyKPB8=99372020-04-26 16:18:306 dias, 16 horas, 44 minutos, 31 segundos0 dias, 16 horas, 8 minutos, 34 segundos6 dias, 0 horas, 35 minutos, 57 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-11 09:34:223 dias, 7 horas, 15 minutos, 29 segundosmissed_icon  10 Dias
917[ShinRaWzX3Oc4i3hfs5zcCZXGPcmjjIjc=75162020-03-01 00:24:546 dias, 16 horas, 43 minutos, 21 segundos4 dias, 20 horas, 23 minutos, 17 segundos1 dias, 20 horas, 20 minutos, 4 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-21 01:49:543 dias, 7 horas, 16 minutos, 39 segundosmissed_icon  10 Dias
918HugovgHy+7hdyLVvVgSDzltlvt0OaPI=165472020-10-28 15:22:226 dias, 15 horas, 53 minutos, 11 segundos0 dias, 7 horas, 53 minutos, 9 segundos6 dias, 8 horas, 0 minutos, 2 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-23 16:54:283 dias, 8 horas, 6 minutos, 49 segundosmissed_icon  10 Dias
919NenohjoYKhpdhhEHR4NgTeXUZGcg3P8=50032019-12-29 22:26:456 dias, 15 horas, 52 minutos, 27 segundos4 dias, 2 horas, 31 minutos, 24 segundos2 dias, 13 horas, 21 minutos, 3 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-22 04:15:263 dias, 8 horas, 7 minutos, 33 segundosmissed_icon  10 Dias
920GlanosTyQtavf/wuv4vZpj9Iy6uAFiTotlA=64252020-01-25 19:43:416 dias, 15 horas, 33 minutos, 53 segundos1 dias, 22 horas, 35 minutos, 17 segundos4 dias, 16 horas, 58 minutos, 36 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-17 23:22:583 dias, 8 horas, 26 minutos, 7 segundosmissed_icon  10 Dias
921SteverfHxdtIxrcoeGFTfy/xkMk9qh4c=33212019-11-18 16:55:266 dias, 15 horas, 24 minutos, 9 segundos0 dias, 0 horas, 11 minutos, 2 segundos6 dias, 15 horas, 13 minutos, 7 segundosgroupicon  5 Dias2019-10-21 15:45:333 dias, 8 horas, 35 minutos, 51 segundosmissed_icon  10 Dias
922jeffin mama aq glubglub6ordp59O6NdcHwsIOstoct8Jh2s=129482020-08-13 13:28:126 dias, 15 horas, 11 minutos, 7 segundos0 dias, 20 horas, 53 minutos, 4 segundos5 dias, 18 horas, 18 minutos, 3 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-17 06:18:303 dias, 8 horas, 48 minutos, 53 segundosmissed_icon  10 Dias
923UilãogGK8KV5twGAoLBshA8cswlgp7mU=107982020-04-29 22:16:216 dias, 15 horas, 9 minutos, 21 segundos0 dias, 19 horas, 51 minutos, 17 segundos5 dias, 19 horas, 18 minutos, 4 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-24 15:40:343 dias, 8 horas, 50 minutos, 39 segundosmissed_icon  10 Dias
924Paula VadinLD7RzMQOnWwzuqTwfZkAEUjHR+k=156522020-10-24 11:41:246 dias, 14 horas, 52 minutos, 14 segundos0 dias, 9 horas, 29 minutos, 6 segundos6 dias, 5 horas, 23 minutos, 8 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-20 19:56:233 dias, 9 horas, 7 minutos, 46 segundosmissed_icon  10 Dias
925Pai ta onAAnAluCcXBPMHMJgWxHpVn1d7HU=162962020-10-27 22:48:066 dias, 14 horas, 50 minutos, 34 segundos0 dias, 8 horas, 4 minutos, 6 segundos6 dias, 6 horas, 46 minutos, 28 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-06 21:12:003 dias, 9 horas, 9 minutos, 26 segundosmissed_icon  10 Dias
926silveiraazaLo9hyjIvZuOZSZlAV6BnUps0=158262020-10-27 18:50:046 dias, 14 horas, 49 minutos, 8 segundos0 dias, 21 horas, 44 minutos, 42 segundos5 dias, 17 horas, 4 minutos, 26 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-22 22:52:173 dias, 9 horas, 10 minutos, 52 segundosmissed_icon  10 Dias
927Rodiney OmeloQ/vXqU+7T+Byt84wkttvXW+PyKg=66252020-05-10 23:21:176 dias, 14 horas, 42 minutos, 42 segundos0 dias, 6 horas, 31 minutos, 51 segundos6 dias, 8 horas, 10 minutos, 51 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-04 19:23:343 dias, 9 horas, 17 minutos, 18 segundosmissed_icon  10 Dias
928LucasBTxD5WhnrXDua3h6ASt1mkWqBtk8=110092020-10-23 00:02:396 dias, 14 horas, 26 minutos, 50 segundos0 dias, 8 horas, 8 minutos, 35 segundos6 dias, 6 horas, 18 minutos, 15 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-20 23:56:353 dias, 9 horas, 33 minutos, 10 segundosmissed_icon  10 Dias
929JaimeZcLUK75SldBJ92OYqme20lmdJWM=79572020-05-02 01:08:206 dias, 14 horas, 11 minutos, 47 segundos0 dias, 1 horas, 24 minutos, 31 segundos6 dias, 12 horas, 47 minutos, 16 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-19 02:19:393 dias, 9 horas, 48 minutos, 13 segundosmissed_icon  10 Dias
930bru4uRwt/dVkOWdVKKgtrVm81QsbEU=29882019-10-17 17:38:306 dias, 14 horas, 10 minutos, 20 segundos1 dias, 14 horas, 45 minutos, 58 segundos4 dias, 23 horas, 24 minutos, 22 segundosgroupicon  5 Dias2019-09-12 22:54:473 dias, 9 horas, 49 minutos, 40 segundosmissed_icon  10 Dias
931TeamSpeakUser4fQ7g44c8Zlt9PQt4iLqe9jUPf9U=108532020-10-25 17:36:186 dias, 13 horas, 58 minutos, 54 segundos0 dias, 7 horas, 0 minutos, 15 segundos6 dias, 6 horas, 58 minutos, 39 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-10 19:15:543 dias, 10 horas, 1 minutos, 6 segundosmissed_icon  10 Dias
932BlazerXVI4rueSkg7ruqmfmq20GHiIzT4A=11212020-03-16 19:10:556 dias, 13 horas, 56 minutos, 56 segundos1 dias, 2 horas, 21 minutos, 39 segundos5 dias, 11 horas, 35 minutos, 17 segundosgroupicon  5 Dias2018-12-23 01:37:083 dias, 10 horas, 3 minutos, 4 segundosmissed_icon  10 Dias
933ONEL1uHjKO5J3SL8+l9C0YdhgmWD8l8=150352020-10-11 00:23:526 dias, 13 horas, 50 minutos, 55 segundos0 dias, 7 horas, 27 minutos, 31 segundos6 dias, 6 horas, 23 minutos, 24 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-16 01:04:103 dias, 10 horas, 9 minutos, 5 segundosmissed_icon  10 Dias
934stressRuDq96G//J3GcUB11vmE1L2qjGQ=29752020-01-04 14:06:166 dias, 13 horas, 32 minutos, 39 segundos3 dias, 7 horas, 42 minutos, 39 segundos3 dias, 5 horas, 50 minutos, 0 segundosgroupicon  5 Dias2019-10-06 14:12:503 dias, 10 horas, 27 minutos, 21 segundosmissed_icon  10 Dias
935DanDanIqck89sGOrRzSlSJAGxsByABHuM=26442019-12-14 00:07:296 dias, 13 horas, 29 minutos, 30 segundos0 dias, 0 horas, 10 minutos, 40 segundos6 dias, 13 horas, 18 minutos, 50 segundosgroupicon  5 Dias2019-10-28 21:26:563 dias, 10 horas, 30 minutos, 30 segundosmissed_icon  10 Dias
936arielY+YfdwhFtbbH1mCfddh8ZW8pUPA=150262020-10-03 20:10:256 dias, 13 horas, 27 minutos, 35 segundos0 dias, 11 horas, 12 minutos, 29 segundos6 dias, 2 horas, 15 minutos, 6 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-27 22:31:563 dias, 10 horas, 32 minutos, 25 segundosmissed_icon  10 Dias
937oneeeee4oDN+4XjB4RsStiCDWatSnev9X8=39192020-08-04 18:31:306 dias, 13 horas, 19 minutos, 19 segundos1 dias, 13 horas, 16 minutos, 39 segundos5 dias, 0 horas, 2 minutos, 40 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-30 22:10:463 dias, 10 horas, 40 minutos, 41 segundosmissed_icon  10 Dias
