RankingNomeID ùnicaCliente-database-IDVisto pela última vezcountryTempo total OnlineTempo total afkTempo total ativoGrupo atual do Servidoractual group sincePróximo ranking emPróximo grupo
Nego BamXJeJS1+nqdZWOzxixb5iBT2E9UQ=16online647 dias, 8 horas, 51 minutos, 16 segundos476 dias, 1 horas, 56 minutos, 22 segundos171 dias, 6 horas, 54 minutos, 54 segundosgroupicon  1 Ano2020-07-19 11:20:250Não, client em exceção
1DodoFerrasyGSKFGuCwo/u1TeFMS+jiiUTQJI=2online374 dias, 5 horas, 28 minutos, 1 segundos214 dias, 16 horas, 58 minutos, 57 segundos159 dias, 12 horas, 29 minutos, 4 segundosgroupicon  1 Ano2020-10-10 11:09:16345 dias, 18 horas, 31 minutos, 59 segundosmissed_icon  2 Anos
2robz11bRp6TSxDcmp9NE9Opxaru5+u84=2796online345 dias, 14 horas, 29 minutos, 23 segundos218 dias, 19 horas, 21 minutos, 23 segundos126 dias, 19 horas, 8 minutos, 0 segundosgroupicon  6 Meses2020-04-22 06:21:3914 dias, 9 horas, 30 minutos, 37 segundosmissed_icon  1 Ano
Alokes9iQdX90flx/DGC2N0itA/YqTo=15online331 dias, 6 horas, 36 minutos, 40 segundos144 dias, 15 horas, 52 minutos, 1 segundos186 dias, 14 horas, 44 minutos, 39 segundosgroupicon  30 Minutos0Não, client em exceção
BOTinaucgtp19IUBkVPm6Mj8+pjApd3h8=3367online358 dias, 23 horas, 38 minutos, 55 segundos181 dias, 5 horas, 31 minutos, 48 segundos177 dias, 18 horas, 7 minutos, 7 segundosgroupicon  6 Meses2020-07-19 11:19:310Não, client em exceção
3betokRBnmfMYPicbBoWDjoENTBCndYU=4077online327 dias, 18 horas, 39 minutos, 59 segundos271 dias, 17 horas, 21 minutos, 51 segundos56 dias, 1 horas, 18 minutos, 8 segundosgroupicon  6 Meses2020-05-26 22:02:2432 dias, 5 horas, 20 minutos, 1 segundosmissed_icon  1 Ano
4LagartiriusiN/I0B8J/H9Ln2skl7jDwxtqaU4=11182020-10-28 02:24:30269 dias, 11 horas, 7 minutos, 43 segundos55 dias, 12 horas, 53 minutos, 40 segundos213 dias, 22 horas, 14 minutos, 3 segundosgroupicon  6 Meses2020-05-05 15:37:3990 dias, 12 horas, 52 minutos, 17 segundosmissed_icon  1 Ano
5EnzoHSKOu3ujHgZQKlc2veaJnPlTWlE=1522020-10-12 02:53:49248 dias, 5 horas, 39 minutos, 28 segundos138 dias, 1 horas, 30 minutos, 27 segundos110 dias, 4 horas, 9 minutos, 1 segundosgroupicon  6 Meses2020-07-12 17:16:45111 dias, 18 horas, 20 minutos, 32 segundosmissed_icon  1 Ano
6UpredzyROGl6t7ZSIyIUS02LHozSiVQ3Y=106152020-09-30 11:45:28198 dias, 21 horas, 59 minutos, 30 segundos21 dias, 4 horas, 4 minutos, 38 segundos177 dias, 17 horas, 54 minutos, 52 segundosgroupicon  6 Meses2020-07-10 15:59:11161 dias, 2 horas, 0 minutos, 30 segundosmissed_icon  1 Ano
7BUCETA MARCOS TELA AZUL8JKS6SbLsZPiigeNdB1R4YJH64Q=54832020-10-28 12:20:05192 dias, 14 horas, 28 minutos, 40 segundos18 dias, 16 horas, 19 minutos, 33 segundos173 dias, 22 horas, 9 minutos, 7 segundosgroupicon  6 Meses2020-10-04 01:35:43167 dias, 9 horas, 31 minutos, 20 segundosmissed_icon  1 Ano
8Vinicius ♥a9+O7yZx9LWyd4IDpMxHonqA3Dw=12234online185 dias, 11 horas, 45 minutos, 11 segundos167 dias, 5 horas, 23 minutos, 14 segundos18 dias, 6 horas, 21 minutos, 57 segundosgroupicon  6 Meses2020-10-23 05:39:00174 dias, 12 horas, 14 minutos, 49 segundosmissed_icon  1 Ano
9JoãoMyers 水k7EyIxmSi0PM7phXtwisPxZAPyE=14502020-09-27 23:56:08185 dias, 8 horas, 51 minutos, 14 segundos62 dias, 19 horas, 3 minutos, 6 segundos122 dias, 13 horas, 48 minutos, 8 segundosgroupicon  6 Meses2020-08-20 13:16:31174 dias, 15 horas, 8 minutos, 46 segundosmissed_icon  1 Ano
10Forgentos00I+FDBQaucMH/fL05ZvpeNfoo=72432020-08-13 14:13:44182 dias, 23 horas, 4 minutos, 41 segundos101 dias, 8 horas, 31 minutos, 32 segundos81 dias, 14 horas, 33 minutos, 9 segundosgroupicon  6 Meses2020-08-09 02:54:11177 dias, 0 horas, 55 minutos, 19 segundosmissed_icon  1 Ano
11LсSYvMpZa7jv6vtWccdd1ZVK2CQ6IU=3516online182 dias, 12 horas, 11 minutos, 21 segundos21 dias, 2 horas, 55 minutos, 49 segundos161 dias, 9 horas, 15 minutos, 32 segundosgroupicon  6 Meses2020-10-23 16:57:47177 dias, 11 horas, 48 minutos, 39 segundosmissed_icon  1 Ano
12BiglWiBW24dgX0wAq20uBv6Gu2DBkE4=10812020-10-24 11:44:51160 dias, 18 horas, 17 minutos, 17 segundos68 dias, 12 horas, 9 minutos, 22 segundos92 dias, 6 horas, 7 minutos, 55 segundosgroupicon  3 Meses2020-04-14 14:09:1819 dias, 5 horas, 42 minutos, 43 segundosmissed_icon  6 Meses
13SrElld8iQuopmMoFKQyNnXS+l+DmIR7eg=41562020-10-12 23:05:10145 dias, 3 horas, 57 minutos, 1 segundos21 dias, 10 horas, 19 minutos, 31 segundos123 dias, 17 horas, 37 minutos, 30 segundosgroupicon  3 Meses2019-11-25 18:40:0534 dias, 20 horas, 2 minutos, 59 segundosmissed_icon  6 Meses
14DinnesC5+BBesT0KJok2D3/tl3dt0U07I=31522020-10-23 15:37:53141 dias, 1 horas, 30 minutos, 13 segundos35 dias, 13 horas, 20 minutos, 45 segundos105 dias, 12 horas, 9 minutos, 28 segundosgroupicon  3 Meses2020-04-27 16:45:4938 dias, 22 horas, 29 minutos, 47 segundosmissed_icon  6 Meses
15vitorbr03E3xmCnlaEtsYSQORm9sHqnHywLQ=1722020-10-16 20:48:36138 dias, 11 horas, 25 minutos, 38 segundos54 dias, 4 horas, 13 minutos, 50 segundos84 dias, 7 horas, 11 minutos, 48 segundosgroupicon  3 Meses2020-05-09 22:53:5741 dias, 12 horas, 34 minutos, 22 segundosmissed_icon  6 Meses
16UpredzG3YO2epCb23AEmNpOaVmpwHgGOQ=1502020-04-05 12:24:05127 dias, 7 horas, 46 minutos, 22 segundos52 dias, 21 horas, 9 minutos, 59 segundos74 dias, 10 horas, 36 minutos, 23 segundosgroupicon  3 Meses2019-12-15 19:22:1452 dias, 16 horas, 13 minutos, 38 segundosmissed_icon  6 Meses
17RodWolfTVhWod9uHKxcnNcuvCX5TGcl/pPiE=7418online119 dias, 18 horas, 59 minutos, 36 segundos12 dias, 13 horas, 40 minutos, 34 segundos107 dias, 5 horas, 19 minutos, 2 segundosgroupicon  3 Meses2020-08-28 20:44:2560 dias, 5 horas, 0 minutos, 24 segundosmissed_icon  6 Meses
18DokaHh4xVdU1IAqTSqxRLfuUgS2zReI=18512020-06-24 06:33:3591 dias, 14 horas, 43 minutos, 11 segundos46 dias, 19 horas, 54 minutos, 4 segundos44 dias, 18 horas, 49 minutos, 7 segundosgroupicon  3 Meses2020-06-02 06:01:3488 dias, 9 horas, 16 minutos, 49 segundosmissed_icon  6 Meses
19/////////3gtvmWozzYrdDLsGI9axzdK6szE=57792020-10-27 23:00:4583 dias, 6 horas, 41 minutos, 47 segundos36 dias, 8 horas, 4 minutos, 18 segundos46 dias, 22 horas, 37 minutos, 29 segundosgroupicon  2 Meses2020-08-11 20:24:156 dias, 17 horas, 18 minutos, 13 segundosmissed_icon  3 Meses
20TheLordHu3KPDQxZeJFXVoO4HnMa5BSRkDnAQ=7248online80 dias, 9 horas, 37 minutos, 16 segundos16 dias, 1 horas, 8 minutos, 1 segundos64 dias, 8 horas, 29 minutos, 15 segundosgroupicon  2 Meses2020-08-12 00:23:329 dias, 14 horas, 22 minutos, 44 segundosmissed_icon  3 Meses
21KraZi15U1Z3SazBZ+Cydh/D19Mh4bZd8=81082020-10-07 22:18:5780 dias, 8 horas, 5 minutos, 8 segundos62 dias, 4 horas, 14 minutos, 43 segundos18 dias, 3 horas, 50 minutos, 25 segundosgroupicon  2 Meses2020-06-17 13:15:599 dias, 15 horas, 54 minutos, 52 segundosmissed_icon  3 Meses
22RONCAoh2gF1m7fa4gPXULdtUBa2uThIk=12739online76 dias, 21 horas, 38 minutos, 58 segundos24 dias, 1 horas, 20 minutos, 38 segundos52 dias, 20 horas, 18 minutos, 20 segundosgroupicon  2 Meses2020-09-30 17:03:5613 dias, 2 horas, 21 minutos, 2 segundosmissed_icon  3 Meses
23BATI MEU RECORD NO KOVAAKS 160HVZX6OEEeGgXV2TP5BKPnXr5kWI=80262020-08-24 19:35:5876 dias, 8 horas, 59 minutos, 41 segundos9 dias, 16 horas, 38 minutos, 27 segundos66 dias, 16 horas, 21 minutos, 14 segundosgroupicon  2 Meses2020-07-17 17:33:3413 dias, 15 horas, 0 minutos, 19 segundosmissed_icon  3 Meses
24Skyqw0KZyhaIXp5JnRFSBza7pzgXlk=74232020-10-28 00:35:5976 dias, 3 horas, 31 minutos, 32 segundos12 dias, 16 horas, 38 minutos, 21 segundos63 dias, 10 horas, 53 minutos, 11 segundosgroupicon  2 Meses2020-08-28 15:00:2413 dias, 20 horas, 28 minutos, 28 segundosmissed_icon  3 Meses
25kito16W5v2s+w3APu4AIM5AawinIkP84=42982020-05-15 18:33:3176 dias, 1 horas, 28 minutos, 31 segundos35 dias, 7 horas, 59 minutos, 9 segundos40 dias, 17 horas, 29 minutos, 22 segundosgroupicon  2 Meses2020-03-31 23:55:1613 dias, 22 horas, 31 minutos, 29 segundosmissed_icon  3 Meses
26HellqZn1voKi5OWHfJTpLwMIn98Oyu4=16352020-02-19 21:16:5273 dias, 23 horas, 20 minutos, 51 segundos50 dias, 10 horas, 51 minutos, 25 segundos23 dias, 12 horas, 29 minutos, 26 segundosgroupicon  2 Meses2019-05-07 14:43:4516 dias, 0 horas, 39 minutos, 9 segundosmissed_icon  3 Meses
27jãoo 🚂🚩0f0T8bRVpuaErnTa3pmVLG0h5HY=18632020-07-15 03:16:2872 dias, 19 horas, 20 minutos, 8 segundos18 dias, 6 horas, 51 minutos, 8 segundos54 dias, 12 horas, 29 minutos, 0 segundosgroupicon  2 Meses2020-04-09 01:41:5717 dias, 4 horas, 39 minutos, 52 segundosmissed_icon  3 Meses
28MikeVraaukcrTDQDuu2sPXevvtND4ZtiHKe4=12738online72 dias, 12 horas, 18 minutos, 11 segundos27 dias, 4 horas, 21 minutos, 48 segundos45 dias, 7 horas, 56 minutos, 23 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-04 01:25:1117 dias, 11 horas, 41 minutos, 49 segundosmissed_icon  3 Meses
29Arthur GoelzerwzsCH5BowhDhLiIrxYRmQwZzces=12262020-04-24 05:51:0871 dias, 8 horas, 10 minutos, 48 segundos7 dias, 7 horas, 33 minutos, 12 segundos64 dias, 0 horas, 37 minutos, 36 segundosgroupicon  2 Meses2019-11-29 00:37:3618 dias, 15 horas, 49 minutos, 12 segundosmissed_icon  3 Meses
