RankingNomeID ùnicaCliente-database-IDVisto pela última vezcountryTempo total OnlineTempo total afkTempo total ativoGrupo atual do Servidoractual group sincePróximo ranking emPróximo grupo
Nego BamXJeJS1+nqdZWOzxixb5iBT2E9UQ=16online647 dias, 8 horas, 26 minutos, 2 segundos476 dias, 1 horas, 34 minutos, 44 segundos171 dias, 6 horas, 51 minutos, 18 segundosgroupicon  1 Ano2020-07-19 11:20:250Não, client em exceção
1DodoFerrasyGSKFGuCwo/u1TeFMS+jiiUTQJI=2online374 dias, 5 horas, 2 minutos, 47 segundos214 dias, 16 horas, 43 minutos, 43 segundos159 dias, 12 horas, 19 minutos, 4 segundosgroupicon  1 Ano2020-10-10 11:09:16345 dias, 18 horas, 57 minutos, 13 segundosmissed_icon  2 Anos
2robz11bRp6TSxDcmp9NE9Opxaru5+u84=2796online345 dias, 14 horas, 4 minutos, 9 segundos218 dias, 18 horas, 56 minutos, 9 segundos126 dias, 19 horas, 8 minutos, 0 segundosgroupicon  6 Meses2020-04-22 06:21:3914 dias, 9 horas, 55 minutos, 51 segundosmissed_icon  1 Ano
Alokes9iQdX90flx/DGC2N0itA/YqTo=15online331 dias, 6 horas, 11 minutos, 26 segundos144 dias, 15 horas, 52 minutos, 1 segundos186 dias, 14 horas, 19 minutos, 25 segundosgroupicon  30 Minutos0Não, client em exceção
BOTinaucgtp19IUBkVPm6Mj8+pjApd3h8=3367online358 dias, 23 horas, 13 minutos, 41 segundos181 dias, 5 horas, 31 minutos, 48 segundos177 dias, 17 horas, 41 minutos, 53 segundosgroupicon  6 Meses2020-07-19 11:19:310Não, client em exceção
3betokRBnmfMYPicbBoWDjoENTBCndYU=4077online327 dias, 18 horas, 14 minutos, 45 segundos271 dias, 16 horas, 56 minutos, 37 segundos56 dias, 1 horas, 18 minutos, 8 segundosgroupicon  6 Meses2020-05-26 22:02:2432 dias, 5 horas, 45 minutos, 15 segundosmissed_icon  1 Ano
4LagartiriusiN/I0B8J/H9Ln2skl7jDwxtqaU4=11182020-10-28 02:24:30269 dias, 11 horas, 7 minutos, 43 segundos55 dias, 12 horas, 53 minutos, 40 segundos213 dias, 22 horas, 14 minutos, 3 segundosgroupicon  6 Meses2020-05-05 15:37:3990 dias, 12 horas, 52 minutos, 17 segundosmissed_icon  1 Ano
5EnzoHSKOu3ujHgZQKlc2veaJnPlTWlE=1522020-10-12 02:53:49248 dias, 5 horas, 39 minutos, 28 segundos138 dias, 1 horas, 30 minutos, 27 segundos110 dias, 4 horas, 9 minutos, 1 segundosgroupicon  6 Meses2020-07-12 17:16:45111 dias, 18 horas, 20 minutos, 32 segundosmissed_icon  1 Ano
6UpredzyROGl6t7ZSIyIUS02LHozSiVQ3Y=106152020-09-30 11:45:28198 dias, 21 horas, 59 minutos, 30 segundos21 dias, 4 horas, 4 minutos, 38 segundos177 dias, 17 horas, 54 minutos, 52 segundosgroupicon  6 Meses2020-07-10 15:59:11161 dias, 2 horas, 0 minutos, 30 segundosmissed_icon  1 Ano
7BUCETA MARCOS TELA AZUL8JKS6SbLsZPiigeNdB1R4YJH64Q=54832020-10-28 12:20:05192 dias, 14 horas, 28 minutos, 40 segundos18 dias, 16 horas, 19 minutos, 33 segundos173 dias, 22 horas, 9 minutos, 7 segundosgroupicon  6 Meses2020-10-04 01:35:43167 dias, 9 horas, 31 minutos, 20 segundosmissed_icon  1 Ano