938O Lendario Alf GamerAM5C2t/bIHqcTPN/qtodMIXy0AM=27872019-10-05 14:43:556 dias, 13 horas, 0 minutos, 26 segundos0 dias, 20 horas, 11 minutos, 47 segundos5 dias, 16 horas, 48 minutos, 39 segundosgroupicon  5 Dias2019-09-13 22:30:113 dias, 10 horas, 59 minutos, 34 segundosmissed_icon  10 Dias
939RENNOUoddJV+NV2Bq72m/k9lg2tNeCZ8=94042020-10-21 18:36:506 dias, 12 horas, 17 minutos, 54 segundos0 dias, 16 horas, 56 minutos, 18 segundos5 dias, 19 horas, 21 minutos, 36 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-15 16:53:223 dias, 11 horas, 42 minutos, 6 segundosmissed_icon  10 Dias
940blue_diam0nd21VGmiqIxd4rm31JszGnMeQgeJs=31562019-12-16 11:18:426 dias, 12 horas, 17 minutos, 40 segundos0 dias, 20 horas, 38 minutos, 46 segundos5 dias, 15 horas, 38 minutos, 54 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-14 02:15:133 dias, 11 horas, 42 minutos, 20 segundosmissed_icon  10 Dias
941INfamousJQ7B0WRDoy/Jci9ngTGrBOgwkYo=48952020-07-21 22:20:286 dias, 11 horas, 53 minutos, 24 segundos0 dias, 4 horas, 23 minutos, 19 segundos6 dias, 7 horas, 30 minutos, 5 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-03 21:20:013 dias, 12 horas, 6 minutos, 36 segundosmissed_icon  10 Dias
942macacooooo/ORrslRUvrPGhWHVA1GX+3C507k=160702020-10-26 22:53:546 dias, 11 horas, 49 minutos, 53 segundos3 dias, 3 horas, 48 minutos, 45 segundos3 dias, 8 horas, 1 minutos, 8 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-10 20:26:353 dias, 12 horas, 10 minutos, 7 segundosmissed_icon  10 Dias
Bill Harley1htvirU8xKxxggsWFhplCkDTzmMo=29632019-08-22 19:25:590 dias, 0 horas, 34 minutos, 20 segundos0 dias, 0 horas, 1 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 32 minutos, 45 segundos0Não, client em exceção
943DanDangcLh1nyK/DrUx5Nk8Sz52xzuO5Q=17632019-07-21 21:16:146 dias, 11 horas, 38 minutos, 22 segundos0 dias, 0 horas, 20 minutos, 0 segundos6 dias, 11 horas, 18 minutos, 22 segundosgroupicon  5 Dias2019-06-29 22:01:423 dias, 12 horas, 21 minutos, 38 segundosmissed_icon  10 Dias
944Genbu14JbbeThcvoJg37eW886M92HFOdNM=107182020-08-03 00:00:596 dias, 11 horas, 31 minutos, 34 segundos0 dias, 4 horas, 5 minutos, 25 segundos6 dias, 7 horas, 26 minutos, 9 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-13 19:42:443 dias, 12 horas, 28 minutos, 26 segundosmissed_icon  10 Dias
945icearckgM4mpDJsh/y23bA1PUL8q8n0SmE=49142020-02-16 15:15:096 dias, 11 horas, 25 minutos, 59 segundos0 dias, 22 horas, 27 minutos, 1 segundos5 dias, 12 horas, 58 minutos, 58 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-07 21:59:273 dias, 12 horas, 34 minutos, 1 segundosmissed_icon  10 Dias
946DOMIqYQFJdFHctY0y5yTV6qguw9f6M=75962020-04-15 22:42:236 dias, 11 horas, 21 minutos, 23 segundos0 dias, 12 horas, 20 minutos, 46 segundos5 dias, 23 horas, 0 minutos, 37 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-07 19:02:293 dias, 12 horas, 38 minutos, 37 segundosmissed_icon  10 Dias
947DTR eleo71uazjeeBt8iYtDz1E27vYY9zFTw=78202020-03-11 13:41:316 dias, 11 horas, 17 minutos, 46 segundos0 dias, 22 horas, 13 minutos, 53 segundos5 dias, 13 horas, 3 minutos, 53 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-28 11:40:213 dias, 12 horas, 42 minutos, 14 segundosmissed_icon  10 Dias
948tadsch2t+QFH0p9J31NQiM6G4JpNIpk=121982020-09-10 21:39:506 dias, 11 horas, 15 minutos, 6 segundos0 dias, 20 horas, 17 minutos, 52 segundos5 dias, 14 horas, 57 minutos, 14 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-20 18:32:223 dias, 12 horas, 44 minutos, 54 segundosmissed_icon  10 Dias
949n0wayRTRFqJftPAaEUVZ3H3M4VDQwDHU=79832020-03-29 19:00:246 dias, 11 horas, 13 minutos, 36 segundos0 dias, 5 horas, 30 minutos, 37 segundos6 dias, 5 horas, 42 minutos, 59 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-26 01:15:513 dias, 12 horas, 46 minutos, 24 segundosmissed_icon  10 Dias
950T00xKPnzlRNu9Q3P1x+iYTzR5XGAms0=129012020-09-22 22:07:226 dias, 10 horas, 49 minutos, 3 segundos0 dias, 7 horas, 34 minutos, 51 segundos6 dias, 3 horas, 14 minutos, 12 segundosgroupicon  5 Dias2020-09-06 19:56:473 dias, 13 horas, 10 minutos, 57 segundosmissed_icon  10 Dias
951TeamSpeakUser1Xv0zs8+w+9vrc36WkOeivQq9Zhw=102162020-06-14 00:06:536 dias, 10 horas, 21 minutos, 13 segundos0 dias, 5 horas, 1 minutos, 34 segundos6 dias, 5 horas, 19 minutos, 39 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-25 20:35:383 dias, 13 horas, 38 minutos, 47 segundosmissed_icon  10 Dias
952DOGKNKfzmV0MVuhNKLyP+lxsf6ma4Y=150512020-10-27 23:41:306 dias, 10 horas, 9 minutos, 18 segundos0 dias, 4 horas, 11 minutos, 59 segundos6 dias, 5 horas, 57 minutos, 19 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-03 23:34:303 dias, 13 horas, 50 minutos, 42 segundosmissed_icon  10 Dias
953CordeiroMbjYkJb1PDLKe9rjalVfBAnZGeE=110052020-10-02 17:40:316 dias, 10 horas, 2 minutos, 33 segundos0 dias, 21 horas, 21 minutos, 5 segundos5 dias, 12 horas, 41 minutos, 28 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-15 16:22:163 dias, 13 horas, 57 minutos, 27 segundosmissed_icon  10 Dias
954souMuitoBOM856uV84Ps8H9qTRuniH3jadEh8c=78412020-03-16 14:47:226 dias, 9 horas, 55 minutos, 45 segundos0 dias, 12 horas, 26 minutos, 36 segundos5 dias, 21 horas, 29 minutos, 9 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-06 22:36:043 dias, 14 horas, 4 minutos, 15 segundosmissed_icon  10 Dias
955vitimE0dRELkuOwuFtsT8an2jFduB6V8=23992019-10-31 22:11:466 dias, 9 horas, 28 minutos, 46 segundos1 dias, 15 horas, 52 minutos, 11 segundos4 dias, 17 horas, 36 minutos, 35 segundosgroupicon  5 Dias2019-10-28 01:05:323 dias, 14 horas, 31 minutos, 14 segundosmissed_icon  10 Dias
956MamaohwIw/RJUKvrdTdDvse1piHeUpQE=66012020-03-24 22:07:376 dias, 9 horas, 27 minutos, 37 segundos1 dias, 7 horas, 24 minutos, 40 segundos5 dias, 2 horas, 2 minutos, 57 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-19 19:48:373 dias, 14 horas, 32 minutos, 23 segundosmissed_icon  10 Dias
957CagaioIY7WQRiitKbD5kcvujzVe2ghHvs=66502020-10-06 23:40:266 dias, 8 horas, 47 minutos, 8 segundos0 dias, 22 horas, 4 minutos, 55 segundos5 dias, 10 horas, 42 minutos, 13 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-21 11:12:533 dias, 15 horas, 12 minutos, 52 segundosmissed_icon  10 Dias
958MrFelH+AH7xaHB6QvcR4OPk1opIbWsF0=29142019-10-08 15:45:346 dias, 8 horas, 13 minutos, 58 segundos1 dias, 5 horas, 21 minutos, 23 segundos5 dias, 2 horas, 52 minutos, 35 segundosgroupicon  5 Dias2019-09-27 19:51:413 dias, 15 horas, 46 minutos, 2 segundosmissed_icon  10 Dias