30LuLuzitoTBD8qPzNmQ+NVYvacNUC1pRn+A8=61342020-07-06 20:30:3370 dias, 15 horas, 5 minutos, 32 segundos11 dias, 13 horas, 23 minutos, 56 segundos59 dias, 1 horas, 41 minutos, 36 segundosgroupicon  2 Meses2020-06-01 21:19:5919 dias, 8 horas, 54 minutos, 28 segundosmissed_icon  3 Meses
31EduZo3aelOwjlESaUZuH3AjNnFN1pQ=9452019-11-14 21:53:4069 dias, 17 horas, 38 minutos, 43 segundos24 dias, 13 horas, 25 minutos, 43 segundos45 dias, 4 horas, 13 minutos, 0 segundosgroupicon  2 Meses2019-09-19 13:09:5320 dias, 6 horas, 21 minutos, 17 segundosmissed_icon  3 Meses
32quietin1tZPrveOuUnQAowYoRoMIp1Bkcuo=85762020-09-08 21:49:3767 dias, 17 horas, 21 minutos, 53 segundos12 dias, 22 horas, 40 minutos, 51 segundos54 dias, 18 horas, 41 minutos, 2 segundosgroupicon  2 Meses2020-08-09 15:52:5922 dias, 6 horas, 38 minutos, 7 segundosmissed_icon  3 Meses
33BoiWithoutFigadoSaavOcDAe0uYPzHP2R31Pe2aQWA=24432020-09-24 23:17:5767 dias, 7 horas, 15 minutos, 23 segundos2 dias, 5 horas, 47 minutos, 47 segundos65 dias, 1 horas, 27 minutos, 36 segundosgroupicon  2 Meses2020-06-16 19:00:4022 dias, 16 horas, 44 minutos, 37 segundosmissed_icon  3 Meses
34binhoinhobOKDmYz332wnzHUhgOzdDosbx6Y=12463online67 dias, 3 horas, 36 minutos, 41 segundos56 dias, 3 horas, 32 minutos, 15 segundos11 dias, 0 horas, 4 minutos, 26 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-13 18:03:4222 dias, 20 horas, 23 minutos, 19 segundosmissed_icon  3 Meses
35Kirito<Panda>MYXJYpcPn4e6y6ZoiwS90LY6k4A=81062020-09-03 01:06:1165 dias, 8 horas, 35 minutos, 15 segundos33 dias, 3 horas, 20 minutos, 27 segundos32 dias, 5 horas, 14 minutos, 48 segundosgroupicon  2 Meses2020-07-03 02:35:0724 dias, 15 horas, 24 minutos, 45 segundosmissed_icon  3 Meses
36BlackxtkZOjwU7EW13QzIhSk1E+2I1Vg=38902020-10-25 19:55:5264 dias, 21 horas, 1 minutos, 46 segundos18 dias, 3 horas, 59 minutos, 45 segundos46 dias, 17 horas, 2 minutos, 1 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-12 12:38:4125 dias, 2 horas, 58 minutos, 14 segundosmissed_icon  3 Meses
37Mini MendonçakvcrXkBXUOXKJ2iixiPgj55zJu8=9929online64 dias, 7 horas, 2 minutos, 22 segundos17 dias, 1 horas, 53 minutos, 19 segundos47 dias, 5 horas, 9 minutos, 3 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-12 17:03:0225 dias, 16 horas, 57 minutos, 38 segundosmissed_icon  3 Meses
38cOmE cAnuDOk4EKfFgVDXqmufMetJW9jps9gUM=28292020-03-30 19:10:0663 dias, 17 horas, 49 minutos, 4 segundos24 dias, 8 horas, 32 minutos, 52 segundos39 dias, 9 horas, 16 minutos, 12 segundosgroupicon  2 Meses2020-02-18 17:57:3826 dias, 6 horas, 10 minutos, 56 segundosmissed_icon  3 Meses
39yUr4nioo8ZFuIR/mdqiFVp2+nj34X6HnjgQ=55672020-07-04 00:55:4963 dias, 1 horas, 47 minutos, 19 segundos30 dias, 0 horas, 31 minutos, 54 segundos33 dias, 1 horas, 15 minutos, 25 segundosgroupicon  2 Meses2020-05-15 18:06:4526 dias, 22 horas, 12 minutos, 41 segundosmissed_icon  3 Meses
40_EU_BuO8CNJnreFZAkUmq7DCYtDiE9I=30472020-03-22 22:29:1261 dias, 10 horas, 49 minutos, 17 segundos25 dias, 9 horas, 48 minutos, 52 segundos36 dias, 1 horas, 0 minutos, 25 segundosgroupicon  2 Meses2020-02-26 22:46:5628 dias, 13 horas, 10 minutos, 43 segundosmissed_icon  3 Meses
41samu5tnqIp/8vU3VX3ofL78IOM+FzIw=16017online61 dias, 9 horas, 25 minutos, 53 segundos45 dias, 15 horas, 50 minutos, 1 segundos15 dias, 17 horas, 35 minutos, 52 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-26 11:00:4928 dias, 14 horas, 34 minutos, 7 segundosmissed_icon  3 Meses
42Tr4p3N3eQavH9qBaDJ9KaNlCvLc0qGNg=54222020-09-22 18:42:3361 dias, 1 horas, 47 minutos, 52 segundos13 dias, 11 horas, 35 minutos, 13 segundos47 dias, 14 horas, 12 minutos, 39 segundosgroupicon  2 Meses2020-09-10 11:57:3928 dias, 22 horas, 12 minutos, 8 segundosmissed_icon  3 Meses
43JÃOJÃOW66LTi89aAsvQ5KsJotOb+5NU7M=71592020-10-28 17:21:4460 dias, 17 horas, 17 minutos, 10 segundos2 dias, 4 horas, 5 minutos, 32 segundos58 dias, 13 horas, 11 minutos, 38 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-27 09:04:1229 dias, 6 horas, 42 minutos, 50 segundosmissed_icon  3 Meses
44FreakyGuestNjzY0ZkDrxV2Ul7ivyfxcEpWCz4=99112020-10-08 19:06:2160 dias, 11 horas, 21 minutos, 10 segundos15 dias, 4 horas, 41 minutos, 21 segundos45 dias, 6 horas, 39 minutos, 49 segundosgroupicon  2 Meses2020-09-05 16:29:5229 dias, 12 horas, 38 minutos, 50 segundosmissed_icon  3 Meses
45MarcosbtT2m24u8GPrE7JW4enx4TOusv4=34092020-10-16 01:51:4160 dias, 8 horas, 24 minutos, 4 segundos53 dias, 18 horas, 30 minutos, 10 segundos6 dias, 13 horas, 53 minutos, 54 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-12 12:53:5029 dias, 15 horas, 35 minutos, 56 segundosmissed_icon  3 Meses
46KapphaelglQrskwI3/9zhpnpc24Y20irf0Q=22702020-10-28 00:55:0460 dias, 6 horas, 37 minutos, 45 segundos2 dias, 20 horas, 48 minutos, 52 segundos57 dias, 9 horas, 48 minutos, 53 segundosgroupicon  2 Meses2020-10-26 23:37:4129 dias, 17 horas, 22 minutos, 15 segundosmissed_icon  3 Meses
47oricR+ouIVJqgefnvHyemg5Mwvo+LOk=13367online59 dias, 23 horas, 29 minutos, 11 segundos8 dias, 16 horas, 28 minutos, 33 segundos51 dias, 7 horas, 0 minutos, 38 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 01:59:370 dias, 0 horas, 30 minutos, 49 segundosmissed_icon  2 Meses
48Gostosão AlemãofQMpMc2HfCQkcsOWqkSli4eYY9Q=18142020-10-28 00:06:0758 dias, 21 horas, 50 minutos, 28 segundos5 dias, 1 horas, 42 minutos, 39 segundos53 dias, 20 horas, 7 minutos, 49 segundosgroupicon  1 Mês2020-04-19 16:13:231 dias, 2 horas, 9 minutos, 32 segundosmissed_icon  2 Meses
49KAZUMI/HngFMjZ1ysHhuo07EmbBojR+rY=30462020-03-10 21:34:2258 dias, 17 horas, 13 minutos, 43 segundos25 dias, 12 horas, 43 minutos, 6 segundos33 dias, 4 horas, 30 minutos, 37 segundosgroupicon  1 Mês2019-11-28 19:56:381 dias, 6 horas, 46 minutos, 17 segundosmissed_icon  2 Meses
50EU MATO PRETO 👍🛵9p4x6zu2pTjlrq4E+1cs1SZBgAY=18132019-08-08 16:19:1858 dias, 10 horas, 51 minutos, 51 segundos15 dias, 7 horas, 50 minutos, 49 segundos43 dias, 3 horas, 1 minutos, 2 segundosgroupicon  1 Mês2019-05-21 21:17:111 dias, 13 horas, 8 minutos, 9 segundosmissed_icon  2 Meses
51( ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)XNo7sL7bX4f4u729ZAEnCjfYeAc=57802020-10-27 22:48:0158 dias, 6 horas, 11 minutos, 3 segundos33 dias, 3 horas, 13 minutos, 59 segundos25 dias, 2 horas, 57 minutos, 4 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-22 20:21:421 dias, 17 horas, 48 minutos, 57 segundosmissed_icon  2 Meses
52m e c 🍀g+2AGrPsI/YvM/DMSe8M+jMfl3c=39022020-02-17 21:37:2056 dias, 17 horas, 40 minutos, 48 segundos4 dias, 14 horas, 5 minutos, 52 segundos52 dias, 3 horas, 34 minutos, 56 segundosgroupicon  1 Mês2019-12-21 16:57:153 dias, 6 horas, 19 minutos, 12 segundosmissed_icon  2 Meses
53Junim da Grota.AHMM7nGQLOhRcHkQbTJrjjeF+mw=92912020-10-19 14:10:0856 dias, 9 horas, 34 minutos, 5 segundos24 dias, 4 horas, 18 minutos, 5 segundos32 dias, 5 horas, 16 minutos, 0 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-09 12:13:413 dias, 14 horas, 25 minutos, 55 segundosmissed_icon  2 Meses
54MarcusLimaD8JMafdy+nuc6SY7dLXWEZPPa6E=97742020-10-28 11:24:2956 dias, 0 horas, 0 minutos, 10 segundos13 dias, 1 horas, 41 minutos, 3 segundos42 dias, 22 horas, 19 minutos, 7 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-01 14:45:393 dias, 23 horas, 59 minutos, 50 segundosmissed_icon  2 Meses
55_CLC_kMydiqNeuONNjgT2mfsM/mkufSA=46232020-06-22 09:05:0555 dias, 9 horas, 51 minutos, 52 segundos8 dias, 14 horas, 57 minutos, 18 segundos46 dias, 18 horas, 54 minutos, 34 segundosgroupicon  1 Mês2020-03-01 18:39:454 dias, 14 horas, 8 minutos, 8 segundosmissed_icon  2 Meses
56Ryol4sc2t9kdpxQoc6Ad+U5/tOX76XKXc=7391online55 dias, 4 horas, 14 minutos, 33 segundos11 dias, 7 horas, 13 minutos, 49 segundos43 dias, 21 horas, 0 minutos, 44 segundosgroupicon  1 Mês2020-08-19 22:00:174 dias, 19 horas, 45 minutos, 27 segundosmissed_icon  2 Meses
57Samuel Gunzj7MeMMVTkHkY1bpv4aZ3wCQU1tM=29162020-02-03 21:26:3554 dias, 16 horas, 50 minutos, 50 segundos31 dias, 19 horas, 30 minutos, 56 segundos22 dias, 21 horas, 19 minutos, 54 segundosgroupicon  1 Mês2019-11-01 19:13:365 dias, 7 horas, 9 minutos, 10 segundosmissed_icon  2 Meses
58SrElld ASSISTINDO8w7WkWt8hMJH4DVpf7O3uWgq2Sw=19132019-10-22 01:13:2254 dias, 12 horas, 51 minutos, 53 segundos17 dias, 6 horas, 9 minutos, 34 segundos37 dias, 6 horas, 42 minutos, 19 segundosgroupicon  3 Meses2019-10-08 20:33:3585 dias, 11 horas, 8 minutos, 7 segundosmissed_icon  2 Meses
59thg;YsSf+Awb1JjB6W+GkgPgWc67EEQ=46902020-06-17 22:03:1353 dias, 12 horas, 52 minutos, 39 segundos44 dias, 3 horas, 51 minutos, 41 segundos9 dias, 9 horas, 0 minutos, 58 segundosgroupicon  1 Mês2020-02-07 23:37:156 dias, 11 horas, 7 minutos, 21 segundosmissed_icon  2 Meses
60Guii_M15YQqB9dMl/WymLUtGj6CM1eeS+Bs=10622020-09-18 20:45:3352 dias, 14 horas, 36 minutos, 44 segundos22 dias, 18 horas, 28 minutos, 1 segundos29 dias, 20 horas, 8 minutos, 43 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-08 17:21:597 dias, 9 horas, 23 minutos, 16 segundosmissed_icon  2 Meses
61Jefersu6kGV8qFgxG7DSlC+8TUiwMTQJag=60052020-09-13 13:26:4152 dias, 14 horas, 23 minutos, 58 segundos15 dias, 5 horas, 16 minutos, 46 segundos37 dias, 9 horas, 7 minutos, 12 segundosgroupicon  1 Mês2020-03-30 16:30:067 dias, 9 horas, 36 minutos, 2 segundosmissed_icon  2 Meses