8Vinicius ♥a9+O7yZx9LWyd4IDpMxHonqA3Dw=12234online185 dias, 11 horas, 19 minutos, 57 segundos167 dias, 4 horas, 58 minutos, 0 segundos18 dias, 6 horas, 21 minutos, 57 segundosgroupicon  6 Meses2020-10-23 05:39:00174 dias, 12 horas, 40 minutos, 3 segundosmissed_icon  1 Ano
9JoãoMyers 水k7EyIxmSi0PM7phXtwisPxZAPyE=14502020-09-27 23:56:08185 dias, 8 horas, 51 minutos, 14 segundos62 dias, 19 horas, 3 minutos, 6 segundos122 dias, 13 horas, 48 minutos, 8 segundosgroupicon  6 Meses2020-08-20 13:16:31174 dias, 15 horas, 8 minutos, 46 segundosmissed_icon  1 Ano
10Forgentos00I+FDBQaucMH/fL05ZvpeNfoo=72432020-08-13 14:13:44182 dias, 23 horas, 4 minutos, 41 segundos101 dias, 8 horas, 31 minutos, 32 segundos81 dias, 14 horas, 33 minutos, 9 segundosgroupicon  6 Meses2020-08-09 02:54:11177 dias, 0 horas, 55 minutos, 19 segundosmissed_icon  1 Ano
11LсSYvMpZa7jv6vtWccdd1ZVK2CQ6IU=3516online182 dias, 11 horas, 46 minutos, 7 segundos21 dias, 2 horas, 55 minutos, 49 segundos161 dias, 8 horas, 50 minutos, 18 segundosgroupicon  6 Meses2020-10-23 16:57:47177 dias, 12 horas, 13 minutos, 53 segundosmissed_icon  1 Ano
12BiglWiBW24dgX0wAq20uBv6Gu2DBkE4=10812020-10-24 11:44:51160 dias, 18 horas, 17 minutos, 17 segundos68 dias, 12 horas, 9 minutos, 22 segundos92 dias, 6 horas, 7 minutos, 55 segundosgroupicon  3 Meses2020-04-14 14:09:1819 dias, 5 horas, 42 minutos, 43 segundosmissed_icon  6 Meses
13SrElld8iQuopmMoFKQyNnXS+l+DmIR7eg=41562020-10-12 23:05:10145 dias, 3 horas, 57 minutos, 1 segundos21 dias, 10 horas, 19 minutos, 31 segundos123 dias, 17 horas, 37 minutos, 30 segundosgroupicon  3 Meses2019-11-25 18:40:0534 dias, 20 horas, 2 minutos, 59 segundosmissed_icon  6 Meses
14DinnesC5+BBesT0KJok2D3/tl3dt0U07I=31522020-10-23 15:37:53141 dias, 1 horas, 30 minutos, 13 segundos35 dias, 13 horas, 20 minutos, 45 segundos105 dias, 12 horas, 9 minutos, 28 segundosgroupicon  3 Meses2020-04-27 16:45:4938 dias, 22 horas, 29 minutos, 47 segundosmissed_icon  6 Meses
15vitorbr03E3xmCnlaEtsYSQORm9sHqnHywLQ=1722020-10-16 20:48:36138 dias, 11 horas, 25 minutos, 38 segundos54 dias, 4 horas, 13 minutos, 50 segundos84 dias, 7 horas, 11 minutos, 48 segundosgroupicon  3 Meses2020-05-09 22:53:5741 dias, 12 horas, 34 minutos, 22 segundosmissed_icon  6 Meses
16UpredzG3YO2epCb23AEmNpOaVmpwHgGOQ=1502020-04-05 12:24:05127 dias, 7 horas, 46 minutos, 22 segundos52 dias, 21 horas, 9 minutos, 59 segundos74 dias, 10 horas, 36 minutos, 23 segundosgroupicon  3 Meses2019-12-15 19:22:1452 dias, 16 horas, 13 minutos, 38 segundosmissed_icon  6 Meses
17RodWolfTVhWod9uHKxcnNcuvCX5TGcl/pPiE=7418online119 dias, 18 horas, 34 minutos, 22 segundos12 dias, 13 horas, 40 minutos, 34 segundos107 dias, 4 horas, 53 minutos, 48 segundosgroupicon  3 Meses2020-08-28 20:44:2560 dias, 5 horas, 25 minutos, 38 segundosmissed_icon  6 Meses