959Joãor9fpQqArvShOjxjlYcdXAV+PYM0=92512020-09-13 21:12:276 dias, 7 horas, 59 minutos, 42 segundos0 dias, 0 horas, 38 minutos, 1 segundos6 dias, 7 horas, 21 minutos, 41 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-05 23:00:313 dias, 16 horas, 0 minutos, 18 segundosmissed_icon  10 Dias
960killeej0i7L52MgmLsW4qdhXwYPGWMaiM=109332020-05-25 04:18:296 dias, 7 horas, 54 minutos, 12 segundos1 dias, 14 horas, 46 minutos, 10 segundos4 dias, 17 horas, 8 minutos, 2 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-05 14:25:453 dias, 16 horas, 5 minutos, 48 segundosmissed_icon  10 Dias
961Mthzao88n3YOvhLQgpnno0mKN8md+HHlE=130612020-07-07 12:26:036 dias, 7 horas, 54 minutos, 0 segundos3 dias, 19 horas, 39 minutos, 51 segundos2 dias, 12 horas, 14 minutos, 9 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-04 21:10:343 dias, 16 horas, 6 minutos, 0 segundosmissed_icon  10 Dias
962glaubinhoCjvJWwMv096T6Y2DcEHkVcuBOu8=134782020-06-10 22:52:176 dias, 7 horas, 50 minutos, 21 segundos5 dias, 2 horas, 12 minutos, 39 segundos1 dias, 5 horas, 37 minutos, 42 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-09 02:16:393 dias, 16 horas, 9 minutos, 39 segundosmissed_icon  10 Dias
963Jack51uMr0cg+F/RZgHr/wjD7pN4qhhG0=109632020-04-25 00:02:526 dias, 7 horas, 46 minutos, 18 segundos0 dias, 4 horas, 34 minutos, 29 segundos6 dias, 3 horas, 11 minutos, 49 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-22 11:14:593 dias, 16 horas, 13 minutos, 42 segundosmissed_icon  10 Dias
964pedralFx8Juidp76DsO6xkS6hyiScG1us=140482020-08-10 18:08:306 dias, 7 horas, 41 minutos, 40 segundos1 dias, 10 horas, 49 minutos, 59 segundos4 dias, 20 horas, 51 minutos, 41 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-22 19:30:363 dias, 16 horas, 18 minutos, 20 segundosmissed_icon  10 Dias
965eu msmUNknwDUUF0sYP/I4uHmqxE8oVpg=148712020-08-04 15:38:166 dias, 7 horas, 35 minutos, 45 segundos1 dias, 2 horas, 36 minutos, 4 segundos5 dias, 4 horas, 59 minutos, 41 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-27 05:47:133 dias, 16 horas, 24 minutos, 15 segundosmissed_icon  10 Dias
966AlemaofynY7QIFVp5H7ARS1EPwAPjCq8k=102372020-08-21 23:40:216 dias, 7 horas, 27 minutos, 23 segundos1 dias, 12 horas, 46 minutos, 57 segundos4 dias, 18 horas, 40 minutos, 26 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-23 03:17:123 dias, 16 horas, 32 minutos, 37 segundosmissed_icon  10 Dias
967Agatsuma Zen'tsu4Ayjb+r2lv66vjRXbh4h/tzsIZQ=121962020-06-20 23:28:326 dias, 7 horas, 26 minutos, 25 segundos0 dias, 20 horas, 7 minutos, 48 segundos5 dias, 11 horas, 18 minutos, 37 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-12 18:14:523 dias, 16 horas, 33 minutos, 35 segundosmissed_icon  10 Dias
968ColonoTG-.YFo8E+8jVru2wYzb62EvAKhWyGA=44752020-06-11 16:39:596 dias, 7 horas, 18 minutos, 51 segundos0 dias, 23 horas, 53 minutos, 43 segundos5 dias, 7 horas, 25 minutos, 8 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-23 02:09:363 dias, 16 horas, 41 minutos, 9 segundosmissed_icon  10 Dias
969akam3/i/YyWvnHdPiRlN1ScotwxBE28s=134622020-07-09 01:11:216 dias, 7 horas, 10 minutos, 7 segundos2 dias, 18 horas, 37 minutos, 26 segundos3 dias, 12 horas, 32 minutos, 41 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-19 21:21:393 dias, 16 horas, 49 minutos, 53 segundosmissed_icon  10 Dias
970drinhosZMbQ4B2O3vf8WV6j6othyMUKvc=29762019-09-21 19:14:456 dias, 7 horas, 9 minutos, 21 segundos1 dias, 19 horas, 2 minutos, 58 segundos4 dias, 12 horas, 6 minutos, 23 segundosgroupicon  5 Dias2019-09-12 15:43:253 dias, 16 horas, 50 minutos, 39 segundosmissed_icon  10 Dias
971Bambams7e9Dw1tDfjxz8hmJJUBNufNglY=164062020-09-03 14:46:186 dias, 7 horas, 8 minutos, 55 segundos3 dias, 22 horas, 45 minutos, 23 segundos2 dias, 8 horas, 23 minutos, 32 segundosgroupicon  5 Dias2020-09-02 07:37:243 dias, 16 horas, 51 minutos, 5 segundosmissed_icon  10 Dias
972Jackson - OFF.WhiteZijw+kOXKkZuMzaZt5B25XH0EgA=107212020-05-21 20:30:006 dias, 7 horas, 8 minutos, 18 segundos0 dias, 22 horas, 43 minutos, 24 segundos5 dias, 8 horas, 24 minutos, 54 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-09 13:51:343 dias, 16 horas, 51 minutos, 42 segundosmissed_icon  10 Dias
973faylbrazilx11bxx/zGd/zf61DW33NvdEYYOddq0=159482020-10-02 18:24:086 dias, 7 horas, 7 minutos, 7 segundos0 dias, 17 horas, 6 minutos, 14 segundos5 dias, 14 horas, 0 minutos, 53 segundosgroupicon  5 Dias2020-09-11 12:45:493 dias, 16 horas, 52 minutos, 53 segundosmissed_icon  10 Dias
974negaodofacao5ieUmaPl5AE4klnSGUW+gtAXayU=140452020-07-23 21:41:386 dias, 6 horas, 55 minutos, 29 segundos1 dias, 1 horas, 38 minutos, 59 segundos5 dias, 5 horas, 16 minutos, 30 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-14 12:58:373 dias, 17 horas, 4 minutos, 31 segundosmissed_icon  10 Dias
975thuzaumfQDV1B4KT2L2xAGtWtDW5evMk9g=53402020-04-25 15:59:136 dias, 6 horas, 52 minutos, 50 segundos1 dias, 12 horas, 0 minutos, 24 segundos4 dias, 18 horas, 52 minutos, 26 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-28 02:55:173 dias, 17 horas, 7 minutos, 10 segundosmissed_icon  10 Dias
976zbzSTAqmC7/pcNHwE5tYBeezQfW/rA=29242019-10-25 01:04:056 dias, 6 horas, 49 minutos, 23 segundos1 dias, 11 horas, 32 minutos, 44 segundos4 dias, 19 horas, 16 minutos, 39 segundosgroupicon  5 Dias2019-10-05 15:49:023 dias, 17 horas, 10 minutos, 37 segundosmissed_icon  10 Dias
977joao10onVWdVNJK26tJ4f1/zKOH5oOCI=55492020-06-21 19:18:536 dias, 6 horas, 34 minutos, 15 segundos0 dias, 2 horas, 40 minutos, 52 segundos6 dias, 3 horas, 53 minutos, 23 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-09 20:12:243 dias, 17 horas, 25 minutos, 45 segundosmissed_icon  10 Dias
978shushiESTb0GG0yqKqgUhmPJeSKgvTxuw=51172020-03-28 22:36:086 dias, 6 horas, 34 minutos, 0 segundos0 dias, 5 horas, 13 minutos, 27 segundos6 dias, 1 horas, 20 minutos, 33 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-20 20:55:543 dias, 17 horas, 26 minutos, 0 segundosmissed_icon  10 Dias
979TrivagoLogbrockys0eE0/iQdJXiREty7pjrcquQTs=15522019-04-16 21:59:256 dias, 5 horas, 48 minutos, 47 segundos0 dias, 5 horas, 56 minutos, 5 segundos5 dias, 23 horas, 52 minutos, 42 segundosgroupicon  5 Dias2019-03-30 16:48:033 dias, 18 horas, 11 minutos, 13 segundosmissed_icon  10 Dias