62Dezker9IxdmKfZo3loaVvZH6YBdASj80c=42792020-10-28 02:12:1152 dias, 4 horas, 23 minutos, 13 segundos17 dias, 8 horas, 16 minutos, 12 segundos34 dias, 20 horas, 7 minutos, 1 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-04 13:59:487 dias, 19 horas, 36 minutos, 47 segundosmissed_icon  2 Meses
63魔 Zero 王0TNph2w5pI9O6YmWCWQLpe0jinU=162392020-10-28 16:56:2651 dias, 19 horas, 55 minutos, 19 segundos31 dias, 4 horas, 20 minutos, 13 segundos20 dias, 15 horas, 35 minutos, 6 segundosgroupicon  1 Mês2020-09-18 22:16:588 dias, 4 horas, 4 minutos, 41 segundosmissed_icon  2 Meses
64SamuaYWQlRg7Hqmjrvf4seWsEucDSD0=28122020-06-01 04:06:0251 dias, 18 horas, 37 minutos, 8 segundos33 dias, 4 horas, 56 minutos, 34 segundos18 dias, 13 horas, 40 minutos, 34 segundosgroupicon  1 Mês2020-04-23 07:31:148 dias, 5 horas, 22 minutos, 52 segundosmissed_icon  2 Meses
65SainnokG6x8FHJ3LmORA/1ERaOG0avXdA=36602020-09-01 18:51:5051 dias, 8 horas, 14 minutos, 21 segundos10 dias, 4 horas, 27 minutos, 46 segundos41 dias, 3 horas, 46 minutos, 35 segundosgroupicon  1 Mês2020-03-06 22:00:108 dias, 15 horas, 45 minutos, 39 segundosmissed_icon  2 Meses
66beto atacantexGwcT+MvVzb2p5Wzffj/FdRDMTw=28042019-10-17 07:27:3350 dias, 5 horas, 1 minutos, 50 segundos45 dias, 11 horas, 43 minutos, 48 segundos4 dias, 17 horas, 18 minutos, 2 segundosgroupicon  1 Mês2019-09-11 12:26:289 dias, 18 horas, 58 minutos, 10 segundosmissed_icon  2 Meses
67snkkLcw6cLvuRVAzLYbCXC0DKnc7gA=129102020-10-27 23:00:5349 dias, 6 horas, 32 minutos, 48 segundos17 dias, 13 horas, 59 minutos, 26 segundos31 dias, 16 horas, 33 minutos, 22 segundosgroupicon  1 Mês2020-08-26 21:07:0610 dias, 17 horas, 27 minutos, 12 segundosmissed_icon  2 Meses
68EriickyZOnVcn9NC/TzRmlEfzlSnBTH48=124622020-10-26 22:30:1348 dias, 19 horas, 8 minutos, 44 segundos9 dias, 15 horas, 17 minutos, 37 segundos39 dias, 3 horas, 51 minutos, 7 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 21:00:1411 dias, 4 horas, 51 minutos, 16 segundosmissed_icon  2 Meses
69mattKb+5euefDYc3Vg8wE3vRhU5QU04=14966online48 dias, 17 horas, 19 minutos, 39 segundos8 dias, 5 horas, 0 minutos, 9 segundos40 dias, 12 horas, 19 minutos, 30 segundosgroupicon  1 Mês2020-09-18 07:38:2711 dias, 6 horas, 40 minutos, 21 segundosmissed_icon  2 Meses
70LimaoziN0161SIMyqjDicYjjHMwOcJ160t0=16252020-04-27 09:02:1548 dias, 14 horas, 12 minutos, 24 segundos18 dias, 1 horas, 31 minutos, 38 segundos30 dias, 12 horas, 40 minutos, 46 segundosgroupicon  1 Mês2019-04-13 20:41:0511 dias, 9 horas, 47 minutos, 36 segundosmissed_icon  2 Meses
71BlackOut618leqZVnqBkyKEnx0BkZAkcpXs=74162020-10-26 23:57:4748 dias, 0 horas, 11 minutos, 56 segundos3 dias, 11 horas, 54 minutos, 23 segundos44 dias, 12 horas, 17 minutos, 33 segundosgroupicon  1 Mês2020-08-09 17:38:5711 dias, 23 horas, 48 minutos, 4 segundosmissed_icon  2 Meses
72Alfredo MontañierVWKE+j+PS+lvgN/afzzAYcFpUNo=89812020-09-22 21:49:2447 dias, 17 horas, 18 minutos, 15 segundos4 dias, 21 horas, 23 minutos, 14 segundos42 dias, 19 horas, 55 minutos, 1 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-07 21:14:1812 dias, 6 horas, 41 minutos, 45 segundosmissed_icon  2 Meses
73$andriazzkKCSd9sHf23p8zedIJ/tnTURCkc=151682020-10-24 16:30:5347 dias, 9 horas, 47 minutos, 45 segundos11 dias, 9 horas, 9 minutos, 53 segundos36 dias, 0 horas, 37 minutos, 52 segundosgroupicon  1 Mês2020-08-13 09:42:3812 dias, 14 horas, 12 minutos, 15 segundosmissed_icon  2 Meses
74PedroiH1SiI1QjM+VjDyNb5EadnExso0=102842020-10-27 20:43:2446 dias, 22 horas, 17 minutos, 33 segundos2 dias, 11 horas, 24 minutos, 15 segundos44 dias, 10 horas, 53 minutos, 18 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-17 21:53:5313 dias, 1 horas, 42 minutos, 27 segundosmissed_icon  2 Meses
75JaponeiisHPbnvhx5C/x3y/EG5Slrb/o2+ps=97502020-07-26 03:09:5346 dias, 17 horas, 54 minutos, 27 segundos22 dias, 21 horas, 55 minutos, 25 segundos23 dias, 19 horas, 59 minutos, 2 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-09 14:48:1513 dias, 6 horas, 5 minutos, 33 segundosmissed_icon  2 Meses
76Gudang2A0PdW/il5wkh2ifjpyVbhCb5lg=21452020-08-05 12:18:2344 dias, 18 horas, 10 minutos, 52 segundos1 dias, 19 horas, 20 minutos, 35 segundos42 dias, 22 horas, 50 minutos, 17 segundosgroupicon  1 Mês2020-02-09 15:54:0015 dias, 5 horas, 49 minutos, 8 segundosmissed_icon  2 Meses
77! ThEIg/0lTDJ+hf1RdLSuUV6CGJaUM=77762020-10-27 05:48:0344 dias, 12 horas, 21 minutos, 22 segundos32 dias, 6 horas, 39 minutos, 23 segundos12 dias, 5 horas, 41 minutos, 59 segundosgroupicon  1 Mês2020-09-26 00:46:5115 dias, 11 horas, 38 minutos, 38 segundosmissed_icon  2 Meses
78knobl4Wg2wDyzGy/VfCse2JpU82h0M8=93582020-09-14 00:17:4943 dias, 16 horas, 36 minutos, 58 segundos21 dias, 1 horas, 55 minutos, 36 segundos22 dias, 14 horas, 41 minutos, 22 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-02 00:04:2816 dias, 7 horas, 23 minutos, 2 segundosmissed_icon  2 Meses
79UilãowuNazJP8S5zpqMNqwZrK/ah94nQ=118752020-10-27 20:50:4043 dias, 12 horas, 57 minutos, 54 segundos9 dias, 0 horas, 0 minutos, 53 segundos34 dias, 12 horas, 57 minutos, 1 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-30 19:56:0216 dias, 11 horas, 2 minutos, 6 segundosmissed_icon  2 Meses
80† 康太 平野 †q0YgMDTZ8oiaF3mHidKaRtGhFK0=161012020-10-28 16:49:4043 dias, 11 horas, 36 minutos, 19 segundos21 dias, 7 horas, 50 minutos, 47 segundos22 dias, 3 horas, 45 minutos, 32 segundosgroupicon  1 Mês2020-09-30 01:06:4416 dias, 12 horas, 23 minutos, 41 segundosmissed_icon  2 Meses
81nathan/U+q5cuAAAyIBdNvuBhhHgX4aIM=56622020-10-03 16:25:4943 dias, 8 horas, 33 minutos, 59 segundos8 dias, 18 horas, 48 minutos, 41 segundos34 dias, 13 horas, 45 minutos, 18 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-23 21:04:4816 dias, 15 horas, 26 minutos, 1 segundosmissed_icon  2 Meses
82AloPotterFTZ7+HEUAy09fNcKjoxcI/HoM6M=14026online43 dias, 6 horas, 29 minutos, 51 segundos13 dias, 6 horas, 0 minutos, 5 segundos30 dias, 0 horas, 29 minutos, 46 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 20:58:0616 dias, 17 horas, 30 minutos, 9 segundosmissed_icon  2 Meses
83Spear_of_DestinysFkX+BI/6Ru5fz3u2zvmMeRQGlY=149062020-10-20 07:00:1043 dias, 5 horas, 42 minutos, 10 segundos32 dias, 4 horas, 32 minutos, 12 segundos11 dias, 1 horas, 9 minutos, 58 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-15 16:56:2816 dias, 18 horas, 17 minutos, 50 segundosmissed_icon  2 Meses
84miguel83TXV2/GGUWfe6SBYULCxsKUUDI=70782020-10-16 22:58:2442 dias, 19 horas, 48 minutos, 50 segundos4 dias, 5 horas, 24 minutos, 49 segundos38 dias, 14 horas, 24 minutos, 1 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 10:41:5117 dias, 4 horas, 11 minutos, 10 segundosmissed_icon  2 Meses
85Vitorbr031q3/k6Mv7gDSukl4iPnP6G+20AA=28672019-10-14 16:52:3442 dias, 19 horas, 5 minutos, 22 segundos2 dias, 4 horas, 39 minutos, 3 segundos40 dias, 14 horas, 26 minutos, 19 segundosgroupicon  1 Mês2019-08-18 17:06:4917 dias, 4 horas, 54 minutos, 38 segundosmissed_icon  2 Meses
86DinardoRcDs+UqgCUVduOF/79tF/cg2qt54o=13012019-09-01 18:35:1442 dias, 16 horas, 10 minutos, 52 segundos16 dias, 15 horas, 12 minutos, 33 segundos26 dias, 0 horas, 58 minutos, 19 segundosgroupicon  1 Mês2019-05-12 19:20:1417 dias, 7 horas, 49 minutos, 8 segundosmissed_icon  2 Meses
87GunzIqKlDyn23TeF2DhmnYMJf8Hy6YQ=15563online42 dias, 13 horas, 36 minutos, 35 segundos7 dias, 20 horas, 33 minutos, 15 segundos34 dias, 17 horas, 3 minutos, 20 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-01 01:34:2817 dias, 10 horas, 23 minutos, 25 segundosmissed_icon  2 Meses
88kitoPLD9B6afWbi9GEUoVio3IawifIk=27952019-10-28 02:03:4842 dias, 3 horas, 33 minutos, 29 segundos26 dias, 22 horas, 53 minutos, 39 segundos15 dias, 4 horas, 39 minutos, 50 segundosgroupicon  1 Mês2019-09-28 18:00:4917 dias, 20 horas, 26 minutos, 31 segundosmissed_icon  2 Meses
89zerararaGEEQO6k1K6JsHGKj3hYb4fBOtXY=45742020-08-19 17:53:1441 dias, 20 horas, 57 minutos, 23 segundos7 dias, 22 horas, 58 minutos, 50 segundos33 dias, 21 horas, 58 minutos, 33 segundosgroupicon  1 Mês2020-01-16 23:08:5018 dias, 3 horas, 2 minutos, 37 segundosmissed_icon  2 Meses
90Cucondn0mjdV0RNdyYU2ySrQ4LK8VU118=72582020-10-28 02:05:0041 dias, 16 horas, 11 minutos, 0 segundos14 dias, 15 horas, 45 minutos, 25 segundos27 dias, 0 horas, 25 minutos, 35 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-02 18:19:3018 dias, 7 horas, 49 minutos, 0 segundosmissed_icon  2 Meses
91fefoJRXK3C64KUNxrit4+zQ9MzY+Hb4=105982020-10-28 00:16:3941 dias, 15 horas, 24 minutos, 10 segundos3 dias, 15 horas, 29 minutos, 9 segundos37 dias, 23 horas, 55 minutos, 1 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 02:02:5818 dias, 8 horas, 35 minutos, 50 segundosmissed_icon  2 Meses
92MiDumEebow0I1vuRFqJwJmww3hgV/baU=15800online41 dias, 11 horas, 32 minutos, 30 segundos5 dias, 4 horas, 51 minutos, 56 segundos36 dias, 6 horas, 40 minutos, 34 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-08 11:48:4018 dias, 12 horas, 27 minutos, 30 segundosmissed_icon  2 Meses