18DokaHh4xVdU1IAqTSqxRLfuUgS2zReI=18512020-06-24 06:33:3591 dias, 14 horas, 43 minutos, 11 segundos46 dias, 19 horas, 54 minutos, 4 segundos44 dias, 18 horas, 49 minutos, 7 segundosgroupicon  3 Meses2020-06-02 06:01:3488 dias, 9 horas, 16 minutos, 49 segundosmissed_icon  6 Meses
19/////////3gtvmWozzYrdDLsGI9axzdK6szE=57792020-10-27 23:00:4583 dias, 6 horas, 41 minutos, 47 segundos36 dias, 8 horas, 4 minutos, 18 segundos46 dias, 22 horas, 37 minutos, 29 segundosgroupicon  2 Meses2020-08-11 20:24:156 dias, 17 horas, 18 minutos, 13 segundosmissed_icon  3 Meses
20TheLordHu3KPDQxZeJFXVoO4HnMa5BSRkDnAQ=7248online80 dias, 9 horas, 12 minutos, 2 segundos16 dias, 1 horas, 8 minutos, 1 segundos64 dias, 8 horas, 4 minutos, 1 segundosgroupicon  2 Meses2020-08-12 00:23:329 dias, 14 horas, 47 minutos, 58 segundosmissed_icon  3 Meses
21KraZi15U1Z3SazBZ+Cydh/D19Mh4bZd8=81082020-10-07 22:18:5780 dias, 8 horas, 5 minutos, 8 segundos62 dias, 4 horas, 14 minutos, 43 segundos18 dias, 3 horas, 50 minutos, 25 segundosgroupicon  2 Meses2020-06-17 13:15:599 dias, 15 horas, 54 minutos, 52 segundosmissed_icon  3 Meses
22RONCAoh2gF1m7fa4gPXULdtUBa2uThIk=12739online76 dias, 21 horas, 13 minutos, 44 segundos24 dias, 1 horas, 8 minutos, 47 segundos52 dias, 20 horas, 4 minutos, 57 segundosgroupicon  2 Meses2020-09-30 17:03:5613 dias, 2 horas, 46 minutos, 16 segundosmissed_icon  3 Meses
23BATI MEU RECORD NO KOVAAKS 160HVZX6OEEeGgXV2TP5BKPnXr5kWI=80262020-08-24 19:35:5876 dias, 8 horas, 59 minutos, 41 segundos9 dias, 16 horas, 38 minutos, 27 segundos66 dias, 16 horas, 21 minutos, 14 segundosgroupicon  2 Meses2020-07-17 17:33:3413 dias, 15 horas, 0 minutos, 19 segundosmissed_icon  3 Meses
24Skyqw0KZyhaIXp5JnRFSBza7pzgXlk=74232020-10-28 00:35:5976 dias, 3 horas, 31 minutos, 32 segundos12 dias, 16 horas, 38 minutos, 21 segundos63 dias, 10 horas, 53 minutos, 11 segundosgroupicon  2 Meses2020-08-28 15:00:2413 dias, 20 horas, 28 minutos, 28 segundosmissed_icon  3 Meses
25kito16W5v2s+w3APu4AIM5AawinIkP84=42982020-05-15 18:33:3176 dias, 1 horas, 28 minutos, 31 segundos35 dias, 7 horas, 59 minutos, 9 segundos40 dias, 17 horas, 29 minutos, 22 segundosgroupicon  2 Meses2020-03-31 23:55:1613 dias, 22 horas, 31 minutos, 29 segundosmissed_icon  3 Meses
26HellqZn1voKi5OWHfJTpLwMIn98Oyu4=16352020-02-19 21:16:5273 dias, 23 horas, 20 minutos, 51 segundos50 dias, 10 horas, 51 minutos, 25 segundos23 dias, 12 horas, 29 minutos, 26 segundosgroupicon  2 Meses2019-05-07 14:43:4516 dias, 0 horas, 39 minutos, 9 segundosmissed_icon  3 Meses
27jãoo 🚂🚩0f0T8bRVpuaErnTa3pmVLG0h5HY=18632020-07-15 03:16:2872 dias, 19 horas, 20 minutos, 8 segundos18 dias, 6 horas, 51 minutos, 8 segundos54 dias, 12 horas, 29 minutos, 0 segundosgroupicon  2 Meses2020-04-09 01:41:5717 dias, 4 horas, 39 minutos, 52 segundosmissed_icon  3 Meses