980kerunisYg+13lbj5QWBBUHkTcX7+2Fq17Q=103422020-04-17 00:46:206 dias, 5 horas, 44 minutos, 50 segundos2 dias, 4 horas, 38 minutos, 29 segundos4 dias, 1 horas, 6 minutos, 21 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-12 17:09:003 dias, 18 horas, 15 minutos, 10 segundosmissed_icon  10 Dias
MacacooPXbxHbDMu2AJVmGpD8SwePv5oY=15512online92 dias, 13 horas, 23 minutos, 24 segundos38 dias, 1 horas, 38 minutos, 20 segundos54 dias, 11 horas, 45 minutos, 4 segundosgroupicon  3 Dias2020-07-22 00:36:220Não, client em exceção
981joao4E9Y7Y+w1dqypQvaM33i/U/eEZ0=74152020-04-05 14:45:386 dias, 5 horas, 28 minutos, 24 segundos1 dias, 5 horas, 53 minutos, 0 segundos4 dias, 23 horas, 35 minutos, 24 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-13 00:20:113 dias, 18 horas, 31 minutos, 36 segundosmissed_icon  10 Dias
982Hearendiy/oTyS5jCr45mAfk/BPdFo2cqL8=138332020-09-03 03:27:566 dias, 5 horas, 27 minutos, 20 segundos0 dias, 3 horas, 38 minutos, 51 segundos6 dias, 1 horas, 48 minutos, 29 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-23 00:16:193 dias, 18 horas, 32 minutos, 40 segundosmissed_icon  10 Dias
983txre9xMpw15x+wCw54EkPLbvvjxwNA=137622020-07-29 21:18:236 dias, 5 horas, 27 minutos, 9 segundos0 dias, 3 horas, 34 minutos, 6 segundos6 dias, 1 horas, 53 minutos, 3 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-15 00:46:023 dias, 18 horas, 32 minutos, 51 segundosmissed_icon  10 Dias
984sementeJxnX3AeSvrqV1bmzY+4DD1vpoZ8=148972020-09-10 17:22:046 dias, 5 horas, 10 minutos, 25 segundos0 dias, 5 horas, 28 minutos, 42 segundos5 dias, 23 horas, 41 minutos, 43 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-04 11:52:383 dias, 18 horas, 49 minutos, 35 segundosmissed_icon  10 Dias
985xavexUDL2QmxrmPT9sDpJoX1bKMbymxE=41632020-08-03 21:13:496 dias, 5 horas, 8 minutos, 57 segundos0 dias, 5 horas, 16 minutos, 54 segundos5 dias, 23 horas, 52 minutos, 3 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-17 22:52:453 dias, 18 horas, 51 minutos, 3 segundosmissed_icon  10 Dias
986Vodka1Up2RQ9l3zUMU965GBgksGWN0jmU=20252019-06-27 11:33:446 dias, 5 horas, 3 minutos, 17 segundos0 dias, 19 horas, 19 minutos, 4 segundos5 dias, 9 horas, 44 minutos, 13 segundosgroupicon  5 Dias2019-06-25 20:24:003 dias, 18 horas, 56 minutos, 43 segundosmissed_icon  10 Dias
987vinimj7E6PK3TJbq39WeJOIAJWrBbaM=54932020-01-25 00:51:286 dias, 4 horas, 59 minutos, 51 segundos1 dias, 3 horas, 48 minutos, 33 segundos5 dias, 1 horas, 11 minutos, 18 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-15 23:42:123 dias, 19 horas, 0 minutos, 9 segundosmissed_icon  10 Dias
988gabrieleM1gl/4IiL3cB82lc8ZK/Xh8krM=128662020-07-05 21:08:586 dias, 4 horas, 18 minutos, 31 segundos0 dias, 5 horas, 2 minutos, 40 segundos5 dias, 23 horas, 15 minutos, 51 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-27 00:02:203 dias, 19 horas, 41 minutos, 29 segundosmissed_icon  10 Dias
989Lucaratian2ck8IbgHSLAUm0XbhlQaJpomVU=1262020-04-08 23:28:256 dias, 4 horas, 14 minutos, 11 segundos2 dias, 5 horas, 56 minutos, 33 segundos3 dias, 22 horas, 17 minutos, 38 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-02 17:45:363 dias, 19 horas, 45 minutos, 49 segundosmissed_icon  10 Dias
990MarcusNP+oJxwAhLwjYABXJm2hIHFwZik=17262019-10-22 21:57:426 dias, 4 horas, 8 minutos, 21 segundos1 dias, 9 horas, 42 minutos, 54 segundos4 dias, 18 horas, 25 minutos, 27 segundosgroupicon  5 Dias2019-06-22 23:17:463 dias, 19 horas, 51 minutos, 39 segundosmissed_icon  10 Dias
991ChrysvgaIff3caxfGSLgaDDEgQ4pDsHY=124312020-05-29 01:26:546 dias, 3 horas, 57 minutos, 55 segundos3 dias, 15 horas, 22 minutos, 1 segundos2 dias, 12 horas, 35 minutos, 54 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-27 20:57:033 dias, 20 horas, 2 minutos, 5 segundosmissed_icon  10 Dias
992RonanN6dr2HNggU/sNZMSLFzUlXJH0CA=24032020-02-29 12:42:566 dias, 3 horas, 40 minutos, 35 segundos0 dias, 13 horas, 50 minutos, 15 segundos5 dias, 13 horas, 50 minutos, 20 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-23 21:59:123 dias, 20 horas, 19 minutos, 25 segundosmissed_icon  10 Dias
993PiresgCkHf5CSsu28b4NwRNsKTQkKI4M=76712020-04-27 22:52:036 dias, 3 horas, 36 minutos, 8 segundos0 dias, 8 horas, 19 minutos, 36 segundos5 dias, 19 horas, 16 minutos, 32 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-20 23:33:473 dias, 20 horas, 23 minutos, 52 segundosmissed_icon  10 Dias
994TeamSpeakUser/oCxadjDdUUYxpq/qExUhaV5+8k=26932019-10-25 15:42:536 dias, 3 horas, 24 minutos, 44 segundos1 dias, 5 horas, 42 minutos, 21 segundos4 dias, 21 horas, 42 minutos, 23 segundosgroupicon  5 Dias2019-10-22 00:25:513 dias, 20 horas, 35 minutos, 16 segundosmissed_icon  10 Dias
995brian182BXIpPlJjc56z4dZwfVl+RMnCF/I=48532020-05-23 11:07:286 dias, 3 horas, 18 minutos, 38 segundos0 dias, 15 horas, 17 minutos, 37 segundos5 dias, 12 horas, 1 minutos, 1 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-15 21:58:413 dias, 20 horas, 41 minutos, 22 segundosmissed_icon  10 Dias
996yodaqd4obpu7g4kmmnJZMjTQUxGsoJk=45092020-05-24 03:08:156 dias, 3 horas, 5 minutos, 44 segundos1 dias, 3 horas, 39 minutos, 32 segundos4 dias, 23 horas, 26 minutos, 12 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-26 02:16:573 dias, 20 horas, 54 minutos, 16 segundosmissed_icon  10 Dias
997reeistheuzVptrawLSNOcQrogwudYciDMq3U=149972020-09-01 08:27:146 dias, 3 horas, 4 minutos, 54 segundos0 dias, 4 horas, 40 minutos, 0 segundos5 dias, 22 horas, 24 minutos, 54 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-03 16:25:103 dias, 20 horas, 55 minutos, 6 segundosmissed_icon  10 Dias
998Elderlan8PTDQSOad/dk3Q8TI4d71vle9jg=81912020-05-02 01:08:206 dias, 2 horas, 59 minutos, 56 segundos0 dias, 5 horas, 47 minutos, 2 segundos5 dias, 21 horas, 12 minutos, 54 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-25 14:06:483 dias, 21 horas, 0 minutos, 4 segundosmissed_icon  10 Dias
999firezerat7aauzKrtraBm19rG2y3q+GejCI=30782019-10-23 22:23:376 dias, 2 horas, 49 minutos, 48 segundos0 dias, 2 horas, 29 minutos, 11 segundos6 dias, 0 horas, 20 minutos, 37 segundosgroupicon  5 Dias2019-10-15 22:48:343 dias, 21 horas, 10 minutos, 12 segundosmissed_icon  10 Dias
1000Silva/cbIC+E71YwfOy65tb32defPy5U=131892020-07-22 21:05:216 dias, 2 horas, 43 minutos, 35 segundos0 dias, 1 horas, 13 minutos, 50 segundos6 dias, 1 horas, 29 minutos, 45 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-15 20:04:093 dias, 21 horas, 16 minutos, 25 segundosmissed_icon  10 Dias