93tteuw/QnPgk+jkKyPob2HhKqbFX783AI=77622020-10-28 02:49:3841 dias, 7 horas, 53 minutos, 8 segundos5 dias, 22 horas, 10 minutos, 51 segundos35 dias, 9 horas, 42 minutos, 17 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 01:59:3718 dias, 16 horas, 6 minutos, 52 segundosmissed_icon  2 Meses
94briaNzaGYH+S6QxWXAq9A0S6YdZu/vfg=14968online41 dias, 2 horas, 57 minutos, 18 segundos4 dias, 12 horas, 22 minutos, 31 segundos36 dias, 14 horas, 34 minutos, 47 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 15:14:2818 dias, 21 horas, 2 minutos, 42 segundosmissed_icon  2 Meses
95SHAOLIN MATADOR DE PORCOlkxZbUfOzCmEkdOcPzY5TbKKCys=45332020-09-09 21:40:3741 dias, 1 horas, 30 minutos, 37 segundos9 dias, 22 horas, 21 minutos, 16 segundos31 dias, 3 horas, 9 minutos, 21 segundosgroupicon  1 Mês2020-03-24 00:09:5218 dias, 22 horas, 29 minutos, 23 segundosmissed_icon  2 Meses
96_CLC_D8lYM+efqbmWkNGWYayiBx+B3lA=147752020-10-28 15:58:5240 dias, 15 horas, 43 minutos, 38 segundos8 dias, 0 horas, 47 minutos, 54 segundos32 dias, 14 horas, 55 minutos, 44 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 11:14:4219 dias, 8 horas, 16 minutos, 22 segundosmissed_icon  2 Meses
97oliveiraUydH1GoMg+1W0oJGz9qEqRtlIjs=108502020-09-28 22:56:3540 dias, 13 horas, 8 minutos, 45 segundos7 dias, 3 horas, 59 minutos, 24 segundos33 dias, 9 horas, 9 minutos, 21 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-30 19:36:4719 dias, 10 horas, 51 minutos, 15 segundosmissed_icon  2 Meses
98souzãomi2LTV8crPfyZFbXDlF6/9kDDyQ=61902020-10-28 02:29:0540 dias, 7 horas, 13 minutos, 1 segundos6 dias, 10 horas, 7 minutos, 32 segundos33 dias, 21 horas, 5 minutos, 29 segundosgroupicon  1 Mês2020-09-05 20:18:5819 dias, 16 horas, 46 minutos, 59 segundosmissed_icon  2 Meses
99gomesJvyPkghMZkLcp4ozPheY4kWtmDg=108492020-09-28 22:56:3140 dias, 5 horas, 53 minutos, 42 segundos11 dias, 5 horas, 55 minutos, 29 segundos28 dias, 23 horas, 58 minutos, 13 segundosgroupicon  1 Mês2020-08-11 19:24:3219 dias, 18 horas, 6 minutos, 18 segundosmissed_icon  2 Meses
100gasisoN0yjpY0DV8LpTZqwiWtWgwzowhE=104142020-10-27 01:00:3440 dias, 4 horas, 47 minutos, 40 segundos11 dias, 18 horas, 16 minutos, 31 segundos28 dias, 10 horas, 31 minutos, 9 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-14 13:11:0519 dias, 19 horas, 12 minutos, 20 segundosmissed_icon  2 Meses
101Katsuram/kuce8DMhc4XzZDPpSceAwBUHg=11292online40 dias, 2 horas, 20 minutos, 16 segundos4 dias, 17 horas, 6 minutos, 46 segundos35 dias, 9 horas, 13 minutos, 30 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 01:59:3719 dias, 21 horas, 39 minutos, 44 segundosmissed_icon  2 Meses
102SacaysBquO+2cbf7+wIL9KkgSHwg9mq/g=96982020-10-28 03:57:2040 dias, 1 horas, 45 minutos, 10 segundos7 dias, 14 horas, 23 minutos, 10 segundos32 dias, 11 horas, 22 minutos, 0 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-15 21:08:2119 dias, 22 horas, 14 minutos, 50 segundosmissed_icon  2 Meses
103errejotaWILd19zAHM84SZn+CnKqUP10XrI=46762020-09-10 16:16:4139 dias, 17 horas, 55 minutos, 10 segundos27 dias, 8 horas, 12 minutos, 9 segundos12 dias, 9 horas, 43 minutos, 1 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-24 00:26:1120 dias, 6 horas, 4 minutos, 50 segundosmissed_icon  2 Meses
104CailororQjBR4d/k9RzTbv5KRHgIohXXKQ=140272020-10-27 21:01:3139 dias, 11 horas, 52 minutos, 14 segundos18 dias, 9 horas, 58 minutos, 35 segundos21 dias, 1 horas, 53 minutos, 39 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 19:58:0820 dias, 12 horas, 7 minutos, 46 segundosmissed_icon  2 Meses
105BlyNTCsr7O9Q9pJchYaiQE0r7/STmOGXY=27072020-07-30 12:57:3639 dias, 9 horas, 50 minutos, 19 segundos6 dias, 5 horas, 2 minutos, 38 segundos33 dias, 4 horas, 47 minutos, 41 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-22 19:17:4620 dias, 14 horas, 9 minutos, 41 segundosmissed_icon  2 Meses
106xSh4dowtbzS1W/VF5Qr8smnzV/yKKbWhvM=54342020-06-03 11:41:1039 dias, 9 horas, 0 minutos, 10 segundos13 dias, 23 horas, 48 minutos, 58 segundos25 dias, 9 horas, 11 minutos, 12 segundosgroupicon  1 Mês2020-04-21 16:19:2020 dias, 14 horas, 59 minutos, 50 segundosmissed_icon  2 Meses
107HeRoLeNDacvHOLm1I1Fs6vH4BbAeC5jYHlzg=71892020-10-28 17:19:1439 dias, 1 horas, 43 minutos, 2 segundos14 dias, 9 horas, 20 minutos, 54 segundos24 dias, 16 horas, 22 minutos, 8 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 14:34:5520 dias, 22 horas, 16 minutos, 58 segundosmissed_icon  2 Meses
108qui e tinycNOGpec1soFYkqwX8cuMDjGags=44462020-03-04 22:22:2038 dias, 18 horas, 46 minutos, 18 segundos2 dias, 11 horas, 1 minutos, 27 segundos36 dias, 7 horas, 44 minutos, 51 segundosgroupicon  1 Mês2020-01-31 21:15:2421 dias, 5 horas, 13 minutos, 42 segundosmissed_icon  2 Meses
109LeojM4Qxuftma17tzZPoMbDWzQn2rI=71732020-08-11 12:59:2838 dias, 8 horas, 30 minutos, 25 segundos1 dias, 7 horas, 18 minutos, 49 segundos37 dias, 1 horas, 11 minutos, 36 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-09 07:35:0821 dias, 15 horas, 29 minutos, 35 segundosmissed_icon  2 Meses
110aiocWzMXq4uAKQz5xPTDE7TI5SpTopM=13844online38 dias, 5 horas, 53 minutos, 49 segundos7 dias, 14 horas, 16 minutos, 51 segundos30 dias, 15 horas, 36 minutos, 58 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-13 15:16:3721 dias, 18 horas, 6 minutos, 11 segundosmissed_icon  2 Meses
111The mônio6x7PPODnbR+hHblQAteap9leuak=67042020-10-27 18:26:4638 dias, 4 horas, 19 minutos, 18 segundos2 dias, 20 horas, 54 minutos, 4 segundos35 dias, 7 horas, 25 minutos, 14 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 14:49:1621 dias, 19 horas, 40 minutos, 42 segundosmissed_icon  2 Meses
112snkNUTy8J6PbrXs8izQ70LZBZCSYsY=57812020-05-19 23:31:4738 dias, 2 horas, 24 minutos, 39 segundos15 dias, 12 horas, 29 minutos, 40 segundos22 dias, 13 horas, 54 minutos, 59 segundosgroupicon  1 Mês2020-04-29 17:31:0421 dias, 21 horas, 35 minutos, 21 segundosmissed_icon  2 Meses
113xeffinho7VPJlwnThkNTzSIhIZbdfrXCYMY=23452020-10-28 03:36:4337 dias, 22 horas, 12 minutos, 22 segundos1 dias, 5 horas, 6 minutos, 27 segundos36 dias, 17 horas, 5 minutos, 55 segundosgroupicon  1 Mês2020-08-26 21:39:5022 dias, 1 horas, 47 minutos, 38 segundosmissed_icon  2 Meses
114B1GAOj98DOTgXOfOKNcCpGZWWr2qywh0=48262020-06-21 21:43:5037 dias, 19 horas, 43 minutos, 47 segundos2 dias, 19 horas, 17 minutos, 27 segundos35 dias, 0 horas, 26 minutos, 20 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-11 12:24:0222 dias, 4 horas, 16 minutos, 13 segundosmissed_icon  2 Meses
115! Othávio4iwTUj2IeQHBYQRgXv35mNIE2tk=32312020-10-18 20:24:0437 dias, 9 horas, 57 minutos, 48 segundos13 dias, 9 horas, 22 minutos, 11 segundos24 dias, 0 horas, 35 minutos, 37 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-05 23:58:2922 dias, 14 horas, 2 minutos, 12 segundosmissed_icon  2 Meses
116Mtz balitaX9hELBJzEZhftmcR8UANEn7KRrE=127212020-10-27 23:41:4136 dias, 23 horas, 8 minutos, 20 segundos2 dias, 2 horas, 2 minutos, 49 segundos34 dias, 21 horas, 5 minutos, 31 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 20:04:4823 dias, 0 horas, 51 minutos, 40 segundosmissed_icon  2 Meses
117Flamezadad7YFYmBjsS4wXXhS8+YDo+NYBl8=44452020-02-06 13:34:4836 dias, 16 horas, 15 minutos, 14 segundos4 dias, 9 horas, 3 minutos, 53 segundos32 dias, 7 horas, 11 minutos, 21 segundosgroupicon  1 Mês2020-01-20 11:05:2323 dias, 7 horas, 44 minutos, 46 segundosmissed_icon  2 Meses
118carvalho1227o+tGX0MKaJNaZJ71VsQpIReJ1+E=11934online36 dias, 15 horas, 8 minutos, 12 segundos6 dias, 11 horas, 1 minutos, 52 segundos30 dias, 4 horas, 6 minutos, 20 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 10:54:4223 dias, 8 horas, 51 minutos, 48 segundosmissed_icon  2 Meses
119The môniaNXJ7V3AfsQ1qoF/i8VyPwEw5QNU=112032020-10-27 18:26:4636 dias, 13 horas, 15 minutos, 52 segundos6 dias, 12 horas, 42 minutos, 45 segundos30 dias, 0 horas, 33 minutos, 7 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 14:48:1123 dias, 10 horas, 44 minutos, 8 segundosmissed_icon  2 Meses
120JeanKA0nQcjMUJ4BODQXlABnok7bMV4=10382020-02-05 15:51:2536 dias, 9 horas, 44 minutos, 16 segundos12 dias, 22 horas, 55 minutos, 47 segundos23 dias, 10 horas, 48 minutos, 29 segundosgroupicon  1 Mês2019-08-26 21:01:4523 dias, 14 horas, 15 minutos, 44 segundosmissed_icon  2 Meses
121BigodeInsanoCsno9mzbZ5pfYbIJf6Akv5w7urE=21922020-10-04 17:59:1136 dias, 6 horas, 41 minutos, 47 segundos0 dias, 21 horas, 16 minutos, 53 segundos35 dias, 9 horas, 24 minutos, 54 segundosgroupicon  1 Mês2020-03-25 13:22:1423 dias, 17 horas, 18 minutos, 13 segundosmissed_icon  2 Meses
122slipperV58SqX9CGCzCQ+INq565FNrc2aQ=12512020-09-12 03:37:1836 dias, 4 horas, 14 minutos, 20 segundos9 dias, 11 horas, 35 minutos, 10 segundos26 dias, 16 horas, 39 minutos, 10 segundosgroupicon  1 Mês2020-01-06 18:08:2123 dias, 19 horas, 45 minutos, 40 segundosmissed_icon  2 Meses
123Lukinhas75QSXy6brWKfROlmHJnVwu/n8HI=14965online36 dias, 4 horas, 19 minutos, 11 segundos10 dias, 3 horas, 19 minutos, 34 segundos26 dias, 0 horas, 59 minutos, 37 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-14 15:27:1023 dias, 19 horas, 40 minutos, 49 segundosmissed_icon  2 Meses