28MikeVraaukcrTDQDuu2sPXevvtND4ZtiHKe4=12738online72 dias, 11 horas, 52 minutos, 57 segundos27 dias, 4 horas, 11 minutos, 34 segundos45 dias, 7 horas, 41 minutos, 23 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-04 01:25:1117 dias, 12 horas, 7 minutos, 3 segundosmissed_icon  3 Meses
29Arthur GoelzerwzsCH5BowhDhLiIrxYRmQwZzces=12262020-04-24 05:51:0871 dias, 8 horas, 10 minutos, 48 segundos7 dias, 7 horas, 33 minutos, 12 segundos64 dias, 0 horas, 37 minutos, 36 segundosgroupicon  2 Meses2019-11-29 00:37:3618 dias, 15 horas, 49 minutos, 12 segundosmissed_icon  3 Meses
30LuLuzitoTBD8qPzNmQ+NVYvacNUC1pRn+A8=61342020-07-06 20:30:3370 dias, 15 horas, 5 minutos, 32 segundos11 dias, 13 horas, 23 minutos, 56 segundos59 dias, 1 horas, 41 minutos, 36 segundosgroupicon  2 Meses2020-06-01 21:19:5919 dias, 8 horas, 54 minutos, 28 segundosmissed_icon  3 Meses
31EduZo3aelOwjlESaUZuH3AjNnFN1pQ=9452019-11-14 21:53:4069 dias, 17 horas, 38 minutos, 43 segundos24 dias, 13 horas, 25 minutos, 43 segundos45 dias, 4 horas, 13 minutos, 0 segundosgroupicon  2 Meses2019-09-19 13:09:5320 dias, 6 horas, 21 minutos, 17 segundosmissed_icon  3 Meses
32quietin1tZPrveOuUnQAowYoRoMIp1Bkcuo=85762020-09-08 21:49:3767 dias, 17 horas, 21 minutos, 53 segundos12 dias, 22 horas, 40 minutos, 51 segundos54 dias, 18 horas, 41 minutos, 2 segundosgroupicon  2 Meses2020-08-09 15:52:5922 dias, 6 horas, 38 minutos, 7 segundosmissed_icon  3 Meses
33BoiWithoutFigadoSaavOcDAe0uYPzHP2R31Pe2aQWA=24432020-09-24 23:17:5767 dias, 7 horas, 15 minutos, 23 segundos2 dias, 5 horas, 47 minutos, 47 segundos65 dias, 1 horas, 27 minutos, 36 segundosgroupicon  2 Meses2020-06-16 19:00:4022 dias, 16 horas, 44 minutos, 37 segundosmissed_icon  3 Meses
34binhoinhobOKDmYz332wnzHUhgOzdDosbx6Y=12463online67 dias, 3 horas, 11 minutos, 27 segundos56 dias, 3 horas, 15 minutos, 4 segundos10 dias, 23 horas, 56 minutos, 23 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-13 18:03:4222 dias, 20 horas, 48 minutos, 33 segundosmissed_icon  3 Meses
35Kirito<Panda>MYXJYpcPn4e6y6ZoiwS90LY6k4A=81062020-09-03 01:06:1165 dias, 8 horas, 35 minutos, 15 segundos33 dias, 3 horas, 20 minutos, 27 segundos32 dias, 5 horas, 14 minutos, 48 segundosgroupicon  2 Meses2020-07-03 02:35:0724 dias, 15 horas, 24 minutos, 45 segundosmissed_icon  3 Meses
36BlackxtkZOjwU7EW13QzIhSk1E+2I1Vg=38902020-10-25 19:55:5264 dias, 21 horas, 1 minutos, 46 segundos18 dias, 3 horas, 59 minutos, 45 segundos46 dias, 17 horas, 2 minutos, 1 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-12 12:38:4125 dias, 2 horas, 58 minutos, 14 segundosmissed_icon  3 Meses
37Mini MendonçakvcrXkBXUOXKJ2iixiPgj55zJu8=99292020-10-27 23:53:4764 dias, 6 horas, 47 minutos, 46 segundos17 dias, 1 horas, 53 minutos, 19 segundos47 dias, 4 horas, 54 minutos, 27 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-12 17:03:0225 dias, 17 horas, 12 minutos, 14 segundosmissed_icon  3 Meses