1001🐲FloooW+Dp2ovv4XYQDQicwkrbcmbB6NTE=40162019-11-12 23:51:486 dias, 2 horas, 25 minutos, 39 segundos0 dias, 17 horas, 59 minutos, 54 segundos5 dias, 8 horas, 25 minutos, 45 segundosgroupicon  5 Dias2019-11-10 20:34:423 dias, 21 horas, 34 minutos, 21 segundosmissed_icon  10 Dias
1002Felipe1mMCnfm2GuOA1coX05qNQlVt50mU=143942020-10-19 20:23:116 dias, 2 horas, 16 minutos, 19 segundos1 dias, 4 horas, 40 minutos, 59 segundos4 dias, 21 horas, 35 minutos, 20 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-14 20:13:443 dias, 21 horas, 43 minutos, 41 segundosmissed_icon  10 Dias
1003RobertoFurtad0WwyGgaEDlx84Tb379jRMKCpf0vs=31882019-11-13 16:06:046 dias, 1 horas, 59 minutos, 48 segundos0 dias, 2 horas, 33 minutos, 19 segundos5 dias, 23 horas, 26 minutos, 29 segundosgroupicon  5 Dias2019-11-02 13:09:083 dias, 22 horas, 0 minutos, 12 segundosmissed_icon  10 Dias
1004HansCxttiSJ93qhPGF1JbIdFluD55gM=72382020-04-08 03:54:326 dias, 1 horas, 56 minutos, 41 segundos0 dias, 13 horas, 25 minutos, 20 segundos5 dias, 12 horas, 31 minutos, 21 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-21 05:51:263 dias, 22 horas, 3 minutos, 19 segundosmissed_icon  10 Dias
1005RaphaKHFYDih09dvpzWO+7eqDy1Bxi8M=80812020-10-19 19:04:186 dias, 1 horas, 38 minutos, 29 segundos2 dias, 18 horas, 1 minutos, 41 segundos3 dias, 7 horas, 36 minutos, 48 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-14 19:24:033 dias, 22 horas, 21 minutos, 31 segundosmissed_icon  10 Dias
1006COTRIRiEr+NyaYrVgsv/e3sEgC4h5hLo=60302020-07-14 14:52:006 dias, 1 horas, 26 minutos, 31 segundos0 dias, 3 horas, 20 minutos, 21 segundos5 dias, 22 horas, 6 minutos, 10 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-24 21:56:473 dias, 22 horas, 33 minutos, 29 segundosmissed_icon  10 Dias
1007DinardoRcsO5Id4QKWaTuj38c5q24DG+MeMs=642018-12-11 11:04:046 dias, 1 horas, 23 minutos, 52 segundos1 dias, 22 horas, 59 minutos, 21 segundos4 dias, 2 horas, 24 minutos, 31 segundosgroupicon  5 Dias2018-12-06 19:52:133 dias, 22 horas, 36 minutos, 8 segundosmissed_icon  10 Dias
1008Vini1saBAEjmdDcu675QABOLoqfVTbQk=131462020-07-03 00:27:316 dias, 1 horas, 19 minutos, 34 segundos0 dias, 6 horas, 20 minutos, 5 segundos5 dias, 18 horas, 59 minutos, 29 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-22 01:16:303 dias, 22 horas, 40 minutos, 26 segundosmissed_icon  10 Dias
1009SteinMBXFfzYMjQ2kecvTqu4mT8jiDhg=68022020-05-29 09:08:156 dias, 1 horas, 9 minutos, 10 segundos0 dias, 7 horas, 56 minutos, 14 segundos5 dias, 17 horas, 12 minutos, 56 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-15 13:35:193 dias, 22 horas, 50 minutos, 50 segundosmissed_icon  10 Dias
1010ISAIASuNe1vFu7hDgupH5/PNSNRPoI44Q=150422020-09-10 20:02:286 dias, 1 horas, 7 minutos, 23 segundos0 dias, 3 horas, 19 minutos, 52 segundos5 dias, 21 horas, 47 minutos, 31 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-29 22:11:313 dias, 22 horas, 52 minutos, 37 segundosmissed_icon  10 Dias
1011scherrerQ1WVm6uw0eUmsdM5UzBLKI4XLhI=72812020-05-12 00:50:036 dias, 0 horas, 54 minutos, 47 segundos0 dias, 1 horas, 55 minutos, 49 segundos5 dias, 22 horas, 58 minutos, 58 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-17 10:21:443 dias, 23 horas, 5 minutos, 13 segundosmissed_icon  10 Dias
1012TeamSpeakUserAjh7P7/xT49ScS7Y/jCJ6nXdbLw=47412020-04-08 23:44:266 dias, 0 horas, 38 minutos, 2 segundos0 dias, 0 horas, 51 minutos, 46 segundos5 dias, 23 horas, 46 minutos, 16 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-26 20:30:013 dias, 23 horas, 21 minutos, 58 segundosmissed_icon  10 Dias
1013MatheusM+B7iLh6XAQ683LvmpCE3jQviGdg=110022020-10-27 22:44:346 dias, 0 horas, 38 minutos, 1 segundos1 dias, 13 horas, 29 minutos, 34 segundos4 dias, 11 horas, 8 minutos, 27 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-10 23:34:503 dias, 23 horas, 21 minutos, 59 segundosmissed_icon  10 Dias
1014GoodNightXDGStHmPkL9ydb9b8m4suTWPZM1ac=42092020-02-25 01:51:446 dias, 0 horas, 36 minutos, 7 segundos0 dias, 18 horas, 26 minutos, 19 segundos5 dias, 6 horas, 9 minutos, 48 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-06 22:11:453 dias, 23 horas, 23 minutos, 53 segundosmissed_icon  10 Dias
1015Cadue9mbYzc+EJrQ9y+Z4SmEBL2SEtQ=103582020-10-26 23:06:526 dias, 0 horas, 23 minutos, 11 segundos0 dias, 0 horas, 42 minutos, 45 segundos5 dias, 23 horas, 40 minutos, 26 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-14 23:46:253 dias, 23 horas, 36 minutos, 49 segundosmissed_icon  10 Dias
1016$ Mateus52UHIm5B8AWZwsZI/+i2D3hbwJo=96682020-05-28 21:38:446 dias, 0 horas, 19 minutos, 54 segundos3 dias, 4 horas, 55 minutos, 32 segundos2 dias, 19 horas, 24 minutos, 22 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-20 22:30:333 dias, 23 horas, 40 minutos, 6 segundosmissed_icon  10 Dias
1017BASS692 VINICIEUbwX6L2lsGA6c2+3/tqzRcB63Ays=78642020-03-09 15:15:476 dias, 0 horas, 19 minutos, 20 segundos4 dias, 22 horas, 40 minutos, 57 segundos1 dias, 1 horas, 38 minutos, 23 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-06 14:59:423 dias, 23 horas, 40 minutos, 40 segundosmissed_icon  10 Dias
1018Rafael Morenos5PQAro6TjnUdYszFoMb4Q9JNVA=69792020-10-23 00:40:445 dias, 23 horas, 54 minutos, 29 segundos0 dias, 15 horas, 16 minutos, 38 segundos5 dias, 8 horas, 37 minutos, 51 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-15 23:36:254 dias, 0 horas, 5 minutos, 31 segundosmissed_icon  10 Dias
1019DeusNooBvTcsz5g6nxG7KeUAv/3HkWxR0H8=70922020-09-28 23:52:245 dias, 23 horas, 15 minutos, 46 segundos0 dias, 11 horas, 48 minutos, 37 segundos5 dias, 11 horas, 27 minutos, 9 segundosgroupicon  5 Dias2020-09-17 00:30:404 dias, 0 horas, 44 minutos, 14 segundosmissed_icon  10 Dias
1020JorjãogkyTB9DGc7WDx1gkNQdPwSZZEig=21292020-02-24 11:08:145 dias, 23 horas, 14 minutos, 52 segundos0 dias, 10 horas, 9 minutos, 20 segundos5 dias, 13 horas, 5 minutos, 32 segundosgroupicon  5 Dias2019-10-08 14:51:054 dias, 0 horas, 45 minutos, 8 segundosmissed_icon  10 Dias
1021MOTOCALRh2aE+ubpSjOE15ifxPDoa3004=89152020-04-11 01:06:555 dias, 23 horas, 4 minutos, 2 segundos0 dias, 11 horas, 20 minutos, 20 segundos5 dias, 11 horas, 43 minutos, 42 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-07 20:40:204 dias, 0 horas, 55 minutos, 58 segundosmissed_icon  10 Dias
1022nt04v/1dnsTkhj2yqUsF8Y5sqgIbQY=56512020-03-25 16:09:045 dias, 22 horas, 55 minutos, 57 segundos0 dias, 6 horas, 9 minutos, 14 segundos5 dias, 16 horas, 46 minutos, 43 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-21 20:03:434 dias, 1 horas, 4 minutos, 3 segundosmissed_icon  10 Dias