124SenhoorPiteeer(ADORO FANHAS)MhN3Si6B5iWdwYnNRip4XAioS50=9599online36 dias, 3 horas, 23 minutos, 39 segundos16 dias, 1 horas, 4 minutos, 18 segundos20 dias, 2 horas, 19 minutos, 21 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 15:18:0223 dias, 20 horas, 36 minutos, 21 segundosmissed_icon  2 Meses
125DaelucarQILxAFwc5uVY0rGLBqvepD4Aihw=96272020-08-16 16:52:4935 dias, 20 horas, 10 minutos, 23 segundos23 dias, 20 horas, 49 minutos, 27 segundos11 dias, 23 horas, 20 minutos, 56 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-22 18:17:0024 dias, 3 horas, 49 minutos, 37 segundosmissed_icon  2 Meses
126iKingPing2HYoDW5HYTHKcKWB5OcYttiU+RQ=72642020-09-24 21:44:1035 dias, 16 horas, 18 minutos, 50 segundos0 dias, 22 horas, 57 minutos, 11 segundos34 dias, 17 horas, 21 minutos, 39 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-16 18:57:4824 dias, 7 horas, 41 minutos, 10 segundosmissed_icon  2 Meses
127LeetUUzUquGimkLfGeAvH1KE4oHt9C4=103352020-05-27 21:26:0335 dias, 13 horas, 17 minutos, 51 segundos29 dias, 10 horas, 9 minutos, 11 segundos6 dias, 3 horas, 8 minutos, 40 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-20 17:31:0724 dias, 10 horas, 42 minutos, 9 segundosmissed_icon  2 Meses
128zAђђi₫p5ZGC5Wdw7GKutAfCTTmmp8K2Jk=13699online35 dias, 1 horas, 3 minutos, 38 segundos11 dias, 2 horas, 24 minutos, 23 segundos23 dias, 22 horas, 39 minutos, 15 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-10 18:11:5024 dias, 22 horas, 56 minutos, 22 segundosmissed_icon  2 Meses
129bdelorenzo2si+20iLwMMRWZWyFiMIFY82k/s=92752020-09-12 02:58:4834 dias, 19 horas, 10 minutos, 48 segundos7 dias, 7 horas, 37 minutos, 22 segundos27 dias, 11 horas, 33 minutos, 26 segundosgroupicon  1 Mês2020-08-25 23:39:3125 dias, 4 horas, 49 minutos, 12 segundosmissed_icon  2 Meses
130Scorpioonn1S/YlL+yVjZYF09Po+VXrV2hyrQ4=19672019-12-23 10:49:1434 dias, 15 horas, 43 minutos, 38 segundos3 dias, 16 horas, 3 minutos, 19 segundos30 dias, 23 horas, 40 minutos, 19 segundosgroupicon  1 Mês2019-12-10 13:21:2325 dias, 8 horas, 16 minutos, 22 segundosmissed_icon  2 Meses
131Corote Magoado6jnMOTGvglUMYZBV2BT82lUaziE=57822020-07-30 20:17:3334 dias, 12 horas, 28 minutos, 42 segundos1 dias, 13 horas, 16 minutos, 15 segundos32 dias, 23 horas, 12 minutos, 27 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-02 20:13:4625 dias, 11 horas, 31 minutos, 18 segundosmissed_icon  2 Meses
132Rzk19mhP2xx5g21s7Lim0B5khKndRks=48232020-06-21 20:24:5534 dias, 12 horas, 12 minutos, 6 segundos5 dias, 11 horas, 39 minutos, 40 segundos29 dias, 0 horas, 32 minutos, 26 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-12 10:41:0225 dias, 11 horas, 47 minutos, 54 segundosmissed_icon  2 Meses
133BonattiEjQ/1XJECfJmVt/iqSRxJfrkSdI=49702020-10-27 23:05:4234 dias, 3 horas, 16 minutos, 28 segundos10 dias, 6 horas, 20 minutos, 43 segundos23 dias, 20 horas, 55 minutos, 45 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-13 19:35:5925 dias, 20 horas, 43 minutos, 32 segundosmissed_icon  2 Meses
134♥ zarb.yjZ3DXNH2FLbDBhr32AO6xOvXHw=15699online34 dias, 3 horas, 16 minutos, 16 segundos6 dias, 23 horas, 42 minutos, 11 segundos27 dias, 3 horas, 34 minutos, 5 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-18 21:31:3525 dias, 20 horas, 43 minutos, 44 segundosmissed_icon  2 Meses
135CHUPA CÚdWi4QWla4BhM+qEnhK/d5llKM14=48282020-06-21 19:52:3234 dias, 2 horas, 13 minutos, 27 segundos6 dias, 22 horas, 12 minutos, 52 segundos27 dias, 4 horas, 0 minutos, 35 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-09 22:27:5025 dias, 21 horas, 46 minutos, 33 segundosmissed_icon  2 Meses
136moseymHHztq1vLizaTIGvqiyiKQt8K8o=68012020-06-11 00:20:0533 dias, 17 horas, 17 minutos, 44 segundos6 dias, 21 horas, 28 minutos, 27 segundos26 dias, 19 horas, 49 minutos, 17 segundosgroupicon  1 Mês2020-04-07 13:09:3126 dias, 6 horas, 42 minutos, 16 segundosmissed_icon  2 Meses
137AleeeG4RanGd5iKqYeecJNfWEoARAX7NY=50222020-10-26 20:53:5933 dias, 16 horas, 42 minutos, 35 segundos15 dias, 10 horas, 49 minutos, 18 segundos18 dias, 5 horas, 53 minutos, 17 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-06 16:05:5026 dias, 7 horas, 17 minutos, 25 segundosmissed_icon  2 Meses
138MIBR-BRUXOOUw+rwbGIcimhk+fe9jA/8Z3VwE=57932020-04-27 14:18:2133 dias, 8 horas, 35 minutos, 0 segundos3 dias, 9 horas, 28 minutos, 6 segundos29 dias, 23 horas, 6 minutos, 54 segundosgroupicon  1 Mês2020-04-14 23:25:3726 dias, 15 horas, 25 minutos, 0 segundosmissed_icon  2 Meses
139ToninhoWjinY6VuLSLp6Fux2CtAzl3EQzI=14933online33 dias, 4 horas, 56 minutos, 11 segundos10 dias, 9 horas, 41 minutos, 13 segundos22 dias, 19 horas, 14 minutos, 58 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-12 19:49:2626 dias, 19 horas, 3 minutos, 49 segundosmissed_icon  2 Meses
140Luís/D5kw3MuTsKQ/EeRwf3vfpMSo4g=34702020-06-02 00:00:3732 dias, 22 horas, 7 minutos, 34 segundos1 dias, 5 horas, 22 minutos, 51 segundos31 dias, 16 horas, 44 minutos, 43 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-19 12:56:1527 dias, 1 horas, 52 minutos, 26 segundosmissed_icon  2 Meses
141NclL4saFi3qvmG9qKHPIhW7bHw3gD2tqo=72562020-05-16 03:48:1032 dias, 21 horas, 33 minutos, 15 segundos11 dias, 4 horas, 19 minutos, 48 segundos21 dias, 17 horas, 13 minutos, 27 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-03 18:50:0027 dias, 2 horas, 26 minutos, 45 segundosmissed_icon  2 Meses
142ErickvBEBABaIjns25UAUqLW5UAWsJSU=15572020-05-11 19:42:0032 dias, 15 horas, 49 minutos, 47 segundos3 dias, 21 horas, 29 minutos, 9 segundos28 dias, 18 horas, 20 minutos, 38 segundosgroupicon  1 Mês2020-04-29 21:59:0927 dias, 8 horas, 10 minutos, 13 segundosmissed_icon  2 Meses
143ZERO4Oz6PTvlPswWRPUu/saVGNPcKBM=48492020-07-11 20:09:4732 dias, 15 horas, 24 minutos, 42 segundos5 dias, 9 horas, 7 minutos, 14 segundos27 dias, 6 horas, 17 minutos, 28 segundosgroupicon  1 Mês2020-05-15 18:43:2227 dias, 8 horas, 35 minutos, 18 segundosmissed_icon  2 Meses
144JLNoR9Uxsh0WPUpTQA5JslkYWT5H7c=34552020-06-21 17:18:0032 dias, 11 horas, 0 minutos, 51 segundos4 dias, 4 horas, 28 minutos, 11 segundos28 dias, 6 horas, 32 minutos, 40 segundosgroupicon  1 Mês2020-06-05 23:52:0127 dias, 12 horas, 59 minutos, 9 segundosmissed_icon  2 Meses
145boccaT0fPHZTh+7nARxw0NitL2zxfvIc=49732020-07-16 15:15:4332 dias, 7 horas, 50 minutos, 51 segundos18 dias, 22 horas, 59 minutos, 29 segundos13 dias, 8 horas, 51 minutos, 22 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-02 08:08:5927 dias, 16 horas, 9 minutos, 9 segundosmissed_icon  2 Meses
146FLp da Lions RedwGsQvMaEjADYsuiT8/b8pupM/Hg=58602020-09-22 19:40:3632 dias, 7 horas, 1 minutos, 21 segundos18 dias, 15 horas, 46 minutos, 30 segundos13 dias, 15 horas, 14 minutos, 51 segundosgroupicon  1 Mês2020-09-17 12:54:1527 dias, 16 horas, 58 minutos, 39 segundosmissed_icon  2 Meses
147ImBielsr33ygCpZA5vm9DvPl23DchvNXv0=96922020-10-28 03:45:2732 dias, 6 horas, 5 minutos, 56 segundos4 dias, 2 horas, 18 minutos, 45 segundos28 dias, 3 horas, 47 minutos, 11 segundosgroupicon  1 Mês2020-08-16 01:59:0527 dias, 17 horas, 54 minutos, 4 segundosmissed_icon  2 Meses
148NELIOYWkcSaKHVsvLeH3cmU3+q8NNWbg=12492019-08-01 05:21:1631 dias, 18 horas, 31 minutos, 39 segundos8 dias, 10 horas, 2 minutos, 6 segundos23 dias, 8 horas, 29 minutos, 33 segundosgroupicon  1 Mês2019-02-06 06:03:4528 dias, 5 horas, 28 minutos, 21 segundosmissed_icon  2 Meses
149secaW/kfLzE5dkh+c5p9j4F0BgrvdGI=77512020-10-28 12:28:4031 dias, 18 horas, 12 minutos, 44 segundos9 dias, 3 horas, 16 minutos, 11 segundos22 dias, 14 horas, 56 minutos, 33 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-12 10:35:3928 dias, 5 horas, 47 minutos, 16 segundosmissed_icon  2 Meses
150MokabimY312EG//I7T06bc3AOU/XzOPI+4=62912020-10-22 19:36:4631 dias, 18 horas, 9 minutos, 11 segundos4 dias, 11 horas, 37 minutos, 38 segundos27 dias, 6 horas, 31 minutos, 33 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-18 17:54:0728 dias, 5 horas, 50 minutos, 49 segundosmissed_icon  2 Meses
151KKKKT2vpGjz0ikx2/l3BfLsUV00I7Cc=58402020-10-28 16:45:5131 dias, 18 horas, 4 minutos, 4 segundos5 dias, 16 horas, 51 minutos, 44 segundos26 dias, 1 horas, 12 minutos, 20 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-21 10:27:0228 dias, 5 horas, 55 minutos, 56 segundosmissed_icon  2 Meses
152Raveeninha2EOlFisaVXeiofRXhgQH5JwaCwE=105952020-10-27 23:02:3531 dias, 11 horas, 21 minutos, 34 segundos0 dias, 18 horas, 55 minutos, 16 segundos30 dias, 16 horas, 26 minutos, 18 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-19 20:26:3128 dias, 12 horas, 38 minutos, 26 segundosmissed_icon  2 Meses
153jumarOS1sSswqrE9PkER83QbL7SDscNU=95922020-10-27 23:16:2831 dias, 4 horas, 38 minutos, 31 segundos16 dias, 1 horas, 15 minutos, 28 segundos15 dias, 3 horas, 23 minutos, 3 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-22 04:29:4228 dias, 19 horas, 21 minutos, 29 segundosmissed_icon  2 Meses
154GCandreDmbjNJ+jg4Z6iysWfjsMhKL6U9s=108302020-10-26 23:18:1431 dias, 0 horas, 41 minutos, 32 segundos5 dias, 1 horas, 35 minutos, 19 segundos25 dias, 23 horas, 6 minutos, 13 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-23 19:14:5528 dias, 23 horas, 18 minutos, 28 segundosmissed_icon  2 Meses