38cOmE cAnuDOk4EKfFgVDXqmufMetJW9jps9gUM=28292020-03-30 19:10:0663 dias, 17 horas, 49 minutos, 4 segundos24 dias, 8 horas, 32 minutos, 52 segundos39 dias, 9 horas, 16 minutos, 12 segundosgroupicon  2 Meses2020-02-18 17:57:3826 dias, 6 horas, 10 minutos, 56 segundosmissed_icon  3 Meses
39yUr4nioo8ZFuIR/mdqiFVp2+nj34X6HnjgQ=55672020-07-04 00:55:4963 dias, 1 horas, 47 minutos, 19 segundos30 dias, 0 horas, 31 minutos, 54 segundos33 dias, 1 horas, 15 minutos, 25 segundosgroupicon  2 Meses2020-05-15 18:06:4526 dias, 22 horas, 12 minutos, 41 segundosmissed_icon  3 Meses
40_EU_BuO8CNJnreFZAkUmq7DCYtDiE9I=30472020-03-22 22:29:1261 dias, 10 horas, 49 minutos, 17 segundos25 dias, 9 horas, 48 minutos, 52 segundos36 dias, 1 horas, 0 minutos, 25 segundosgroupicon  2 Meses2020-02-26 22:46:5628 dias, 13 horas, 10 minutos, 43 segundosmissed_icon  3 Meses
41samu5tnqIp/8vU3VX3ofL78IOM+FzIw=160172020-10-28 14:12:2461 dias, 9 horas, 17 minutos, 58 segundos45 dias, 15 horas, 50 minutos, 1 segundos15 dias, 17 horas, 27 minutos, 57 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-26 11:00:4928 dias, 14 horas, 42 minutos, 2 segundosmissed_icon  3 Meses
42Tr4p3N3eQavH9qBaDJ9KaNlCvLc0qGNg=54222020-09-22 18:42:3361 dias, 1 horas, 47 minutos, 52 segundos13 dias, 11 horas, 35 minutos, 13 segundos47 dias, 14 horas, 12 minutos, 39 segundosgroupicon  2 Meses2020-09-10 11:57:3928 dias, 22 horas, 12 minutos, 8 segundosmissed_icon  3 Meses
43JÃOJÃOW66LTi89aAsvQ5KsJotOb+5NU7M=71592020-10-28 17:21:4460 dias, 17 horas, 17 minutos, 10 segundos2 dias, 4 horas, 5 minutos, 32 segundos58 dias, 13 horas, 11 minutos, 38 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-27 09:04:1229 dias, 6 horas, 42 minutos, 50 segundosmissed_icon  3 Meses
44FreakyGuestNjzY0ZkDrxV2Ul7ivyfxcEpWCz4=99112020-10-08 19:06:2160 dias, 11 horas, 21 minutos, 10 segundos15 dias, 4 horas, 41 minutos, 21 segundos45 dias, 6 horas, 39 minutos, 49 segundosgroupicon  2 Meses2020-09-05 16:29:5229 dias, 12 horas, 38 minutos, 50 segundosmissed_icon  3 Meses
45MarcosbtT2m24u8GPrE7JW4enx4TOusv4=34092020-10-16 01:51:4160 dias, 8 horas, 24 minutos, 4 segundos53 dias, 18 horas, 30 minutos, 10 segundos6 dias, 13 horas, 53 minutos, 54 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-12 12:53:5029 dias, 15 horas, 35 minutos, 56 segundosmissed_icon  3 Meses
46KapphaelglQrskwI3/9zhpnpc24Y20irf0Q=22702020-10-28 00:55:0460 dias, 6 horas, 37 minutos, 45 segundos2 dias, 20 horas, 48 minutos, 52 segundos57 dias, 9 horas, 48 minutos, 53 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-26 23:37:4129 dias, 17 horas, 22 minutos, 15 segundosmissed_icon  3 Meses
47oricR+ouIVJqgefnvHyemg5Mwvo+LOk=13367online59 dias, 23 horas, 3 minutos, 57 segundos8 dias, 16 horas, 11 minutos, 1 segundos51 dias, 6 horas, 52 minutos, 56 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 01:59:370 dias, 0 horas, 56 minutos, 3 segundosmissed_icon  2 Meses