1023ONEL [PJTB]BX70flfnVgBh75xteaYXg8/3MF4=107602020-05-29 17:29:295 dias, 22 horas, 48 minutos, 3 segundos0 dias, 16 horas, 25 minutos, 18 segundos5 dias, 6 horas, 22 minutos, 45 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-26 01:55:114 dias, 1 horas, 11 minutos, 57 segundosmissed_icon  10 Dias
1024Guaximbim8WZ+K8Hkh9EKvrpxhru0LpxO1T8=32192020-04-29 14:52:325 dias, 22 horas, 25 minutos, 39 segundos0 dias, 23 horas, 35 minutos, 52 segundos4 dias, 22 horas, 49 minutos, 47 segundosgroupicon  5 Dias2019-10-28 20:55:584 dias, 1 horas, 34 minutos, 21 segundosmissed_icon  10 Dias
1025JefersuEGAEAvwQoOZLg3CFHjTTvIBJMDA=35042019-12-26 20:28:275 dias, 22 horas, 24 minutos, 3 segundos0 dias, 14 horas, 36 minutos, 53 segundos5 dias, 7 horas, 47 minutos, 10 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-23 17:19:044 dias, 1 horas, 35 minutos, 57 segundosmissed_icon  10 Dias
1026NickQGayYWN45EQI2Xe7wyyHk0aAn94=136102020-10-11 13:37:395 dias, 22 horas, 22 minutos, 54 segundos1 dias, 1 horas, 43 minutos, 11 segundos4 dias, 20 horas, 39 minutos, 43 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-17 14:55:404 dias, 1 horas, 37 minutos, 6 segundosmissed_icon  10 Dias
1027TeamSpeakUservLAsDbRjJSSJkwJ/mhopQAmfVKo=96172020-04-08 18:02:535 dias, 22 horas, 21 minutos, 26 segundos0 dias, 9 horas, 33 minutos, 1 segundos5 dias, 12 horas, 48 minutos, 25 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-04 06:44:414 dias, 1 horas, 38 minutos, 34 segundosmissed_icon  10 Dias
1028Farcry1H1Pm1f1qkBAsLOAd1Iq4NndwooM=37202020-07-14 17:46:545 dias, 22 horas, 5 minutos, 40 segundos0 dias, 0 horas, 18 minutos, 38 segundos5 dias, 21 horas, 47 minutos, 2 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-12 12:51:134 dias, 1 horas, 54 minutos, 20 segundosmissed_icon  10 Dias
1029biTonfiH0ctD24KragbHicZWLCF+1/k=133412020-07-06 16:11:405 dias, 21 horas, 47 minutos, 42 segundos0 dias, 15 horas, 56 minutos, 16 segundos5 dias, 5 horas, 51 minutos, 26 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-01 20:52:424 dias, 2 horas, 12 minutos, 18 segundosmissed_icon  10 Dias
1030PATER+iZh6sObtrHwK2QDFAB37RimoJc=163892020-10-27 22:28:295 dias, 21 horas, 42 minutos, 14 segundos0 dias, 16 horas, 10 minutos, 50 segundos5 dias, 5 horas, 31 minutos, 24 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-22 17:47:544 dias, 2 horas, 17 minutos, 46 segundosmissed_icon  10 Dias
1031roberthV/92lfN4L3fY4qdPZ2+Ysnc7T5s=61472020-03-16 21:01:565 dias, 21 horas, 29 minutos, 3 segundos5 dias, 14 horas, 43 minutos, 57 segundos0 dias, 6 horas, 45 minutos, 6 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-21 23:06:164 dias, 2 horas, 30 minutos, 57 segundosmissed_icon  10 Dias
1032dcallhr18fh9nAZ8Wylq8l26NrohF+E0=29282019-10-11 23:35:495 dias, 21 horas, 26 minutos, 0 segundos0 dias, 2 horas, 55 minutos, 45 segundos5 dias, 18 horas, 30 minutos, 15 segundosgroupicon  5 Dias2019-10-06 14:39:044 dias, 2 horas, 34 minutos, 0 segundosmissed_icon  10 Dias
1033md2015bexAhqfsaStzP6BbTHxGAgwl3/5ZE=54712020-03-07 02:28:445 dias, 21 horas, 15 minutos, 41 segundos0 dias, 1 horas, 41 minutos, 21 segundos5 dias, 19 horas, 34 minutos, 20 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-19 14:58:274 dias, 2 horas, 44 minutos, 19 segundosmissed_icon  10 Dias
1034TeamSpeakUser2OiXOzezYe8xjQ1VV542BG5zby1I=158012020-10-27 21:11:195 dias, 20 horas, 35 minutos, 32 segundos0 dias, 18 horas, 22 minutos, 41 segundos5 dias, 2 horas, 12 minutos, 51 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-19 18:55:234 dias, 3 horas, 24 minutos, 28 segundosmissed_icon  10 Dias
1035RespcTTdNWf1223pFK5gNtFJuaUOMZ7rg=103552020-08-05 01:28:395 dias, 20 horas, 33 minutos, 17 segundos0 dias, 1 horas, 26 minutos, 42 segundos5 dias, 19 horas, 6 minutos, 35 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-16 22:17:124 dias, 3 horas, 26 minutos, 43 segundosmissed_icon  10 Dias
1036Matheus1DPdKNjgORQj86j4+R11Jc2OTp7c=72602020-07-23 22:19:395 dias, 20 horas, 27 minutos, 55 segundos2 dias, 0 horas, 14 minutos, 56 segundos3 dias, 20 horas, 12 minutos, 59 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-17 23:38:174 dias, 3 horas, 32 minutos, 5 segundosmissed_icon  10 Dias
1037Bina7qk5W4RkvRjm/dc6vUmMm5lcuTY=22312020-01-09 18:42:385 dias, 19 horas, 50 minutos, 1 segundos0 dias, 9 horas, 58 minutos, 10 segundos5 dias, 9 horas, 51 minutos, 51 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-03 12:46:534 dias, 4 horas, 9 minutos, 59 segundosmissed_icon  10 Dias
1038n1tr0xzz+JekNnc3nXgkZrF7JHgIe62mh4=159082020-10-23 00:36:065 dias, 19 horas, 48 minutos, 27 segundos1 dias, 3 horas, 38 minutos, 3 segundos4 dias, 16 horas, 10 minutos, 24 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-23 00:28:154 dias, 4 horas, 11 minutos, 33 segundosmissed_icon  10 Dias
1039calvinpFsOMgvxGKMtHk3802toMaHT6lE=60102020-02-05 01:52:165 dias, 19 horas, 43 minutos, 57 segundos3 dias, 22 horas, 33 minutos, 38 segundos1 dias, 21 horas, 10 minutos, 19 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-30 13:20:194 dias, 4 horas, 16 minutos, 3 segundosmissed_icon  10 Dias
1040MATHEUS DO RJutFAjIggeobR9IOlxrKIgaXagZo=25262019-12-29 20:58:255 dias, 19 horas, 39 minutos, 16 segundos1 dias, 2 horas, 1 minutos, 54 segundos4 dias, 17 horas, 37 minutos, 22 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-28 00:03:554 dias, 4 horas, 20 minutos, 44 segundosmissed_icon  10 Dias
1041MathiasyRdmpj5v+bfaHN/19AYFf0tCSt8=98042020-06-12 04:18:175 dias, 19 horas, 28 minutos, 44 segundos0 dias, 23 horas, 47 minutos, 41 segundos4 dias, 19 horas, 41 minutos, 3 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-27 14:13:414 dias, 4 horas, 31 minutos, 16 segundosmissed_icon  10 Dias
1042NandoEsHUa/w+2qLA4JXDTjqce2NT63k=97372020-05-21 16:22:445 dias, 19 horas, 26 minutos, 33 segundos0 dias, 20 horas, 49 minutos, 27 segundos4 dias, 22 horas, 37 minutos, 6 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-05 03:50:314 dias, 4 horas, 33 minutos, 27 segundosmissed_icon  10 Dias
1043jamelaoCs5o4raF1EIki8npJmAMpl4nlNM=21942020-04-08 23:28:265 dias, 19 horas, 20 minutos, 27 segundos0 dias, 12 horas, 22 minutos, 25 segundos5 dias, 6 horas, 58 minutos, 2 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-14 20:43:594 dias, 4 horas, 39 minutos, 33 segundosmissed_icon  10 Dias