155MTHSERAsDnzDgMP5ARVupTyv1ovSxN7z0M=139832020-10-27 23:23:0530 dias, 23 horas, 40 minutos, 32 segundos1 dias, 17 horas, 7 minutos, 48 segundos29 dias, 6 horas, 32 minutos, 44 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-21 22:05:5029 dias, 0 horas, 19 minutos, 28 segundosmissed_icon  2 Meses
156mec ta de low sens day 2s5i4KLujVcAgT4dIR3hvGJnp0Qw=164742020-10-28 10:01:4530 dias, 22 horas, 39 minutos, 56 segundos6 dias, 15 horas, 37 minutos, 34 segundos24 dias, 7 horas, 2 minutos, 22 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-26 00:55:2429 dias, 1 horas, 20 minutos, 4 segundosmissed_icon  2 Meses
157GuilhermePY9w+V/isF5VI8+ijv0snZcq/8c=12686online30 dias, 15 horas, 42 minutos, 2 segundos6 dias, 17 horas, 48 minutos, 50 segundos23 dias, 21 horas, 53 minutos, 12 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-26 22:24:1729 dias, 8 horas, 17 minutos, 58 segundosmissed_icon  2 Meses
158TOMB CROF LARA RAIDERE/0EfVAk63a2FrIpra/qio9/0P8=96132020-07-29 22:37:1530 dias, 14 horas, 1 minutos, 29 segundos20 dias, 1 horas, 30 minutos, 42 segundos10 dias, 12 horas, 30 minutos, 47 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-29 07:32:1229 dias, 9 horas, 58 minutos, 31 segundosmissed_icon  2 Meses
159SrCoronel3HBDJEc7eOqera8M2o0vhInwe/o=138582020-10-19 18:33:2930 dias, 13 horas, 37 minutos, 37 segundos5 dias, 17 horas, 43 minutos, 40 segundos24 dias, 19 horas, 53 minutos, 57 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-19 18:33:1829 dias, 10 horas, 22 minutos, 23 segundosmissed_icon  2 Meses
160SubZero5Qm9RBDykRTTnz0nvZiib9Yt3iw=58082020-05-26 21:12:2530 dias, 12 horas, 48 minutos, 32 segundos4 dias, 13 horas, 56 minutos, 21 segundos25 dias, 22 horas, 52 minutos, 11 segundosgroupicon  1 Mês2020-04-23 11:21:0229 dias, 11 horas, 11 minutos, 28 segundosmissed_icon  2 Meses
161teuzzmaaEmPSBQ+DG+hOVZKLrW263N2gH2I=15702online30 dias, 8 horas, 15 minutos, 56 segundos12 dias, 7 horas, 42 minutos, 16 segundos18 dias, 0 horas, 33 minutos, 40 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-26 22:54:1729 dias, 15 horas, 44 minutos, 4 segundosmissed_icon  2 Meses
162Ton do SertãozFgUXFt9UFOUmCU00PrxQNBJ75I=104962020-10-26 22:33:1630 dias, 5 horas, 35 minutos, 57 segundos5 dias, 7 horas, 19 minutos, 33 segundos24 dias, 22 horas, 16 minutos, 24 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-25 17:15:0329 dias, 18 horas, 24 minutos, 3 segundosmissed_icon  2 Meses
163alooT0S4YaBEz9sOljrHZSUfJ93jEFg=76272020-07-20 23:17:1730 dias, 4 horas, 33 minutos, 55 segundos15 dias, 13 horas, 57 minutos, 7 segundos14 dias, 14 horas, 36 minutos, 48 segundosgroupicon  1 Mês2020-07-20 18:43:2329 dias, 19 horas, 26 minutos, 5 segundosmissed_icon  2 Meses
164CarminatiS4cWGZJke0abRqtWtt9mGJQ0KYg=92442020-09-08 21:26:2730 dias, 1 horas, 47 minutos, 33 segundos3 dias, 18 horas, 43 minutos, 37 segundos26 dias, 7 horas, 3 minutos, 56 segundosgroupicon  1 Mês2020-09-08 19:38:5529 dias, 22 horas, 12 minutos, 27 segundosmissed_icon  2 Meses
165eUacHEIIIIyK4HvtPNp5qBzXLMyhtf+Y26zlE=123532020-10-24 22:24:0930 dias, 0 horas, 7 minutos, 57 segundos9 dias, 2 horas, 10 minutos, 19 segundos20 dias, 21 horas, 57 minutos, 38 segundosgroupicon  1 Mês2020-10-24 22:16:1329 dias, 23 horas, 52 minutos, 3 segundosmissed_icon  2 Meses
166ShadowPbzIDpwr26VWQtnU1sQsOwZfxCI=59732020-10-28 14:46:2029 dias, 20 horas, 57 minutos, 49 segundos7 dias, 6 horas, 41 minutos, 58 segundos22 dias, 14 horas, 15 minutos, 51 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-04 13:05:270 dias, 3 horas, 2 minutos, 11 segundosmissed_icon  1 Mês
167zarnedkjj3gP1oEngFEHqLf4yFooFq0nfg=34912019-12-18 22:56:0829 dias, 14 horas, 59 minutos, 17 segundos18 dias, 4 horas, 24 minutos, 39 segundos11 dias, 10 horas, 34 minutos, 38 segundosgroupicon  10 Dias2019-10-23 20:04:210 dias, 9 horas, 0 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
168aaaaaaTCr2n0nydzqbZ00n6V2XSYz9Jr0=127172020-08-21 02:15:5629 dias, 14 horas, 40 minutos, 45 segundos10 dias, 0 horas, 50 minutos, 2 segundos19 dias, 13 horas, 50 minutos, 43 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-24 20:38:400 dias, 9 horas, 19 minutos, 15 segundosmissed_icon  1 Mês
169ZidaNeZUY4r/dGCJ+Nh1nZjd+kiD93sz8=47952020-07-25 18:48:4829 dias, 14 horas, 21 minutos, 50 segundos3 dias, 5 horas, 48 minutos, 29 segundos26 dias, 8 horas, 33 minutos, 21 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-22 22:05:020 dias, 9 horas, 38 minutos, 10 segundosmissed_icon  1 Mês
170alopraoHV0LriYyCcCb9FDODZLNcrlOglE=108722020-08-02 23:10:1229 dias, 13 horas, 27 minutos, 2 segundos15 dias, 3 horas, 56 minutos, 13 segundos14 dias, 9 horas, 30 minutos, 49 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-29 13:43:260 dias, 10 horas, 32 minutos, 58 segundosmissed_icon  1 Mês
171CaLvInqE1qXzlZG9rsaOU2BY/XFWleNps=85672020-06-06 15:27:4229 dias, 11 horas, 48 minutos, 11 segundos14 dias, 19 horas, 54 minutos, 8 segundos14 dias, 15 horas, 54 minutos, 3 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-08 20:08:130 dias, 12 horas, 11 minutos, 49 segundosmissed_icon  1 Mês
172kangumaxqRA35hZLsszi7W6RBXbTjMZm3Dw=49342020-10-18 19:29:4029 dias, 11 horas, 44 minutos, 13 segundos2 dias, 11 horas, 33 minutos, 19 segundos27 dias, 0 horas, 10 minutos, 54 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-09 15:25:420 dias, 12 horas, 15 minutos, 47 segundosmissed_icon  1 Mês
173frankoUXyjGzFPeHSDxIJgxZ94yD7n6Y=23652019-11-11 03:04:4629 dias, 9 horas, 33 minutos, 8 segundos21 dias, 18 horas, 40 minutos, 8 segundos7 dias, 14 horas, 53 minutos, 0 segundosgroupicon  10 Dias2019-07-12 15:57:330 dias, 14 horas, 26 minutos, 52 segundosmissed_icon  1 Mês
174PapaidoseunenemXfZLIRa7jgv/td2gzHAxKSZ6E+Q=33262020-10-26 21:21:4029 dias, 6 horas, 49 minutos, 15 segundos8 dias, 9 horas, 49 minutos, 58 segundos20 dias, 20 horas, 59 minutos, 17 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-02 19:52:230 dias, 17 horas, 10 minutos, 45 segundosmissed_icon  1 Mês
175ShredderWJjwmphrvtqp3C94Hj0WsuVbcGE=153822020-10-27 02:40:4829 dias, 6 horas, 10 minutos, 43 segundos8 dias, 15 horas, 49 minutos, 35 segundos20 dias, 14 horas, 21 minutos, 8 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-16 23:35:440 dias, 17 horas, 49 minutos, 17 segundosmissed_icon  1 Mês
176DougSpacexBmQdwg1SuVhni5JPTxBEGR3Z8Y=15142020-05-11 19:48:2529 dias, 5 horas, 57 minutos, 24 segundos4 dias, 17 horas, 42 minutos, 50 segundos24 dias, 12 horas, 14 minutos, 34 segundosgroupicon  10 Dias2019-11-21 17:21:530 dias, 18 horas, 2 minutos, 36 segundosmissed_icon  1 Mês
177GaalaHaaDf+46jKygNXN43qPlCVqxBomvJEY=15202020-01-29 21:11:2629 dias, 4 horas, 39 minutos, 19 segundos10 dias, 8 horas, 22 minutos, 40 segundos18 dias, 20 horas, 16 minutos, 39 segundosgroupicon  10 Dias2019-05-20 18:28:470 dias, 19 horas, 20 minutos, 41 segundosmissed_icon  1 Mês
178oilujIBIZqllSCEA0IdcrUgF2ST37Q/8=14105online29 dias, 4 horas, 31 minutos, 25 segundos7 dias, 2 horas, 5 minutos, 48 segundos22 dias, 2 horas, 25 minutos, 37 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-15 14:30:220 dias, 19 horas, 28 minutos, 35 segundosmissed_icon  1 Mês
179AmaziN SemDuo SemTrio SemSquadLiE799ne3GO8ocGrBSRAbYvB48s=39572020-05-02 21:13:4929 dias, 3 horas, 15 minutos, 59 segundos7 dias, 6 horas, 18 minutos, 20 segundos21 dias, 20 horas, 57 minutos, 39 segundosgroupicon  10 Dias2019-12-16 01:42:330 dias, 20 horas, 44 minutos, 1 segundosmissed_icon  1 Mês
180ZETUX1mPEq1kn/4yCppzupSY/HLUMOD/E=79142020-09-14 17:29:2529 dias, 1 horas, 34 minutos, 2 segundos8 dias, 20 horas, 26 minutos, 59 segundos20 dias, 5 horas, 7 minutos, 3 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-28 19:53:450 dias, 22 horas, 25 minutos, 58 segundosmissed_icon  1 Mês
181VMAcUlMgSAexMcW2DkvXgQnj7JLa44=48332020-10-18 18:16:3329 dias, 1 horas, 11 minutos, 10 segundos1 dias, 11 horas, 45 minutos, 31 segundos27 dias, 13 horas, 25 minutos, 39 segundosgroupicon  10 Dias2020-01-29 19:41:430 dias, 22 horas, 48 minutos, 50 segundosmissed_icon  1 Mês
182main yonevLpFd26Og7bVAVM7c+EU4Xu+g+I=126292020-10-18 19:37:3728 dias, 23 horas, 42 minutos, 2 segundos3 dias, 14 horas, 26 minutos, 42 segundos25 dias, 9 horas, 15 minutos, 20 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-06 19:43:271 dias, 0 horas, 17 minutos, 58 segundosmissed_icon  1 Mês
183JowzaofeLZFJ4r4pHGUBoYL6qOlQD0m08=158202020-10-26 22:05:3928 dias, 21 horas, 35 minutos, 55 segundos11 dias, 21 horas, 7 minutos, 28 segundos17 dias, 0 horas, 28 minutos, 27 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-12 14:11:291 dias, 2 horas, 24 minutos, 5 segundosmissed_icon  1 Mês
184elcolopaMPbUh+WQqoVH0BabQqcbhRF6XI8=92782020-09-26 19:08:4328 dias, 21 horas, 34 minutos, 13 segundos3 dias, 10 horas, 36 minutos, 29 segundos25 dias, 10 horas, 57 minutos, 44 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-10 17:02:401 dias, 2 horas, 25 minutos, 47 segundosmissed_icon  1 Mês
185Strongga6R5NVbpONajJL7JzzXdJ4i9LE=67982020-08-17 17:52:5428 dias, 21 horas, 17 minutos, 6 segundos4 dias, 12 horas, 26 minutos, 35 segundos24 dias, 8 horas, 50 minutos, 31 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-25 17:28:411 dias, 2 horas, 42 minutos, 54 segundosmissed_icon  1 Mês