1044SerpaMBbPf7E07qJYvUP2y1QAApcd7+I=47232020-06-01 20:47:355 dias, 18 horas, 57 minutos, 7 segundos0 dias, 23 horas, 13 minutos, 33 segundos4 dias, 19 horas, 43 minutos, 34 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-07 06:46:014 dias, 5 horas, 2 minutos, 53 segundosmissed_icon  10 Dias
1045Neto9I3FEKykUUfspLH6a9OhYxopivc=96572020-04-13 15:37:225 dias, 18 horas, 50 minutos, 31 segundos2 dias, 15 horas, 32 minutos, 33 segundos3 dias, 3 horas, 17 minutos, 58 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-05 16:29:274 dias, 5 horas, 9 minutos, 29 segundosmissed_icon  10 Dias
1046Faisca99y6R1EXgYp8RXszx91oQwUPLScc0=82002020-06-29 18:37:495 dias, 18 horas, 10 minutos, 34 segundos0 dias, 4 horas, 40 minutos, 25 segundos5 dias, 13 horas, 30 minutos, 9 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-21 00:20:464 dias, 5 horas, 49 minutos, 26 segundosmissed_icon  10 Dias
1047ValeriosG7JS79SXJ0dBeXzh3mshpBxqSRw=134532020-10-23 21:46:035 dias, 18 horas, 2 minutos, 12 segundos0 dias, 23 horas, 5 minutos, 5 segundos4 dias, 18 horas, 57 minutos, 7 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-23 18:13:014 dias, 5 horas, 57 minutos, 48 segundosmissed_icon  10 Dias
1048TeamSpeakUser1uZlTcYmaZNVVZN/ZFUXRZtItal4=50672019-12-27 06:54:355 dias, 17 horas, 54 minutos, 53 segundos1 dias, 2 horas, 27 minutos, 23 segundos4 dias, 15 horas, 27 minutos, 30 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-25 03:03:444 dias, 6 horas, 5 minutos, 7 segundosmissed_icon  10 Dias
1049lelohFGjELfM7bsdkJQPmrNb14NVohI=98852020-04-28 01:56:365 dias, 17 horas, 54 minutos, 32 segundos0 dias, 8 horas, 0 minutos, 57 segundos5 dias, 9 horas, 53 minutos, 35 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-24 19:19:134 dias, 6 horas, 5 minutos, 28 segundosmissed_icon  10 Dias
1050Nano (Tu Liinn)O/asfvf2mCjKOutvxj+T+HQu/WE=164102020-09-02 17:43:105 dias, 17 horas, 52 minutos, 40 segundos3 dias, 16 horas, 33 minutos, 37 segundos2 dias, 1 horas, 19 minutos, 3 segundosgroupicon  5 Dias2020-09-01 23:50:314 dias, 6 horas, 7 minutos, 20 segundosmissed_icon  10 Dias
1051IcgsVg1ZKEz71mAx6G46OGPDWs1fY18=153542020-09-06 14:18:435 dias, 17 horas, 46 minutos, 30 segundos0 dias, 5 horas, 23 minutos, 13 segundos5 dias, 12 horas, 23 minutos, 17 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-29 20:42:414 dias, 6 horas, 13 minutos, 30 segundosmissed_icon  10 Dias
1052Ivete SangaloSK/P9nZ8QauMSF9GhZRrK/6181g=156722020-10-24 21:18:155 dias, 17 horas, 40 minutos, 37 segundos0 dias, 1 horas, 39 minutos, 37 segundos5 dias, 16 horas, 1 minutos, 0 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-17 18:46:444 dias, 6 horas, 19 minutos, 23 segundosmissed_icon  10 Dias
1053LENZv9e6W22xC/pQJmIqzZuC/+hKM8M=102362020-06-25 22:49:045 dias, 17 horas, 21 minutos, 26 segundos1 dias, 9 horas, 58 minutos, 35 segundos4 dias, 7 horas, 22 minutos, 51 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-26 23:03:514 dias, 6 horas, 38 minutos, 34 segundosmissed_icon  10 Dias
1054dynastybtwDSH7FnqAlu+DCw10DvL7gVGJm8U=111892020-05-01 23:37:075 dias, 16 horas, 42 minutos, 35 segundos0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos5 dias, 16 horas, 42 minutos, 35 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-28 03:32:104 dias, 7 horas, 17 minutos, 25 segundosmissed_icon  10 Dias
1055ItaúJSsmX7bSCkAqQEkJJnNeNaUPb44=118402020-06-01 03:10:165 dias, 16 horas, 37 minutos, 15 segundos1 dias, 17 horas, 38 minutos, 47 segundos3 dias, 22 horas, 58 minutos, 28 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-16 02:27:284 dias, 7 horas, 22 minutos, 45 segundosmissed_icon  10 Dias
1056NeoZinhO9LxuVEK+m72Zxk8d7iEXtFi2gPI=50702019-12-13 23:01:515 dias, 16 horas, 32 minutos, 23 segundos5 dias, 8 horas, 5 minutos, 35 segundos0 dias, 8 horas, 26 minutos, 48 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-11 10:23:124 dias, 7 horas, 27 minutos, 37 segundosmissed_icon  10 Dias
1057JohnVXi3zZv57xuMf1vi/TCSNph0iPiE=145162020-10-22 23:30:025 dias, 16 horas, 30 minutos, 10 segundos0 dias, 19 horas, 42 minutos, 2 segundos4 dias, 20 horas, 48 minutos, 8 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-22 18:25:164 dias, 7 horas, 29 minutos, 50 segundosmissed_icon  10 Dias
1058preusswck3IazXB6HyXRGkakTl4RhRmUU=63642020-03-25 16:04:325 dias, 16 horas, 21 minutos, 45 segundos0 dias, 7 horas, 36 minutos, 52 segundos5 dias, 8 horas, 44 minutos, 53 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-23 18:20:464 dias, 7 horas, 38 minutos, 15 segundosmissed_icon  10 Dias
1059":D"FPayFrgBu4I1JDWB4mQyIhy7uk4=16592019-03-13 03:45:335 dias, 16 horas, 11 minutos, 27 segundos2 dias, 2 horas, 3 minutos, 34 segundos3 dias, 14 horas, 7 minutos, 53 segundosgroupicon  5 Dias2019-03-05 19:20:424 dias, 7 horas, 48 minutos, 33 segundosmissed_icon  10 Dias
1060phmussi1AS+twpSZSkyuE/sAkzKjH8qdwSg=74272020-10-18 18:48:015 dias, 15 horas, 46 minutos, 44 segundos0 dias, 21 horas, 51 minutos, 12 segundos4 dias, 17 horas, 55 minutos, 32 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-15 17:57:244 dias, 8 horas, 13 minutos, 16 segundosmissed_icon  10 Dias
1061ediCrOssOdlDXKRI3DF+FN8h6vQI20IGaSQ=62832020-03-15 15:33:265 dias, 15 horas, 46 minutos, 17 segundos0 dias, 13 horas, 29 minutos, 6 segundos5 dias, 2 horas, 17 minutos, 11 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-29 19:12:284 dias, 8 horas, 13 minutos, 43 segundosmissed_icon  10 Dias
1062PlatiwogNFStwV+wN2BhZoicBflfhbgE=152602020-10-14 19:23:125 dias, 15 horas, 44 minutos, 36 segundos0 dias, 18 horas, 19 minutos, 6 segundos4 dias, 21 horas, 25 minutos, 30 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-13 18:20:234 dias, 8 horas, 15 minutos, 24 segundosmissed_icon  10 Dias
1063P3cSPPJi13aO/96QkahupJjvRy05cFU=126482020-07-07 22:52:235 dias, 15 horas, 42 minutos, 45 segundos0 dias, 11 horas, 6 minutos, 15 segundos5 dias, 4 horas, 36 minutos, 30 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-02 05:27:444 dias, 8 horas, 17 minutos, 15 segundosmissed_icon  10 Dias
1064jovinhazbr3WapF3c9J7KYbgutkZuaw8tY=117752020-09-23 23:10:145 dias, 15 horas, 42 minutos, 15 segundos1 dias, 3 horas, 50 minutos, 10 segundos4 dias, 11 horas, 52 minutos, 5 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-26 21:23:164 dias, 8 horas, 17 minutos, 45 segundosmissed_icon  10 Dias