18621GuiGODkltBYvf8AFG2q6FFX0PRo54jFqM=140192020-10-28 02:57:3828 dias, 10 horas, 10 minutos, 17 segundos3 dias, 7 horas, 33 minutos, 57 segundos25 dias, 2 horas, 36 minutos, 20 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-19 13:22:041 dias, 13 horas, 49 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
187Heinrick_3Qyq5YXs3U5zVPMMFiIFekJL5Nk=119942020-10-28 11:31:0428 dias, 4 horas, 59 minutos, 45 segundos1 dias, 0 horas, 20 minutos, 46 segundos27 dias, 4 horas, 38 minutos, 59 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-21 18:35:201 dias, 19 horas, 0 minutos, 15 segundosmissed_icon  1 Mês
188᠌ ᠌ ᠌ ᠌dhuC+LDljZScNj9wnL+xbavZb6k=92762020-09-23 15:36:3428 dias, 2 horas, 7 minutos, 7 segundos2 dias, 18 horas, 0 minutos, 54 segundos25 dias, 8 horas, 6 minutos, 13 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-27 20:27:281 dias, 21 horas, 52 minutos, 53 segundosmissed_icon  1 Mês
189madmaxpc3Wpo58RJMaLyVoo/fLjsuZnSZjA=91592020-10-12 19:13:3327 dias, 16 horas, 52 minutos, 17 segundos4 dias, 2 horas, 5 minutos, 52 segundos23 dias, 14 horas, 46 minutos, 25 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-05 21:22:502 dias, 7 horas, 7 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
190dinoq7WUvQsqxhdZW2dsLjvj+BkRxcs=48172020-07-13 22:18:0427 dias, 13 horas, 25 minutos, 32 segundos7 dias, 19 horas, 32 minutos, 12 segundos19 dias, 17 horas, 53 minutos, 20 segundosgroupicon  10 Dias2019-12-27 18:24:372 dias, 10 horas, 34 minutos, 28 segundosmissed_icon  1 Mês
191TKszus6pmBYfIBy+82e7UlDBTKtThTs=59162020-06-21 21:29:3027 dias, 12 horas, 22 minutos, 0 segundos4 dias, 18 horas, 56 minutos, 22 segundos22 dias, 17 horas, 25 minutos, 38 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-17 15:50:452 dias, 11 horas, 38 minutos, 0 segundosmissed_icon  1 Mês
192RodrigofoE3aGuFYMpmbODp5cAJiE7YvTs=135972020-10-19 00:45:1227 dias, 11 horas, 28 minutos, 42 segundos6 dias, 21 horas, 21 minutos, 0 segundos20 dias, 14 horas, 7 minutos, 42 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-06 23:34:252 dias, 12 horas, 31 minutos, 18 segundosmissed_icon  1 Mês
193TeamSpeakUser4B8PEYtdsnzlL7z6SEcDZCmBTxp4=36422020-08-04 04:18:2627 dias, 10 horas, 39 minutos, 59 segundos7 dias, 2 horas, 6 minutos, 8 segundos20 dias, 8 horas, 33 minutos, 51 segundosgroupicon  10 Dias2019-10-27 08:33:232 dias, 13 horas, 20 minutos, 1 segundosmissed_icon  1 Mês
194Kraaakkeen+4ukdwz81eEwuC4s+qnzbB9DAeQ=29172020-06-17 18:30:2927 dias, 9 horas, 45 minutos, 56 segundos7 dias, 21 horas, 17 minutos, 52 segundos19 dias, 12 horas, 28 minutos, 4 segundosgroupicon  10 Dias2019-10-11 00:20:592 dias, 14 horas, 14 minutos, 4 segundosmissed_icon  1 Mês
195dybbukboxGvoSD3ZvIzepp9Ttb+5iS8i5zw4=116562020-08-09 21:50:3026 dias, 20 horas, 5 minutos, 10 segundos18 dias, 0 horas, 25 minutos, 18 segundos8 dias, 19 horas, 39 minutos, 52 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-18 22:35:403 dias, 3 horas, 54 minutos, 50 segundosmissed_icon  1 Mês
196LuciferQjrvv7YMMLtY5gwMpA85epsU6xE=122952020-10-25 17:01:0926 dias, 19 horas, 28 minutos, 54 segundos3 dias, 3 horas, 58 minutos, 38 segundos23 dias, 15 horas, 30 minutos, 16 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-04 13:14:473 dias, 4 horas, 31 minutos, 6 segundosmissed_icon  1 Mês
197jeGUIjvdpFuH1NUsvs3BOfoZUSaC1VUE=136072020-10-27 22:32:4826 dias, 10 horas, 3 minutos, 23 segundos3 dias, 19 horas, 0 minutos, 3 segundos22 dias, 15 horas, 3 minutos, 20 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-01 02:36:473 dias, 13 horas, 56 minutos, 37 segundosmissed_icon  1 Mês
198DáilanENoKl/DP+oIg87/YT1CjU0K/xoo=75982020-10-22 18:36:3426 dias, 9 horas, 41 minutos, 37 segundos13 dias, 1 horas, 15 minutos, 39 segundos13 dias, 8 horas, 25 minutos, 58 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-10 07:04:073 dias, 14 horas, 18 minutos, 23 segundosmissed_icon  1 Mês
199NINEPLAYPf7Sj0hYgLAiqxSAvTeAJBYD/cI=8131online26 dias, 9 horas, 43 minutos, 26 segundos4 dias, 17 horas, 56 minutos, 12 segundos21 dias, 15 horas, 47 minutos, 14 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-31 19:30:573 dias, 14 horas, 16 minutos, 34 segundosmissed_icon  1 Mês
200BrendindocorreVtdYKyrr2MPQZ1AFp8uA5cRFbvU=108692020-10-20 18:42:0726 dias, 8 horas, 18 minutos, 57 segundos2 dias, 4 horas, 3 minutos, 55 segundos24 dias, 4 horas, 15 minutos, 2 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-17 00:54:023 dias, 15 horas, 41 minutos, 3 segundosmissed_icon  1 Mês
201-FIR3LR2DA3I4ARfPQWzaMh/3XNEHymg=12607online26 dias, 8 horas, 14 minutos, 0 segundos5 dias, 13 horas, 1 minutos, 50 segundos20 dias, 19 horas, 12 minutos, 10 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-27 01:01:043 dias, 15 horas, 46 minutos, 0 segundosmissed_icon  1 Mês
202vlock8SXQG1ORejIq+/iNmXVqMS3VS7E=106772020-10-27 23:36:4126 dias, 4 horas, 5 minutos, 1 segundos2 dias, 15 horas, 56 minutos, 21 segundos23 dias, 12 horas, 8 minutos, 40 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-02 01:15:293 dias, 19 horas, 54 minutos, 59 segundosmissed_icon  1 Mês
203MiDumHfatxOdzH3pb59qed9SECOe0ouw=68492020-07-29 00:08:2226 dias, 3 horas, 49 minutos, 40 segundos7 dias, 9 horas, 30 minutos, 40 segundos18 dias, 18 horas, 19 minutos, 0 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-01 13:14:023 dias, 20 horas, 10 minutos, 20 segundosmissed_icon  1 Mês
204Arkyn/vYCYUmjhX8eH7epJHjrAw2o97k=106982020-10-28 13:11:2426 dias, 2 horas, 31 minutos, 46 segundos12 dias, 18 horas, 35 minutos, 29 segundos13 dias, 7 horas, 56 minutos, 17 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-21 21:28:213 dias, 21 horas, 28 minutos, 14 segundosmissed_icon  1 Mês
205calvinnCt6E/n8gDe/QMRn2VsoiQP6wLug=136522020-10-22 00:11:4225 dias, 23 horas, 14 minutos, 33 segundos15 dias, 22 horas, 8 minutos, 45 segundos10 dias, 1 horas, 5 minutos, 48 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-12 19:46:124 dias, 0 horas, 45 minutos, 27 segundosmissed_icon  1 Mês
206LuLuzitoVjB7dTlil8ihP94frvtk59JuhJo=39032019-12-23 23:11:1525 dias, 21 horas, 12 minutos, 55 segundos2 dias, 11 horas, 55 minutos, 5 segundos23 dias, 9 horas, 17 minutos, 50 segundosgroupicon  10 Dias2019-11-19 21:49:274 dias, 2 horas, 47 minutos, 5 segundosmissed_icon  1 Mês
207aobaK6hzYNoMPHMcVrEXzgVKRaHvyzY=131742020-10-21 16:05:0425 dias, 20 horas, 14 minutos, 44 segundos5 dias, 19 horas, 37 minutos, 3 segundos20 dias, 0 horas, 37 minutos, 41 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-23 17:09:564 dias, 3 horas, 45 minutos, 16 segundosmissed_icon  1 Mês
208g0etz3Pxaxq2mo3xVGBZNkc4eftSZ2+ac=26302020-05-04 23:05:4725 dias, 18 horas, 18 minutos, 7 segundos0 dias, 16 horas, 23 minutos, 11 segundos25 dias, 1 horas, 54 minutos, 56 segundosgroupicon  10 Dias2019-12-11 20:04:494 dias, 5 horas, 41 minutos, 53 segundosmissed_icon  1 Mês
209aki-nao-ferinhaAqvf4Gx7TP8Ev2/Fa5U/O3LlDTk=60942020-08-07 18:27:0125 dias, 16 horas, 23 minutos, 40 segundos1 dias, 21 horas, 43 minutos, 54 segundos23 dias, 18 horas, 39 minutos, 46 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-14 20:02:494 dias, 7 horas, 36 minutos, 20 segundosmissed_icon  1 Mês
210nicolashowKVL+og4s7FybPYNdz8SYK2BZ4K0=24232019-09-14 15:47:0825 dias, 16 horas, 1 minutos, 20 segundos2 dias, 2 horas, 29 minutos, 23 segundos23 dias, 13 horas, 31 minutos, 57 segundosgroupicon  10 Dias2019-07-07 13:25:144 dias, 7 horas, 58 minutos, 40 segundosmissed_icon  1 Mês
211faellzASY9evPZCb5e09WZjaTWrB9afkI=15738online25 dias, 15 horas, 54 minutos, 19 segundos6 dias, 23 horas, 47 minutos, 20 segundos18 dias, 16 horas, 6 minutos, 59 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-16 20:46:324 dias, 8 horas, 5 minutos, 41 segundosmissed_icon  1 Mês
212G U IM3zvyJ6tryGvN3xVjQvxI7dMRSk=74732020-06-11 04:36:0225 dias, 13 horas, 13 minutos, 9 segundos5 dias, 20 horas, 17 minutos, 37 segundos19 dias, 16 horas, 55 minutos, 32 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-27 01:04:384 dias, 10 horas, 46 minutos, 51 segundosmissed_icon  1 Mês
213||||||||||||||||||||||||||||||faWR+SlVkFZrl4luc1MTB2sdMew=8292online25 dias, 11 horas, 43 minutos, 47 segundos4 dias, 8 horas, 23 minutos, 1 segundos21 dias, 3 horas, 20 minutos, 46 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-03 21:24:234 dias, 12 horas, 16 minutos, 13 segundosmissed_icon  1 Mês
214den3vesfjZGJ+RvQT9+HWq253Efkkhuyyk=106762020-10-27 01:06:1525 dias, 10 horas, 35 minutos, 26 segundos0 dias, 16 horas, 55 minutos, 30 segundos24 dias, 17 horas, 39 minutos, 56 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-13 13:41:004 dias, 13 horas, 24 minutos, 34 segundosmissed_icon  1 Mês
215SnoopyMHjghBMawa1MM8Rwl9xfBjeLDa0=57922020-04-23 23:43:1425 dias, 3 horas, 26 minutos, 1 segundos6 dias, 9 horas, 53 minutos, 34 segundos18 dias, 17 horas, 32 minutos, 27 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-14 20:38:454 dias, 20 horas, 33 minutos, 59 segundosmissed_icon  1 Mês
216Berlin0xnX4hxyQNCl8TQ5FWUNgJOFZgo=106232020-07-17 17:52:3325 dias, 0 horas, 44 minutos, 42 segundos6 dias, 5 horas, 2 minutos, 0 segundos18 dias, 19 horas, 42 minutos, 42 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-21 20:53:224 dias, 23 horas, 15 minutos, 18 segundosmissed_icon  1 Mês
217mushJlUy2RLr8FzQkjIuKdAKSeV1OMg=29122019-11-19 22:35:0424 dias, 20 horas, 28 minutos, 23 segundos15 dias, 12 horas, 35 minutos, 11 segundos9 dias, 7 horas, 53 minutos, 12 segundosgroupicon  10 Dias2019-09-13 18:30:135 dias, 3 horas, 31 minutos, 37 segundosmissed_icon  1 Mês
218yStrongg.04yUdALEEKDs+XWMiY16I4/FTBE=65902020-06-01 12:15:0024 dias, 19 horas, 35 minutos, 13 segundos5 dias, 18 horas, 32 minutos, 46 segundos19 dias, 1 horas, 2 minutos, 27 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-29 18:48:305 dias, 4 horas, 24 minutos, 47 segundosmissed_icon  1 Mês
219hzdRHll5TlPnh1UvqMMWnMAyAnPXIo=127582020-10-26 00:17:3124 dias, 16 horas, 59 minutos, 26 segundos11 dias, 12 horas, 51 minutos, 40 segundos13 dias, 4 horas, 7 minutos, 46 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-07 06:53:005 dias, 7 horas, 0 minutos, 34 segundosmissed_icon  1 Mês
220opaOmvVya/hHOyIwc1tSkcV5yjaYsE=47962020-07-23 22:12:3124 dias, 16 horas, 35 minutos, 13 segundos4 dias, 19 horas, 1 minutos, 49 segundos19 dias, 21 horas, 33 minutos, 24 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-28 22:17:115 dias, 7 horas, 24 minutos, 47 segundosmissed_icon  1 Mês
MusicBotgtwrNQfZ+rENvIqKMOWqWN29N/E=71112020-06-14 11:41:0033 dias, 4 horas, 29 minutos, 27 segundos17 dias, 16 horas, 7 minutos, 26 segundos15 dias, 12 horas, 22 minutos, 1 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-18 02:38:160Não, client em exceção
221PumapnQ/lzVrXIukxinnn2CaZ3yno8I=106852020-05-21 00:34:2224 dias, 12 horas, 0 minutos, 40 segundos11 dias, 11 horas, 13 minutos, 32 segundos13 dias, 0 horas, 47 minutos, 8 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-28 22:32:395 dias, 11 horas, 59 minutos, 20 segundosmissed_icon  1 Mês
222Cartman4NViTZMKUkD9FqtdwN9tXPEFL+0=11572online24 dias, 9 horas, 43 minutos, 49 segundos3 dias, 3 horas, 35 minutos, 14 segundos21 dias, 6 horas, 8 minutos, 35 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-08 21:26:135 dias, 14 horas, 16 minutos, 11 segundosmissed_icon  1 Mês
223BonataoF+tg479Jc+SJpyC+rUdDAmlmmqo=131122020-07-31 01:42:5924 dias, 8 horas, 54 minutos, 51 segundos21 dias, 10 horas, 40 minutos, 21 segundos2 dias, 22 horas, 14 minutos, 30 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-12 08:46:125 dias, 15 horas, 5 minutos, 9 segundosmissed_icon  1 Mês
224GlanosTyiukdGwMyYQEtO2lKX/inLNYSckk=36552020-01-02 18:15:1524 dias, 7 horas, 24 minutos, 46 segundos4 dias, 14 horas, 44 minutos, 24 segundos19 dias, 16 horas, 40 minutos, 22 segundosgroupicon  10 Dias2019-11-14 18:47:295 dias, 16 horas, 35 minutos, 14 segundosmissed_icon  1 Mês
225undergrilog+SIrbFtpou9Aq7yE/aXHXByNN4=20902019-11-05 19:07:0424 dias, 6 horas, 25 minutos, 46 segundos1 dias, 19 horas, 33 minutos, 14 segundos22 dias, 10 horas, 52 minutos, 32 segundosgroupicon  10 Dias2019-06-23 17:07:445 dias, 17 horas, 34 minutos, 14 segundosmissed_icon  1 Mês
226Berlint90+eusjBkwMdyDtZbS+r1miiqY=154212020-10-26 23:54:1424 dias, 6 horas, 8 minutos, 21 segundos3 dias, 23 horas, 52 minutos, 29 segundos20 dias, 6 horas, 15 minutos, 52 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 13:03:295 dias, 17 horas, 51 minutos, 39 segundosmissed_icon  1 Mês
227EQZ-.-3GbyPVP/rU37YfQQy8QvgTbL0XM=65922020-05-31 23:51:1024 dias, 3 horas, 4 minutos, 5 segundos3 dias, 7 horas, 14 minutos, 3 segundos20 dias, 19 horas, 50 minutos, 2 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-22 19:04:205 dias, 20 horas, 55 minutos, 55 segundosmissed_icon  1 Mês
228danIxnk0Ibgw/9FV4y94esuD/45NGk=99542020-05-25 02:41:5324 dias, 2 horas, 37 minutos, 50 segundos8 dias, 19 horas, 55 minutos, 11 segundos15 dias, 6 horas, 42 minutos, 39 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-17 23:53:335 dias, 21 horas, 22 minutos, 10 segundosmissed_icon  1 Mês
229MBaltzZfxGVvcITahsjgKawlIwnPAM+SQ=21862020-10-27 02:42:3123 dias, 23 horas, 1 minutos, 9 segundos0 dias, 11 horas, 59 minutos, 7 segundos23 dias, 11 horas, 2 minutos, 2 segundosgroupicon  10 Dias2020-04-09 17:38:476 dias, 0 horas, 58 minutos, 51 segundosmissed_icon  1 Mês
230lubugueZ8KCJimEnsvmwLPD5WltKqXgG58=149692020-10-26 18:31:0823 dias, 17 horas, 8 minutos, 23 segundos1 dias, 17 horas, 41 minutos, 13 segundos21 dias, 23 horas, 27 minutos, 10 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-14 20:18:566 dias, 6 horas, 51 minutos, 37 segundosmissed_icon  1 Mês
231GbrtpyIq6fgJNIo/jQQ7KGLKUMzFoA=102602020-09-04 14:41:0323 dias, 14 horas, 13 minutos, 17 segundos17 dias, 22 horas, 38 minutos, 11 segundos5 dias, 15 horas, 35 minutos, 6 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-06 16:17:246 dias, 9 horas, 46 minutos, 43 segundosmissed_icon  1 Mês
232MatheusndTizp058t7woKxmJXuVyPNCUzs=143422020-10-28 12:30:4723 dias, 12 horas, 49 minutos, 15 segundos1 dias, 20 horas, 29 minutos, 25 segundos21 dias, 16 horas, 19 minutos, 50 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-15 22:36:426 dias, 11 horas, 10 minutos, 45 segundosmissed_icon  1 Mês
233robertoNuvJQVuDKK4us+N5TrEZ3b13KsI=67742020-10-18 22:43:3523 dias, 9 horas, 23 minutos, 13 segundos2 dias, 4 horas, 57 minutos, 55 segundos21 dias, 4 horas, 25 minutos, 18 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-09 22:17:206 dias, 14 horas, 36 minutos, 47 segundosmissed_icon  1 Mês
234Gustavo8kGaCLVmZQzh1rk5Rj/PIDiKH1s=97582020-10-27 23:55:2523 dias, 6 horas, 29 minutos, 34 segundos3 dias, 23 horas, 44 minutos, 28 segundos19 dias, 6 horas, 45 minutos, 6 segundosgroupicon  10 Dias2020-05-25 22:19:566 dias, 17 horas, 30 minutos, 26 segundosmissed_icon  1 Mês
235DmenorCraft123JZBC1b72JVwCBQadsoscUvRPHwE=29782020-10-27 19:02:5823 dias, 4 horas, 34 minutos, 25 segundos8 dias, 19 horas, 18 minutos, 41 segundos14 dias, 9 horas, 15 minutos, 44 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-16 18:47:536 dias, 19 horas, 25 minutos, 35 segundosmissed_icon  1 Mês
236VanGODcK93yP1QdSMe0jKbg/tqy/rIWgo=34182019-10-23 12:58:1223 dias, 3 horas, 1 minutos, 54 segundos13 dias, 9 horas, 45 minutos, 25 segundos9 dias, 17 horas, 16 minutos, 29 segundosgroupicon  10 Dias2019-10-04 21:40:206 dias, 20 horas, 58 minutos, 6 segundosmissed_icon  1 Mês
237Vieira4445KhLWVtAg813fAVZFAXj/ZUiJfA4=76452020-10-20 22:05:5723 dias, 1 horas, 53 minutos, 28 segundos1 dias, 1 horas, 16 minutos, 5 segundos22 dias, 0 horas, 37 minutos, 23 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-01 23:54:316 dias, 22 horas, 6 minutos, 32 segundosmissed_icon  1 Mês
238boccaPIRXEA6RIC+lSvRfsVzpicJgg6M=15475online23 dias, 0 horas, 37 minutos, 21 segundos15 dias, 20 horas, 12 minutos, 33 segundos7 dias, 4 horas, 24 minutos, 48 segundosgroupicon  10 Dias2020-10-10 13:17:486 dias, 23 horas, 22 minutos, 39 segundosmissed_icon  1 Mês
239MarianoNjJm1alG2S+t3X460HHzyXOHgas=143482020-08-31 22:36:1822 dias, 23 horas, 20 minutos, 55 segundos5 dias, 23 horas, 39 minutos, 1 segundos16 dias, 23 horas, 41 minutos, 54 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-16 07:42:337 dias, 0 horas, 39 minutos, 5 segundosmissed_icon  1 Mês
240kaemes6JD+q0CCOsfXZgSdR5vm8ifjhY=30202020-06-20 00:26:0122 dias, 23 horas, 3 minutos, 1 segundos3 dias, 16 horas, 20 minutos, 38 segundos19 dias, 6 horas, 42 minutos, 23 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-27 18:29:077 dias, 0 horas, 56 minutos, 59 segundosmissed_icon  1 Mês
241Lucãoel03dJPNygHR0CyqidhLdQmnB/E=78872020-10-24 00:18:3622 dias, 20 horas, 27 minutos, 13 segundos2 dias, 18 horas, 27 minutos, 36 segundos20 dias, 1 horas, 59 minutos, 37 segundosgroupicon  10 Dias2020-06-13 22:02:597 dias, 3 horas, 32 minutos, 47 segundosmissed_icon  1 Mês
242VANI(vanilson)2BEcpeg+nR2FrhCnGDDKrRgC73A=49492020-06-22 22:11:5122 dias, 20 horas, 3 minutos, 8 segundos3 dias, 1 horas, 0 minutos, 56 segundos19 dias, 19 horas, 2 minutos, 12 segundosgroupicon  10 Dias2020-03-16 21:09:057 dias, 3 horas, 56 minutos, 52 segundosmissed_icon  1 Mês
243DslokoZGUMCOUoXrg/4BLURXnPma/KXww=127122020-10-26 20:28:1122 dias, 18 horas, 45 minutos, 35 segundos14 dias, 11 horas, 29 minutos, 42 segundos8 dias, 7 horas, 15 minutos, 53 segundosgroupicon  10 Dias2020-08-21 19:24:557 dias, 5 horas, 14 minutos, 25 segundosmissed_icon  1 Mês
244BeluguinhamQNhW+N4EWUeXq0Cia6TcsYT4J0=116972020-09-05 13:57:5522 dias, 18 horas, 4 minutos, 38 segundos5 dias, 5 horas, 5 minutos, 52 segundos17 dias, 12 horas, 58 minutos, 46 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-26 01:15:317 dias, 5 horas, 55 minutos, 22 segundosmissed_icon  1 Mês
245Furãoyv++GCBE3phprwwiYgkReq//BOk=39472020-10-22 17:11:5622 dias, 11 horas, 19 minutos, 21 segundos4 dias, 0 horas, 44 minutos, 45 segundos18 dias, 10 horas, 34 minutos, 36 segundosgroupicon  10 Dias2020-02-03 16:05:487 dias, 12 horas, 40 minutos, 39 segundosmissed_icon  1 Mês
246Sky <3qO15RpO5HsoOFFlX+DVjwmF/ChE=15028online22 dias, 10 horas, 51 minutos, 40 segundos8 dias, 6 horas, 59 minutos, 54 segundos14 dias, 3 horas, 51 minutos, 46 segundosgroupicon  10 Dias2020-07-31 19:20:597 dias, 13 horas, 8 minutos, 20 segundosmissed_icon  1 Mês