1065NunãoKLm2PEB2k5LaeegWFeGDaR2qh9c=164342020-10-26 21:22:095 dias, 15 horas, 40 minutos, 3 segundos2 dias, 16 horas, 44 minutos, 38 segundos2 dias, 22 horas, 55 minutos, 25 segundosgroupicon  5 Dias2020-10-17 00:14:364 dias, 8 horas, 19 minutos, 57 segundosmissed_icon  10 Dias
1066LUANZERApW6Bag+/Mpbm7DS/twmvD1MB9iE=129542020-08-01 13:43:425 dias, 15 horas, 33 minutos, 4 segundos0 dias, 22 horas, 37 minutos, 46 segundos4 dias, 16 horas, 55 minutos, 18 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-25 21:38:244 dias, 8 horas, 26 minutos, 56 segundosmissed_icon  10 Dias
1067Skill*kxHnsMp+dsOl9Oc+/IBwV1hRbGQ=123232020-06-21 22:33:585 dias, 15 horas, 15 minutos, 13 segundos1 dias, 5 horas, 30 minutos, 45 segundos4 dias, 9 horas, 44 minutos, 28 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-20 20:07:004 dias, 8 horas, 44 minutos, 47 segundosmissed_icon  10 Dias
1068LYTft0f91LxXMYEhCyJJRRxfTFtQX0=70982020-02-17 22:09:125 dias, 14 horas, 53 minutos, 11 segundos1 dias, 22 horas, 16 minutos, 14 segundos3 dias, 16 horas, 36 minutos, 57 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-14 00:16:184 dias, 9 horas, 6 minutos, 49 segundosmissed_icon  10 Dias
1069AcG_MiKimbaPEyxlhP4Vw7QsPVUo7bqlotLklk=126672020-08-03 21:39:275 dias, 14 horas, 49 minutos, 15 segundos0 dias, 22 horas, 19 minutos, 38 segundos4 dias, 16 horas, 29 minutos, 37 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-29 23:03:394 dias, 9 horas, 10 minutos, 45 segundosmissed_icon  10 Dias
1070kleyWHLCMN4z2f4d64HIx80X0RXrxxw=25762020-02-04 20:36:025 dias, 14 horas, 18 minutos, 42 segundos0 dias, 6 horas, 5 minutos, 23 segundos5 dias, 8 horas, 13 minutos, 19 segundosgroupicon  5 Dias2020-01-16 20:04:124 dias, 9 horas, 41 minutos, 18 segundosmissed_icon  10 Dias
1071Rai - XevikeOXQU73K8F282t9sEj8iIfOo0O7Q=163322020-09-02 05:18:235 dias, 14 horas, 2 minutos, 29 segundos0 dias, 6 horas, 27 minutos, 50 segundos5 dias, 7 horas, 34 minutos, 39 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-31 23:47:474 dias, 9 horas, 57 minutos, 31 segundosmissed_icon  10 Dias
1072xNaejinGXCm/+Rye9yc0nF2gmDY5HPwcfQ=67422020-04-13 21:14:025 dias, 13 horas, 57 minutos, 30 segundos0 dias, 2 horas, 24 minutos, 8 segundos5 dias, 11 horas, 33 minutos, 22 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-19 10:54:214 dias, 10 horas, 2 minutos, 30 segundosmissed_icon  10 Dias
1073Felipe9btRw7k6ugzIQCfD2gXv/fuX2us=24022020-03-13 22:28:435 dias, 13 horas, 48 minutos, 45 segundos0 dias, 15 horas, 58 minutos, 37 segundos4 dias, 21 horas, 50 minutos, 8 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-28 22:27:054 dias, 10 horas, 11 minutos, 15 segundosmissed_icon  10 Dias
1074TAL DO HAPPYyqXkDaHsh+SqZlOO9eN+TFpMdgU=36992020-01-16 02:30:205 dias, 13 horas, 42 minutos, 47 segundos0 dias, 1 horas, 25 minutos, 37 segundos5 dias, 12 horas, 17 minutos, 10 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-02 11:16:234 dias, 10 horas, 17 minutos, 13 segundosmissed_icon  10 Dias
1075corydon19XHDUFW25kSQK5g8x6d74SCMrWQQ=94752020-05-05 18:45:305 dias, 13 horas, 36 minutos, 22 segundos0 dias, 0 horas, 5 minutos, 24 segundos5 dias, 13 horas, 30 minutos, 58 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-25 18:45:014 dias, 10 horas, 23 minutos, 38 segundosmissed_icon  10 Dias
1076TeamSpeakUser6DYEIBlWiJKr/joUXqu/px8KYy8=133022020-09-02 13:09:545 dias, 13 horas, 21 minutos, 38 segundos0 dias, 0 horas, 5 minutos, 1 segundos5 dias, 13 horas, 16 minutos, 37 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-14 13:40:484 dias, 10 horas, 38 minutos, 22 segundosmissed_icon  10 Dias
1077GianJJ7Js3h4Iz79vouKPVMjIlSGFuA=51082020-05-08 14:46:575 dias, 13 horas, 9 minutos, 53 segundos0 dias, 11 horas, 36 minutos, 4 segundos5 dias, 1 horas, 33 minutos, 49 segundosgroupicon  5 Dias2020-02-25 03:41:504 dias, 10 horas, 50 minutos, 7 segundosmissed_icon  10 Dias
1078MokabimwlUMVhd9bnyqhPCcJk7mvQjd9CA=49352020-01-03 14:26:465 dias, 12 horas, 39 minutos, 40 segundos0 dias, 12 horas, 42 minutos, 16 segundos4 dias, 23 horas, 57 minutos, 24 segundosgroupicon  5 Dias2019-12-29 01:01:214 dias, 11 horas, 20 minutos, 20 segundosmissed_icon  10 Dias
1079ZT07OYqy6w+9A9GqlXZx9IU9HZjOXdk=150042020-08-08 17:13:445 dias, 12 horas, 36 minutos, 59 segundos0 dias, 13 horas, 32 minutos, 3 segundos4 dias, 23 horas, 4 minutos, 56 segundosgroupicon  5 Dias2020-08-07 14:15:374 dias, 11 horas, 23 minutos, 1 segundosmissed_icon  10 Dias
1080Comedor de casadav3+6LBRTmzhvqEa/QGClY0sK1LA=139062020-07-23 21:41:425 dias, 12 horas, 36 minutos, 51 segundos0 dias, 0 horas, 34 minutos, 41 segundos5 dias, 12 horas, 2 minutos, 10 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-19 22:09:044 dias, 11 horas, 23 minutos, 9 segundosmissed_icon  10 Dias
1081MORATATUNEXRcomkUWMYKI4vzjCyqXb5dJ34gI=11192018-12-17 20:38:125 dias, 12 horas, 28 minutos, 42 segundos0 dias, 13 horas, 42 minutos, 43 segundos4 dias, 22 horas, 45 minutos, 59 segundosgroupicon  5 Dias2018-12-14 15:13:154 dias, 11 horas, 31 minutos, 18 segundosmissed_icon  10 Dias
1082Rodrigo PereiraydqzzApVUBpox+hm0J5ae+bzt5w=114702020-08-28 02:38:045 dias, 12 horas, 16 minutos, 54 segundos1 dias, 6 horas, 8 minutos, 29 segundos4 dias, 6 horas, 8 minutos, 25 segundosgroupicon  5 Dias2020-05-29 16:08:274 dias, 11 horas, 43 minutos, 6 segundosmissed_icon  10 Dias
1083Lui1zGlmIfuLAiT/gn+jNMoAgozklsEeY=142252020-08-01 02:03:505 dias, 12 horas, 9 minutos, 20 segundos0 dias, 10 horas, 17 minutos, 34 segundos5 dias, 1 horas, 51 minutos, 46 segundosgroupicon  5 Dias2020-07-19 17:58:464 dias, 11 horas, 50 minutos, 40 segundosmissed_icon  10 Dias
1084Desistovg6aQPC8KFMah9zZveoSExLymPw=50982020-03-25 15:54:515 dias, 11 horas, 29 minutos, 42 segundos0 dias, 2 horas, 6 minutos, 24 segundos5 dias, 9 horas, 23 minutos, 18 segundosgroupicon  5 Dias2020-03-19 00:49:154 dias, 12 horas, 30 minutos, 18 segundosmissed_icon  10 Dias
1085Ks7l8Vy+aQFtsrY1cGig5zx6EHzjZg=70302020-07-26 18:30:565 dias, 11 horas, 17 minutos, 30 segundos0 dias, 9 horas, 59 minutos, 41 segundos5 dias, 1 horas, 17 minutos, 49 segundosgroupicon  5 Dias2020-06-14 15:38:114 dias, 12 horas, 42 minutos, 30 segundosmissed_icon  10 Dias
1086juninhoR5tvtZOXt9byVVXx/UQJ8cbA9gc=89292020-05-27 20:44:155 dias, 11 horas, 14 minutos, 57 segundos0 dias, 4 horas, 57 minutos, 11 segundos5 dias, 6 horas, 17 minutos, 46 segundosgroupicon  5 Dias2020-04-24 00:12:224 dias, 12 horas, 45 minutos, 3 segundosmissed_icon  10 Dias
1087Gabriel1